2010. november 15., hétfő

Keddi előadás

2010. 11. 16-án, kedden a lányoknál az előadás elmarad a vágási munkálatok miatt.
Insallah csütörtökön várunk mindenkit a szokott időben.

Áldott ünnepet kívánunk mindenkinek! A Mindenható Allah fogadja el az istenszolgálatainkat.

2010. november 12., péntek

3:190

Ibn Marduwyah feljegyzésében olvashatjuk egy hosszabb hadísz részeként, Ata (r.a.) elbeszélésében, hogy egyszer, mikor Bilál (r.a.) Allah Küldöttéhez (s.a.w.) ment, hogy a hajnali imára hívja őt, látta, hogy sír. Megkérdezte tőle: „Ó, Allah Küldötte, miért sírsz, mikor Allah megbocsátotta neked minden múltbéli és jövendő vétkedet?” Allah Küldötte (s.a.w.) azt felelte: „Hogyan is tarthatnám magam vissza a sírástól, Bilál, mikor ma éjjel leküldetett nekem ez az ája: „Bizony, az egek és a föld teremtésében, és az éjszaka és a nappal váltakozásában jelek vannak azoknak, akik értenek.” Jaj mindazoknak, akik olvassák, de nem gondolkodnak el rajta!”

2010. november 4., csütörtök

Allah Küldötte (s.a.w.) időbeosztása

Husszein (r.a.) azt mondta: „Megkérdeztem apámat, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) hogyan töltötte és hogyan osztotta be az idejét. Azt felelte:
Allah Küldötte (s.a.w.) három részre osztotta az idejét: egy részt Allahnak, egy részt a családjának, egy részt saját maga és a muszlimok között osztott meg. Nem titkolt el egyikük elől sem semmilyen vezetést vagy jó tanácsot. A közösségének kijelölt részt azzal töltötte, hogy gondoskodott az emberek szükségleteiről a vallási állapotuknak és szükségüknek megfelelően. Azzal foglalta le az embereket, hogy olyasmit tanított nekik, ami hasznukra válik nekik és a közösségüknek, és hogy tájékoztatta őket arról, amire szükségük volt. Azt is mondta nekik: „Azok, akik jelen vannak, adják át azt, amit hallanak azoknak, akik nincsenek itt, és engem is tájékoztassatok azoknak a szükségleteiről, akik nem tudnak eljönni közénk, mert aki tájékoztatja a vezetőt valakinek a nehéz helyzetéről, azt Allah megerősíti majd a Hídon a Feltámadás Napján”.
(Bayhaqi)

2010. november 2., kedd

Végállomás

Minden spirituális utazás végállomása az, hogy teljes megértésre tegyünk szert a hit igazságait illetően.
(Imam Rabbani)