2013. február 5., kedd

Heti hadíszok


Al-Mikdád ibn Madi Jakarib (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Senki nem eszik jobb ételt, mint amit a keze munkájával keresett meg. Dávid, Allah Prófétája (a.s.) csak azt ette, amit a keze munkájával keresett meg”.

Abu Abdullah Az-Zubair ibn al-Avvám (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Fogjatok egy kötelet, menjetek fel a hegyekbe, és hozzatok le egy köteg tűzifát a hátatokon, adjátok el, és így védjétek arcotokat Allah büntetésétől. Jobb az nektek, mint koldulni, akár adnak azok, akiktől kértek, akár nem.”