2012. február 8., szerda

Az utolsó napon...


Az utolsó napon előállítanak majd egy embert, és a Mindenható Allah megkérdezi tőle: „Mi akadályozott meg abban, hogy Engem imádj?” Ő pedig azt feleli: „Ó, Uram, oly sok megpróbáltatásnak tettél ki engem. Oly sok embert rendeltél fölém. Ezek akadályoztak abban, hogy téged imádjalak”. És akkor a Mindenható Allah majd József (a.s.) istenszolgálatát állítja elé példaként: „Vajon nagyobb nehézségeket kellett-e elviselned, mint a szolgámnak, Józsefnek? Ő egy pillanatra sem feledkezett meg az imádatomról, még akkor sem, amikor börtönben volt.” Erre az ember nem tud majd mit mondani, és beismeri bűnösségét. És akkor előhozatik majd egy gazdag ember: „Mi tartott vissza téged az Én szolgálatomtól, és attól, hogy adakozz az Én nevemért?” A gazdag ember pedig azt feleli: „Ó, Uram, teljesen lefoglalt a rengeteg vagyonom, visszatartott attól, hogy Téged imádjalak”. A Mindenható Allah pedig Salamon prófétát (a.s.) hozza majd fel neki példaként: „Talán gazdagabb voltál-e, mint az Én szolgám, Salamon? És őt a vagyona mégsem tartotta vissza az istenszolgálattól”. És előhozatik majd egy beteg ember is, aki azzal védekezik: „Ó, Uram, annyi szenvedést mértél rám, hogy visszatartott a Te imádatodtól”. A Mindenható Allah pedig Jób prófétát (a.s.) hozza majd fel neki példának: „Talán súlyosabbak voltak a téged érő megpróbáltatások és beteggek, mint amik Jóbot sújtották? Őt a betegg és a szerencsétlenségen nem tartották vissza az Én imádatomtól.”