2008. augusztus 31., vasárnap

Ramadán

Ibn Omar (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Az Iszlám öt oszlopra épül: annak tanúsítása, hogy nincs más Isten, csak Allah, és Mohammed az Ő szolgája és Küldötte, az imára, a zakát fizetésére, a Zarándoklatra Allah Házához, és a Ramadán alatti böjtre.”

Kedves testvéreim,

A Ramadán első napja idén szeptember 1. hétfő. A Mindenható Allah fogadja el a böjtünket, az imánkat, a Korán-olvasásunkat. Áldott Ramadánt mindenkinek.

2008. augusztus 29., péntek

Tiszta szándék

"Az igazság népe közötti ellentét nem a lelkesedés vagy az elkötelezettség hiánya miatt van, és a tévelygők népe közötti egyetértés sem a magasabb rendű célok vagy szívbéli lelkesedés eredménye. Az igazság népét a lelkesedés és értékes érzelmek nem megfelelő felhasználására ösztönző ok a túlvilági jutalom reménye – ami egyébként dicséretre méltó tulajdonság – és a Túlvilággal kapcsolatos kötelességek rendkívüli tisztelete. Az így gondolkodó hívő azt gondolja magában: „Hadd szerezzem meg ezt a jutalmat is, hadd vezessem ezeket az embereket, hallgassanak csak rám ők is”, és ezzel a nézőponttal voltaképpen igaz testvérének riválisává válik, akinek pedig oly nagy szüksége lenne szeretetre, támogatásra, testvériségre és segítségre. És azt gondolva magában: „Miért hozzá mennek a tanítványaim? Nekem miért nincs olyan sok tanítványom, mint neki?”, az ilyen ember áldozatul esik saját önzésének, az ambíció nehezen gyógyítható betegségének, elveszíti őszinte, tiszta szándékát, és megnyílik előtte a képmutatás ajtaja.
Ennek a hibának, ennek a sebnek, a lélek eme félelmetes betegségének a gyógyszere az az alapelv, hogy „a Mindenható Allah megelégedését csak őszinte, tiszta szándékkal és hittel lehet elnyerni”, és nem azzal, ha az embernek több tanítványa, követője vagy nagyobb sikerei vannak. Mert ezek mind a Mindenható Allah akaratától függnek – nem lehet igényt tartani rájuk, hanem a Mindenható Allah annak adja meg, akinek akarja. Néha egyetlen szó valaki megváltását eredményezi, és ezzel Allah megelégedését. A mennyiségre nem kell különösebben odafigyelni, mert lehetséges, hogy egyetlen embert az igazságra vezetni ugyanolyan értékes Allah előtt, mint ezret. És az őszinte, tiszta szándék és hit azt jelenti, hogy a hívő azt kívánja, hogy a muszlimoknak mindenhol, mindenki munkájából előnyük származzék. Azt gondolni: „Tanuljanak csak tőlem, és kapjam csak én a jutalmat”, nem más, mint az alsóbb én csapdája.
Ó, ember, aki annyira vágysz a túlvilági jutalomra és az azt eredményező cselekedetekre! Voltak próféták, akiknek alig volt néhány követőjük, és mégis megkapták a prófétaság áldott kötelességéből származó végtelen jutalmat. Az igazi siker nem az, ha az ember sok tanítványt és követőt szerez, hanem az, ha megszerzi a Mindenható Allah megelégedését. Minek képzeled magad, amikor azt mondod, „rám hallgasson mindenki!”, és elfeledkezel valódi szerepedről, és beleavatkozol abba, ami kizárólag a Mindenható Allahra tartozik? Hogy cselekedeteid elfogadtassanak, és hogy az emberek köréd gyűljenek – ez csak a Mindenható Allahra tartozik. Te foglalkozz csak azzal, ami a te dolgod, ami rád tartozik, és ne avatkozz Allah ügyeibe."
(Bediuzzaman Said Nursi)

2008. augusztus 28., csütörtök

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A Legmagasztosabb Allah azt mondta: Jelen vagyok, ha szolgám Rám gondol, és vele vagyok, ha megemlékezik Rólam. Ha magában emlékezik meg Rólam, Én is magamban emlékezem meg róla, és ha társaságban emlékezik meg Rólam, Én is megemlékezem róla jobb társaságban.”

2008. augusztus 25., hétfő

Meghívó

Kedves Testvérünk/Ismerősünk!

