2010. szeptember 20., hétfő

Ami lenyugszik

Amikor az éjszaka beborította őt, látott egy csillagot, és felkiáltott: „Ez az én Uram!” De amikor az lenyugodott, azt mondta: „Nem szeretem azokat a dolgokat, amelyek lenyugszanak!” (Korán, 6:76)

"Ez az ája, amely a világmindenség hanyatlását illusztrálja Ábrahám próféta (a.s.) szavaival, sírásra késztetett. Szívem szemei keserű könnyeket hullattak miatta. Minden könny oly keservesen szomorú volt, hogy újabbak fakadtak miatta, mintha maguk a könnyek is zokogtak volna. Ezekből a könnyekből állnak össze a következő sorok. Olyanok, mint egy magyarázat Allah bölcs Prófétájának a Kegyes Koránban található szavaihoz:
Az a szeretett, aki eltűnik, nem lehet szép, mert ami pusztulásra ítéltetett, az sohasem szép igazán. Nem lehet, és nem is szabad igazán szeretni a szívben, mert a szív az örök szeretetre teremtetett, és azt tükrözi, Akihez mindenki örökké fohászkodik. A vágyakozás olyan tárgya, amely eltűnik, nem érdemes a szív kötődésére, vagy az elme törődésére. Nem lehet a vágyakozás tárgya, és nem érdemes arra, hogy hiányozzék. Miért imádná hát a szív, és miért kötődne hozzá?
Nem keresek semmi halandót, és nem vágyok rá, hisz én magam is halandó vagyok.
Tehetetlen vagyok, nem keresem hát a tehetetleneket.
A Kegyelmesnek vetem alá lelkemet, nem vágyom hát senki másra.
Csak azt akarom, Aki örökké a barátom fog maradni.
Nem vagyok más, csak egy jelentéktelen atom, mégis az Örökkévaló Nap után vágyakozom.
Lényegében nem vagyok semmi, mégis az egész teremtésre vágyom.
Nem fohászkodom olyasmihez, ami el fog enyészni, és nem keresek menedéket nála, mert végtelenül tehetetlen és szükséget látó vagyok. Az, ami erőtlen, nem gyógyíthatja meg végtelen fájdalmamat, nem orvosolhatja végtelenül mély sebeimet. Hogy is lehetne az imádat tárgya bármi, ami ki van téve a megsemmisülésnek? Az elme, amely a külső megjelenés megszállottja, zokog, amikor elkezd elenyészni az, amit imád, és zokog a lélek is, amely az Örök szeretettet keresi, azt mondva: „Nem szeretem azokat a dolgokat, amelyek lenyugszanak!”
Nem akarom az elválást, nem vágyok rá, mert nem vagyok képes elviselni. Azok a találkozások, amelyeket rögtön elválás követ, nem érdemesek a gondolatokra vagy a vágyakozásra. Ahogy az öröm elmúlta fájdalmas, úgy fájdalmas ezt már csak elképzelni is. A szeretők írásai, az ellenkező nem iránt érzett metaforikus szeretetről szóló költészet alkotásai siralmak, amelyek abból a fájdalomból fakadnak, amit ennek az elmúlásnak az elképzelése okoz. Ha kivonnád lelkük lényegét, ez a siralom folyna valamennyiből. Az ilyen találkozások és a fájdalmas, metaforikus szeretet miatt a szívem felkiált, akárcsak Ábrahám: „Nem szeretem azokat a dolgokat, amelyek lenyugszanak!”
Ha állandóságra vágysz ebben a múlandó világban, hát az állandóság alsóbb énünk megsemmisítéséből származik. Győzd le rosszat parancsoló alsóbb énedet, hogy állandóságot nyerhess. Szabadítsd meg magad a rossz erkölcstől, az evilági csodálat alapjaitól, és valósítsd meg alsóbb éned megsemmisítését. Áldozd fel mindazt, ami a te hatalmadban áll, az Igazi Szeretett útján. Lásd az élőlények végét, ami a megsemmisülést jelzi. Az út ebből a világból az állandósághoz az alsóbb én megsemmisítésén keresztül vezet." (Bediüzzaman Said Nursi)

