2009. december 28., hétfő

Abdul Kadir Geilani

Amikor a Feltámadás Óráját említették Jézus, Mária fia (béke legyen vele) előtt, ő úgy zokogott, akár a gyermekétől elszakított anya, és azt mondta: „Nem való az, hogy Ádám fia nyugodt legyen, amikor az Órát említik a füle hallatára”.

Nem vagy te semmi. Nincsenek benned érzések. Sohasem szerettél, és sohasem szeretett igazán senki. Jézus azért zokogott, meg megrémítette evilági utazásának ideiglenessége, az emberi lények állhatatosságának hiánya, a más teremtményektől való függősége, és a távollét a Kegyelmestől. A szenvedélyek, az alsóbb én, a természetes késztetések és a Sátán befolyása miatti félelmében zokogott. Aki biztonságban érzi magát ebben a világban, az bizony igencsak tudatlan.

Ó, ifjú ember! Bármi történjék, nekem nincsenek kétségeim. És bármi történjék, én félek. Az életemre esküszöm, Allah magához vonz és a közelségébe enged, beszél hozzád, táplál téged, őrködik feletted, ajtókat nyit meg neked, nagylelkű kegyelme és közelléte asztalához ültet, bizalmas barátjaként kezel – és mégis elvárja tőled, hogy megtapasztald a veszteséget és a fájdalmat.

2009. december 25., péntek

Asúra napja

A Iszlám év első hónapjának, Muharram hónap tizedik napja különleges nap. Ez a nap Asúra napja, amely több alkalommal is kiemelkedő szerepet töltött be a világ történelmében.
Ezen a napon teremtetett a Föld. Ezen a esett először az eső a Földön. Ez volt az a nap, amikor a Mindenható Allah elfogadta Ádám próféta (béke legyen vele) bűnbánatát. Ez volt az a nap, amikor véget ért az Özönvíz. Ez volt az a nap, amikor Ábrahám prófétát (béke legyen vele) a hitetlenek a tűzbe dobták. Ez volt az a nap, amikor Mózes próféta (béke legyen vele) megkapta a Tórát Allahtól, és ez ez volt az a nap, amikor a Vörös-tenger megnyílt Izrail népe előtt, és ők megmenekültek a Fáraó katonáitól. Ez volt az a nap, amikor Allah megbocsátotta Mohammed próféta (béke legyen vele) minden múlt- és jövőbeli bűnét.
Mohammed próféta (béke legyen vele) azt mondta erről a napról: „Az Asúra napján való böjtről azt tudom Allahtól, hogy vezeklés jelent az előző év bűneiért.”
Tehát ezen a napon (és az előtte vagy az utána következő napon is, vagyis összesen 2 napig) nagyon ajánlatos böjtölni. Áldásokban és spiritualitásban gazdag nap ez, amikor a böjtön kívül tanácsos sokat imádkozni és fohászkodni is, elszámolásra hívni magunkat, megbánni a bűneinket, és eltökélni, hogy többet nem követjük el őket.
Ezen a napon egy különleges ételt is készítünk, aminek a neve – akárcsak a napé – asúra. A hagyomány szerint, amikor Noé próféta (béke legyen vele) bárkája az özönvíz után megfeneklett, a földön nem találtak semmi ennivalót. Ezért minden maradék élelmet, ami a bárkában még megmaradt, egy nagy kondérban együtt megfőztek. Ennek emlékére készítjük az asúrát, amely gabonafélékből (búza, árpa, köles, rizs), magvakból (csicseriborsó, lencse, bab, diók, mogyorók, fenyőmag, mandula) és szárított gyümölcsökből (füge, datolya, mazsolák, áfonya, szilva, barack, meggy), fahéjjal, szegfűszeggel, csillagánizzsal, mézzel vagy cukorral ízesítve készül. Az asúrát egész nap főzik (6-7 órán keresztül), és a böjt megtörésekor fogyasztják.
Asúra napja, ami ebben az évben insallah december 26-ra esik, minden hívő számára kiváló alkalom az önvizsgálatra, elszámolásra, a döntésre, hogy megpróbáljuk jobbá tenni önmagunkat és a cselekedeteinket. Az Igazság mindenható és dicsőséges Urához fohászkodunk, hogy adjon nekünk megbocsátást, elfogadott jó cselekedeteket, minden jót ezen a világon és a következőn is, és vezessen minket azok útján, akiket szeret, és akik szeretik Őt.

2009. december 19., szombat

Imám Ghazali

A Mindenható Allah azt mondja:
„Ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és minden lélek azt nézze, hogy mit küldött előre holnapra,
Más szavakkal szólva, milyen cselekedetekkel készült fel az Ítélet Napjára. Azt jelenti ez, hogy szilárdan kell hinned, és az engedelmesség cselekedeteit kell végezned, hogy mindezért megkaphasd a jutalmat a Feltámadás Napján.

és féljétek Allahot! Bizony, Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek.” (59:18)
Ez azért van, mert az angyalok, az egek, a föld, az éjszaka és a nappal mind tanúskodni fognak majd arról, amit az ember cselekedett – legyen az jó vagy rossz, engedelmes vagy engedetlen. Annyira, hogy még a saját testrészei is tanúskodni fognak ellene. A föld tanúskodni fog a hívő és mértékletes emberek mellett. Azt mondja majd: „Ez az ember imádkozott rajtam, böjtölt, elvégezte a zarándoklatot, és harcolt Allah útján!” Ezt hallva a hívő örvendezni fog.
És a föld tanúskodni fog a hitetlen és bűnös emberek ellen is. Azt mondja majd: „Társítást követett el rajtam, paráználkodott, részegítő italokat ivott és tiltott ételt evett!” Jaj, elvész majd az ilyen ember, ha az irgalmasok közt a Legirgalmasabb kikérdezi őt tetteivel kapcsolatban!

2009. december 17., csütörtök

Hétvégi szeminároium meghívó

Kedves testvéreim, kedves barátaink,

A következő hétvégi szeminárium lányoknak insallah január 2-án lesz. Délelőtt 10 órakor kezdünk insallah, és szokás szerint este, 6-7 óra körül lesz vége.

Korlátozott számban még előadónak is lehet jelentkezni.

Sok szeretettel várunk mindenkit. Vidékieknek vagy messze lakóknak előzetes megbeszélés alapján szállást tudunk biztosítani.

2009. december 14., hétfő

Év végi programváltozások

Kedves testvéreim, kedves barátaink,

Az év hátralévő kb. 3 hetében némi változások lesznek a lányoknál a kedd-csütörtöki találkozók rendjében.
Az elkövetkező három hétben insallah CSAK KEDDENKÉNT lesznek találkozók!

Január első hetétől insallah minden megy tovább a szokásos rend szerint, vagyis kedden és csütörtökön is lesznek találkozók.
Halima

2009. december 7., hétfő

Istenfélelem

Imám Ghazali beszéli el a Mukasfet al-Kulúb című könyvében:

Amikor Ábrahám próféta (a.s.) a hibáira gondolt, ájultan zuhant a földre, és a szíve reszketését egy mérföldről is hallani lehetett. A Mindenható Allah leküldte hozzá Gábrielt (a.s.), aki azt mondta: „Mindenható Uram üdvözletét küldi, és azt mondta nekem: Gábriel, látod-e bizalmas barátomat, aki fél bizalmas barátjától?” Ábrahám (a.s.) azt felelte: „Gábriel, ha a hibáimra és következményeire gondolok, elfelejtem a barátságot.”

2009. december 2., szerda

Megkerült...

... a hűtőmágnes elhamdulillah, tehát le lehet fújni a nagy erőkkel folytatott keresőmunkálatokat. Mindenkinek köszönjük!

Kérés

Kedves testvéreim,

Tegnap (kedden), az ajándékozás-ünneplés közepette egyik testvérünk elveszítette az ajándékba kapott hűtőmágnesét.
A Kegyes Korán egy lapja látható a mágnesen lévő képen.
Kérlek benneteket, nézzétek meg, hogy a kialakult szokásos káoszban véletlenül nem fogtátok-e hozzá a csomagolópapírokhoz, ajándékokhoz, bármihez. Ha valaki esetleg talál egy plusz hűtőmágnest, ami nem az övé, az kérem, jelezze nekem. (Én pedig megyek és széttúrom a játékokat, hátha...)
Halima

2009. november 29., vasárnap

Ilyeneket vágtunk :)

Ilyen szépségeket vágtunk:Harmadnap

Kissé megfáradva, reggeli a szendvics-hegyek között:Lányok, gyertek a húsotokért insallah! Ma, vagy holnap. A ma jobb lenne.

