2008. február 29., péntek

Korán-olvasás

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Kedves testvéreim, kedves látogatók,

Feltettem egy új Korán-recitálást a hanif.hu oldalra, egy nagyon szépet, az 55. szúra, és itt találjátok meg insallah:

http://www.hanif.hu/Rovatok/koranolv.htm

Jó hallgatást kívánok mindenkinek, és insallah olvassátok hozzá a magyar fordítást is.

Halima

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Aki egy hívő szenvedésein enyhít ezen a világon, annak a szenvedéseit Allah is enyhíti majd az Ítélet Napján. Aki elengedi valaki adósságait, azzal Allah is nagylelkű lesz a Túlvilágon, s aki egy muszlim bűneit elfedi, annak a bűneit Allah is elfedi ebben a világban s a Túlvilágon is. Allah támogatja szolgáját, amíg szolgája is támogatja testvéreit, és aki a tudás ösvényén kíván járni, annak útját Allah könnyűvé teszi, és a Paradicsomba vezet annak az útja, mint azok útja is, akik összegyűlnek Allah házaiban, és Allah Könyvét olvassák, és tanulják és tanítják a Kegyes Koránt. Nyugalom száll az ilyenekre, és kegyelem borítja el őket, és angyalok sereglenek köréjük, és Allah megemlíti nevüket a Hozzá közel lévők előtt.”

2008. február 28., csütörtök

Három dolog, amit szeretek

Hz. Aisa (r.a.) azt mondta: „Három dolgot szeretek ebben a világban: a szülőket tisztelni, törvényes jövedelmet keresni, és elkerülni azt, amit Allah megtiltott.”

2008. február 27., szerda

Hz. Kab ibn Malik (r.a.)

Kab ibn Malik (r.a.) híres anszár költő volt, aki még Aqabánál hűséget esküdött Mohammed Prófétának (s.a.w.). A muszlimok legtöbb csatájában részt vett, de a tabuki hadjáratot elfogadható indok nélkül mulasztotta el, pedig mint ő maga mondta, jó volt az anyagi helyzete is éppen, még ha korábban soha nem volt egyszerre még csak két hátastevéje sem.

A tabuki csata nagyon nehéz volt. Nyár közepén zajlott, ráadásul a római birodalom ellen. Bár Mohammed Próféta (s.a.w.) többnyire titokban tartotta a hadjáratok célját, ez alkalommal elmondta, és minden hívőt felszólított, hogy vegyen részt benne. Kab megtette a szükséges előkészületeket, de az utolsó pillanatban valami rá egyáltalán nem jellemző nemtörődömség uralkodott el rajta, és nem tartott a sereggel.
Amikor Mohammed Próféta (s.a.w.) visszatért a hadjáratból, megkérdezte az otthon maradottakat, hogy miért nem tartottak velük. A képmutatók hazudoztak, és kifogásokat találtak ki, de Kab, aki nem tudott hazudni, megmondta az igazat.
Mohammed Próféta (s.a.w.) azt mondta neki, hogy térjen haza. Ettől kezdve Kabot és két másik hívőt, akik szintén indok nélkül maradtak otthon, a többiek kiközösítették. Mohammed Próféta (s.a.w.) parancsára senki nem látogatta meg őket, és nem is beszéltek velük. Ők pedig 50 napon keresztül a Mindenható Allah bocsánatáért könyörögtek. Az ötvenedik napon a Mindenható Allah kinyilatkoztatta:

„És megbocsátott annak a háromnak, akik hátramaradtak, amíg a föld, bármilyen tágas is különben, összezsugorodott körülöttük, és megértették, hogy Allah elől nincs máshol menedék, csak Allahnál. Aztán Ő feléjük fordult, és elfogadta a bűnbánatukat. Bizony, Allah a bűnbánat elfogadója, az Irgalmas.” (Korán, 9:118)

Ez után a kinyilatkoztatás után Kab ibn Malik azt mondta Mohammed Prófétának (s.a.w.): „Esküszöm, hogy ezután az igazat fogom mondani, amíg csak élek”. És a szavának is állt. Amikor ezt a történetet elmesélte, már öreg és vak volt, egy kisfiú vezette kézen fogva a mecsetbe, és még hozzátette a történethez: "És Allahra esküszöm, úgy is tettem, ahogy azt Allah Küldöttének (s.a.w.) megfogadtam."

A Mindenható Allah legyen vele elégedett, és adjon nekünk is az övéhez hasonló állhatatoságot. Ámin.

2008. február 25., hétfő

Hz. Ali mondása

"Az igazság keserűnek tűnhet, de a gyümölcse édes. A hamisság elsőre édes lehet, de a gyümölcse mérgező."

