2015. május 29., péntek

Saban hónap közepe: a Megbocsájtás Éjszakája


„A Redzseb Allah hónapja, Saban az enyém, a Ramadán az ummáé.”
„Saban a bűnök megbocsátója, Ramadán pedig a megtisztító.”


Hz. Aisa (r.a.) azt beszélte el: „Egyszer Allah Küldötte (s.a.w.) tahadzsud imát imádkozott, és olyan sokáig maradt leborulásban, hogy már attól féltem, hogy meghalt. Ezt látva felkeltem, és megpiszkáltam a hüvelykujját A hüvelykujj mozgott, így visszamentem. Aztán hallottam, hogy így fohászkodik leborulásban: „Uram, a Te megbocsátásodban keresek menedéket a haragodtól, és a Te elégedettségedben keresek menedéket az elégedetlenségedtől, és Nálad keresek menedéket Tőled. Nem tudlak úgy magasztalni, ahogy Hozzád méltó lenne. Pontosan olyan vagy, amilyennek saját Magadat leírod.”
Az ima után megkérdezte tőlem: „Aisa, tudod, milyen éjszaka ez?” Azt feleltem: „Allah és a Küldötte tudják a legjobban!” Azt mondta: „Ma van Saban felének éjszakája. A Mindenható Allah a szolgáira tekint ezen az éjszakán, és megbocsát azoknak, akik megbocsátást keresnek, és a kegyelmét árasztja azokra, akik az Ő kegyelméért fohászkodnak, de azokat, akikben rosszindulat van (egy másik muszlim ellen) meghagyja abban, amiben voltak.”
Hz. Aisa (r.a.) azt beszélte el: „Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: A Mindenható Allah alászáll a Saban közepén lévő éjszakán, és több embernek bocsát meg, mint a Kalb törzs juhainak a szőre szála.”
Hz. Aisa (r.a.) azt beszélte el: „Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ez Saban közepének az éjszakája. A Mindenható Allah ezen az éjszakán nagy számú embert ment meg a Tűztől, többet, mint a Kalb törzs juhainak a szőre szála. De még csak nem is tekint azokra, akik társítanak Allah mellé, vagy aki rosszindulatot táplál a szívében, vagy aki elvágja a vérrokonság szálait, vagy a férfira, aki maga után húzza a földön a ruháját (az önteltség jeleként), vagy arra, aki engedetlen a szülei iránt, vagy arra, akinek szokása az alkohol fogyasztása. 
Hz. Muadh ibn Dzsabal (r.a.) azt beszélte el: „Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Saban középső éjszakáján Allah rátekint mindazokra, akiket teremtett, és megbocsát nekik, kivéve azoknak, akik társítanak Allah mellé, vagy aki rosszindulatot táplál a szívében.”
Hz. Aisa (r.a.) azt beszélte el: „Egy éjszaka, ami Saban 15. napjának éjszakája volt, nem találtam Allah Küldöttét (s.a.w.) a házban, így elmentem, hogy megkeressem. Hosszú ideig kerestem, és a Baqi kertben (a medinai temetőkertben) találtam rá. A holtakért fohászkodott, és megbocsátásért könyörgött számukra.”
Hz. Ibn Haban (r.a.) azt beszélte el: „Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Amikor eljön Saban tizenötödik éjszakája, töltsétek ébren az éjszakát, és böjtöljétek utána a nappalt.”
Hz. Abu Huraira (r.a.) azt beszélte el: „Allah Küldötte (s.a.w.) gyakran mondta a khutbában: „Emberek! Könnyítsétek és tisztítsátok meg a testeteket azzal, hogy böjtöltök Sabanban, hogy könnyebbé tegye és segítse a böjtötöket Ramadánban. Aki három napot böjtöl Saban havában, annak a bűnei megbocsátatnak.”

Háború...


Visszakaphatja régi arcát egy szíriai kislány