2010. március 29., hétfő

Hétvégi kirándulás

Az idénynyitó kirándulás:

http://muszlimturaklub.blogspot.com/

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Gyere velünk kirándulni!

Kedves testvéreim, kedves barátunk!

Április első hétvégéjétől insallah beindítjuk hétvégi túráinkat, kirándulásainkat. Ettől kezdve insallah (szinte) minden hétvégén szervezünk valamilyen szabadban töltendő programot.

A túrákon nők és gyermekek vehetnek részt, vallástól függetlenül, tehát muszlimokat és nem muszlimokat egyaránt szívesen látunk J. Férfiak azokon a rendezvényeken vehetnek részt, ahol ez külön fel van tüntetve (családi program). Ezzel kapcsolatban kérjük a megértéseteket.

A túrákról, útvonalakról, időpontokról a muszlimturaklub.blogspot.com címen tájékozódhatsz. Itt találhatod majd meg insallah a túrákról készült beszámolókat is.

Az útvonalak egy része kisgyerek-kompatibilis, vagyis babakocsival, műanyag motorral is járható, illetve a rövid táv miatt apró gyermeket is lehet hozni. Hosszabb távokra vagy nehezebb terepre kicsi gyereket csak akkor hozz, ha hajlandó vagy az út egy (nagy) részén cipelni (vagy meggyőzöd valamelyik résztvevőt, hogy cipelje ő).

A kiránduláson résztvevők minden alkalommal emléklapot kapnak, és év végén a legtöbb emléklapot összegyűjtőre értékes tárgynyeremény vár.

Sok szeretettel várunk, insallah csatlakozz hozzánk te is!

Halima
Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány
www.hanif.hu
www.hanifalapitvany.blogspot.com

2010. március 25., csütörtök

Imám Ghazali - Mukesfet al-Qulúb, 6.

Egyszer, mikor Dávid próféta (a.s.) hajlékában ült, és a Zsoltárokat olvasta, meglátott egy apró, vörös rovart a földön. Azt gondolta magában: „Vajon mi volt a Mindenható Allah célja, amikor ilyen semmi kis bogarat teremtett?” Allah pedig képessé tette ezt a bogarat a beszédre, és az azt mondta: „Allah prófétája, Uram azt azt parancsolta nekem, hogy a nap során mondjam azt ezerszer:
Magasztaltassék Allah, és hála Allahnak, és nincs más istenség, csak Allah, és Allah mindennél nagyobb!
És Uram azt parancsolta nekem, hogy az éjszaka során mondjam azt ezerszer:
Ó, Allah, küldj áldást és békességet Mohammedre, az írástudatlan prófétára, a családjára és a társaira!
És te, vajon te mit tudsz mondani nekem, amiből hasznom származhatna?”
Dávid (a.s.) megbánta, hogy haszontalannak tartotta az apró bogarat. Szíve megtelt istenfélelemmel, megbánással fordult Allahhoz, és Belé vetette bizalmát.
Amikor Ábrahám próféta (a.s.) a hibáira gondolt, ájultan zuhant a földre, és a szíve reszketését egy mérföldről is hallani lehetett. A Mindenható Allah leküldte hozzá Gábrielt (a.s.), aki azt mondta: „Mindenható Uram üdvözletét küldi, és azt mondta nekem: Gábriel, látod-e bizalmas barátomat, aki fél bizalmas barátjától?” Ábrahám (a.s.) azt felelte: „Gábriel, ha a hibáimra és következményeire gondolok, elfelejtem a barátságot.”
Ilyen a próféták, Allah barátainak, az igazaknak és az evilágot maguk mögött hagyóknak a helyzete és állapota. Gondolkodj hát el ezen!

(Ezzel vége az istenfélelemről szóló első fejezetnek.)

2010. március 23., kedd

Imám Ghazali - Mukesfet al-Qulúb, 5.

(5)Az ember kezében, ami azt jelenti, hogy nem nyújtja a kezét semmi felé, ami tilalmas. Inkább az felé nyúl, ami az Allahnak való engedelmességet segíti elő. Kab al-Ahbar azt mondta: „A Mindenható Allah teremtett egy zöld kristályból való palotát. Ebben a palotában hetvenezer ház van, és minden házban hetvenezer szoba. Nem léphet be ebbe a palotába más, csak az, akinek valami tilalmas dolgot kínáltak fel, de visszautasított azért, mert félte Allahot.”
(6)Az ember lábaiban, ami azt jelenti, hogy egy lépést sem tesz az Allah iránti engedetlenség felé. Inkább az engedelmesség és a Mindenható Allah megelégedése felé halad, és arrafelé indul, ahol a tudósok és Allah jóravaló szolgáinak társaságában lehet.
(7)Az ember engedelmességében. Az engedelmesség egyedül a Mindenható Allah megelégedéséért legyen. A hívőnek félnie kell a képmutatástól és fennhéjázástól. Ha ezt teszi, akkor azok közül való lesz, akikről Allah azt mondja: „És a Túlvilág Uradnál az istenfélőké.” (43:35). Egy másik ájában pedig azt mondja: „Bizony, az istenfélők kertekben és forrásoknál lesznek.” (15:45), és azt is: „Bizony, az istenfélők Kertekben és boldogságban lesznek” (52:17), és azt: „Bizony, az istenfélők biztonságos helyen lesznek, kertek és források között” (44:51-52). Ez olyan, mintha Allah azt mondaná, hogy a Feltámadás Napján meg fognak menekülni a Tűztől. A hívőnek az a kötelessége, hogy a félelem és a remény állapotában legyen. Ezért reménykednie kell a Mindenható Allah kegyelmében, és soha nem szabad lemondani róla. Allah azt mondja: „Ne mondjatok le Allah kegyelméről.” (39:53). Aki Allahot akarja szolgálni, az tartóztassa meg magát a rossztettektől, és könyörögjön bűnbocsánatért Allahhoz.