2009. november 28., szombat

Állatot vágtunk...

Elhamdulillah, a Mindenható Allahnak hála, idén is sikerült áldozati állato(ka)t vágnunk.

Hogy mit csináltunk ebben a két napban?

Megdöbbenve bámultuk a húshegyeket:Rájöttünk, hogy magától már nem fog bemenni a konyhába...

Daráltunk:Vidáman vagdaltunk:Halima karkötője:És mit NEM csináltunk ebben a két napban?


Nem raktunk rendet, ezért a szobában már kezdtek eluralkodni az állapotok:Nem fürödtünk (de holnap már fogunk insallah):A Mindenható Allah legyen elégedett mindenkivel, aki hozzásegített minket ahhoz, hogy idén is vághassunk. És a Mindenható Allah jutalmát kérjük azoknak a testvéreinknek, akik akár a vágásra, akár utána ide hozzánk a hús feldolgozására eljöttek segíteni. Allah legyen elégedett velük!

2009. november 26., csütörtök

A Tekbir al-TesrikA Tekbir al-Tesrik szavai:

Allahu Akbar Allahu Akbar La iláhe illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar We lilláhil hamd.

Jelentése:
Allah (mindennél) nagyobb, Allah (mindennél) nagyobb, nincs más istenség, csak Allah. Allah (mindennél) nagyobb, Allah (mindennél) nagyobb, És Allahot illeti a hála.


Mikor kell mondani a Tekbir al-Tesriket?

Ezeket a tekbireket az áldozati ünnep minden napján, minden egyes kötelező ima után kell mondani, az Áldozat Ünnepének első napján a reggeli imától a negyedik nap délutáni imájáig. Ezt a tekbirt vádzsib mondani, akár egyedül, akár közösségben imádkozunk.

2009. november 25., szerda

Holnap Arafa napja

Holnap van Arafa napja, aki csak tud, az böjtöljön insallah, a Mindenható Allah megelégedéséért és jutalmáért.

Böjtölni Arafa napjánAllak Küldötte (s.a.w.) azt mondta:
„Ami az Arafa napján való böjtöt illeti, úgy tudom Allahtól, hogy az vezeklés az előző év bűneiért és a következő év bűneiért. Az Asura napján való böjtről pedig azt tudom Allahtól, hogy vezeklés az előző évért.”

2009. november 24., kedd

A Kába

A Kába ma:A Kába az 1941-es mekkai árvíz idején:

2009. november 23., hétfő

ZarándoklatA zarándoklat, amely Ábrahám (a.s.) és Iszmail (a.s.) szilárd hitének és bizalmának szimbóluma, belépés a kegyelem és alávettség birodalmába, és eltávolodás az emberi vágyaktól. A zarándoklat idején a zarándokok ihramot viselnek: két egyszerű, szegetlen fehér leplet. Nem viselnek fejfedőt vagy lábbelit. Ez emlékezteti a zarándokot az Allahhoz való viszonyára – hogy Teremtőjének alázatos szolgája. Arra is emlékeztet, hogy halálunk után egyszerű fehér lepelbe csavarnak mindenkit – kedvenc, drága ruháinkat itt kell hagynunk, ebben a világban.
A zarándokoknak nem szabad növényeket letépniük, sőt, még bogarakat agyoncsapniuk sem. A becstelenség és büszkélkedés is tilos a zarándoklat során. Nem marad más, csak a szeretet és kedvesség a teremtés iránt, a Teremtő megelégedését keresve.
A zarándokok istenszolgálata azt jelképezi, hogy a Mindenható Allahra való hagyatkozás, a Neki való alávetettség és a Benne való bizalom által megbocsátást nyerhetünk bűneinkért.

(Osman Nuri Topbas: Az isteni szeretet titka)

2009. november 16., hétfő

Ki jött az imára?


Ramadán egyik napján Harun Rasid kalifa azt mondta a tanácsadójának, Behlul Danának:
- Menj el a mecsetbe a naplementi imára, és mindenkit, aki oda ment imádkozni, hívj meg hozzánk a böjt megtörésére, vagyis az iftárra!
Eljött a napnyugta és az imára hívás ideje. A mecsetbe sok ember érkezett, nem is fértek el egy sorban. Ám Behlul Dana mégis mindössze néhány emberrel tért vissza a kalifához, aki meglepetten kérdezte:
- Csak ennyien? Azért küldtelek a mecsetbe, hogy minden ott imádkozót hívj meg iftárra, te meg annyi emberrel jössz vissza, hogy egyetlen asztal köré is elférnek!
Behlul Dana így válaszolt:
- Kalifám, azt mondtad, hogy hívjam meg azokat az embereket, akik imádkozni jöttek a mecsetbe. Az ima után megálltam a mecset ajtajában, és megkérdeztem mindenkit, hogy melyik szúrát olvasta az imám az imában. A legtöbben nem emlékeztek. Én csak azokat hívtam meg, akik emlékeztek rá. Bizony, sokan eljöttek az imára, de csak kevesen voltak, akik megfelelően végezték az imájukat. Én ezeket hoztam el a palotádba.

2009. november 12., csütörtök

Hadísz


Imám Ahmed azt jegyezte fel egy hosszabb hadísz részeként, Muadh ibn Dzsabal (r.a.) elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ne beszéljek neked a jóság kapuiról? A böjt, ami pajzs, az adakozás, ami eltörli a bűnöket, és az ember imája az éjszaka legsötétebb idején.”

2009. november 11., szerda

Meghívó

A következő hétvégi szeminárium insallah 2009. november 21-én, szombaton lesz. Ez a nap a zarándoklati hónap első tíz napja közé fog esni, és Allah Küldötte (s.a.w.) különösen hangsúlyozta, mennyire értékesen a jócselekedetek ezekben a napokban.
Sok szeretettel meghívunk téged is, hogy vegyél részt ezen a szemináriumon. A program insallah a következőképpen alakul:

10:00-12:00 - első blokk
12:00-12:30 - déli ima
12:30-14:00 - második blokk
14:00-14:30 - délutáni ima
14:30-16:00 - harmadik blokk
16:30 - iftár

Mivel ezekben a napokban sokan böjtölnek insallah, nem lesz közös reggeli és "hivatalos" ebéd (csak valami rágcsálnivaló, h. a nem böjtölők nehogy éhenhaljanak), lesz viszont iftár insallah.

A szemináriumon fogunk húzni az ünnepi ajándékozásra is insallah. Ha nem tudsz jönni, de szeretnél ajándékozni, akkor azt jelezd nekem kérlek.

Van még hely előadőnak jelentkezni is. Vidékieknek vagy messze lakóknak szállást tudunk biztosítani.

Kérlek, mielőbb jelezd nekem (halima@hanif.hu), h. részt tudsz-e venni, hozol-e valakit (csak nőneműt, vagy kisgyereket), és h. szeretnél-e előadást tartani.

Mindenkit szeretettel várunk!

2009. november 9., hétfő

Szahl

Szahl at-Tusztarí azt mondta:
"Egyetlen nap sem telik el, hogy a Magasztos ne mondaná: Szolgám, bizony, igazságtalan vagy Felém. És sosem feledkezem el rólad, de te nem emlékezel meg Rólam. Én Magamhoz hívlak téged, de te mindig másokhoz mégy."

2009. november 3., kedd

Tanítás


Hz. Ali (r.a.) mondta:

"Aki azt állítja magáról, hogy vezet másokat, kezdje azzal, hogy saját magát tanítja, mielőtt másokat tanítana. A jellemével tanítson, mielőtt a szavaival tanítana. Aki képes saját magát tanítani és megfegyelmezni, az sokkal tiszteletreméltóbb, mit aki másokat tanít és fegyelmez."

2009. október 27., kedd

Rúmi

„A szegénységben és nélkülözésben fuldokló szívek olyanok, mint a füsttel teli ház. Ha meghallgatod a gondjaikat, azzal ablakot nyitsz ebben a házban, kiengeded a füstöt, megnyugtatod a szíved, és feldíszíted a lelked.”
Mewlana Dzselaleddin Rúmi

2009. október 23., péntek

Pénz


Imám Naszai feljegyzése szerint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta a társainak:
- Egy dirham többet érhet, mint százezer!
- Hogy lehet az, Allah Küldötte? - kérdezték a társai.
- Volt egy ember, akinek volt két dirhamja, és egy dirhamot adományba adott belőle. Egy másiknak hatalmas vagyona volt, és százezer dirhamot adakozott belőle. Bizony, az előbbi adománya felülmúlta az utóbbiét.