Hadísz

Anasz ibn Malik (r.a.) arról számolt be, hogy egy sivatagi arab eljött Allah Küldöttéhez (s.a.w.) és azt kérdezte: „Mikor jön el az utolsó óra?” A Próféta (s.a.w.) megkérdezte: „Milyen előkészületeket tettél az utolsó órára?” A sivatagi arab azt mondta: „Semmit, csak azt, hogy szeretem Allahot és az Ő Küldöttét”. Akkor Allah Küldötte (s.a.w.) azt felelte: „Azokkal leszel, akiket szeretsz.”
Anasz (s.a.w.) még hozzátette: Sohasem voltunk még olyan boldogok, mint mikor ezt hallottuk Allah Küldöttétől (s.a.w.).

2008. február 24., vasárnap

Abdul Kadir Geilani

Ó, ifjú ember, olyasmivel foglalkozz, ami fontos számodra, és ami megváltoztat. Ami fontos számodra, az a felkészülés arra, ami a halál után vár. Fontos számodra a küzdelem az alsóbb éneddel. Fontos számodra az, hogy a saját hibáidat kijavítsd, de az nem, hogy mások hibáit keresd. Emlékezz a halálra, és azon igyekezz, hogy felkészülj arra, ami utána vár, mert a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Az az okos ember, aki elszámolásra hívja saját magát, és arra készül, ami a halál után várja, az ostoba pedig az, aki hagyja, hogy alsóbb énje a szenvedélyeit kövesse, és mégis Allah megbocsátására vágyik.”

2008. február 22., péntek

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Tanítsak nektek valamit, ami által Allah eltörli a bűneiteket, és magasabbra emelkedtek az Ő szemében?” „Igen, Allah Küldötte” – felelték a társai. „Ha megfelelően végrehajtjátok a wudút, még nehéz körülmények között is, ha nyugodt léptekkel mentek a Mecsetig, és ha már az ima elmúltával várjátok a következő imát - ez a módja, ez a módja.”

A szív betegsége

Dhu'n-Noon al-Misri mondta: "A test romlása a betegség, a szívé pedig a bűn. És ahogy a beteg ember sem érzi igazán a legpompásabb ételek ízét sem, ugyanúgy nem érezheti az istenszolgálat valódi édességét az a szív sem, amely tele van bűnnel."

Három dolog, amit szeretek

Hz. Hamza (r.a.) azt mondta: Három dolgot szeretek ebből a világból: az adott szót betartani, a bizalomnak megfelelni, és a muszlimok közösségével lenni.”

2008. február 20., szerda

Az Iszlám nagy alakjai - Anasz ibn Nadr

Anasz ibn Nadr a nagybátyja volt Anasz ibn Maliknak, aki Mohammed Próféta (s.a.w.) szolgálója volt. Bár már Aqabánál, még mielőtt Mohammed Próféta (s.a.w.) Medinába költözött volna, hűséget esküdött neki, valamilyen oknál fogva nem tudott részt venni a badri csatában. Nagyon bánta ezt, és gyakorta mondta Allah Küldöttének (s.a.w.): „Ó, Allah Küldötte, ha a Mindenható Allah megengedi, hogy még egyszer szembe nézzek az ellenséggel, meg fogják látni, hogyan harcolok ellenük!” Az uhudi csatában félelem nélkül harcolt, különösen akkor, amikor a muszlimok vesztésre álltak. Közvetlenül azelőtt, hogy mártírhalált halt volna az ellenség kezétől, mosolyogva mondta Muadh ibn Dzsabalnak: „Ó, Muadh, Allahra esküszöm, a Paradicsom illatát érzem Uhud hegye mögül!”

A Mindenható Allah legyen vele elégedett, és adja meg, hogy találkozhassunk vele a Paradicsomban. Ámin.

2008. február 19., kedd

Kvízjáték, második forduló

Mi jut eszedbe a következő szavakról:

1. Abwa

2. Abraha

3. Bahira


(Figyelem! A "semmi", "hogy honnan szedte ezeket a Halima", illetve hasonló típusú válaszok, bármennyire is viccesnek találom őket, nem jelentenek pontot. Azt tessék leírni, h. ki/mi az, amiről szó van...)

Kvíz válaszok :)

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

(most tessék elképzelni a dobpergést...)

A kvíz első fordulójának helyes válaszai:

1. Abdullah ibn Maktum (r.a.), a Próféta (s.a.w.) egyik müezzinje.

2. Az Abu Qubaisz egy mekkai hegy, a legelső hegy, amit a Mindenható Allah teremtett. egy legenda szerint egy Abu Qubaisz nevű kovácsmesterről kapta a nevét, aki ezen a hegyen élt. (de a "hegy" válasz tökéletesen elegendő a ponthoz :))

3. Nimród, Nemrut, az első ember, aki istennek tartotta magát, és a többiek is istenként tisztelték...

A jó válaszokért a pontokat insallah jóváírjuk, és kicsit fentebb megtaláljátok a következő fordulót insallah...

