2010. december 29., szerda

Meghívó„Emberek! Tanács jött el hozzátok Uratoktól, és gyógyulás arra, ami a kebletekben van, és vezetés és kegyelem a hívőknek.” (10:57)

A Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány meghívja önt és családját, barátait a Kegyes Korán magyar nyelvű fordításának bemutatójára.
Időpont: 2011. január 8. szombat, 15:00 óra
Helyszín: Danubius Hotel Astoria, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 19-21.

Hanif Islamic Cultural Foundation cordially invites you and your family/friends to attend the introduction of the new edition of the Hungarian translation of the Noble Quran. Please join us on Saturday, January 8th, 2011 from 15:00 at Danubius Hotel Astoria, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 19-21.

Hanif İslam Kültür Vakfı Macarcaya cevrilen Kuran-i Kerim’in tanıtım programında sizleride aramızda görmekten memnuniyet duyar.
2011. 08. Ocak, 15:00
Danubius Hotel Astoria, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 19-21.

Új blog - egészséges receptek

Egészséges receptek - ráadásul könnyen és gyorsan elkészíthetők :)

2010. december 21., kedd

Muszlimok

"Ezért mondjuk azt, hogy az Iszlám a világmindenség vallása, mert az Iszlám nem más, mint az Allahnak, a Világmindenség Urának való engedelmesség és alávetettség. A nap, a hold, a föld és minden (más) égitest muszlimok, ahogy a levegő, a víz, a hő, a kövek, a fák és az állatok is, mert minden létező dolog Allahnak engedelmeskedik azzal, hogy az Ő törvényeinek veti alá magát. Még a hitetlenek és ateisták is muszlimok fizikai létezésüket tekintve, mert testüknek minden része az Allah által kijelölt utat követi, a születéstől a halálig és a lebomlásig. Ebben az értelemben bármi és bárki – akár hívő, akár hitetlen – az egekben és a földön Allah előtt borul le, vagy Neki veti alá magát, önként vagy akarata ellenére; ez kötelező, és nincs más választásuk."
Ali Ünal

2010. december 16., csütörtök

Mai hadísz

Muadh ibn Jabal (r.a.) arról számolt be, hogy azt mondta Allah Küldöttének (s.a.w.): „Allah Küldötte! Mondj nekem olyan cselekedetet, amely bejuttat a Paradicsomba, és távol tart a Pokol tüzétől!” A Próféta (s.a.w.) azt felelte rá: „Komoly dologról kérdeztél, ami mégis könnyű annak, akinek Allah könnyűvé teszi. Imádd Allahot, és mellé mást ne társíts, imádkozz, add meg a zakátot, böjtölj Ramadán havában, és zarándokolj el Allah házához, ha megengedheted magadnak. És elvezesselek-e az erény kapuihoz? A böjt, ami védelmező pajzs, és az adakozás, ami úgy oltja ki a bűnöket, ahogy a víz a tüzet, és nincs jobb, mint az ember imája az éjszaka közepén” – majd ezt mondta: „Oldaluk elhagyja az ágyukat, felkelnek éjszaka álmukból, és Urukhoz fohászkodnak félve és remélve, és adakoznak abból, amivel Mi elláttuk őket. És nem tudja egyetlen lélek sem, hogy a szem milyen öröme rejtőzik számukra fizetségként azért, amit cselekedtek. Vajon az, aki hívő, olyan lenne, mint az, aki bűnben megátalkodott? Nem egyenlők!” (32:17-18)”. Aztán hozzátette: „Beszéljek neked minden dolgok gyökeréről és minden dolgok csúcsáról?” „Természetesen, Allah Prófétája”. „Minden dolgok gyökere az Iszlám, csúcsa pedig az ima és a küzdelem Allah ügyéért. És elmondjam, mi az alapja mindennek?” „Természetesen, Allah Küldötte”. Ekkor megfogta a nyelvét egy pillanatra, és azt mondta: „Tartsd ezt féken”. Megkérdeztem: „Allah Küldötte! Tényleg meg leszünk büntetve azért, amit mondunk?” Azt felelte: „Hát nem fognak-e az emberek arccal a Pokolba zuhanni azért, amit a nyelvük mondott?”