2009. október 22., csütörtök

Kauthar

Imám Ahmed azt jegyezte fel Anasz (r.a.) elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Beléptem a Kertbe, és egy folyóhoz értem, amelynek partján gyöngyökből kivájt sátrak álltak. A folyóvízbe mártottam a kezem, és éreztem, hogy a legfinomabb pézsmaillata van. Megkérdeztem: „Gábriel, mi ez?” Gábriel (a.s.) azt felelte: „Ez a Kauthar, amit Allah, a Hatalmas, a Dicsőséges neked adott.”

2009. október 21., szerda

Vágyak

„Amitől legjobban félek, az az, hogy a vágyaimat követem. A vágyak kívánságai végtelenek, és nem fogynak el soha. Bizony, a vágyak követése tévelygésbe viszi az embert. A vágyak követése mindig messzi cél felé vezeti az embert, és közben elfeledkezik a Túlvilágról.”
Ali (r.a.)

2009. október 20., kedd

Előadások PalTalk-on

Ismét hallgathatók a keddi tefszir-előadások PalTalk-on.

A www.paltalk.com címről tudjátok letölteni a szükséges szoftvert. Ha feltelepítetted a gépedre, akkor a "hanifalapitvany" nevű chatroom-ba kell bejelentkezned. Insallah 18:20 körül nyílik meg a szoba, ezután lehet belépni, és az előadást hallgatni.
Mindenkit szeretettel várunk, elsősorban természetesen IRL, de ha ez nem megy, akkor virtuálisan.

Mohammed próféta (s.a.w.) tanácsa

"Vigyázzatok, a hazugság nem jó sem tréfából, sem komolyan mondva. Nem helyénvaló még az sem, ha egy gyermeknek ígértek valamit, amit nem adtok oda. Ne feledjétek, hogy a hazugság a bűnbe vezet, a bűn pedig a tűzbe vezet.
Az igazság jósághoz vezet, a jóság pedig a Paradicsomba. Az igazmondóról azt mondják: igazat mondott és jót tett. A hazugról azt mondják: hazudott és bűnt követett el. Bizony, ha az ember igazat mond, és kitart emellett, végül Allah is az igazmondók közé írja őt. Ha hazudik, és kitart benne, végül Allah is a hazugok közé írja fel. A legnagyobb hiba a hazug szó. Legyetek figyelmesek. Elmondjam nektek, hogy mi a hazugság és a rágalmazás? Az, ha másokról rosszat mondotok, és nyilvánosságra hozzátok a titkaikat. Ez az, ami széthúzást teremt az emberek között.”

2009. október 19., hétfő

Vallásosság

Amr ibn Ubaid (r.a.) azt mondta: Az ember mély vallásosságának négy jele van:
Nem vágyik arra, ami az emberek kezében van.
Türelemmel viseli a nehézségeket.
A testvéreinek is kívánja azt, amit magának kíván.
Még ha a hazugság meg is menthetné egy nehéz helyzetből, akkor sem hazudik soha.

2009. október 16., péntek

Hadísz

A tegnapi hadísz:

Abu Szaid Al-Khudri (r.a.) elbeszélte, hogy bizonyos emberek kértek Allah Küldöttétől (s.a.w.) és ő adott nekik. Aztán ismét kértek tőle, és ő nekik adta mindenét, amilye csak volt. A Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Amim csak van, nem fogom visszatartani tőletek. Mert aki mértékletes az adakozásban, azzal Allah is mértékletes lesz a kegyelmében, és aki türelmes, azzal Allah is türelmes lesz, és nem kaphat senki jobb és kegyelmesebb ajándékot a türelemnél.”

2009. október 10., szombat

Megoldás :)

Ha valaki esetleg emlékszik arra, h. a nyári blogon kérdeztem, h. tudna-e valaki azonosítani egy bizonyos rovart... Azonosítottam elhamdulillah. Ez egy kabóca, pontosabban egy Cicada cretensis.

2009. október 9., péntek

Szombati program update

Szalam alejkum,

Mivel az időjárás-előrejelzés szerint hétvégére elromlik az idő, ha szombat reggel bármiféle kétségetek lenne az indulással kapcsolatban (esik, esőre áll, nagyon hideg van stb.), akkor hívjatok engem insallah. Arra is kérlek, h. ha kérsz értesítést arról, h. megyünk vagy nem megyünk, akkor küldj egy emailt vagy sms-t nekem, és szombat reggel hétig insallah értesítlek a dolgok állásáról.

Halima

Email gondok (szolgálati közlemény)

A halima (kukac) hanif pont hu és a halima (kukac) salam pont hu címek néhány napig nem működtek. Nem változott meg a címem, csak a szolgáltatóm karbantartást végzett a szerveren, és valami gond adódott, amit tegnap reggel elhamdulillah sikerült helyreállítani. Ezek a címek ismét működnek elhamdulillah.

Halima

2009. október 7., szerda

Hétvégi program

2009. október 10-én insallah kirándulni megyünk.
Reggel 8:30-kor találkozunk a Moszkva téren, a 4-6-os villamos megállójánál, és innen az útvonal a következő lesz:
Zugliget (libegő) - János-hegy - Budakeszi - Moszkva tér
Bővebben:
A libegővel felmegyünk a János-hegyre, és innen gyalog átmegyünk a Budakeszi Vadasparkhoz, majd ennek megtekintése után a 21-es busszal lejövünk a Moszkva térre insallah.

Táv: kb. 4-5 km, de szinte végig lefelé kell menni, szóval nem lesz vészes.

Várhatólag 14 óráig visszaérünk a Moszkva térre insallah.
Természetesen enni is fogunk insallah, tehát kaját hozzatok.
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Halima

2009. október 6., kedd

Hadísz

Umar ibn Al-Khattab (r.a.) arról számolt be: „Hallottam, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: ’Ha eléggé bíznátok Allahban, gondoskodnék ő rólatok, ahogy gondoskodik a madarakról is, akik éhesen kelnek fel reggel, s mégis jóllakva térnek nyugovóra’.

2009. október 5., hétfő

Sejkh Edebali tanácsa

„Fiam! Legyél őszinte. Ne sértődj meg minden szón, amit hallasz. Ne beszélj mindenről, amit látsz. Ne látogasd gyakran azokat a helyeket, ahol az emberek szeretnek, mert a szeretetük és tiszteletük megfakulhat, ha túl sokat látnak.
Három embert sajnálj: a tanult embert, aki a tudatlanok között marad, a gazdagot, aki elszegényedik, és a becsületes embert, aki elveszíti a becsületét. És ne feledd, hogy akiknek a rangjuk magas, azok nincsenek nagyobb biztonságban, mint azok, akiknek alacsony.
A legnagyobb győzelem az, amit az alsóbb éned felett aratsz. A legnagyobb ellenség nem más, mint az alsóbb én.”

2009. október 4., vasárnap

Beszéd


"Aki sokat beszél, az sokat hibázik. Akinek sok a hibája, annak kevés a szemérmessége. Akinek kevés a szemérmessége, annak kevés az istenfélelme is. És akinek kevés az istenfélelme, annak meghal a szíve. Ne mondj olyan felesleges szót, aminek nincs haszna sem ezen a világon, sem a következőn."
Omár kalifa (r.a.)

Vissza a normális rendhez, insallah....

Most, hogy véget ért a nyár és a Ramadán is, insallah az előadásokban és a blogon is vissaztérünk a megszokott rendhez.
Vagyis, októbertől insallah ismét napi rendszerességgel találhattok bejegyzéseket itt a blogon, és az aktuális híreket is olvashatjátok itt is és a hírlevélben is.
(Ez úton is buzdítanék mindenkit, h. insallah iratkozzék fel a hírlevélre, ha még nem tette volna...)

Halima

2009. szeptember 16., szerda

Az elrendelés éjszakája

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Aki imádkozik az Elrendelés Éjszakáján, hitétől hajtva és jutalmát remélve, annak a korábbi bűnei megbocsáttatnak.”

2009. szeptember 11., péntek

Hadísz

Imám Ahmed jegyezte fel Abu Qatadah (r.a.) és Abu ad-Dahma (r.a.) elbeszélésében, akik hosszú ideig utaztak, hogy a Kábát meglátogassák: „Találkoztunk ott egy sivatagi arabbal, aki azt mondta nekünk: Allah Küldötte (s.a.w.) megfogta a kezem, és tanított nekem valamit abból, amit Allah tanított neki. Azt mondta: „Nem mondhatsz le semmiről Allah megelégedését keresve úgy, hogy Ő valami jobbal ne kárpótoljon érte.”

