2008. június 29., vasárnap

Hadísz

Aisa (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Az, aki szépen és folyékonyan olvassa a Koránt, a tiszteletre méltó és engedelmes angyalok közé kerül. És az, akinek nehéz a Koránt olvasni, és gyakran megakad benne, de mégis olvassa, dupla jutalmat fog kapni”.

2008. június 26., csütörtök

A halálról

Minden élőlény megtapasztalja majd a halált. Ez a pillanat, amikor az ideiglenes élettől elbúcsúzunk, különleges élmény minden élőlény számára.
Emlékeznünk kell arra, hogy az ember, akár tud róla, akár nem folyton számos lehetséges halálokkal szembesül. A halál rejtőzve, de állandóan várakozik az emberre. Dzselaleddin Rúmi így írja le a halál valóságát és elkerülhetetlenségét: “Az emberi lélek egy része mindig a távozás állapotában van. Minden pillanat a távozás pillanata, és minden pillanat az élet elmúlása.”
Rúmi arra is figyelmeztet minket, hogy ne essünk a vakság hibájába, amikor nem ismerjük fel ezt a valóságot:
Nézd, ó, tanítvány, a szépséget a tükörben!
De ne tévesszen meg a hazugság.
Mert az ifjúság szépsége eltűnik,
Megroskad az egykor szilárd ház.
Életünk utolsó pillanatát, utolsó lélegzetünket isteni titoknak kell tekintenünk, amely mély bölcsességben gyökerezik. Ez azt jelenti, hogy a halálélmény nem közönséges ismeret. Azt tudjuk a jövőnkről, hogy meg fogunk halni, de azt nem, hogy mikor. Életünk hossza kizárólag a Mindenható Allah akaratától függ. Az ember számtalanszor néz szembe a halállal élete során. Betegségek, katasztrófák, balesetek, halálosan veszélyes helyzetek ezrei, amelyeknek nem is mindig vagyunk tudatában mutatják, hogy mennyire vékony a határvonal élet és halál között. Oly sokszor menekülünk meg ilyen helyzetekből, mintha csak egy második esélyt kaptunk volna, hogy jobban felkészüljünk a Túlvilágra. E kegyelem ellenére az ember közömbös marad azzal szemben, hogy minden egyes elmúló nap az életét rövidíti meg, ahelyett, hogy tudatosan és gondosabban próbálná meg kihasználni fennmaradó idejét. Születésünktől fogva minden egyes nap meghalunk egy kicsit, még ha nem is vagyunk tudatában. A halál felé tartó utazás a születéssel kezdődik, és minden elmúló pillanat a halálhoz visz közelebb. Ez az ája megdöbbentő erővel magyarázza ezt a tényt: „És ha valakinek hosszú életet adunk, azt visszafordítjuk a teremtésben. Hát nem gondolkodtok?” (Korán, 36:68)

(Osman Nuri Topbas)

2008. június 25., szerda

Abdul Kadir Geilani


"Ha a szív ép, akkor közömbös az iránt, hogy az emberek egyetértenek vele vagy sem, hogy dicsérik vagy vádolják, hogy adnak neki vagy nem, hogy közelednek hozzá vagy távolodnak tőle, hogy elfogadják vagy elutasítják, mert az ép szívet az Isteni Egység megerősítése tölti ki, a tökéletes bizalom és hagyatkozás, bizonyosság, a segítő vezetés a sikerre, a tudás, a hit és a Mindenható Allah közelsége."