2010. december 13., hétfő

Csütörtöki hadísz

Abu Dharr (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: Azt mondta Allah, a Magasztos és Dicsőséges: „Szolgáim, az elnyomást törvénytelenné tettem számotokra, hát ne kövessetek el elnyomást egymás ellen. Szolgáim, valamennyien hibáztok, csak az nem, akit Én vezetek a helyes útra. Szolgáim, mind éhesek vagytok, csak az nem, akit Én táplálok, hát hozzám könyörögjetek eleségért, hogy adhassak Én nektek. Szolgáim, valamennyien mezítelenek vagytok, csak az nem, akit Én ruházok, hát könyörögjetek hozzám ruháért, hogy felruházhassalak benneteket. Szolgáim, hibáztok nappal és hibáztok éjjel, de Én megbocsátom bűneiteket, hát könyörögjetek hozzám bűnbocsánatért, s bűnbocsánatot nyertek. Szolgáim, nekem ti nem árthattok, s nekem ti jót sem tehettek. Szolgáim, ha a legelsőtől a legutolsóig, az egész emberi faj, de még a dzsinnek is mind egyesülnek imádatomban, mintha csak egyetlen ember szíve lenne, azzal sem adhatnátok hozzá semmit az én hatalmamhoz. Szolgáim, ha a legelsőtől a legutolsóig, az egész emberi faj, de még a dzsinnek is mind egyesülnek gonoszságban, mintha csak egyetlen ember szíve lenne, azzal sem vehetnétek el semmit az én hatalmamból. Szolgáim, ha a legelsőtől a legutolsóig, az egész emberi faj, de még a dzsinnek is mind elém állnának, s megadnám mindegyiknek, amit kíván, az sem okozna nekem még annyi veszteséget sem, mint az óceánnak a belémártott tűn maradó víz elvesztése. Szolgáim, feljegyzem É n a cselekedeteiteket, amelyekért jutalmazlak benneteket, ezért aki közületek jóra talál, adjon hálát, aki pedig nem, az csak magát vádolhatja.”
(Muszlim)

2010. december 7., kedd

Emberi természet

"Az emberek természetüknél fogva esendők, feledékenyek, figyelmetlenek, szeretnek vitatkozni, makacsok, önzők és irigyek, sok más negatív jellemvonás mellett. Mivel az emberi lények különböznek a többi tudatos lénytől, például az angyaloktól abban, hogy van szabad akaratuk, ezek az erők, képességek és látszólag negatív tulajdonságok nem lettek korlátozva teremtésükben. Azonban azért, hogy társas lényként képesek legyenek elérni a boldogságot egyéni és közösségi életükben is, vagy meg kell fegyelmezniük ezeket a jellemvonásokat bizonyos alapelvek szerint, vagy erényekké kell alakítaniuk őket. Például a makacsság a helyesben és igazságban való kitartássá alakítható, az irigység pedig a jó dolgokban való versengéssé. Minden ember boldogsága és tökéletessége abban rejlik, hogy küzdjenek természetük negatív vonásai ellen, vagy erényekké alakítsák ezeket, és hogy jó tulajdonságaikat tökéletesítsék, és így Allah jó, elkötelezett szolgáivá és a közösség hasznos tagjaivá váljanak."
Ali Ünal

2010. december 2., csütörtök

Táplálék

Hasszán (r.a.) mondta: „Csodálkozom azokon, akik gondot fordítanak a testi táplálékukra, de nem törődnek azzal, hogy mivel táplálják a szívüket. A testüktől távol tartják a mérgező táplálékot, de arra nem ügyelnek, hogy a pusztító gondolatoktól megőrizzék a szívüket.”