2009. szeptember 6., vasárnap

Hadísz


Abu Huraira (r.a.) azt beszélte el,hogy Allah Küldötte (s.a.w.) imádkozott Ramadánban éjjelente, de másoknak nem parancsolta. Azt mondta: „Aki éjszaka imádkozik a böjt hónapjában, hitétől hajtva és jutalmát várva, annak megbocsáttatnak korábbi bűnei.”

2009. szeptember 1., kedd

Igyekezzünk a böjt megtörésével - hadíszEgy napon Meszruk (r.a.) azt mondta Aisának (r.a.):
- Allah Küldötte (s.a.w.) társai között van két ember. Egyikük sem tartja vissza magát semmilyen jócselekedettől. De az egyikük siet azzal, hogy a böjtjét megtörje és a naplementi imát imádkozza, a másik pedig késlelteti mindkettőt."
- Melyikük az, aki siet a böjt megtörésével és a naplementi imával? - kérdezte Aisa (r.a.)
- Abdullah (ibn Maszúd) - felelte Meszruk (r.a.).
- Allah Küldötte (s.a.w.) ugyanígy cselekedett! - mondta Aisa (r.a.)

2009. augusztus 31., hétfő

Ramadáni képek

Az idei Ramadánról találhattok képeket az egész világból itt:

Ramadán 2009

2009. augusztus 24., hétfő

Hétvégi szeminárium

Kedves testvéreim,

A Ramadán utolsó tíz napjában esedékes szemináriumunk insallah szeptember 12-én, szombaton lesz.

Mivel az iftár időpontja este 7 óra körül lesz, és mivel a közös reggeli ugye nem aktuális :), a szeminárium kezdési időpontja kissé el fog térni a szokásostól.

délután 13 órára várunk benneteket insallah, és a déli ima után kezdjük a szemináriumot, amely két blokkból fog állni:

13:30-16:00 - első blokk
16:00-16:30 - délutáni ima
16:30-19:00 - második blokk

Utána a böjt megtörése, naplementi ima, közös iftár következik. Akik nem sietnek haza, azokat szeretettel látjuk a közös taravih imán is.

Vidékieknek és éjszaka közlekedni nem akaróknak szállást tudunk biztosítani, de kérlek, jelezd előre, ha itt szeretnél aludni insallah.

Van még hely előadónak is jelentkezni. Ha szeretnél előadni, akkor kérlek, mielőbb jelezd azt nekem.

Halima

A Ramadánról

a böjt előnyei elsősorban spirituálisak, nem fizikaiak. Ezért a böjttel az legyen a célunk és szándékunk, hogy a Mindenható Allahot szolgáljuk. Ha evilági célokkal vágunk bele a böjtbe, például kevesebbet akarunk költeni élelmiszerre vagy le akarunk fogyni néhány kilót, azzal elveszítjük a böjt valódi előnyeit. Ilyen önző célokkal nem nyerhetjük el a Mindenható Allah megelégedését. Ez érvényes minden más istenszolgálatra is: például ha valaki azért imádkozik, mert egészségesnek tart egy kis testmozgást, az vallási szempontból olyan, mintha nem is imádkozna, mintha nem teljesítené Allah parancsát. Az ilyen ember inkább alsóbb énje parancsát teljesíti az imádkozás leple alatt.
Az istenszolgálat cselekedeteit úgy kell végrehajtanunk, hogy egy szándékunk van vele: Allah megelégedésének elnyerése. Ehhez az embernek megfelelően kell nevelnie szívét, meg kell tisztítania a méltatlan gondolatoktól és vágyaktól.
Ahhoz, hogy a lehető legtöbb hasznunk származzon Ramadán hónapjából Allah Küldötte (s.a.w.) következő tanácsait kell követnünk:
1. Sokat kell ismételnünk a tanúságtételt.
2. Allah bocsánatát kell kérnünk.
3. A lehető legtöbb jótettet kell végrehajtanunk, hogy elnyerhessük a Paradicsomot.
4. Tartózkodnunk kell a tiltott (haram) dolgoktól, hogy védjük magunkat a Pokol tüzétől.
5. Bőkezűen kell adakoznunk, és vigasztalnunk a megtört szívűeket.
6. Iftárral (a böjtöt megtörő étkezéssel, vacsorával) kell kínálnunk a böjtölő hívőket.
Természetesen nincs határa annak, hogy mennyi és milyen jótettet végezhetünk. Mindenkinek meg kell tennie minden tőle telhetőt, hogy jót tegyen a muszlim közösség érdekében. Ramadán a hívő spirituális tökéletesedésének hónapja. Ahogy ügyelünk arra, hogy a szánkat az evéstől megtartóztassuk, ugyanúgy meg kell tartóztatnunk a pletykától, rágalmazástól és haszontalan beszédtől. Különben nem sikerül elérnünk a böjt átfogó célját – a hívő tökéletesítését az Iszlám erkölcsének megfelelően.
Osman Nuri Topbas

2009. augusztus 21., péntek

Ramadán


Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Amikor megkezdődik a Ramadán, megnyílnak a Paradicsom kapui, és bezárulnak a Pokol kapui, és a sátánok leláncoltatnak.”

Kedves testvéreim, áldott Ramadánt kívánunk mindenkinek. A Mindenható Allah fogadja el a böjtünket, az imánkat, az istenszolgálatunkat.

2009. augusztus 19., szerda

Meghívó

A jövő héttől insallah ismét minden kedden és csütörtökön találkozunk, mindenkit sok szeretettel várunk a közös Korán-olvasásra és utána iftárra.

Szombaton, vagyis 22-én pedig rendkívüli találkozó lesz nálunk, délután 5-től várjuk a vendégeket, az iftár pedig a megfelelő időben lesz insallah :). Sok szeretettel várunk mindenkit. Kérlek, jelezd nekem, ha jössz.

Hétfőn Ayse testvérünk iftárjára vagyunk insallah hivatalosak. Kérlek, szintén nekem jelezd, ha jössz, lehetőleg még vasárnap estig. Akik nem találnak egyedül oda Ayséhez, azokat 18:30-kor várjuk nálunk insallah.

Halima

Hazajöttünk

Szalam alejkum,

Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit, annak alkalmából, h. valamennyien hazajöttünk. Mostantól insallah ismét ezen a blogon lesznek bejegyzések, rögtön kezdeném is a fentebb olvasható közérdekű bejelentésekkel :)

Halima

2009. július 20., hétfő

Nyár

Szalam alejkum,

Eljött az utazás ideje, mint minden nyáron, insallah idén is Törökországba megyünk.
Jelenlegi információim szerint insallah július 21. és augusztus 17. között leszek
távol. Néhány fontos információ ezzel kapcsolatban:

1. Ez alatt az idő alatt CSAK KEDDENKÉNT lesznek előadások, a szokott 18 órás
kezdéssel. Kérlek benneteket, hogy ez alatt a 4 hét alatt NE GYERTEK KORÁBBAN, mint
18 óra, mert előtte nem biztosított a bejutás a lakásba :).

2. Ez alatt a 4 hét alatt NEM LESZNEK BEJEGYZÉSEK itt, a Hanif blogon, hanem a
TÖRÖKORSZÁGI BLOGRA fogok írni, amikor csak tudok insallah. Ennek a linkjét
megtalálod itt a blogon, jobb oldalon, illetve ide is leírom: torok.blogspot.com
Insallah olvassátok, látogassátok a blogot, hogy ti is részesei lehessetek az
utazásnak.

3. Ha valami miatt el akartok érni, akkor (a) ha sürgős, írjatok SMS-t, a magyar
számom insallah mindig be lesz kapcsolva, (b) írjatok e-mailt, de nem tudom, h.
milyen gyakran fogom majd olvasni őket.

Mindenkinek kellemes nyarat kívánok insallah, a Mindenható Allah legyen veletek, és
tartson meg valamennyiünket az Ő vallásán. És az Ő áldása legyen a Prófétán (s.a.w.), a családján és a társain.

Halima

2009. július 19., vasárnap

Elővigyázatosság

"Ne fűzz túl nagy reményeket az egészségedhez, és ne nevesd végig az életed! Emlékezz azokra, akik oly vidáman jártak-keltek, és ma a csontjaik egymástól távol hevernek, és a nyelveket, amelyek oly könnyedén fecsegtek, felfalták a férgek."
Imám Ghazali

2009. július 16., csütörtök

Tükör

Ha hibát vélsz felfedezni egy testvéredben, tudd meg, hogy a hiba benned van. A testvéred olyan, mint egy tükör: a saját képedet látod benne, mert „a hívő a hívő tükre”. Nézd el a hiányosságot, ami bosszant, mert haragod oka valójában saját magadban rejlik.
Ha egy rossz tulajdonság, mint a zsarnokság, gyűlölet, irigység, kapzsiság, harag, büszkeség benned van meg, az nem zavar téged, de ha másokban látod, elriaszt és bánt.
Dzselaleddin Rúmi

2009. július 14., kedd

Gyengék


Abu Dawud feljegyzése szerint Abu Darda azt beszélte el, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Segítsetek nekem megkeresni a gyengéket! Ők azok, akik támogatva vannak. A köztetek lévő gyengék miatt kapjátok ti is az ellátást.”