2008. február 18., hétfő

A Koránról

„Aki a Kegyes Koránt olvassa, és nem alázza meg magát Allah előtt, akinek a szíve nem indul meg, nincs benne bűnbánat és félelem, az nem méri fel Allahot az Ő mértéke szerint, és nyilvánvaló veszteségben van.

A Korán-olvasónak három dologra van szüksége: félelemmel teli szívre, nyugodt testre és megfelelő helyre az olvasáshoz. Ha a szíve féli a Mindenható Allahot, akkor a megátkozott Sátán menekül tőle. Ahogy Allah mondja: Amikor a Koránt olvasod, keress menedéket a megátkozott Sátán elől. (16:98)

Amikor a Korán-olvasó megszabadul minden kötődéstől, szívét az olvasásnak szenteli, és semmi nem akadályozza meg, hogy elnyerje a Korán fényéből származó áldásokat. Ha talál egy üres helyet, és visszahúzódik az emberektől, és megvan benne az alázatos szív és testi nyugalom két tulajdonsága, akkor a szíve és a legbelső énje a Mindenható Allah társaságában lesz, és megízleli annak az édességét, amikor a Legmagasztosabb Allah bizalmasan beszélget igaz szolgáival, kedvesen és gyengéden fordul feléjük, és kiválasztja, megbecsülésben és áldásokban részesíti őket. Aki egyszer iszik ebből a csészéből, az többé soha nem vágyik más italra, más állapotra, más pillanatra. Nem lesz az imádatnak és engedelmességnek olyan cselekedete, amelyet jobban szeretne ennél, hiszen ekkor közvetítő nélkül, bizalmasan beszélhet Urával.

Ügyelj hát arra, hogy hogyan olvasod Urad Könyvét, Annak a Könyvét, Akinek a védelmére áhítozol, hogyan követed az Ő parancsait, és hogyan tartózkodsz attól, amit Ő megtilt, mert hatalmas Könyv ez: Nem férkőzhet hamisság hozzá sem elölről, sem hátulról. Az küldte le, aki Bölcs, magasztalásra méltó. (41:42)

Ezért olvasd illő viselkedéssel, elgondolkodva, és tartsd meg Urad ígéretének és büntetésének határait. Gondolkodj el példázatain és intésein. Óvakodj attól, hogy bár tiszteletben tartod betűit és recitálását, ne tartsd be a törvényeket, amelyek benne állnak.”

(Jafar Sadiq q.s.)

2008. február 17., vasárnap

Dzsafar Szadiq

Dzsa`far Szadiq (q.s.) mondta:
"Nincs jobb táplálék, mint az istenfélelem, és nincs semmi jobb a csendnél. Nincs hatalmasabb ellenség, mint a tudatlanság, és nincs súlyosabb betegség a hazugságnál."

2008. február 16., szombat

Hadísz

Dzsabir (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Az ember és a hitetlenség között nem áll más, csak az ima.”

2008. február 15., péntek

Olvasói kérdés

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Kedves testvéreim, kedves látogatók,

Ha valami kérdésetek van, amiről úgy érzitek, hogy szívesen megbeszélnétek másokkal - akár névtelenül is - küldjétek el, és én insallah közzéteszem a blogon. Remélhetőleg minél többen segítenek azzal, hogy kifejtik a véleményüket és tanácsot adnak insallah. Ha a kérdező úgy szeretné, a nevét nem közöljük a blogon.

És megérkezett első kérdésünk, tanácskérésünk is, kérlek, mondjátok el, hogy mi a véleményetek róla.

"Szalam alejkum. A következő lenne a problémám. A tesóm gyerekének lesz a keresztelője, és azt akarja, hogy én legyek a keresztanya, de én igazából még a szertartásra sem akarok elmenni, mert hiszen én muszlim vagyok... A tesóm is és anya is kiborulnának a visszautasítástól... Szerintetek ha vállalom a keresztanyaságot, az bűn? Vagy ha megsértem őket a visszautasítással, az bűn? Ti már voltatok ilyen helyzetben? Nagyon köszönöm minden tanácsot."
.

Korán-olvasó

Abdullah ibn Masz'ud (r.a.), azt mondta:
"A Korán-olvasót felismerjük az éjszakájáról, mikor a többiek alszanak, a nappaláról, mikor a többiek nem böjtölnek, a sírásáról, amikor a többiek nevetnek, az istenfélelméről, mikor a többiek szórakoznak, a csendjéről, mikor a többiek beszélnek, az alázatosságáról, mikor a többiek büszkélkednek, és a szomorúságáról, mikor a többiek vidámak."

