2010. február 28., vasárnap

Segítségkérés

Ha van köztetek, aki olvasta / szívesen újraolvasná A szív könnyei című könyvünket, akkor nagy segítségünkre lehetne most. Insallah újranyomjuk ezt a könyvet, mert az első kiadás példányai elfogytak. Itt az alkalom, h. az első kiadás hibáit kijavítsuk az új kiadásban. Ha rá tudsz szánni néhány napot, kérlek, segíts te is.
A következőképpen kellene csinálni:
- elkezdeni újraolvasni a könyvet
- egy külön papírra felírni, h. melyik oldalon, hányadik sorban találtál hibát
- a végén a papírt fizikálisan, vagy a begépelt változatát e-mailben eljuttatni hozzám.
Mindennek insallah az elkövetkezendő max. két hétben végbe kellene mennie.
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki segíteni tud ebben a kérdésben. A Mindenható Allah jutalmazzon a munkátokért.
Halima

János próféta (a.s.)

"Béke legyen vele a napon, amikor megszületett, és a napon, mikor meghal, és a napon, amikor fel lesz támasztva élve." (19:15)
Ibn Dzsarir azt jegyezte fel Szufian ibn Ujajnától (r.a.): „Három helyzet van, amelyben az ember a legmagányosabb. A napon, amikor megszületik, és látja, hogy ki kell jönnie onnan, ahol addig volt. A napon, amikor meghal, és látja az embereket, akiket soha többé nem fog látni. És a napon, amikor feltámad, és látja magát a nagy összegyűjtésben. A Mindenható Allah megtiszteltetésben részesítette Jánost (a.s.), Zakariás (a.s.) fiát, amikor biztonságot ígért neki ezen a három napon: Béke legyen vele a napon, amikor megszületett, és a napon, mikor meghal, és a napon, amikor fel lesz támasztva élve.”.

2010. február 25., csütörtök

Mohammed Próféta (s.a.w.) szeretete

Allah barátai és az igazi hívők a Próféta (s.a.w.) szeretetével fényesítik a szívüket, amíg a legtisztább és legfinomabb vésetek is láthatóvá válnak szívük tiszta tükrében. A fizikai tükrökben csak kézzelfogható, anyagi dolgok, formák, színek tükröződhetnek. Allah barátainak és az őszinte hívőknek azonban isteni fény ragyog szívük tükrében.
Akik szépek, szívesen látják magukat a tükörben. Szemeket és szíveket keresnek, amelyekben szépségük tükröződik. Ez a kívánság a világmindenség és az emberi lények teremtésének oka. A Mindenható Allah azt mondja egy hadísz kudsziban:
„Rejtett kincs voltam. Azt akartam, hogy megismerjenek, ezért teremtettem a teremtést.”
Mivel a teremtés az Ő Fényével kezdődött, a világon minden próféta, Ádámtól (a.s.) kezdve, az Ő Fényének szépségét és kiáradását hordozta.
Minden szépség Allahé. Minden szépséget Ő teremtett. Amiben szépség van, az az Ő szépségének visszfénye. Nincs olyan virág a földön, amely ne az Ő Fényét tükrözné. A Legmagasztosabb Allah nélkül semmi nem létezhetne. Ő létezik, és ezért létezünk mi is. Az Ő isteni Fénye soha nem halványul el.
Dzselaleddin Rúmi így írja le ezt a szépséget a Meszneviben:
„Mikor Gábriel kitárta egyik szárnyát, az átfogta a Keletet és a Nyugatot. Amikor a Próféta (s.a.w.) látta őt, csaknem elalélt Annak a Nagyságától, aki ezt a szépséget adta Gábrielnek.
Ám ha a Próféta (s.a.w.) kitárta volna lényegének elképzelhetetlen szárnyait, Gábriel alélt volna el, és nem tért volna magához soha többé.
Mert mikor a Küldött (s.a.w.) a végső határt jelző tüskefához ért, Gábrielnek meg kellett állnia, és nem kísérhette tovább.”
Allah Küldötte (s.a.w.) a legszeretettebb minden lény közül, felettük áll különleges személyiségével. A legcsodálatosabb és legkiemelkedőbb jellemű a múltban és a jövőben, a legirgalmasabb az emberek között, az egyetlen vezető és tanító. Abból a szívtelen népből, amelynek tagjai elevenen temették el saját lányaikat, olyan embereket nevelt, akik sírtak Allah szeretetétől, és megtanította nekik a Könyvet, a titkokat és a bölcsességet. Jobban kell őt szeretnünk mindennél és mindenkinél a teremtésből, hogy a tökéletes hitet elérhessük.
„Egyikőtök sem igazi hívő, amíg nem szeret engem jobban, mint a szüleit, a családját, és minden emberi lényt.”
Ez a hadísz figyelmeztet arra, hogy a tökéletes hitet a Próféta (s.a.w.) szeretetén keresztül érhetjük el. Az elégedettség és jóság kapui zárva vannak azok előtt, akik távol vannak ettől a szeretettől. Minden más szeretet magvai csak az ő szeretetének földjében csírázhatnak ki. Ő a szívek elégedettségének és jóságának forrása. Az ő szeretete számos kőszívet változtatott gyémánttá, tett aranyhoz vagy ezüsthöz hasonlóvá.
(Osman Nuri Topbas)