2008. június 24., kedd

Hz. Ali (r.a.) tanácsa

Ali (r.a.) ezt a tanácsot adta fiának:
„Fiam! Féld Allahot úgy, ahogy Őt félned kell. Ez a legelső kötelességed. Engedelmeskedj minden parancsának! Hozz fényt a szívedbe azzal, hogy mindig megemlékezel Róla. Ragaszkodj a Koránhoz! Ha szilárdan ragaszkodsz a Koránhoz, nem lesz erősebb kötelék az életedben, mint az, ami Uradhoz fűz.
Emlékezz a halálra, és éleszd fel a szíved. Ne feledd, hogy minden el fog tűnni, éás emlékeztesd a szíved, hogy a halálba fog távozni.
Figyelj jól, és értsd meg a tanácsot, amit adok neked. A Mindenható Allah irányítja minden létezőnek az életét, és Ő határozza meg a halálát is. Ő kelt életre, és Ő küld a halálba is. Ő szegényíti el a gazdagokat, és Ő teszi gazdaggá a szegényeket. Ő az, aki szerencsétlenséget küld, és Ő az, aki eltávolítja a szerencsétlenséget.
Mindig lesz olyasmi, amit nem tudsz, bármilyen okos vagy tanult legyél is a tudományokban, mert a valóság felülmúlja tudásunkat. Megkaphatod azt az áldást, hogy tudd azt is, ami túl van a tudáson, de soha ne feledd el, hogy ez nem a saját érdemed, hanem a Mindenható Allah ajándéka. Ezért Allahnál kell menedéket keresned. Csak Allahhoz fohászkodj, csak Allahot szeresd, csak Allahot féld!
Ez a világ és az evilági vágyak múlandók, de a bűnök és a büntetés a Túlvilágon örökké tartanak. Soha ne feledd, hogy a legnagyobb rossz, ami az embert uralja, az evilági vagyon és hírnév szeretete. Ne hagyd, hogy ezek utat találjanak a szívedhez. Kötelezd el magad szilárdan Allahnak. Ne győzzenek le az evilági vágyak. És ha csak teheted, adj adományt Allah megelégedéséért.”

2008. június 23., hétfő

Hadísz

"Ne vesztegessétek az időtöket felesleges beszéddel, mert a túl sok beszéd az Allahra való emlékezés nélkül megkeményíti a szívet. Allahtól pedig azok vannak a legtávolabb, akiknek kemény a szívük."

A felügyelő

Omár (r.a.) kalifátusa idején Muadh-t (r.a.) bízta meg azzal, hogy a Bani Kilab törzstől begyűjtse az adót, árukat vigyen neki, és szétossza a szegények között a gazdagok adományait.
Muadh minden megbízatást nagy gonddal teljesített, és bíztató történetekkel tért haza arról, hogy hogyan sikerült megnyernie az emberek szívét. Úgy tért vissza, hogy ne volt egyebe, mint egy darab vászon, amit a nyakába terített, hogy a hőségtől és a portól védje magát.
Egy napon a felesége megkérdezte tőle: „Azok, akik ilyen feladatokat teljesítenek, fizetést szoktak kapni, és többnyire még ajándékokat is adnak nekik a családjuk számára. Hol vannak az ajándékok, amiket te kaptál?”
Muadh azt felelte: „Volt velem egy felügyelő, aki mindenhová elkísért, és számon tartotta, hogy mit kapok és mit adok.”
A felesége igencsak megmérgesedett: „Allah Küldötte (s.a.w.) megbízott benne, Abu Bakr (r.a.) megbízott benned, és Omár most felügyelőt küld veled? Hát ő nem bízik benned?”
A szavai eljutottak Omár feleségének fülébe, tőle pedig magához Omárhoz is, aki magához hívatta Muadh-t, és szemrehányóan kérdezte tőle: „Mit hallok? Miért mondtad azt, hogy felügyelőt állítottam melléd? Hát azt hiszed, hogy nem bízok benned?”
Muadh pedig példaértékű válasszal válaszolt neki: „Ó, hívők vezére! Csak a feleségem miatt mondtam ezt. A felügyelőt, akiről beszéltem, nem te küldted velem. A Mindenható Allah volt az. Nem akartam bármit is elvenni magamnak a szolgálatért cserébe, amit tettem.”
Omár megértette Muadh szavait, megértette, hogy nem vágyik semmi evilági tulajdonra. A saját vagyonából adott neki ajándékot, mondván: „Vidd el ezt a feleségednek, hogy elégedett legyen és megnyugodjék.”