2008. február 14., csütörtök

Szépség

„Aki mindent a legjobban teremtett”
Mindenben, még ha az az elképzelhető legcsúnyábbnak tűnik is, valamilyen szempontból ott van az igazi szépség. Igen, minden a világmindenségben, minden esemény, minden dolog vagy szép, vagyis ott van benne maga a szépség, vagy eredményeit, következményeit tekintve szép, vagyis rejtett szépség van benne. Vannak olyan események, amelyek látszólag rosszak, vagy zűrzavarosak, de a külsőség fátyla mögött a szépség és rend legszebb példái ragyognak.
Tavasszal a viharos eső és sáros föld fátyla alatt számtalan gyönyörű virág és dúsan zöldellő növény rejtőzik. Az őszi elmúlás és gyászos elválás mögött pedig a szeretetre méltó apró állatok, a néma virágok barátai megszabadulnak életük kötelességeitől, és megpihennek, hogy megmeneküljenek a tél keménységétől és csapásaitól, amelyek az Isteni Hatalom és Dicsőség megnyilvánulásai. Ez alatt a fátyol alatt már készülődik az új, csodálatos tavasz.
A katasztrófák, természeti csapások, éhínség, földrengés és betegség fátyla mögött rengeteg megfoghatatlan virág nyílik. Számtalan, másképp meg nem valósuló lehetőség csírázik ki, szökik szárba és hoz virágot a látszólag csúf, gyászos események miatt – mintha a nehézségek és változások megtermékenyítő esőként öntöznék őket.
(Bediuzzaman Said Nursi)

2008. február 13., szerda

Mohammed (s.a.w.)

MedinaA Próféta (s.a.w.) mecsete Medinában

2008. február 12., kedd

Febr. 12. esti kérdések

1. Mi a békesség forrása az életedben (természetesen a Mindenható Allah után)?
- A hit.
- A kislányom, Emese.
- A tudat, h. bármilyen hosszúra is méretett esetleg az életem, előbb-utóbb akkor is meg fogok halni, és insallah találkozhatom Urammal.
- Az otthonom.

2. Hogyan nyilvánul meg életedben a Mindenható Allah „biztonság forrása” neve?
- Amióta a férjemet ismerem, ő az én „váram”, aki biztonságot nyújt.
- Amióta muszlim lettem, azóta megint látom a szépet, és tudok aludni, és nyugodt vagyok. Az emberekkel újra kedves tudok lenni, és megértő.
- Számtalan alkalommal tapasztalom, hogy Allah biztonságot ad a kisfiamnak. Ha Ő nem lenne, már biztosan kék-zöld foltos lenne a kisfiam. Szinte minden nap előfordul olyan, hogy amikor elesik, elhamdulillah pont nem üti meg magát. Elhamdulillah, hogy Allah mindent lát, és mindenre s mindenkire odafigyel.

A barátokról

Hz. Ali (r.a.) mondta: "Szerencsétlen ember az, akinek csak kevés igaz barátot sikerült szereznie élete során. De még szerencsétlenebb az, aki a cselekedetei miatt ezeket is elveszíti."

Imám Ghazali

Imám Ghazali azt írja A vallástudományok újjáélesztése címû könyvében: "Vannak, akik kérdezõsködnek: "Kicsoda az a Sátán? Van-e teste? Ha van, hogyan kerülhet be az ember szívébe?" Ez mind hiábavaló beszéd. Aki ilyenekrõl vitázik, az olyan, mint az az ember, akinek mérgeskígyó mászott a ruhájába, s õ, ahelyett, hogy kivenné onnan, a kígyó formájáról, vastagságáról vagy hosszúságáról elmélkedik. Ez nem más, mint puszta ostobaság. Ha tudod, hogy gonosz gondolatok támadnak a szívedben, és a romlásodhoz vezetnek, akkor nyilvánvaló, hogy ezek az ellenségeid, és tenned kell valamit ellenük."

2008. február 11., hétfő

A szívben olyan üresség van...

"Bizony, a szívben olyan üresség van, amelyet nem tölthet be semmi, csak a Mindenható Allah közelsége és társasága. És a szívben olyan szomorúság van, amelyet nem gyõzhet le semmi, csak az a boldogság, ha ismerjük a Mindenható Allahot, és engedelmeskedünk Neki. És a szívben az ûrt nem töltheti be más, csak a Mindenható Allah szeretete - ha Hozzá fordulunk, és mindig megemlékezünk Róla. És ha valaki megkapná az egész világot, és mindent, ami benne van, ezt az ürességet azzal sem lenne képes betölteni."
(Ibn al-Qayyim al-Jawziyya )

Hadísz

An-Nu’man bir Basir (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Olyanok a hívők kölcsönös kedvességükben, segítőkészségükben és együttérzésükben, mint az emberi test. Ha az egyik szerv megsérül, az egész test fájdalommal és lázzal válaszol erre.”