Áldott Mevlidet mindenkinek. A Mindenható Allah adja meg nekünk, hogy a szívünk képes legyen megtelni az Ő és a Küldötte (s.a.w.) szeretetével.

2010. február 22., hétfő

58:22

"Nem találsz egyetlen népet sem, amely hinne Allahban és az Utolsó Napban, amely szeretné azokat, akik ellenszegülnek Allahnak és a Küldöttének, még ha az apáik lennének is, vagy a fiaik, vagy a testvéreik, vagy a rokonaik. Ők azok, akiknek Ő (Allah) a szívébe írta a hitet, és a Tőle való lélekkel segítette meg őket. És bebocsátja őket Kertekbe, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. Allah elégedett velük, és ők elégedettek Vele. Ők azok, akik Allah társasága. És bizony, Allah társasága, ők lesznek a sikeresek!" (58:22.)
A két Szahíhban azt olvashatjuk, Abu Szad al-Khudri (r.a.) elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Allah, a Hatalom és Dicsőség Ura azt mondja majd a Paradicsom lakóinak: ’Ó, Paradicsom lakói!’, ők pedig felelnek: ’Szolgálatodra, Urunk, minden jó a Te kezedben van’. ’Elégedettek vagytok-e’ – kérdezi majd Allah. ’Hogyne lennénk elégedettek, Urunk, amikor megadtad nekünk azt, amit rajtunk kívül egyetlen teremtményednek sem?’ ’Ne adjak-e valamit nektek, ami még ennél is jobb?’ – kérdezi Allah. ’Mi lehetne ennél jobb, Urunk?’ ’Kiárasztom rátok az Én megelégedésemet, és soha többet nem leszek elégedetlen veletek.’”

2010. február 19., péntek

Bizalmas barátság

"Amikor a Mindenható Allah Ábrahám prófétát (a.s.) bizalmas barátjául választotta, az angyalok nem értették a döntését, és azt mondták: „Urunk, hogyan lehet Ábrahám a Te bizalmas barátod, amikor lefoglalja a saját élete, a gyermekei és a vagyona?” Allah pedig azt felelte: „Én nem a szolgáim vagyonát vagy külsejét nézem, hanem csak a szívüket és a cselekedeteiket. Ábrahám csak nekem szentelte magát, senki másnak. Ha akarjátok, próbára tesszük őt.”
És elküldte Ábrahám prófétához (a.s.) Allah Gábriel angyalt emberi alakban. Akkoriban Ábrahám próféta (a.s.)a nyájait őrizte. Tizenkét kutya terelte a nyájakat, és a nyakörvük aranyból volt, az evilági vagyon megvetésének jelképeként. Gábriel üdvözölte Ábrahám prófétát (a.s.), és megkérdezte: „Kié ez a nyáj?” „Allahé, de rám bízta őket” – felelte Ábrahám (a.s.). „Eladnál nekem egyet belőlük?” – kérdezte Gábriel. „Említsd Allahot egyszer, és neked adom a nyáj egyharmadát” – válaszolt Ábrahám próféta (a.s.). És Gábriel azt mondta: „Mindenek felett áll és szent Allah, az angyalok és a Lélek Ura.”
Ábrahám próféta (a.s.) nekiadta a nyáj harmadát, és azt mondta: „Említsd Allahot még egyszer, és neked adom a nyáj második harmadát is. Említsd Őt harmadszor, és tiéd az egész nyáj és a kutyák. És ha negyedszer említed Őt, a rabszolgád leszek én magam is.”
A Mindenható Allah azt kérdezte Gábrieltől: „Milyennek találtad hát bizalmas barátomat?” Gábriel pedig azt felelte: „Milyen kitűnő szolga!”
Ekkor Ábrahám próféta (a.s.) azt mondta a pásztorainak: „Hajtsátok a juhokat ennek a barátomnak a házához!” Gábriel azonban azt mondta: „Nincs rájuk szükségem, mert én Gábriel vagyok.” „Ha te Gábriel vagy is” – mondta Ábrahám próféta (a.s.) - „hát én Allah bizalmas barátja vagyok, és nem fogom visszavenni azt, amit az Ő nevében adtam!”
A Mindenható Allah pedig azt sugalmazta Ábrahám prófétának (a.s.), hogy adja el a nyájakat, az árukból pedig vegyen földeket, amit adjon adományba."
Mahmud Sami Ramazanoglu, q.s.