2010. szeptember 15., szerda

Első túránk az őszi-téli idényben

Meghívó:
http://muszlimturaklub.blogspot.com/

Építőkövek"(...) ez a világ a Túlvilág szántóföldje. Az építőkövek, amelyekből mindenki felépíti a saját Paradicsomát vagy Poklát a Túlvilágon, a hitének vagy hitetlenségének, illetve a cselekedeteinek a magvai, amelyeket ebben a világban vet el."
(Ali Ünal)

2010. szeptember 13., hétfő

Böjtölni Savval hónapjában

Abu Ajjub (r.a.) elbeszélése szerint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta:
„Aki egész Ramadánban böjtöl, és utána még Savval (a Ramadán utáni hónap) hat napján is, olyan az, mintha egész évben böjtölne.”

Ezeket a napokat lehet kettős szándékkal is böjtölni: például, ha valaki valamilyen helal okból elmulasztott egy napot Ramadánból, és be akarja pótolni, a böjt előtt fogalmazza meg a szándékát, hogy be akarja pótolni a Ramadánban mulasztott napot, és szeretne Savvalban böjtölni, követve Allah Küldötte (s.a.w.) tanácsát, és várva a Mindenható Allah jutalmát.

Ezt a hat napot nem muszáj egymás után böjtölni. Lehet például a hétfői és a csütörtöki napokon is, amikor amúgy is szunna böjtölni, mert Aisa (r.a.) elbeszélése szerint Allah Küldötte (s.a.w.) is böjtölt hétfőn és csütörtökön, Abu Huraira pedig arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A jócselekedetek hétfőn és csütörtökön kapják meg jutalmukat. És én azt akarom, hogy a böjtömnek meglegyen a jutalma.”

2010. szeptember 10., péntek

Gazdát keresek...

az alábbi növény erős gyökeres, de még nem cserepezett hajtásának.
A növény teljesen ismeretlen, "kínai sárkányfa" fantázianéven fut, de ilyen növény hivatalosan nincs is. Elég igénytelen, szereti a fényt, nem szereti a huzatot. Ha jól érzi magát, akár 2 méteres fává is fejlődhet, jó terebélyes ágakkal... rendes fás törzse van, nagyon szép növi.
Olyan ember vállalja be, akinek akkor sem fog gondot okozni, ha TÉNYLEG megnő kicsit nagyobbra (ami nem garantált, a húgoméké több éves, és kb. 50 centi).
Aki esetleg tudja, h. mi a latin neve ennek a növénynek (vagy legalább családot tud mondani), az szóljon már legyen szíves.
Ha szeretnél egy ilyen növényt, akkor e-mailben, vagy a kedd-csütörtöki előadásokon jelezd insallah.
És az "ilyen növény" így néz ki (a képen jól látható még H. itt felejtett telefonja is):

2010. szeptember 5., vasárnap

A Ramadán végén adott adomány (Zakat al-Fitr)

Ramadán végén minden muszlimnak, akinek az alapszükségleténél több tulajdona van, kötelező adományt adni a szegényeknek. A háztatás minden tagja után, akár felnőtt, akár gyerek, fejenként kell megadni ezt az adományt, az ünnepi ima idejéig.
A szadaqatul-Fitr ugyanazoknak adható, akik zakátot is kaphatnak.

Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta: "Allah Küldötte (s.a.w.) kötelezőnek nyilvánította a zakat al-Fitrt, hogy azok, akik böjtöltek, megtisztulhassanak a hiábavaló cselekedeteiktől és a nem helyénvaló beszédtől (amit Ramadán során követtek el), és hogy a szegényeket táplálhassák. Aki az (ünnepi) ima előtt odaadja, attól zakátnak számít, aki az ünnepi ima után, az szadakát adott."