A HANIF Iszlám Kulturális Alapítvány szeretettel meghív téged a Merlin Színházban rendezett Ramadán hónap eleji programunkra, ahol együtt törhetjük meg e áldott hónapban végzett első napi böjtünket.

Helyszín: Merlin Klub, 1052 Budapest, Gerlóczy u. 4.
Időpont: 2008. szeptember 1. hétfő, 19.15. (Naplemente, azaz böjtmegtörés ideje: 19.25)

Program:
- Böjtmegtörés (iftár)
- Naplementi ima
- Könnyed étkezés
- Rövid előadás a Ramadán hónapról és a böjtölésről

Megjegyzés: Ha az Újhold megfigyelhetőségének függvényében szeptember 1. még nem bizonyulna böjtnapnak, a programunkat ettől függetlenül is megtartjuk.

Szeretettel várunk rendezvényünkön.

2008. augusztus 24., vasárnap

Hadísz

Zaid ibn Khalid Al-Dzsuhani (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Aki enni ad a böjtölőnek, hogy az a böjtöt megtörhesse, ugyanazt a jutalmat kapja, mint a böjtölő, anélkül, hogy az utóbbi jutalma bármit is csökkenne.”

2008. augusztus 23., szombat

A testvériségről"A társadalom életét egy sátáni csapda teszi tönkre: az, hogy nem látjuk egy hívő jó tulajdonságait annak egyetlen hibája miatt. Azok az igazságtalan emberek, akik beleesnek ebbe a csapdába, ellenségesen viselkednek miatta a hívőkkel. Azonban amikor a Mindenható Allah az Utolsó Ítélet tévedhetetlen mérlegén tökéletes igazságossággal felméri a cselekedeteinken, akkor aszerint fog ítélni, hogy a jó vagy a rossz volt többségben bennük. És mivel a rossztettek számosak, és oly könnyű elkövetni őket, gyakran többet is elfed egyetlen jótettel.
Vagyis az evilági ügyeket is ennek az isteni Igazságosságnak a mintájára kellene rendeznünk. Ha egy emberben több a jó, mint a rossz, akkor megérdemli szeretetünket és tiszteletünket. Sőt, egyetlen erény miatt számos kedvezőtlen vonását meg kellene bocsátanunk. Azonban az ember természetében ott van a zsarnokságra való hajlam, körülötte pedig a Sátán csapdái, ezért száz jó tulajdonságot is figyelmen kívül hagy egyetlen nem tetsző vonás miatt, ellenséges érzelmeket táplál hívő testvére ellen, és ezzel bűnt követ el. Ahogy nem látjuk meg a hegyet, ha egy szúnyog szárnya eltakarja a szemünket, úgy a gyűlölet fátyla miatt az ember nem lát meg akkora jótetteket és erényeket, mint egy egész hegy, mindössze egyetlen hiba vagy rossz tulajdonság miatt, amely oly apró, mint egy szúnyog szárnya, és ellenségeskedés támad szívében hívő testvére iránt, és ezzel a társadalom romlásának eszközévé válik."
(Bediüzzaman Said Nursi)

2008. augusztus 22., péntek

A böjtről

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Allah, a Magasztos és Fenséges, azt mondta: Ádám fia mindent saját magáért tesz, kivéve a böjtöt, mert azt csakis Értem teszi, és azt csakis Én fogom jutalmazni. A böjt pajzs. Ha valaki böjtöl, az ne beszéljen csúnyán, és ne kiabáljon, és ha valaki sértegeti vagy bele próbál kötni, azzal forduljon el: böjtölök. Aki böjtöl, annak lehelete jobb illatú lesz az Ítélet Napján Allah előtt, mint az ámbra. Aki böjtöl, azt kétszeres öröm éri: először is örül, amikor végre a böjtöt megtöri, utána pedig örül, amikor Urával találkozik.”

2008. augusztus 21., csütörtök

A legjobb testvér

"Az a legjobb testvérem, aki ráébreszt a hibáimra."

(Hz. Dzsafar Szadiq)

2008. augusztus 20., szerda

Ramadán

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Amikor megkezdődik a Ramadán, megnyílnak a Paradicsom kapui, és bezárulnak a Pokol kapui, és a sátánok leláncoltatnak.”