2009. július 13., hétfő

Szőlő"Ahogy semmi nincs rejtve Előle, úgy semmi sem nehéz Neki. Az atomok és a csillagok egyenlők az Ő hatalmához viszonyítva.
Például a Kegyelmes bőkezűségének kertjében egyszer megszámoltam a kétujjnyi vastag szőlőindáról lógó fürtöket, amelyek az Ő csodái közül csak egy apróságnak számítanak: százötvenöt fürtöt számoltam. Megszámoltam a szőlőszemeket egy fürtben: körülbelül százhúsz volt. Azt gondoltam: ha ez a szőlőág csap volna, amelyből mézes víz folyik, és folyamatosan ontaná a vizet, az éppen csak hogy elég lenne ezeknek a fürtöknek, amelyek ebben a hatalmas hőségben is táplálják ezt a sok száz szemet, amelyek olyanok, mintha a Kegyelem édes italának pumpái lennének. Pedig ez a szőlőtőke csak néha jut egy kis nedvességhez. Tehát Aki ezt így elrendezte, az bizonnyal mindenek felett Hatalmas. Dicsőség Neki, Akinek a művészetét fel sem foghatja az emberi elme!"
Bediüzzaman Said Nursi

2009. július 12., vasárnap

Hála

Dávid próféta (a.s.) azt mondta egyszer: “Ó, Uram, hogyan is adhatnék neked megfelelően hálát, amikor a hála képessége is nagylelkű ajándékaid egyike?” És akkor Allah, az Áldott és Magasztos, kinyilatkoztatta neki: “Most valóban hálát adtál nekem!”

2009. július 10., péntek

Fotók

A szombati kirándulás nagy felbontású fotóit feltöltöttem egy fájlmegosztó oldalra. Aki szeretné a képeket, és fel van készülve 63 MB letöltésére, az insallah írjon nekem egy e-mailt, és átküldöm a letöltés linkjét.
Halima

Örökkévaló


"A buborékok szétpattannak és eltűnnek a folyó felszínén, de újak, ugyanolyan csillogók születnek a helyükre. Ebből is láthatjuk, hogy Aki a buborékokat küldi, és a csillogásukat adja, Örökkévaló és a Fény magasztos Birtokosa. És a dolgok gyors változása, és az, hogy mások követik őket, amelyek ugyanolyan színekben ragyognak, azt mutatja, hogy mindezek olyasvalaki megnyilvánulásai, tükrei, műalkotásai, Aki Örökkévaló, sosem hal meg, és Egyetlen."
Bediuzzaman Said Nursi

2009. július 9., csütörtök

A szív halála

"A tanult emberek legsúlyosabb büntetése a szív halála. A szív halála pedig azt jelenti, ha valaki az evilágot kezdi keresni a Túlvilág helyett."
Hasszán Baszri

2009. július 8., szerda

Férj és feleség


"Az Iszlám törvényei, a Saría szerint a férjnek és a feleségnek illeni kell egymáshoz. És a legfontosabb szempont, amely alapján összeillenek, a vallásosság.
Boldog az a férj, aki, hogy örökkévaló társát el ne veszítse, igaz és jámbor feleségének viselkedését másolja, és maga is igazzá és jámborrá válik.
És boldog az a feleség, aki, látva igaz és jámbor férjének viselkedését, hogy örökkévaló társát el ne veszítse, másolja azt, ragaszkodik a vallásához, és maga is igazzá és jámborrá válik.
És jaj annak a férjnek, aki nem követi jámbor és vallásos feleségét, és ezáltal elveszíti örökre a jámbor és vallásos asszonyt.
És jaj annak a feleségnek, aki nem követi jámbor és vallásos férjét, és ezáltal elveszíti örökre a jámbor és vallásos, örökkévaló társát.
Jaj annak a férfinak és nőnek, akik egymást utánozzák a bűnben és gonoszságban, és kölcsönösen a Tűz felé irányítják egymást!"
Bediuzzaman Said Nursi

2009. július 6., hétfő

Kérés

Szalam aleykum,

Egy kéréssel szeretnék fordulni hozzátok.

A "40 hadísz gyerekeknek, mesékkel" című könyvünk nagyrészt kifogyott, ezért a kiadó az újranyomtatás mellett döntött.
A második kiadás megjelenése előtt megvan rá a lehetőség, hogy javítsam az első kiadásban található esetleges hibáimat: félreütés, helyesírás, stb.
Arra szeretnélek kérni benneteket, h. akinek van ideje, az legyen szíves átolvasni a könyvet (amúgy sem hosszú), és írjon egy hibalistát róla, az oldalszám és a hiba feltüntetésével insallah. A listát akár e-mailben el lehet küldeni, akár személyesen át lehet adni nekem. Kb. a július 12-ig beérkező javításokkal tudok bármit is kezdeni.

Ha esetleg valaki szeretne segíteni, de nincs ilyen könyve, szóljon nekem insallah.

Nagyon köszönöm a segítséget mindenkinek. Allah jutalmazzon mindenkit a munkájáért.

Halima

2009. július 5., vasárnap

Kirándultunk...

Bizonyára sokan várjátok már a "hős csapatunk" és a "naná, hogy eszünk" típusú képeket, következzék tehát a beszámoló a szombati kirándulásról insallah.

Szombat reggel a társaság nem-elalvó és nem-késő része a Moszkva térről villamosozott Hűvösvölgybe. A késő-rész fantasztikus hajrával, az utolsó pillanatban a végtelenbe nyúló lépcsősoron felrohanva még elért minket, elhamdulillah. És Hűvösvölgytől Normafáig ezzel mentünk:A vonatozás fantasztikus volt, nem is tudom, hogy a társaság felnőtt vagy gyermek tagjai élvezték-e jobban...Vajon most KI VEZETI A VONATOT?A Normafához felérve, rövid séta után kerestünk egy jó kis helyet, ahol letelepedhettünk, és no, vajon mit csináltunk? Hát ettünk, természetesen, mi mást...Majd én ezt fogtam, majd el is engedtem természetesen, pedig meg is harapott előtte, vagy csípett, vagy mit csinálnak ezek a szarvukkal:Közben a gyerekek játszottak és szaladgáltak:- Látjátok, lányok, oda fogunk felmászni!
- Muszááááááj felmenni a kiláááátóóóóbaaaa?Hős csapatunk mászik felfele az emelkedőn:Ezt láttuk messziről, és elhamdulillah felértünk:Lefelé, már libegővel. Azt hiszem, kábé itt esett le a telefon...:Minden résztvevőnek köszönjük a részvételt, és insallah legközelebb is szeretettel várunk mindenkit!

2009. július 3., péntek

Hadísz

Abu Dawud azt jegyzete fel Dzsabirtól, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Gábriel azt mondta nekem: élj, ahogy akarsz, de biztosan meg fogsz halni. Szeress, amit csak akarsz, de biztosan el fogsz tőle válni. És tégy, amit akarsz, de biztosan találkozni fogsz vele (az Ítélet Napján)!”

2009. július 1., szerda

Hétvégi program meghívó

Szalam alejkum,

Sok szeretettel meghívunk mindenkit most szombati kirándulásunkra.

Útvonalterv:

Moszkva tér - Hűvösvölgy - Normafa
innen a fáradtaknak: Moszkva tér,
nem fáradtaknak: János-hegyi kilátó - libegő - Zugliget - Moszkva tér
Esetleg a nagyon nem fáradtaknak: János-hegy - Budakeszi - Moszkva tér.

A János-hegytől Budakeszire irányuló túra az időjárás, imaidő és fáradtság függvénye lesz insallah.

Szombaton reggel 9-kor találkozunk a Moszkva téren a villamosmegállóban insallah.

Természetesen lesz piknik is (naná, hogy eszünk...), ezért úgy készüljetek insallah...

Hozzatok bátran rokont, kistestvért, barátnőt, ismerőst stb. A programon azonban csak lányok veszünk részt, illetve férfiak max. 12 éves korig :).

