2012. szeptember 21., péntek

A szunnát követni


Igen, bizonyos, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) szunnáját követni rendkívül értékes dolog. És még értékesebb akkor követni, amikor az újítások széles körben elterjedtek. És különösen akkor, amikor a Próféta Közössége megromlott, az, ha valaki egy aprósághoz ragaszkodik a szunna gyakorlatából, erős hitet és istenfélelmet jelez. Azzal, hogy lépésről lépésre követjük a szunnát, emlékezetünkbe idézzük Allah Küldöttét (s.a.w.), és ez az emlékezés az Isteni Jelenlétre való emlékezéssé alakul. Abban a pillanatban, amikor a szunnát követjük akár a legkisebb dologban is, az evésben, ivásban vagy alvásban, az ilyen megszokott, természetes tettek is az istenszolgálat jutalmazott cselekedeteivé válnak, a saríának megfelelően. Mert még az ilyen egyszerű cselekedetek közepette is az ember arra gondol, hogy a nemes Prófétát (s.a.w.) akarja követni, és a cselekedeteit a saríának megfelelő viselkedésként nézi. Aztán felidézi magában, hogy ki a Saría Birtokosa. És ezáltal a szíve a Mindenható Allah, a valódi Törvényhozó felé fordul, és átérzi az Isteni Jelenlétet és istenszolgálatot.
És ezen a misztériumon keresztül az olyan ember, aki életének gyakorlatává teszi azt, hogy a Próféta (s.a.w.) szunnáját kövesse, minden egyes cselekedetét istenszolgálattá alakítja, és egész élete gyümölcsözővé és a jutalom forrásává válik.
(Said Nursi)