2008. december 30., kedd

Hadísz a megbocsátásról


Anasz (r.a.) elbeszélése szerint egyszer Allah Küldötte (s.a.w.) társaságában ültek, és ő annyira mosolygott, hogy a fogai látszottak. Omár (r.a.) megkérdezte: „Allah Küldötte, mi az, ami miatt így mosolyogsz?” Mohammed Próféta (s.a.w.) azt felelte:
„Azt láttam, hogy két ember térdel Allah színe előtt az elszámoláskor.
- Uram, ez az ember tartozik nekem a jogaimmal! - mondja az egyik Allahnak:
- Add meg a jogait ennek a testvérednek! – mondja a Mindenható Allah a másiknak.
- Uram, mit adjak neki, nem maradt semmi jócselekedetem!
- Akkor pedig vegyen el a bűneimből – mondja az, akinek tartoznak.
Ekkor Allah Küldötte (s.a.w.) szemei könnyel teltek meg, és alig tudott megszólalni. Azt mondta:
- Olyan nehéz nap lesz ez, amikor mindenki keres valakit, akire a bűneit háríthatná.
Majd így folytatta: Allah pedig azt mondja a panaszos embernek:
- Nyisd ki a szemed, és lásd a Kert szépségeit, és a palotádat a Kertben.
- Uram! Városokat látok ezüstből, és drágakövekkel díszített palotákat! – kiált fel az ember. – Ez vajon melyik prófétái, melyik igazé vagy mártíré?
- Azoké mindez, akik megfizették az árát – mondja neki Allah.
- Ki az, aki képes lenne megfizetni ezek árát? – kérdezi az ember.
- Te képes lennél megfizetni – feleli neki Ura.
- Ugyan, mivel lennék képe megfizetni?
- Azzal, hogy megbocsátasz a testvérednek. Akkor ezek mind a tiéd lehetnek.
- Uram, megbocsátottam neki – mondja az ember.
- Akkor fogd meg a testvéred kezét, és lépjetek együtt a Paradicsomba – mondja neki a Mindenható Allah.
És Mohammed Próféta (s.a.w.) hozzátette:
- Féljétek Allahot, és teremtsetek békét a testvéreitek között. A Mindenható Allah is ezt fogja tenni a Túlvilágon.

2008. december 29., hétfő

Beszéd


„Ha beszélni akarsz, előbb állj meg és gondold át, hogy ha nem mondod ki, amit akarsz, Allah számon fogja-e kérni rajtad az Utolsó Napon. Ha igen, akkor mondd ki, amit akartál, de ha nem, akkor inkább hallgass.”
Imám Ghazali

2008. december 26., péntek

Ali (r.a.) mondása

„Ó, emberek! Tanuljátok meg tőlem a következőket, mert bármerre is utaznátok, az egész világon nem találnátok meg. A hívő bármit is akar, csak Allahtól remél, nem félemlíti meg más, csak a bűnei, nem szégyell tanulni arról, amit nem tud. Ha megkérdezik, és nem tudja a választ, nem szégyelli azt mondani, hogy Allah tudja. Tudjátok meg, hogy a hitnek olyan a türelem, mint a testnek a fej. Fej nélkül a test haszontalan.”

2008. december 25., csütörtök

Omár ibn Abdulaziz (r.a.) beszédéből


"Allahra esküszöm, nem értem azok az embereket, akiknek reggel nincs semmi biztosítékuk, hogy megérik az estét, és este nincs semmi biztosítékuk, hogy megérik a reggelt, és mégis olyan hosszú terveket készítenek, amire az egész életük sem lenne elegendő – és közben eléri őket a halál.
Nem láttátok-e azoknak a végét, akik evilági dolgokkal büszkélkedtek? Azoké a jó hír, akiket Allah megment a büntetéstől. Azoké az igazi békesség, akik az Ítélet Napján túl vannak az elszámoláson. Aki a saját szívének betegségét nem képes meggyógyítani, az hogyan tudna segíteni másokon?
Amit saját magamnak is tiltok, azt hogyan engedhetném meg nektek? Ha így tennék, mi lenne velem a Túlvilágon, amikor kiderül, hogy ki az igazán gazdag és ki az igazán szegény? Gyenge vagyok, kiszolgáltatott és tehetetlen, ó, Teremtőm! Akkora a felelősségünk, hogy ha a csillagokra raknák, kihunyna a fényük, a hegyek elolvadnának tőle, a föld beomlana és darabokra hullana. Vajon nem tudjátok, hogy két hely van: a Paradicsom és a Pokol, és ezen kívül nincs más? Bizony, mindannyian kerülni fogunk valamelyikbe."
(Omár ibn Abdulaziz, r.a.)