Halima

2009. június 30., kedd

Korán-tanulás - Hadísz

Ibn Omár(r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Csak két embert lehet irigyelni. Azt, akit Allah a Korán ismeretével ajándékoz meg, és aki egész éjjel és egész nap a Koránt olvassa. És azt, akinek Allah vagyont ad, és aki éjjel és nappal Allah ügyére költi a pénzét.”

Szeretném ismételten felajánlani a lehetőséget arra, hogy az érdeklődők szeptembertől Korán-olvasást tanuljanak. Természetesen lányoknak lányoktól, fiúknak fiúktól tanítunk. Akár egyénileg, akár kis csoportokban, egyéni időbeosztás szerint, természetesen bármilyen pénzbeli térítés nélkül. Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: "Azok a legjobban közületek, akik tanulják és tanítják a Koránt." Használjuk ki ezt a lehetőséget insallah.

Ha téged is érdekel, írj egy e-mailt insallah. Addig is egy kis inspiráció:

http://www.youtube.com/watch?v=CWMqH7QJu_w

2009. június 29., hétfő

Szolgálati közlemény

Sajnos a kb. 10 éve hősiesen működő monitorom tegnap egy hangos pukkanás kíséretében végleg átadta magát az enyészetnek... Ami azt jelenti, h. az asztali gépemet jelenleg nem tudom használni, csak a laptopot. Ezért sajna holnap, kedden NEM LESZ PALTALKOS ELŐADÁS, és a továbbiakban sem addig, amíg nem teszek szert egy új monitorra insallah.

2009. június 24., szerda

Redzseb hónap

"Bizony, a hónapok száma Allahnál tizenkét hónap Allah Könyvében, attól a naptól, amikor megteremtette az egeket és a földet. Ezekből négy tiltott. Ez a helyes vallás, amit Allah elrendelt a hívőknek, ne vétkezzetek hát önmagatok ellen ezekben (a hónapokban)." (Korán, 9:36)

A tiltott hónapok egyike Redzseb hónap, amely ma kezdődik el. A tiltott hónapok két okból tiltottak: egyrészt tilos ezekben a hónapokban harcolni, másrészt ezekben a hónapokban a bűn még rosszabb, mint más hónapokban.

Qatadah (r.a.) azt mondta: „A Mindenható Allah a teremtéséből egyeseket kiválasztott mások felett. A Küldötteket kiválasztotta az emberek és az angyalok felett. Az Ő Szavát kiválasztotta minden más szó felett. A mecseteket kiválasztotta minden más hely felett a földön. A Ramadánt és a Tiltott Hónapokat kiválasztotta a többi hónap felett, a pénteket a többi nap felett, és az Elrendelés Éjszakáját a többi éjszaka felett. Ezért tartsátok tiszteletben azt, amit Allah is megtisztelt, mert ez bizony a tudással és megértéssel rendelkezők gyakorlata.”

Tehát próbáljunk különösen ügyelni arra, hogy ennek a hónapnak a során tartózkodjunk minden tiltott dologtól, és törekedjünk minél több jócselekedetre! Próbáljunk meg böjtölni, legalább három napot a hónapban, de ha tudunk, többet is. (az egész hónapot azonban ne böjtöljük végig). Ennek a hónapnak az egyik neve "Sehrullah", azaz Allah Hónapja. Olvassuk Allah könyvét, emlékezzünk meg Róla, próbáljunk minél közelebb kerülni Urunkhoz.

Allah Küldötte (s.a.w.) így fohászkodott Redzseb és Saban hónapokban:
„Allahumme bárik lená fi Redzsebe ve Sa’ban ve bellighná Ramadán.”
Ó, Allah, áldj meg minket Redzseb és Saban (hónapokban), és közelítsd hozzánk a Ramadánt.

A Mindenható Allah segítsen meg minket, és jutalmazza törekvéseinket.

2009. június 21., vasárnap

Hadísz

Imám Ahmed jegyzete fel Dzsabir ibn Abdullah (r.a.) elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Óvakodjatok mások elnyomásától, mert az sötétség lesz a Feltámadás Napján! És óvakodjatok a kapzsiságtól, mert a kapzsiság pusztította el azokat, akik előttetek voltak. Vért ontottak miatta, és megengedettnek nyilvánították, ami megtiltatott nekik.”

2009. június 17., szerda

57:11

Ki az, aki jóravaló kölcsönt adna Allahnak, hogy Ő megsokszorozza azt neki, és kegyes jutalom járjon neki? (57:11)Ibn Abi Hatim jegyezte fel Ibn Maszúd (r.a.) elbeszélésében, hogy amikor ez az ája leküldetett, Abu Darda (r.a.) megkérdezte: „Allah Küldötte, Urunk kölcsönt kér tőlünk?”, és amikor Allah Küldötte (s.a.w.) igennel válaszolt, azt mondta: „Nyújtsd nekem a kezed, Allah Küldötte!”. És Mohammed Próféta (s.a.w.) a kezébe fogta a kezét, és Abu Darda (r.a.) azt mondta: „Bizony, a kertemet Uramnak adtam, hogy jóravaló kölcsön legyen!” És az a kert hatszáz datolyapálmát foglalt magába, és Abu Darda felesége és a gyermekei is abban éltek. Abu Darda (r.a.) a feleségéhez ment, és a kerten kívülről kiáltott neki: „Umm Darda, gyere ki a kertből, mert kölcsönként Mindenható és Magasztos Uramnak adtam azt!” A felesége pedig azt felelte: „Milyen sikeres üzletet kötöttél, Abu Darda!”, és minden holmiját és a gyermekeit is kihozta a kertből. Később Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Milyen dúsak és édesek a datolyafürtök, amik Abu Dardáéi a Paradicsom Kertjében!”

2009. június 16., kedd

Qadar

Imám Ahmed jegyezte fel, hogy Ubada ibn Walid ibn Ubada azt mondta, hogy az apja azt beszélte el neki: Elmentem Ubadához (r.a.), amikor beteg volt, és úgy gondoltam, hogy meg fog halni. Azt mondtam hát neki: „Apám, adj nekünk tanácsot, és add a lehető legjobbat!” Azt mondta: „Segíts felülnöm!”, és amikor felsegítettem, így folytatta: „Fiam, tudnod kell, hogy nem ízlelheted meg a hit örömét, és nem ismerheted meg Allahot valódi tudással, amíg nem hiszel a rendelésben, a jó és a nem annyira jó részeiben is”. „Apám, hogyan tudok hinni a rendelésben, a jó és a nem annyira jó részeiben is?” – kérdeztem tőle. Apám azt mondta: „Amikor tudod, hogy ami elkerült téged, az semmiképpen nem érhetett volna el, és ami elért téged, azt semmiképpen nem kerülhetted volna el. Fiam, bizony, én hallottam, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Az első dolog, amit Allah megteremtett, a Toll volt. Azt mondta neki: „Írj!” És az megkérdezte: „Mit írjak, Uram?” „Írd le, ami történni fog!” – parancsolta Allah, és a Toll leírt mindent, ami a Feltámadás Napjáig történni fog.” Fiam! Ha úgy halsz meg, hogy nem hiszel ebben, akkor be fogsz lépni a Tűzbe.”

2009. június 15., hétfő

A hegy (52.) szúra

Al-Hafiz Abu Bakr ibn Abi ad-Dunya jegyezte fel, hogy Dzsafar ibn Zaid azt beszélte el: „Egy éjjel Medinában Omár (r.a.) a várost járta, hogy tájékozódjék a muszlimok hogylétéről. Egy ember háza mellett haladt el, aki éppen önkéntes éjszakai imában állt. Omár (r.a.) csendben megállt, és hallgatta, ahogy a Koránt olvasta az imában. Az ember a Hegy (52.) szúrát olvasta, ez elejétől, és amikor elért ezekhez az ájákhoz: „Bizony, Urad büntetése bizonyosan be fog következni! Nincs, aki elháríthatná azt.” (52:7-8), Omár (r.a.) azt mondta: „A Kába Urára, igaz eskü ez!”, és leszállt a szamaráról, és leült a ház fala mellé egy kis időre, aztán hazament. Még azon az éjjelen megbetegedett. Egy hónapig beteg volt, és az emberek látogatták, de senki nem tudta, mi volt a betegsége oka.

2009. június 14., vasárnap

Szavak

Imám Ahmed jegyezte fel Bilál ibn Harith elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Bizony, az ember mondhat egy szót, ami Allah, a Mindenható, a Magasztos tetszésére van, és nem is veszi észre ennek a szónak a jelentőségét, mégis, miatta Allah az Ő megelégedését rendeli neki a Napig, amíg találkozik Vele. És bizony, az ember gondatlanul mondhat egy szót, ami felmérgesíti Allahot, a Mindenhatót, a Magasztost, és emiatt Allah az Ő haragját rendeli neki a Napig, amíg találkozik Vele.” Alqamah gyakran mondta: „Hány szót nem mondtam ki Bilál hadísza miatt!”