2010. március 19., péntek

Imám Ghazali - Mukesfet al-Qulúb, 4.

(3)Az ember szemében, ami azt jelenti, hogy nem néz arra, ami tiltott, legyen az étel, ital, ruha vagy bármi más dolog. És nem tekint vágyakozva erre a világra. Hanem ha az evilági dolgokra tekint, az mély gondolkodással teszi. És nem néz olyan dolgokra, amelyek számára tilalmasak.
Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Aki tiltott dolgokkal tölti meg a szemét, annak Allah tűzzel fogja megtölteni a szemét a Feltámadás Napján.”

(4)Az ember gyomrában, ami azt jelenti, hogy nem jut be semmi tiltott dolog a gyomrába, hiszen az súlyos bűn lenne. Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha a tiltott étel egy morzsája kerül egy ember gyomrába, akkor az egek és a föld minden angyala őt átkozza, amíg az a morzsa ki nem kerül a gyomrából.”

2010. március 16., kedd

Mukesfet al-Qulúb 3.

Az az igaz hívő, aki minden egyes testrészével féli a Mindenható Allahot. A jogtudós, Abu al-Layth azt mondta:
„Az istenfélelem (takva) hét dologban nyilvánul meg:
(1)Az ember nyelvében, és ez távol tartja őt attól, hogy hazudjon, rágalmazzon, pletykáljon, hamisan vádaskodjék és feleslegesen beszéljen. Ugyanakkor arra ösztönzi, hogy az Allahról való megemlékezéssel, a Kegyes Korán olvasásával és tudás szerzésével foglalja le magát.
(2)Az ember szívében, amelyből eltűnik az ellenségeskedés, vádaskodás, és a muszlim testvérei iránti irigység. Ez azért fontos, mert az irigység minden jó cselekedet ellensége.
Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Az irigység úgy emészti fel az összes jótettet, mint a tűz a száraz fát.”
Tudnod kell, hogy az irigység a szív legsúlyosabb betegségei közül való. És a szív betegségei nem gyógyíthatók másként, mint tudással, és azzal, ha e tudás szerint cselekszel.

2010. március 14., vasárnap

Imám Ghazali az istenfélelemről - 2. rész

A Mindenható Allah azt mondja:
„Ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és minden lélek azt nézze, hogy mit küldött előre holnapra,
Más szavakkal szólva, milyen cselekedetekkel készült fel az Ítélet Napjára. Azt jelenti ez, hogy szilárdan kell hinned, és az engedelmesség cselekedeteit kell végezned, hogy mindezért megkaphasd a jutalmat a Feltámadás Napján.
és féljétek Allahot! Bizony, Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek.” (59:18)
Ez azért van, mert az angyalok, az egek, a föld, az éjszaka és a nappal mind tanúskodni fognak majd arról, amit az ember cselekedett – legyen az jó vagy rossz, engedelmes vagy engedetlen. Annyira, hogy még a saját testrészei is tanúskodni fognak ellene. A föld tanúskodni fog a hívő és mértékletes emberek mellett. Azt mondja majd: „Ez az ember imádkozott rajtam, böjtölt, elvégezte a zarándoklatot, és harcolt Allah útján!” Ezt hallva a hívő örvendezni fog.
És a föld tanúskodni fog a hitetlen és bűnös emberek ellen is. Azt mondja majd: „Társítást követett el rajtam, paráználkodott, részegítő italokat ivott és tiltott ételt evett!” Jaj, elvész majd az ilyen ember, ha az irgalmasok közt a Legirgalmasabb kikérdezi őt tetteivel kapcsolatban!

2010. március 13., szombat

Imám Ghazali - Mukesfet al-Qulúb

A következő néhány napban insallah Imám Ghazali egyik könyvéből, a Mukesfet al-Qulúbból olvashatjátok az istenfélelemről szóló fejezetet, részekre osztva. A könyv fordításán lassan, de biztosan dolgozom insallah :). Ha jók a visszajelzések, további fejezetek is felkerülhetnek.