2008. június 22., vasárnap

A szeretetről

„Mikor Medzsnún céltalanul bolyongott Lejla falujában, egy idegennel találkozott, aki azt tudakolta, merre van Lejla háza. „Ne keresd Lejla házát, ne fáradj feleslegesen!” – szólt Medzsnún, s a szívére mutatott: „Itt van Lejla otthona, nem máshol!”
El kell gondolkodnunk ezen a példán, és fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit talál a Mindenható Allah, ha a szívünkbe néz. Más szavakkal szólva, mennyire van tele a szívünk a Mindenható Allah és Küldöttének (s.a.w.) szeretetével? És a hit öröme tükröződik-e imáinkban és viselkedésünkön? Vagy a szeretetünk csak szavakban létezik, nem jut túl a nyelvünkön, és soha nem ér el a szívünkig? Viselkedésünk, cselekedeteink, szívünk minden dobbanása mennyire van összhangban a Koránnal és a szunnával? Ennek a múlandó világnak a kincseit milyen mértékben használjuk arra, hogy a Mindenható Allah szeretetét elnyerhessük?
A nagy kalifa, Omár (r.a.) azt mondta: „Számolj el magaddal, mielőtt elszámolásra hívnak az Utolsó Napon!” Viselkedésünket ezzel az alapelvvel kell összevetnünk. Milyen boldogok is azok, akik osztoznak Mohammed Próféta (s.a.w.) kiemelkedő személyiségében és jellemében, és ezáltal elérik a szeretet igazságát.
(Osman Nuri Topbas)

2008. június 21., szombat

Szolgálat (hizmet)

A hívőnek meg kell ragadnia minden alkalmat a szolgálatra, még a legkisebbeket is. Vannak, akik azt gondolják magukról, hogy nagy és fontos szolgálatot végeznek, ezért a kisebbeket elhanyagolják. Pedig nem tudhatjuk, hogy melyik fogja elnyerni Allah megelégedését. Mindig észben kell tartanunk, hogy nem mindenkinek van meg a lehetősége arra, hogy szolgálatot végezzen. Sokan vannak, akiknek, bár a képességük meglenne rá, nincs lehetőségük. Aki szolgálatot végez, annak tudnia kell, hogy Allah kegyelméből végezheti, és köszönetet kell mondania azoknak, akiket szolgál, hogy elfogadják tőle a szolgálatát.
(Osman Nuri Topbas: A szeretet titka)

2008. június 19., csütörtök

Az evilági álom...

„Amikor az evilági életben töltöd meg gyomrod az ízletes étellel és italokkal, az olyan, mintha álmodban ennél – ha felébredsz, még mindig éhes és szomjas leszel! Az az étel, amit álmodban ettél meg, nem vált hasznodra. A világ olyan, mint egy rövid álom. Ez a világ és a javai olyan, mint mikor álmodban kérsz valamit, és meg is kapod. Aztán, mikor felébredsz, semmi nyoma mindannak az ajándéknak, amit álmodban kaptál! Ez a világ a véges örömök hazája, amiket álmodban kérsz, és álmodban is kapsz meg.”
(Dzselaleddin Rúmi)

2008. június 17., kedd

Szolgálat

"Azoknak a szerencsés embereknek az életében, akik Mohammed Prófétát (s.a.w.) választották példaképüknek, a legfontosabb példa az emberiség szolgálata volt. Nélkülözhetetlen tulajdonsága ez mindazoknak, akik a Mindenható Allahot és az Ő Küldöttét (s.a.w.) szeretik. Mások szolgálatában olyanok ők, mint a Nap és a Hold: fényt hoznak az egész emberiségnek, amely elér még a világ legsötétebb sarkába is. És bár folyamatosan fényt adnak másoknak, ez semmivel sem csökkenti saját fényüket, épp ellenkezőleg, csak még fényesebben ragyognak tőle. Nem árt nekik sem a tavasz, sem az ősz. Olyanok, mint a hatalmas, bőven áradó folyók, amelyek a végtelen óceánig vezető hosszú útjukon az élet vizével öntözik a virágokat, fákat, itatják az állatokat. A szolgálat emberei segítenek a betegeknek, a szegényeknek, még a törött szárnyú madaraknak is."
(Osman Nuri Topbas: A szeretet titka)

2008. június 12., csütörtök

Világok


Ali (r.a.) azt mondta: "Aki eladja a Túlvilágot az evilág kedvéért, az elveszíti mind a kettőt."