2009. június 8., hétfő

Hudajbija

Imám Bukhari jegyzete fel, hogy Szalamah ibn al-Akwa azt beszélte el: „Hűséget esküdtem Allah Küldöttének (s.a.w.) a fa alatt, Hudajbija napján. A Küldött (s.a.w.) mellett álltam, és ő megkérdezte: „Nem akarsz hűséget esküdni, Szalamah?” És én elé álltam, és hűséget esküdtem neki.” Valaki a hallgatóságból megkérdezte: „És milyen esküt tettél neki, Szalamah?” „Hogy meghalok, ha kell.”
Ezernégyszáz muszlim esküdött hűséget Allah Küldöttének (s.a.w.) a fa alatt, Hudajbijánál, és Imám Ahmed feljegyzése szerint Dzsabir (r.a.) azt mondta: Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Azok közül, akik hűséget esküdtek a fa alatt, egy sem fog belépni a Tűzbe.”

2009. június 4., csütörtök

Az egek sírnak


Ibn Dzsarir feljegyzése szerint Szaid ibn Dzsubair (r.a.) elbeszélte, hogy egy ember elment Ibn Abbaszhoz (r.a.), és azt mondta: „Abu Abbasz! Azt olvastam Urunk könyvében: „És az ég és a föld nem sírt értük, és nem kaptak haladékot sem.” (44:29). Hát sírnak-e az egek és a föld bárki után is?” Ibn Abbasz (r.a.) azt felelte: „Igen! Mindenkinek van egy kapuja az egekben, amelyen keresztül az ellátása leereszkedik, és a jótettei felemelkednek. Amikor a hívő meghal, ez a kapu bezárul, és zárva is marad. És a kapunak hiányzik a hívő, és sír érte. És azok a helyek a földön, ahol imádkozott, és megemlékezett Allahról, szintén sírnak érte. De Fáraó népe a jóravalóság egyetlen nyomát sem hagyta a földön, és nem voltak jótetteik, amelyek felemelkedtek volna Allahhoz, ezért az egek és a föld nem sírtak értük.”

2009. június 3., szerda

Korán-olvasás


Imám Ahmed jegyezte fel Abdullah ibn Amr (r.a.) elbeszélésében, hogy egyszer egy öregember jött el Allah Küldöttéhez (s.a.w.), és azt mondta: „Allah Küldötte! Taníts meg arra, hogy mit olvassak a Koránból!” Allah Küldötte (s.a.w.) azt felelte: „Olvass hármat azok közül, amik Alif Lám Mímmel kezdődnek!” „Én már megöregedtem, a szívem kemény (nehezen tudok új dolgokat megtanulni) és a nyelvem nehezen forog!” – válaszolta az öreg. „Akkor olvass hármat azok közül, amik Há Mímmel kezdődnek!” – mondta Allah Küldötte (s.a.w.), de az öreg ugyanúgy felelt. Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta neki: „Akkor olvass hármat a Muszabbihat közül!” (ezek azok a szúrák, amelyek a szabbaha vagy a juszabbihú szavakkal kezdődnek). Az öreg megint ugyanazt válaszolta, majd hozzátette: „Mondj nekem valamit, ami mindezeket magába foglalja, Allah Küldötte!” Allah Küldötte (s.a.w.) pedig azt olvasta neki: „Amikor a föld megrázkódik rengésével…” (99). Amikor befejezte a szúrát, az öregember azt mondta neki: „Rá esküszöm, Aki elküldött téged az igazsággal, hogy soha semmit nem fogok ehhez hozzáadni!” Azzal megfordult és elment, Allah Küldötte (s.a.w.) pedig azt mondta: „A kis ember sikerre jutott, a kis ember sikerre jutott!”

2009. június 2., kedd

Hétvégi szeminárium

A legközelebbi hétvégi szeminárium ezen a hétvégén, június 6-án lesz - insallah nem feledkeztetek el róla :)

Emlékeztetőül, azokat, akik velünk reggeliznek (hagyományos szemináriumi reggelit...) reggel 9-re várjuk insallah, a többieket 10-re.

A nyár folyamán nem lesz szeminárium, legközelebb Ramadán utolsó tíz napjában találkozunk, ezért insallah gyertek minél többen. Ha lehet, kérlek jelezd nekem, h. jössz-e, illetve itt leszel-e a reggelin is.

Halima

2009. május 31., vasárnap

Hívők

Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta: „Allah azt parancsolja a hívőknek, hogy legyenek türelmesek, ha haragosak, elnézők, ha tudatlansággal találkoznak, és bocsássanak meg, ha rosszul bánnak velük. Ha megteszik ezt, Allah megmenti őket a Sátántól, és aláveti nekik ellenségeiket, míg olyanok nem lesznek, mint a közeli barátok.”

2009. május 28., csütörtök

Korán, 40:21


Hát nem utaztak a földön, és figyelték meg, milyen volt a vége azoknak, akik előttük voltak? Erősebbek voltak náluk, és mélyebb nyomokat hagytak a földön, de Allah megragadta őket a bűneikért, és nem volt senki, aki megvédelmezhette volna őket Allahtól.

2009. május 27., szerda

Hadísz

Abdullah ibn Abbasz (r.a.) arról számolt be: Egy napon a Próféta (s.a.w.) mögött voltam, mikor azt mondta: „Ó, fiú! Mondanék neked néhány tanítást. Őrizd Allah parancsolatait, és akkor Ő őrizni fog téged. Őrizd Allah jogait, és Ő mindig veled lesz. Ha kérsz, csak Tőle kérj, ha segítség kell, csak az Ő segítségéért fohászkodj. Ne feledd, hogy ha a világ minden népe javadra akarna tenni, ők sem adhatnának mást, csak amit Allah neked elrendelt, és ha a világ minden népe ártani akarna neked, nem eshet más ártalmad, csak amit Allah elrendelt. A toll felemeltetett, és a lapok megszáradtak (az Elrendelés könyvében).”

2009. május 23., szombat

A föld hírei

Imám Ahmed és Imám Tirmidhi is feljegyezte Abu Hurairától, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) ezt az áját olvasta: "Azon a Napon a föld elmondja majd a híreit" (99:4), majd megkérdezte a társait: „Tudjátok-e, hogy mik lesznek a hírei?” „Allah és a Küldötte tudják azt a legjobban!” – felelték a társai. Allah Küldötte (s.a.w.) pedig azt mondta: „Bizony, az lesz, hogy tanúskodni minden szolgáról, hogy mit cselekedtek a felszínén. El fogja mondani, hogy ezen és ezen a napon ez és ez az ember mit csinált. Ezek lesznek a hírei.”

2009. május 21., csütörtök

Meghívó

Május 29-én, pénteken 17:30-as kezdéssel lesz az évadzáró programunk a Merlin Színház klubjában. A rendezvény témája: Muszlimként Európában. Az előadások után a Hilal együttes fog zenélni.
Muszlimokat és nem muszlimokat egyaránt szeretettel várunk!

Hadísz

Imám Ahmed jegyezte fel Abu Musza al-Asari (r.a.) elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Aki az evilági életet szereti, az szenvedni fog a Túlvilágon, aki pedig a Túlvilágot szereti, az szenvedni fog az evilági életben. Ezért ti válasszátok a maradandó az helyett, ami múlandó.”

2009. május 17., vasárnap

Hadísz

Imám Ahmed azt jegyezte fel Numan ibn Basírtól (r.a.), hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Akik megemlékeznek Allahról, azt mondva: magasztaltassék Allah, Allah mindennél nagyobb, dicséret és hála Allahnak, és nincs más isten, csak Allah, azoknak a szavai a Trón körül keringenek, zümmögve, mint a méhek, és azoknak a nevét mondják, akik kiejtették őket. Hát nem szeretnétek ti is, ha lenne valamitek Allahnál, ami benneteket említ Neki?”

2009. május 14., csütörtök

Kételkedés

Qatadah (r.a.) azt mondta: „Óvakodjatok a kételkedéstől! Mert aki kételkedésben hal meg, az kételkedésben lesz feltámasztva. És aki bizonyos hitben hal meg, az bizonyos hittel lesz feltámasztva.”