Három dolog, amit szeretek

Hz. Hasszán (r.a.) azt mondta: „Három dolgot szerettem meg ebből a világból: imádkozni éjszaka, igaz szót szólni és a betegeket látogatni.”

2008. február 10., vasárnap

Kvíz - nyereményjáték!

As-salamu alaykum,

Mostantól kezdve kb. egy hónapon keresztül 10 bejegyzést fogtok találni insallah, 3-3 kérdéssel. Ha szeretnétek játszani, a kérdésekre a választ E-MAILBEN küldjétek vissza insallah. A beküldési határidő a következő 3 kérdés megjelenése - kb. 3 nap, insallah.

Az nyer, aki a 10 fordulós kvíz végére a legtöbb helyes választ adja a 30-ból. Tehát a játékba bármikor be lehet kapcsolódni - akár 3 helyes válasszal is nyerhetsz :) A játékban bárki részt vehet (rajtam kívül).

A legtöbb helyes választ beküldő értékes tárgyjutalomban részesül. A tudása pedig insallah mindenkinek gyarapodik.

Jó játékot kívánok,

Halima

Kvíz - első forduló

1. Mi a neve annak az embernek, akit az Abasza szúra második ájája említ?

2. Kicsoda Abu Qubaisz?

3. Ábrahám próféta (a.s.) idején ki volt (a mai) Irak királya?

Három dolog, amit szeretek

Hz. Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta: „Három dolgot szeretek ebben a világban: a teremtményektől távol maradni, Allah bizalmas közelségét, és bűnbánattal fordulni Allahhoz.”

Hadísz

Haritha ibn Wahab (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Beszéljek nektek azokról, akik bejutnak a Paradicsomba? Minden alázatos, szerény embert gyengének tartanak, és lenézik őket. Pedig ha Allahhoz könyörögnek, Ő bizony megadja nekik, ami a kívánságuk. És most beszéljek nektek a Pokol lakosairól? Minden rosszakaratú, modortalan és kevély ember.”

2008. február 9., szombat

Három dolog, amit szeretek

Hz. Oszmán (r.a.) azt mondta: „Három dolgot szerettem ebben a világban: enni adni az éhezőknek, a Koránt olvasni, és ruhát adni a ruhátlanoknak.”

Hadísz

Al-Bara (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha két muszlim találkozik, és kezet fognak egymással, megbocsátatnak a bűneik, még mielőtt elválnának egymástól.”

2008. február 8., péntek

Hétvégi szeminárium

Kedves látogatók,

A legközelebbi hétvégi szeminárium nőknek insallah február 23-án lesz.
Kérlek, ha szeretnél részt venni, azt mihamarabb jelezd.
Azt is jelezd mielőbb ha insallah előadást is tartanál.

Sőt, azt is jelezd mielőbb, ha semmiképpen nem jó neked ez az időpont.

Insallah várunk mindenkit szeretettel.

Halima

Korán, 8:63

"Allah az, aki barátságra hangolta a szíveket egymás iránt. Ha te mindazt elköltötted volna, ami csak a földön van, akkor sem tudtad volna a szíveket egymás iránt barátságra hangolni. Allah azonban barátságra hangolta azokat. Bizony, Ő Hatalmas és Bölcs."

Hadísz

Ka’b ibn Malik (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Két éhes farkas nem tehet nagyobb kárt a juhnyájban, mint az ember vagyon és hírnév iránti vágyakozása a vallásosságában.”

Abdul Kadir Geilani

"A hívőnek az a szokása, hogy előbb gondolkodik, és csak aztán beszél. A képmutató viszont előbb beszél, és csak utána gondolkodik. A hívő nyelve a szíve és az esze után jár, a képmutató nyelve pedig a szíve és az esze előtt. Ó, Allah, add meg nekünk, hogy a hívők közé tartozhassunk, és ne tégy minket a hitetlenek közé! És „adj nekünk jót ezen a világon, és jót a Túlvilágon, és ments meg minket a Tűz kínjaitól!” (2:201)"

(Ez egy még kiadatlan fordítás, ti olvassátok először :))

Medina, éjjel...Szintén a legutóbbi zarándoklat idejéből. Exkluzív képek :)

2008. február 7., csütörtök

Megint kérésre :)Ugyanonnan :)

Kérésre :)Ez pl. jó lesz? Legutóbbi zarándoklatról...

Mi legyen még a blogon?

