2013. január 24., csütörtök

Hétvégi szeminárium


Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A legközelebbi hétvégi szeminárium nőknek insallah február 2-án, szombaton lesz. Szokás szerint 10-kor kezdünk insallah.
A program 17 óra körül insallah vacsorával zárul.

Az időbeosztás:
10:00 – 12:30 – első blokk
12:30 – 13:30 – déli ima, ebéd
13:30 – 15:00 – második blokk
15:00 – 15:30 – délutáni ima, tea
15:30 – 17:00 – harmadik blokk
17:00 – naplementi ima, vacsora (azoknak, akik maradnak)

Kérlek, ha szeretnél eljönni a szemináriumra, azt minél előbb jelezd nekem. Kérlek, azt is jelezd, h. maradnál-e vacsorára. Szükség esetén tudunk szállást biztosítani, korlátozott számban.
NAGYON kérném azokat, akik nem tudnak egész nap itt lenni, h. amennyiben lehetséges, a SZÜNETEKBEN érkezzenek. Az előadók nevében is köszönöm ezt az apró figyelmességet.

Minden muszlim és nem muszlim nőt, gyermeket szeretettel várunk!

Heti hadíszok


Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Aláztassék meg az, aki, ha a nevemet említik, nem kér rám áldást.”
  
Fadála ibn Ubaid (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) hallotta egyszer, hogy valaki fohászkodott, és nem kért áldást Allah Küldöttére (s.a.w.). Azt mondta: ez az ember elkapkodta a fohászát. Visszahívta az illetőt, és azt mondta neki: „Ha valaki fohászkodik, az kezdje Allah magasztalásával és dicsőítésével, aztán kérjen áldást rám is. Aztán fohászkodhat azért, akiért csak akar.”

2013. január 15., kedd

Gondolkodnivaló

Ibn Abbász (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Akinek nem tud semmit a Koránból, olyan az, mint a romba dőlt ház”.

Ibn Omár (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Csak két embert lehet irigyelni. Az egyik, akinek Allah megadta a Korán ismeretét, és éjjel-nappal azt olvassa, a másik, akinek Allah gazdagságot adott, és éjjel-nappal abból adakozik”.2013. január 1., kedd

Fohász

Ó, Allah, adj fényt a szívembe, és fényt a nyelvemre (szavaimba), és adj fényt a hallásomba, és adj fényt a látásomba, és helyezz fényt mögém, és fényt elém, és helyezz fényt fölém, és fényt alám. Ó Allah, adj nekem fényt.


Allahumme dzsal fí kalbí núran, ve fí liszáni núran, vedzsal fí szem’í núran, vedzsal fí baszarí núran, vedzsal mi khalfí núran, ve min emámí núran, vedzsal fí fevkí núran, ve min tehtí núra. Allahumme e’tiní núra.

Hadísz

Abu Musza (r.a.) azt beszélte el: Allah Küldötte (s.a.w.) köztünk állt, és öt dolgot mondott nekünk. Azt mondta: "Bizony, Allah, a Mindenható, a Magasztos nem alszik, és nem is illenék Hozzá, hogy aludjon. Leereszti és felemeli a mérleget. Az éjszaka végzett cselekedetek felemelkednek Hozzá a nappal előtt, és a nappal végzett cselekedetek az éjszaka előtt. Az Ő fátyla a fény. ha felemelné, a tekintetének fensége felégetné a teremtést, ameddig csak elér. (Szahih Muszlim, Kitab al-Iman)