2008. június 11., szerda

Hétvégi szeminárium emlékeztető

As-salamu alaykum,

Insallah nem felejtettétek el, hogy ezen a hétvégén, szombaton (június 1.) szeminárium lesz. A program insallah a következőképpen alakul:

9:00 - reggeli
10:00 - 13:00 - első blokk
13:00-14:00 - déli ima, kávé-tea, meg amit hoztok :)
14:00-16:00 - második blokk
16:00 - késői ebéd, illetve korai vacsora

Kérlek, ha még nem jelezted, hogy jössz-e, és hogy mikor, akkor tedd meg. Mindenkit sok szeretettel várunk

Halima

Tanács

Egyszer egy bölcs embert megkérdezett valaki: "Hogyan kerülhetnék közelebb a Mindenható Allahhoz?"

A bölcs azt felelte: "Allahhoz annyi út vezet, amennyi a teremtmények száma. De ha gyorsabban meg akarod tenni ezt az utat, szolgálj másokat, ne árts senkinek, és tegyél boldoggá másokat."

(Abu Sa'id)

2008. június 9., hétfő

A reggeli ima után...

"... gondolkodj el a bűneiden, a rossz cselekedeteiden, és az Urad szolgálatában esett hiányosságokon, és hogy milyen módon tetted ki magad büntetésének és hatalmas haragjának. Oszd be az idődet, gondold át a nap feladatait, hogy megtaláld az esetleges hiányosságokat. Óvakodj attól, hogy a nap során magadra vond haragját. Fogalmazd meg a szándékodat, hogy jót fogsz cselekedni minden muszlimmal, és határozd el, hogy egész nap a Legmagasztosabb Allahnak fogsz engedelmeskedni. Gondold át, hogy milyen engedelmes cselekedeteket tudsz végrehajtani, válaszd ki a legnemesebbiket, és gondold végig, hogyan fogod előkészíteni, hogy képes legyél megtenni. Ne feledj el eltűnődni azon, hogy közeleg kijelölt órád, hogy közelít a halálod, amely a végét jelenti minden evilági reménynek, amikor a dolgok kikerülnek a te döntésed köréből, és nem marad más, csak a sóhajtozás, a megbánás és az elveszett illúziók."

(Imám Ghazali: A Vezetés kezdete)

2008. június 6., péntek

Idő

"A bölcs ember három részre osztja az idejét: az első részt azzal tölti, hogy Allah hatalmán gondolkodik, és Hozzá imádkozik. A másik részt azzal tölti, hogy elszámolásra hívja magát mindazért, amit tett, a harmadikban pedig a megélhetéséért dolgozik.
A bölcseknek tudniuk kell, hogy az idő értékes dolog, és tudniuk kell, hogy mivel töltsék el. Kerülniük kell a felesleges és haszontalan beszédet. Minden kimondott szó cselekedet, és emlékezz: el kell majd számolnod minden egyes kimondott szavaddal."

(Mahmud Sami Ramazanoglu: Ábrahám próféta)

2008. június 4., szerda

Szolgálati közlemény

As-salamu alaykum,

Június 9-től insallah nyári üzemmódra váltunk a kedd-csütörtöki előadások tekintetében. ez pontosabban azt jelenti, hogy CSAK KEDDEN fogunk találkozni a nyár során, egészen őszig.

Halima

Hadísz

Ibn Maszud (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A Paradicsom közelebb van hozzátok, mint a saját saruszíjatok. De a Pokol tüze is.”