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Kedves testvéreim, kedves olvasók,

Szerintetek mi minden legyen még a blogon? Mi az, amiről szívesen olvasnátok? A véleményetek nagy segítség lenne a szerkesztésben.
Halima

Korán, 8:2-3.

"Azok az igazi hívők, akik, ha Allahot említik, akkor a félelemtől elszorul a szívük, és amikor az Ő ájáit olvassák nekik, a hitük erősödik, és akik Urukra hagyatkoznak,
akik megtartják az imát, és adakoznak abból, amivel elláttuk őket
."

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A világ átkozott, és átkozott minden, ami benne van, kivéve az Allahra való emlékezés, és amit Ő szeret, a tanult emberek és a tanulni vágyók.”

Három dolog, amit szeretek...

Hz. Omár (r.a.) azt mondta: „Három dolgot szerettem meg ezen a világon: a jót tanácsolni, a rosszat tiltani, és régi ruhákat viselni.”

2008. február 6., szerda

A Naaagy Takarítás :)

Te hiszel a Naaagy Takarításban?

Meghallgatom (új ablakban fog megnyílini!)

Korán, 42:13

Ugyanazt a vallást adta nektek, amire Noét is utasította, és amit neked sugallt, és amit Ábrahámnak, Mózesnek és Jézusnak is kinyilatkoztatott: Legyetek állhatatosak a vallásban, és ne osszátok meg azt.

Hadísz

Abu Sza’id Al-Khudri (r.a.) arról számolt be: „Úton voltunk Allah Küldöttével (s.a.w.) és amikor találkoztunk egy teveháton ülő emberrel, ő azt mondta: „Akinek egynél több hátasállata van, az ajánlja fel annak, akinek egy sincs, és akinek felesleges ennivalója van, az ajánlja fel annak, akinek nincsen”, és addig folytatta a felsorolást, amíg úgy éreztük, hogy egyikünknek sincs joga semmi felesleget birtokolni.

Három dolog, amit szeretek

Hz. Abu Bakr (r.a.) azt mondta: „Ó, Allah Küldötte, három dolog van, amit szeretek ebből a világból: a te arcodra nézni, a lányomat a te feleségednek tudni, és a te utadon költeni a vagyonomat.”

2008. február 5., kedd

Február 5. esti kérdések és válaszok

Mi az a teremtésben, ami számodra legjobban megnyilvánítja Allahot, az Ő Neveit, vagy egy Nevét?

Maga az ember, hogy két pici sejtből létrejön egy egész ember. Az emberen kívül minden más, ami él és létezik. Meg az egész világ, hogy hogy is marad a helyén? A csillagok, a Hol, a Nap... Mi az az erő, ami ezeket tartja? És mióta muszlim vagyok elhamdulillah, azóta ilyen megnyilvánulás a Korán is, amit Allah küldött, és akivel küldte, a Próféta (s.a.w.)!

Amilyen játszi könnyedséggel Allah a dolgokat változtatni képes: a jót rosszra, a rosszat jóra.

Az emberi gondolkodás. Bármennyire is sokat gondolkodik az ember, hogy jobbat és szebbet mondjon a kérdésről, ezt fel sem foghatjuk.

Az, hogy még azok is, akik tagadják Allah létezését, beszélnek Róla. Tehát az emberi elme működése. Én is állandóan Rá gondolok. Ha nem létezne, hogy lehetne ez?

Számomra az a legnagyobb jel vagy csoda vagy Allah megnyilvánulása, vagy nevezzük bárhogy, ahogy egy apró magból kinő egy hatalmas, gyümölcsöt termő fa, vagy egy illatos virág, vagy egy új ember létrejön.

A hit, bízni és nem kételkedni, hogy Ő az, aki meghallgat, Ő az, akitől segítséget kapok.

Allah neve, az ar-Razzaq (Gondoskodó, Ellátó): Allah mindig segít nekem, elhamdulillah, és mindig olyan úton jut el hozzám a segítsége, hogy nem gondoltam volna azelőtt. Ez mindig elgondolkodtat, hiszen ez is Allah egyik jele.
Allah madarai, ahogy repülnek, és ahogy a Mindenható Allah eteti őket.
Szomáliai muszlim menekültként folyamatosan és intenzíven átélem, hogy Allah ellátja az Ő teremtményeit. Mindig volt mit ennem, mindig volt hol aludnom, és papírjaim is vannak. Elhmadulillahi ala kulli haal.

A csillagok, a Nap, a Hold. Allah elképzelhetetlen hatalmasságát, tökéletes szervezettségét, gyönyörűségét és tudását juttatja eszembe. És ahogy a természet csodái betöltik a szívemet, felötlik bennem egy ája: Allah közelebb van hozzánk, mint a nyaki ütőerünk. Az óceán roppant mélysége és megismerhetetlensége, pusztító ereje az Utolsó Naptól és az Allahtól való félelmemet.

