2009. február 27., péntek

Jogok

Imám Szadiq mondta: "Nincs jobb istenszolgálat, mint megadni egy hívő jogait."

2009. február 26., csütörtök

Betegség és gyógyszer

"A Korán arra vezet, hogy felismerd a betegségedet és a gyógyszerét.
A betegséged a bűneid, a gyógyszer az, ha Allah bocsánatát kéred."
Qatada (r.a.)

2009. február 25., szerda

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Óvakodjatok a gyanakvástól, mert a gyanakvás a legnagyobb megtévesztő. Ne keressétek egymás hibáit. Ne kémkedjetek egymás után, és ne vágyjatok arra, amit mások akarnak megszerezni. Ne legyetek féltékenyek egymásra, és ne tápláljatok ellenségeskedést egymás iránt. Ó, Allah szolgái! Legyetek testvérek. Muszlim muszlimnak testvére. Nem szabad zsarnokoskodnia testvéreivel, vagy megaláznia őket. Itt van a jámborság (és itt háromszor a mellkasára mutatott). Komoly bűn, ha egy muszlim lenézi muszlim testvérét. Egy muszlimnak mindene tiltott a testvérei számára: a vére, a vagyona és a becsülete. És bizony, Allah nem a külsőtöket vagy a vagyonotokat nézi, hanem a szíveteket.”

2009. február 24., kedd

Ali (r.a.) a tudásról

„A tudás jobb, mint a vagyon, mert a tudás véd téged, a vagyont pedig neked kell védened. A tudás többé válik, ha másnak is adsz belőle, a vagyon pedig csökken. A tudás segítségével jótetteket cselekedhetsz ebben az életben, és a Túlvilágon is jó emlékeid lehetnek róla.
A vagyon haszna, ahogy meghal a gazdája, elmúlik. Ám a tudósok tudásának mindaddig haszna van, amíg ez a világ létezik."

2009. február 23., hétfő

Mit tehetnek...

"Mit tehetnek velem az ellenségeim? A Paradicsomom a szívemben van - akárhova megyek, jön velem, elválaszthatatlan tőlem. Számomra a börtön az elvonulás és elmélkedés helye, a kivégzés alkalom a mártírságra, a száműzetés pedig lehetőség az utazásra.
(Ibn Taymiyyah)

2009. február 20., péntek

Imám Ghazali

Az emberek elégedetten számolják imaláncainkon, hogy hányszor említették Allah nevét. De van-e olyan imaláncuk, amelyen a felesleges szavaikat számolják?
Imám Ghazali

2009. február 18., szerda

Fontos szavazás

Ha emlékeztek még a legutóbbi szemináriumi vacsorára (párolt zöldségek, + hal, + csirke), akkor kérlek, próbáljátok felidézni. Ha nem, akkor képzeljétek el a menüt :)
A kérdésem az lenne, hogy március 7-én legyen-e ismét hal, vagy mozogjunk a jól bevált csirkemell vonalon.
Insallah szavazzatok :)
Utólagos kiegészítés: ha nem lett volna egyértelmű, csirke mindenképpen lesz. Az a kérdés, h. mellé legyen-e hal IS. de ha lesz, azt nektek kell megennetek, mert én biztos, h. hozzá sem nyúlok...

2009. február 17., kedd

Ali (r.a.) beszéde

Ibn Abi Hatim feljegyzése szerint Jahja ibn Jamar (r.a.) azt mondta: „Ali ibn Abu Talib (r.a.) beszédet tartott nekünk, amelyben előbb dicsérte Allahot és hálát adott Neki, majd azt mondta: „Ti emberek! Azok, akik előttetek voltak, azért pusztultak el, mert bűnöket követtek el, és a rabbijaik és vallástudósaik nem tiltották meg nekik a bűnöket. Amikor pedig megátalkodottak lettek a bűnben, a büntetés lesújtott rájuk. Ezért hát parancsoljátok a jót, és tiltsátok a rosszat, mielőtt lesújtana rátok az, amit ők szenvedtek el. Tudjátok meg, hogy senkink nem fogyatkozik meg a vagyona, vagy rövidül meg az élete attól, hogy a jót parancsolja és a rosszat tiltja.”