2009. május 13., szerda

Hírlevél

Miután számos alkalommal elvesztettem már a gépemen tárolt címlistát, és mindig újra kell gyűjtenem, hogy a rendezvényekről, hírekről szóló értesítéseket ki tudjam nektek küldeni, inkább csináltam egy levelezőlistát a hírlevélnek.
Mivel jelen pillanatban egyáltalán nincs hírlevél-lista, de én máris többszörös közlési kényszerben szenvedek, kérlek, mielőtt iratkozzatok fel a listára, mégpedig itt:

Levelezőlista

Nagyon köszönöm.

2009. május 12., kedd

Zikrullah


Imám Ahmed feljegyzése szerint Abdullah ibn Buszr (r.a.) azt beszélte el, hogy egy ember egyszer megkérdezte Allah Küldöttét (s.a.w.): „Az Iszlám törvényei túl számosak nekem. Taníts nekem valamit, amihez mindig ragaszkodhatok!” Allah Küldötte (s.a.w.) azt felelte: „Az ajkad mindig legyen nedves Allah említésétől”.

2009. május 11., hétfő

Off topic, ámde fontos...

Mint tudjátok, szenvedélyesen üldözöm a kamu láncleveleket, vírusriasztásokat stb...
Ám ez nem hoax, úgyhogy kérlek, vigyázzatok. Ha MSN-en valakitől (még ha kontakt is az illető!) egyszer csak kaptok egy linket, anélkül, h. előtte köszönne, vagy közölné, h. mi is az a link, szóval csak úgy jön a derült égből egy link (a vége többnyire .jpg vagy .zip) NE kattintsatok rá. Kérdezzétek meg, hogy BIZTOS ő küldte-e, és mi az. Elég rákattintani egy ilyen hamis, vírus által generált linkre ahhoz, hogy tulajdonképpen saját magad telepítsd a vírust a gépedre, és sajnos a legtöbb víruskereső nem is látja meg... tegnap ketten is sikeresen kattintottak, és most egyelőre fogalmam sincs, hogy fogjuk leszedni a vírust a gépükről.

Kirándultunk...

Szombaton mindazok, akiket nem rémített el az évek során más szokássá vált zuhogó eső, és a beígért iszonyatos, 4-5 kilométeres táv fenyegetése, és nem betegedtek meg az utolsó pillanatban - nos, mindezek felkerekedtek, és egy valóban rendkívül zsúfolt távolsági buszon Vácrátót felé vették az irányt.
És hogy milyen volt? Ilyen:
Itt jövünk mi :)

Tópart, íriszekkel.

Hát persze, eszünk, de gondolom, erre számítottatok...

Bugaram :)


További képeket a Multiply albumomban találhattok. Legközelebb is sok szeretettel várunk mindenkit, és nagyon köszönjük a részvételt minden résztvevőnek.

2009. május 8., péntek

Hadísz


Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ne beszéljek neked a jóság kapuiról? A böjt, ami pajzs, az adakozás, ami eltörli a bűnöket, és az ember imája az éjszaka legsötétebb idején.”

2009. május 7., csütörtök

Luqman (a.s.)


Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta, hogy Luqman (a.s.) etiópiai rabszolga volt, és ács. Egy napon a gazdája azt parancsolta neki: „Vágj le egy bárányt, és hozd el nekem a két legjobb részt belőle!” Luqman (a.s.) levágta a bárányt, és elvitte gazdájának a szívét és a nyelvét. Egy idő múlva a gazdája ismét parancsot adott neki: „Vágj le egy bárányt, és hozd el nekem a két legrosszabb részt belőle!” Luqman (a.s.) levágott még egy bárányt, és ismét elvitte gazdájának a szívét és a nyelvét. „Miért cselekedtél így?” – kérdezte a gazdája – „Amikor azt mondtam, hogy a két legjobb részt hozd el, elhoztad a szívét és a nyelvét, és amikor azt mondtam, hogy a két legrosszabb részt hozd el, akkor is a szívét és a nyelvét hoztad elém!” Luqman (a.s.) azt felelte: „Bizony, nincs semmi, ami jobb lenne e kettőnél, ha jók, és nincs semmi, ami rosszabb lenne náluk, ha rosszak!”

2009. május 6., szerda

Ami sikerre juttat

Ibn Dzsarir feljegyzése sezrint Yazid ibn Abi Marjam (r.a.) azt beszélte el: „Omár (r.a.) egyszer, amikor Muadh ibn Dzsaballal (r.a.) találkozott, megkérdezte tőle: „Mi ennek a közösségnek az alapja?” Muadh azt felelte: „Három dolog, és ez az a három dolog, ami sikerre juttat. Az ikhlasz (hogy az ember egyedül a Mindenható Allahban hisz, és kizárólag Allah megelégedéséért cselekszik), ami az az egészséges természet, amivel Allah az embert teremtette. Az ima, ami a hívőt a hitetlentől megkülönbözteti. És az engedelmesség, ami védelem.” „Igazat szóltál” – felelte Omár (r.a.).

2009. május 5., kedd

Hadísz

Imám Muszlim azt jegyezte fel a Szahíhjában, hogy Ijad ibn Himar (r.a.) elbeszélése szerint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A Mindenható Allah azt mondja: Bizony, a szolgáimat hanífoknak teremtettem, de a sátánok eljöttek hozzájuk, és eltérítették őket a vallásuktól: megtiltották nekik, amit Én megengedetté tettem, és azt parancsolták, hogy társakat állítsanak Mellém, amikkel kapcsolatban nem küldtem le semmilyen bizonyítékot.”

2009. május 4., hétfő

Meghívó

Sok szeretettel meghívunk mindenkit május 9-én, szombaton a Vácrátóti Botanikus Kertbe vezető kirándulásra.
A kert honlapja: http://www.botkert.hu/

Tudnivalók:
1. A belépődíjak:
Felnőtt egyéni 740.- Ft/fő
Gyermek és fiatal (18 éves korig) egyéni, és nyugdíjas egyéni 350.-Ft/fő
2. Időzítés:
A hely Újpest-Városkapu buszpályaudvarról közelíthető meg, kb. 45 perc a menetidő.
Indulás: 9:30-kor
Visszaérkezés: 14:10

Mindenkit sok szeretettel várunk. Kérlek, ha lehet, mihamarabb jelezd nekem, ha szeretnél jönni.

2009. május 2., szombat

Kvíz, ismét :)

Többen reklamáltatok, hogy nem vittük végig a tízfordulós kvízjátékot. Való igaz, az én hibám, mert közbejött a nyár, és mikor hazajöttünk, nem folytattam.
Most insallah itt a következő forduló :)

A Mindenható Allah azt mondja a Koránban:

"És megragadtuk mindannyiukat a bűneikért. Volt köztük, akire tomboló szélvihart küldtünk, és volt köztük, akit megragadott a rettenetes Kiáltás, és volt köztük, akit elnyelettünk a földdel, és volt köztük, akit vízbe fullasztottunk. Nem Allah volt igazságtalan velük, hanem ők voltak igazságtalanok saját magukkal szemben." (29:40)

Kikről van itt szó?

2009. április 28., kedd

Ami elrendeltetettSalamon próféta (a.s.)seregének tagjai voltak emberek, dzsinnek és madarak is. A búbosbanka kereste a vizet Salamon (a.s.) és a csapatai számára. A föld alatti rétegekben is észrevette a vizet, és megmutatta Salamonnak (a.s.), hogy hol van, ő pedig megparancsolta a dzsinneknek, hogy ássanak ott kutat.
Amikor Abdullah ibn Abbasz (r.a.) egyszer elbeszélte, hogy ez volt a búbosbanka feladata, a hallgatóság között volt egy Nafi ibn Al-Azraq nevű ember, aki gyakorta vitatkozott Ibn Abbasszal (r.a.). Most is azt mondta neki: „Hallgass, Ibn Abbasz, mert bizony alulmaradsz ma a vitában!” „Miért?” – kérdezte Ibn Abbasz. Nafi ibn Al-Azraq azt felelte: „Azt mondod nekünk, hogy a búbosbanka a föld alatt is észrevette a vizet? Hiszen bármelyik fiú fog egy hurkot, magokat szór köré, a hurkot pedig homokkal takarja be, és a búbosbanka odajön, hogy a magokat megegye, a fiú pedig megfogja a hurokkal!”. „Ha nem volna az, hogy ez az ember megy és elmondja mindenkinek, hogy legyőzte vitában Ibn Abbaszt, még csak nem is válaszolnék neki!” – mondta Ibn Abbasz (r.a.), majd azt mondta Nafinak: „Jaj neked! Amikor valakit elér az, ami elrendeltetett, az illető vak lesz, és elveszít minden elővigyázatosságot!” Nafi azt felelte: „Allahra! Soha többé semmiben nem vitatkozom veled a Koránnal kapcsolatban.”