Hatékony kommunikáció

Kommunikáció öt lépésben
1. lépés

Meghallgatom (új ablakban fog megnyílni!)

2. lépés

Meghallgatom (új ablakban fog megnyílni!)

3. lépés

Meghallgatom (új ablakban fog megnyílni!)

4. lépés

Meghallgatom (új ablakban fog megnyílni!)

5. lépés

Meghallgatom (új ablakban fog megnyílni!)

A három dolog, amit legjobban szeretek…

Allah Küldötte (s.a.w) azt mondta: „Három dolog van, ami kedvessé tétetett nekem ezen a világon: a jó illatok, az asszonyok, és az ima, ami a szemem fénye.”

Korán, 22:78

"És tegyetek erőfeszítéseket Allah ügyéért úgy, ahogy tennetek kell! Ő titeket választott ki. És ő nem szabott ki rátok a vallásban semmi olyat, ami nehézség lenne, atyátok, Ábrahám vallása ez. Ő nevezett muszlimoknak benneteket már korábban és ebben a Koránban, hogy a Küldött tanú legyen veletek szemben, ti pedig tanúk legyetek a többi emberrel szemben! Tartsátok meg az imát, adjátok meg a zakátot és ragaszkodjatok Allahhoz! Ő a ti Pártfogótok. Milyen jó Pártfogó és milyen jó Segítő!"

Hadísz

Dzsabir (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: Mindenki arra támad fel, amiben meghalt.

2008. február 4., hétfő

Online előadások

Kérlek, segítsd a munkánkat azzal, hogy szavazol. Nem kell semmit kitölteni, csak kattintani, kétszer :)Abdul Kadir Geilani"A fák gyökerei ezüstből lesznek, az ágaik aranyból, az ágak lehajlanak majd hozzájuk, és ha választottak a gyümölcsökből, visszatérnek a helyükre. A Paradicsom kertjében minden a Kert lakóinak dalol, és minden az ő kedvüket keresi. A daluk a legszebb, a legcsodálatosabb – a folyóké, a fáké, és mindené, ami a Kertben van."

2008. 01. 29. esti kérdések

Van-e olyan ája v. szúra, amit azért tanultál meg, mert a jelentése nagyon közel állt hozzád, megérintett, illetve ezért szeretnéd megtanulni?

„De aztán megkeményedett a szívetek, olyan lett, mint a kő, vagy még annál is keményebb. Vannak olyan kövek, amelyekből patakok törnek föl; vannak olyanok, amelyek meghasadnak, és víz árad belőlük, s vannak olyanok, amelyek, Allahtól való félelmükben, lezuhannak. Allah nem tudatlan azzal kapcsolatban, amit cselekszetek.” (Korán, 2:74)
- Nekem a 2:74, amit az előadás végén olvastál fel. Még nem tanultam meg, de szeretném. Mikor még kezdő muszlim voltam, és ezt az áját olvastam, iszonyú bűntudatom volt, h. ezek az élettelen dolgok ennyire ismerik az istenfélelmet, én pedig nem. Nagyon nagy hatással volt rám, és ekkor éreztem, hogy bizony jó vallást választottam, vagyis inkább hálás voltam, hogy Allah az igaz útra vezetett engem .

„Ő Allah, akin kívül nincs más isten, csak Ő. A rejtett és a megnyilvánult dolgok Tudója (Alim), a Kegyelmes (Rahman), az Irgalmas (Rahím). Ő Allah, akin kívül nincs más isten, Az Uralkodó (Melik), a Szent (Quddúsz), a Békesség (Szelam), a hitet Adó (Mu’min), a biztonság Forrása (Muhajmin), az Erős (Azíz), az Ellenállhatatlan (Dzsabbar), a Büszke (Mutekebbir). Minden hiányosságtól mentes Ő, felette áll mindannak, amit Mellé társítanak. Allah a Teremtő (Khaliq), a Megalkotó (Bári), a Megformáló (Muszevvir), Övéi a Legszebb Nevek. Őt magasztalja minden, ami az egekben és a földön van. Ő az Erős (Azíz), a Bölcs (Hakím).” (Korán, 22-24)
- Zikrnek. (Allahról való megemlékezés, Allah neveinek említése – ezek az áják koncentráltan tartalmazzák Allah neveit, a szerk. megj.)

„Az ember bizony hálátlan az Urához, és erre bizony ő maga a tanú.” (Korán, 100:6-7)
- Mert nem tudtam három egymást követő napon felkelni reggeli imára.

