2012. december 18., kedd

Gondolkodnivaló


Ibn Omár (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha más felállt a helyéről, ne ülj le ugyanoda. De csinálj helyet másoknak, és ülj kényelmesen.” Ettől fogva ibn Omár sohasem ült le mások helyére.

Abu Szaíd al-Khudri (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A legjobb társaság az, amelyik a legtágasabb”.

Hudhaifa ibn al-Jamán (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) megátkozta azokat, akik a kör közepére ülnek le.


2012. december 11., kedd

E heti gondolkodnivaló


Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Arra esküszöm, Aki a lelkemet kezében tartja! Másképp nem juthattok be a Paradicsomba, csak ha hisztek, és nem hisztek igazán addig, amíg nem szeretitek egymást. És elmondom nektek, hogyan erősíthetitek a kölcsönös szeretetet: köszöntsétek egymást.”

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Amikor Allah megteremtette Ádámot azt mondta neki: Menj, és köszöntsd az angyalokat, akik ott ülnek, és figyeld meg, hogy ők hogyan köszöntenek, mert mostantól ez lesz a megfelelő köszöntés neked és utódaidnak. Ádám a köszöntötte az angyalokat: Béke legyen veletek! Ők pedig azt felelték: Béke legyen veled, és Allah kegyelme! Vagyis ők hozzátették a köszöntéshez a kegyelem szót is.”

Abu Juszúf Abdullah ibn Szalam (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Emberek, köszöntsétek egymást békességgel, etessétek a nélkülözőket, erősítsétek meg a rokoni kötelékeket, és imádkozzatok éjjel, amikor mások alszanak – akkor békében léphettek a Paradicsomba.”

2012. december 4., kedd

E heti gondolkodnivaló

Anasz ibn Málik (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha egy ifjú tisztel egy nála idősebbet a kora miatt, akkor jutalmul Allah majd mellé is rendel valakit öregkorában, aki tisztelni fogja.”

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Hétféle embernek fog Allah menedéket adni az Ő Árnyékában azon a napon, amikor nem lesz majd más árnyék, csak az Ő Árnyéka. Ezek: az igazságos uralkodó; az ifjú, aki Allah imádatával nőtt fel; az az ember, akinek szíve ragaszkodik a mecsetekhez; az a két ember, akik egymást szeretik, s Allah nevében találkoznak és Allah nevében válnak el; az a férfi, akit egy gyönyörű nő elcsábít, de ő azt mondja, hogy félem Allahot; az az ember, aki adakozik, de olyannyira titokban, hogy még a bal keze sem tudja, mit adott a jobb; és az az ember, aki egymagában emlékezik meg Allahról, és közben hullanak a könnyei.”