Ma nézzük insallah a fejezet bevezetőjét:

A félelemről
Egy hadíszban, amely Allah Küldöttétől (s.a.w.) maradt fenn, azt olvashatjuk: „A Mindenható Allah teremtett egy angyalt, amelynek az egyik szárnya keletig ér, a másik pedig nyugatig. A feje a Trón alatt van, a lába a hetedik föld alatt. Annyi toll van a szárnyán, mint Allah összes teremtményének száma. Ha egy férfi vagy egy nő az én közösségemből áldást és köszöntést küld rám, Allah megparancsolja ennek az angyalnak, hogy vesse magát a fénytengerbe, amely a Trón alatt van. Aztán az angyal megrázza a szárnyát, és minden egyes tolláról lehullik egy csepp. A Mindenható Allah pedig minden cseppből egy angyalt teremt, amely a Feltámadás Napjáig bűnbocsánatért könyörög annak az embernek, aki az áldást küldte rám.”
Egyes bölcs emberek azt mondják, hogy a test egészségének a titka a kevesebb étel, a lélek egészségének a titka a bűntől való tartózkodás, az ember Iszlámjának az épsége pedig abban rejlik, hogy küldjön gyakorta áldást és köszöntést minden teremtmények legjobbikára, Mohammed Prófétára (s.a.w.).

2010. március 9., kedd

Hadísz


Omar ibn Al-Khattab (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha valaki megfelelően elvégzi a rituális mosdást, és utána azt mondja: Tanúsítom, hogy nincs más Isten, csak Allah, és Mohammed (s.a.w.) az Ő szolgája és Küldötte, és azt: Uram, vegyél engem azok közé, akik bűnbánók és akik megtisztultak, annak megnyílik a Paradicsom nyolc kapuja. Azon lép be a Paradicsomba, amelyiken akar”.

(arabul: Allahumme dzsealní minet-tavvabín ve dzsealní minel mutatahirín)

2010. március 6., szombat

Szomorúság


"Ó, Igazság keresői! Örüljetek a szomorúságnak. A találkozás eszköze az, amelyet a Szeretett bocsátott rátok, hiszen az ember Allahra emlékezik és Nála keres menedéket, ha eltölti a szomorúság.
A szomorúság kincs. A betegség és minden baj, amely az utadba kerül, kincs.
A szomorúság áldott szél, amely a szív tükréről a port lefújja – ne gondold hát, hogy pusztító vihar lenne.
A szeretet útján nem emlékezik más, csak aki szomorú – ezer köszönet hát érte."
Dzselaleddin Rúmi

2010. március 3., szerda

Fiókák


Ibn Maszúd (r.a.) azt beszélte el: Allah Küldöttét (s.a.w.) kísértük egy utazásán, amikor találtunk egy vörös madarat két fiókával. Megfogtuk a fiókákat, mire az anyamadár odajött, és kétségbeesetten verdesett a szárnyaival, hogy a fiókáit megvédje. Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Aki így kínozza ezt a madarat a fiókái elvételével, az azonnal adja vissza neki a kicsiket”.
Azt is észrevette, hogy felgyújtottunk egy hangyabolyt. „Ki tette ezt?” – kérdezte. – „Senkinek sincs joga tűzzel kínozni, csak a Tűz Urának.”

2010. március 2., kedd

Hétvégi szeminárium meghívó

Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A következő hétvégi szeminárium nőknek insallah 2010. március 27-én, szombaton lesz. Insallah reggel 10-kor kezdünk, és a beosztás a következőképpen alakul:

9:30 – 10:00 – érkezés, egymás boldog üdvözlése, önfeledt csevegés, stb.
10:00 – kezdünk
10:15 – most már tényleg kezdünk!
10:30 – insallah valóban kezdünk
10:30 – 12:00 – első blokk
12:00 – 13:00 – tumultus a fürdőszobában, déli ima, egészséges ebéd, közben szomorkodás az édességek hiánya miatt
13:00 – 15:00 – megvigasztalódás, majd második blokk
15:00 – 15:30 – délutáni ima
15:30 – 16:30 – harmadik blokk
16:30 – vacsora, beszélgetés, stb.

Az előző szeminárium kirobbanó sikerére alapozva ismét EGÉSZSÉGES szemináriumot hirdetünk. Tehát ismét kérjük a sütikék, csokikák, cukros dolgok mellőzését insallah, és inkább koncentráljunk a mag-gyümölcs-aszalt gyümölcs-egészséges dolgok vonalra.

Kérnélek benneteket, h. aki a legutóbbi szemináriumon lelkesen jelentkezett előadónak, és még mindig komolyan gondolja, az insallah erősítse meg a jelentkezését (e-mail, telefon, személyesen).

Ha valaki szeretne akár a szeminárium előtti, akár az utáni napon itt aludni, az kérem, mihamarabb szóljon.

Mindenkit, muszlimokat és nem muszlimokat is szeretettel várunk!

Halima