„Uram! Add, hogy hálás legyek a kegyekért, amelyet irántam és szüleim iránt tanúsítottál és hogy jóravalóan cselekedjek, ami tetszésedre van! És adj nekem bebocsátást a Te kegyelmed révén igaz szolgáid közé!” (Korán, 27:19)
- Hogy Allah szeressen, és hogy közelebb kerülhessek hozzá a jócselekedetek által, amiket Ő küldött a Kegyelméből.

„De ha elfordulnak, mondd: Elegendő nekem Allah. Nincs más isten, csak Ő, rá hagyatkozom, Ő a hatalmas Trón Ura.” (Korán, 9:129)
„És mondd: Uram! Add, hogy egy áldott helyen találjak szállást! Te vagy a legjobb szállásadó!’” (Korán, 23:29)

- Hogy változhassam, imádkozhassak, és megtisztuljon a szívem. És a folyamatos tanulásért.

„Bizony, az én Uram a fohászok Meghallgatója.” (Korán, 14:39)
- Eddig ez talált igazán a szívembe, és tudom, hogy ez így igaz!

„Amikor eljön Allah segítsége, és a győzelem,
És látni fogod, hogy az emberek seregestül csatlakoznak Allah vallásához,
Akkor dicsőítsd Uradat, és kérd bocsánatát!
Bizony, Ő a bűnbánat Elfogadója.” (110)

- Rövid és egyszerű, de számomra az a szúra, ami elsőnek megérintett, a Naszr (Segítség) szúra, mert egyrészt Allah vallásának hatalmas erejét, halhatatlanságát érzékelteti, másrészt Allah hatalmas kegyelmét. Bizony, Ő kész a kiengesztelődésre.

„Én csupán a kinyilatkoztatást kaptam, hogy nyilvánvaló intő vagyok.
És emlékezz arra, amikor Urad azt mondta az angyaloknak: „Bizony, embert fogok teremteni agyagból. És amikor megformáztam őt és belé leheltem a lelkemből, akkor boruljatok le előtte!”
És az angyalok valamennyien leborultak, kivéve Iblíszt. Ő fennhéjázó volt, és a hitetlenek közé tartozott
„Iblis!” - mondta Allah. „Mi tartott vissza attól, hogy leborulj az előtt, amit a kezemmel teremtettem? Fennhéjázol-e, vagy a kevélyek közé tratozol?”
„Én jobb vagyok, mint ő” - mondta az -, „engem tűzből teremtettél, őt pedig agyagból.”
„Pusztulj innen!” - mondta Allah. „Bizony, megkövezett leszel. És az átkom lesz rajtad az Ítélet napjáig!”
Iblísz azt mondta: „Uram! Adj nékem haladékot addig a napig, amíg föltámaszttatnak!”
„Íme, azokhoz tartozol” - mondta Allah -, „akiknek haladék adatik egy meghatározott idő napjáig.”
„A hatalmadra!” - mondta amaz. „Bizony, mindannyiukat félrevezetem, kivéve kiválasztott szolgáidat közöttük!”
Allah azt mondta: „Az Igazság - és én az Igazságot mondom -: Bizony megtöltöm a Poklot veled és mindazokkal, akik követnek téged.”
Mondd: „Nem kérek tőletek fizetséget. És én nem tartozom azokhoz, akik hazugságokat eszelnek ki. Nem más ez, mint intés a teremtényeknek. És bizony, egy idő után meg fogjátok tudni, hogy igazság.” (Korán, 38:70-88)

- Mert fontos, hogy az ember felelősséget vállaljon az életéért. Ha ezeket az ájákat olvasod, elővigyázatosabb leszel insallah, és a Sátán nem tudja ellopni a hitedet. Elhamdulillah. Szeretném megtanulni az egész Koránt és a jelentését, a gyerekeimmel közösen, insallah.

„Dicsőség Allahnak, aki öregségemre megadta nekem Iszmailt és Izsákot! Bizony, az én Uram a fohászok Meghallgatója.” (Korán, 14:39)
- Mert amikor ezt olvastam, megértettem, hogy nincsen lehetetlen: Allahnak valóban MINDEN lehetséges.

„Allah az egek és a föld Fényessége. Az Ő Fénye hasonlatos a zugban álló lámpáshoz. A lámpa üvegben van, és az üveg olyan, akár a fényes csillag, áldott fából gyújtatott, olívából, amely nem a Keleté, és nem is a Nyugaté, amelynek olaja szinte magától izzik, anélkül, hogy tűz érintette volna. Fényre fény – Allah az Ő Fényére vezeti azt, akit akar.” (Korán, 24:35)
- Nagyon-nagyon megszerettem ettől az ájától a Mindenható Allahot . Ugyanakkor akkora tisztelet és csodálat is töltötte el a szívemet, hogy nem tudom elmondani.