2009. február 15., vasárnap

A vallásosság jelei

Amr ibn Ubaid (r.a.) azt mondta: Az ember mély vallásosságának négy jele van:
Nem vágyik arra, ami az emberek kezében van.
Türelemmel viseli a nehézségeket.
A testvéreinek is kívánja azt, amit magának kíván.
Még ha a hazugság meg is menthetné egy nehéz helyzetből, akkor sem hazudik soha.

2009. február 14., szombat

Ima


Ibn Abu Hatim feljegyzése szerint Abu Darda (r.a.) azt mondta: „Ha bizonyossá válnék számomra, hogy Allah elfogadta akár csak egyetlen imámat is, az jobb lenne nekem, mint az egész világ, és minden, ami benne van. Mert Allah azt mondja: „Allah nem fogadja el, csak az istenfélőktől” (4:27).

2009. február 13., péntek

Nevetés

Anasz ibn Malik (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) megkérdezte Gábrielt (a.s.): "Miért van az, hogy még sosem láttam Mikáilt nevetni?"
Gábriel azt felelte: "Egyszer sem nevetett, mióta a Pokol meg lett teremtve."

2009. február 11., szerda

Igazság - hadísz

Abdullah ibn Amr (r.a.) szokása volt, hogy leírt mindent, amit Mohammed Prófétától (s.a.w.) hallott, és amikor a Társak közül néhányan ezt ellenezték, engedélyt kért Allah Küldöttétől (s.a.w.): „Ó, Allah Küldötte (s.a.w.), leírhatom azt, amit hallok tőled?” Majd amikor Allah Küldötte (s.a.w.) igennel válaszolt, megkérdezte: „Akkor is, amikor mérges vagy?” „Igen, mert akkor sem mondok mást, csak az igazat” – felelte Mohammed Próféta (s.a.w.)

2009. február 10., kedd

Cím nélkül...

Maimun ibn Mahran azt mondta: "Ha az Allah Küldötte (s.a.w.) utáni generációból ma valaki feltámadna közétek, a Kiblátokon kívül mást nem ismerne fel bennetek."

2009. február 7., szombat

Tanács

Ibn Qayyim-ot egyszer megkérdezte egy tanítványa:
- Mi hasznosabb nekem, tanítóm, ha dicsérem Allahot, vagy ha bűnbocsánatért könyörgök Hozzá?
Ibn Qayyim azt felelte:
- Fiam, a koszos köntösnek többet használ a szappan, mint a parfüm.

2009. február 5., csütörtök

Hadísz

Anasz (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldöttének (s.a.w.) volt egy al-Adba nevű nősténytevéje, amelyet egyetlen más teve sem tudott soha megelőzni. Egyszer találkoztak egy sivatagi arabbal, aki viszont tevéjével maga mögött hagyta őket. A muszlimokat ez nagyon meglepte. Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Szokása Allahnak, hogy ha valaki magasra emeli saját magát a világ szeme előtt, azt Ő lealacsonyítja”.

2009. február 3., kedd

Hadísz

Al-Aszvad ibn Jazíd (r.a.) megkérdezte egyszer Aisát (r.a.), hogy mit csinált a Próféta (s.a.w.) odahaza. Ő azt mondta: „Kiszolgálta a családját, és amikor eljött az imaidő, imádkozott.”

2009. február 2., hétfő

Fohász

"Uram! Bánj velem úgy, ahogy Hozzád méltó, és ne úgy, ahogy hozzám méltó."
( Szádi Shirázi)

2009. február 1., vasárnap

Imám Shafi - Búcsú


Az egyik utolsó dolog, amit Imám Shafi halálos betegségében írt:

„Mikor a szívem megkeményedett, és bezárultak előttem az utak, a reményt tettem meg a Te megbocsátásodhoz vezető lépcsővé, Uram! Bűneim terhe nehéz volt, de amikor a Te megbocsátásodhoz mértem, az bizonyult nehezebbnek.”