2008. augusztus 18., hétfő

Ramadán, Korán, böjt

Azoknak, akik imájukat és böjtjüket óvatlan és kegyetlen módon rágalmazással, pletykával és mások sértegetésével törik meg, így szól Mohammed Próféta (s.a.w.) figyelmeztetése: „Vannak, akik böjtölnek, de nem származik számukra más a böjtből, csak éhség. Vannak, akik imádkoznak éjjel, de nem származik számukra más belőle, csak álmosság.”
Egy másik hadíszban pedig Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondja: „Aki nem mond le a hazugságról és rossztettekről, hát Allahnak nincs szüksége rá, hogy lemondjon az ételről és italról”.
Ezek a hadíszok egyértelműen mutatják, hogy Ramadánban különösen fontos ügyelnünk a megfelelő viselkedésre. Szívünket és elménket is fel kell készítenünk a böjtre. Ezt pedig nem tehetjük gondatlansággal és nemtörődömséggel. Különleges gonddal és áhítattal kell végeznünk az imáinkat, éber szívvel és nyitott elmével kell olvasnunk a Koránt, vagyonunkat meg kell tisztítanunk azzal, hogy zakátot vagy adományt adunk belőle. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a Kegyes Korán kinyilatkoztatása Ramadán havában kezdődött. Ezért különös gondot kell fordítanunk arra, hogy a Korán parancsait életünkben megvalósítsuk.
Az igazi Korán-olvasást a szív végzi. Külső szemeink csak a szív ablakaiként szolgálnak. A Ramadán és a Korán között szoros kapcsolat van. A Ramadán az ideje annak, hogy a Korán hangjára odafigyeljünk – arra a hangra, amely figyelmeztet minket igazi végzetünkre, amelyhez halálunk után érkezünk el. Mohammed Próféta (s.a.w.) azt mondta: „A böjt és a Korán közbenjárók lesznek az Utolsó Napon” , és: „A böjt a türelem fele” .

(Osman Nuri Topbas: A szeretet titka, részlet)

2008. augusztus 17., vasárnap

HadíszIbn Omár (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Csak két embert lehet irigyelni. Az egyik, akinek Allah megadta a Korán ismeretét, és éjjel-nappal azt olvassa, a másik, akinek Allah gazdagságot adott, és éjjel-nappal abból adakozik”.

2008. augusztus 16., szombat

A hajnali imáról

"Az ember természeténél fogva nagyon gyenge, mégis minden meghatja, elszomorítja és fájdalmasan érinti. Az ember teljesen híjával van a hatalomnak, mégis, az őt sújtó csapások és ellenségek számosak. Az ember rengeteg szükséget lát, de igényei végtelenek. Lusta és ügyetlen, de életének felelősségei a legterhesebbek. Ember volta a világmindenség többi részéhez köti, de folyamatos fájdalomban él a szeretett dolgok elveszte és elmúlása miatt. Gondolkodása magasztos célokat és időtálló eredményeket csillant meg előtte, de a keze rövid, az élete véges, ereje kevés, türelme elégtelen ahhoz, hogy elérje őket.
Ebből egyértelműen felfoghatjuk, hogy mennyire fontos a lélek számára, hogy ilyen állapotban, a Fadzsr idején, kora reggel eltűnődjék, és imájával és fohászával forduljon a Hatalmas és Dicsőséges, Kegyelmes és Csodálatos felé, hogy Nála keresse a sikert és a segítséget, és hogy mennyire szükséges ez ahhoz, hogy képes legyen szembe nézni azokkal a dolgokkal, amelyek az előtte álló napon fognak történni vele, és hogy tudja teljesíteni a rá váró kötelességeket."
(Bediuzzaman Said Nursi: Az istenszolgálat és az ima)

2008. augusztus 14., csütörtök

FohászAllah Küldötte (s.a.w.) sokszor fohászkodott így Redzseb és Sa'ban hónapokban:


Ó, Allah, áldj meg minket Redzseb és Sa'ban-(hónapok)ban, és közelítsd a Ramadánt.

(Allahumme bárik lená fí redzsebe ve sa'ban ve bellighná ramadán)

2008. augusztus 11., hétfő

Hazajöttünk

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Most már teljes mértékben itthon vagyunk, és insallah folytatódik az élet a szokott módon. Vagyis mostantól kezdve ne a nyári blogot nézzétek (bár még ma is felkerült bejegyzés, ha valaki esetleg nem látta volna :), hanem itt, a szokott módon, insallah naponta olvashatjátok a bejegyzéseket. Sok szeretettel várjuk a kommenteket hozzájuk.

Arra is szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy ez a blog az egyik csatornája a fontos bejelentéseknek, híreknek, időpontoknak stb. Tehát, ha tehetitek, nézzetek fel minél gyakrabban insallah.

Halima