2010. február 16., kedd

Barátság


"Ha a barátaim hibáit nézném, barát nélkül maradnék. Mert nincs olyan barát, aki hiba nélkül való lenne. A jó embereket mindenki szereti. Az igazi művészet az, hogy megtanuljuk a kevésbé jókat is szeretni."
(Bahauddin Naqsband)

2010. február 15., hétfő

Leborulás


Rabia ibn Kab al-Aszlami (aki Allah Küldöttének szolgája és a Pad Népének egyike volt) arról számolt be: „Éjszaka mindig Allah Küldöttével (s.a.w.) maradtam, vizet vittem neki a mosdáshoz, és kiszolgáltam őt. Egyszer azt mondta nekem: ’Kérj valamit tőlem’. ’Veled szeretnék lenni a Paradicsomban’ – mondtam én. ’És mi mást szeretnél?’ – kérdezte. ’Semmi mást’ – feleltem. Erre ő így válaszolt: ’Akkor segíts nekem és saját magadnak azzal, hogy hosszabb időt töltesz leborulásban’.

2010. február 12., péntek

Hadísz

Szufian ibn Abdullah (r.a.) azt beszélte el: Azt mondtam Allah Küldöttének (s.a.w.): „Allah Küldötte! Mondj nekem valamit, ami mellett mindig kitarthatok.” Azt felelte: „Mondd: az én Uram Allah, és légy állhatatos ebben”. Megkérdeztem: „Allah Küldötte! Mitől féltesz engem a legjobban?” Erre megfogta a nyelvét, és azt mondta: „Ettől”.

2010. február 9., kedd

Hadísz

Imám Ahmed azt jegyezte fel Abu Muszától (r.a.), hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Allah Ádámot úgy teremtette, hogy felvett egy marék agyagot a föld minden részéről, ezért lett ehhez hasonló Ádám fia: fehér, fekete, vörös, vagy ami közötte van, és jóravaló és gonosz, és ami közötte van.”

Működik a mailem

Elhamdulillah, minden rendben van a fiókommal, ismét megkapom az e-mailjeiteket insallah.

2010. február 7., vasárnap

Szolgálati közlemény

Jelenleg sajna nem megy sem a hanifos, sem a salamos e-mail címem. Már kapcsolatba léptem az ISP-mel, és insallah mielőbb intézkedni fognak. De addig is tudjátok, h. a szombat este után küldött mailokat nem kaptam meg. Insallah mihamarabb visszaáll a normális helyzet.

2010. február 4., csütörtök

Mai hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Törekedjetek a jó cselekedetekre, mielőtt legyőzne benneteket a hét dolog egyike. Vagy akkora éhségre vártok, hogy megfeledkezzetek miatta az imádkozásról, akkora gazdagságra, hogy megrontson benneteket, akkora betegségre, hogy magatehetetlenné váljatok, olyan öregségre, amely elveszi az eszeteket, vagy hirtelen halálra, vagy a Dadzsalra, aki a legrosszabb, amit el tudtok képzelni, vagy az utolsó órára – amely a legrosszabb és a legjobb is lesz?”

Múlt csütörtöki hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Az erős hívő jobb és drágább Allahnak, mint a gyenge. Minden jó közül csak arra vágyjatok, ami a legjobb nektek. Egyfolytában kérjétek Allah segítségét, és ne hagyjatok fel vele soha. Ha baj ér benneteket, ne mondjátok: ha ezt vagy azt tettem volna, más eredményre jutok, hanem csak azt mondjátok: a Mindenható Allah így döntött, és akarata szerint cselekedett. A „ha” szó a gonosz kapuit nyitja meg."

2010. február 3., szerda

Adomány

Abu Musza Al-Asari (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Az adomány kötelező minden muszlim számára.” Ő megkérdezte a Prófétát: „És ha nem engedheti meg magának?” A Próféta (s.a.w.) így felelt: „Akkor dolgozzék a két kezével, és annak gyümölcséből adakozzék”. Ismét megkérdezte: „És ha nem képes dolgozni?” A Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Akkor segítsen azokon, akiknek szükségük van rá, és akiket igazságtalanság ért”. „És ha még ezt sem tudja megtenni?” „Akkor serkentsen másokat a jóra, s tartsa őket vissza a rossztól”. „És ha még erre sem képes?” A Próféta (s.a.w.) erre azt felelte: „Akkor saját maga rosszat ne cselekedjék, mert bizony az is adomány a részéről”.