2008. június 3., kedd

A muszlimok egysége

Bediuzzaman Said Nursi kilenc tanácsa a muszlimok egységének érdekében

1. Pozitívan kell cselekedni, vagyis a saját álláspontunk szeretetétől, nem pedig a másik álláspontjának gyűlöletétől hajtva, el kell kerülnünk az ellenségeskedést azokkal, akiknek más a nézőpontjuk, nem szabad kritizálnunk őket, beleavatkozni hitükbe és tudományaikba, vagy bármilyen módon az ő ügyeikbe ártanunk magunkat.
2. Egyesülnünk kell az Iszlám keretein belül, az adott véleményre vagy álláspontra való tekintet nélkül, és nem szabad elfelednünk a számtalan köteléket, amely szeretetért, testvériségért és egyetértésért kiált közöttünk.
3. Azt a tisztességes viselkedési normát kell elsajátítanunk, amelyhez minden elfogadható vélemény vagy álláspont követőjének joga van: „Az én véleményem vagy álláspontom a legjobb”, de semmiképpen sem azt: „Az én véleményem vagy álláspontom a kizárólagos és egyetlen elfogadható”, mert ezzel mindenki más véleményét hamisnak és elfogadhatatlannak bélyegezzük.
4. Arra kell gondolnunk, hogy a hívők egységének eredménye az Isteni segítség és a vallás felemelése.
5. Rá kell ébrednünk, hogy a tévelygés és hamisság népének egyesített ereje elleni magányos ellenállás kudarcra van ítélve, és a hit népének összefogása képes csak olyan közös erőre, amely megőrzi a jogot és igazságot a tévelygés félelmetes, egyesült ereje ellen.
6. Azért, hogy megőrizzük az igazságot a hazugság támadásaival szemben,
7. azért, hogy el tudjunk fordulni alsóbb énünktől és önzésünktől,
8. azért, hogy képesek legyünk szakítani a saját magunkra való büszkeség hamis eszméjével,
9. és megszabaduljunk a rivalizálás keltette jelentéktelen érzelmektől.

Ha követjük ezt a kilencszeres szabályt, megmarad őszinte, kizárólagos hitünk és őszinte, tiszta szándékunk, és mindaz, amit ezekkel elérhetünk.

2008. június 2., hétfő

Testvériség

"Ó, ember, aki annyira vágysz a túlvilági jutalomra és az azt eredményező cselekedetekre! Voltak próféták, akiknek alig volt néhány követőjük, és mégis megkapták a prófétaság áldott kötelességéből származó végtelen jutalmat. Az igazi siker nem az, ha az ember sok tanítványt és követőt szerez, hanem az, ha megszerzi a Mindenható Allah megelégedését. Minek képzeled magad, amikor azt mondod, „rám hallgasson mindenki!”, és elfeledkezel valódi szerepedről, és beleavatkozol abba, ami kizárólag a Mindenható Allahra tartozik? Hogy cselekedeteid elfogadtassanak, és hogy az emberek köréd gyűljenek – ez csak a Mindenható Allahra tartozik. Te foglalkozz csak azzal, ami a te dolgod, ami rád tartozik, és ne avatkozz Allah ügyeibe."

(Részlet Bediuzzaman Said Nursi Őszinteség és testvériség c. könyvéből)

2008. június 1., vasárnap

Hadísz

Abu Szaid Al-Khudri (r.a.) arról számolt be, hogy bizonyos emberek kértek Allah Hírnökétől (s.a.w.) és ő adott nekik. Aztán ismét kértek tőle, és ő nekik adta mindenét, amilye csak volt. A Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Amim csak van, nem fogom visszatartani tőletek. Mert aki mértékletes az adakozásban, azzal Allah is mértékletes lesz a kegyelmében, és aki türelmes, azzal Allah is türelmes lesz, és nem kaphat senki jobb és kegyelmesebb ajándékot a türelemnél."