2008. december 24., szerda

Abdul Kadir Geilani


"Ő az, aki a teremtménye szaván keresztül hív téged, válaszolnod kell hát annak, aki az Ő meghívását adja át. A háborítatlan tisztaságra hív el téged. Arra int, hogy tartóztasd meg magad az Ő teremtményeitől, és találj megelégedést Benne. Arra sürget, hogy légy azok között, akik megemlékeznek Róla, hogy azok közé tartozhass, akikről megemlékeznek majd az Ő jelenlétében."

2008. december 21., vasárnap

Hadísz

Adi ibn Hátim (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Féljetek a Pokol tüzétől, még ha csak azzal is, hogy egy fél datolyát adtok adományba, és ha még ezt sem engedhetitek meg magatoknak, akkor legalább egy jó szót szóljatok”.

2008. december 20., szombat

A barátságról


"Allah Küldöttének (s.a.w.) igazságára és Uramra esküszöm, hogy a mérgeskígyó jobb, mint a rosszindulatú barát. Mert a mérgeskígyó csak az életét veszi el annak, akit megmart, a rossz szándékú barát pedig az örök Tűzbe vezeti a lelkét."
(Dzselaleddin Rúmi)

2008. december 19., péntek

Felkészülés


"Ó, ifjú ember, olyasmivel foglalkozz, ami fontos számodra, és ami megváltoztat. Ami fontos számodra, az a felkészülés arra, ami a halál után vár. Fontos számodra a küzdelem az alsóbb éneddel. Fontos számodra az, hogy a saját hibáidat kijavítsd, de az nem, hogy mások hibáit keresd. Emlékezz a halálra, és azon igyekezz, hogy felkészülj arra, ami utána vár, mert a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Az az okos ember, aki elszámolásra hívja saját magát, és arra készül, ami a halál után várja, az ostoba pedig az, aki hagyja, hogy alsóbb énje a szenvedélyeit kövesse, és mégis Allah megbocsátására vágyik.”
Abdul Kadir Geilani

2008. december 17., szerda

Magány


"Légy elégedett bármivel, amit Urad rendelt neked. Aki állhatatos és türelmes, az sikerre fog jutni. Aki türelemmel tűr, annak a szíve meggazdagodik, és a szegénység elmúlik tőle. A magányt kell választanod, hogy képes legyél őszintén imádni Uradat, mert a magány jobb, mint a rossz társaság. Azt mondják, hogy egy igaz embernek volt egyszer egy kutyája. Megkérdezték tőle: „Miért nem szabadulsz meg ettől a kutyától?” Azt felelte: „Jobb, mint egy rossz barát.”
Abdul Kadir Geilani

2008. december 16., kedd

Előadások

A keddi és a csütörtöki előadások hallgathatók az Interneten keresztül, egyelőre insallah Skype-on, aztán majd meglátjuk.

Ha szeretnél bekapcsolódni, akkor vegyél fel skype-on a partnerlistádra insallah. "halimahanif" néven vagyok fenn. Jó, ha jelzed e-mailben is a szándékodat, és akkor 18:15 körül hívunk.

Halima

2008. december 15., hétfő

Hadísz


Ibn Maszúd (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Találkoztam Ibrahimmal (s.a.w.) a Felmenetel Éjszakáján. Azt mondta nekem: „Add át üdvözletem a népednek, Mohammed, és mondd meg nekik, hogy a Paradicsom hatalmas, termékeny síkságból és édes vízből áll. Kopár és fátlan hely ez, ahol a fák azáltal nőnek, ha valaki kimondja: dicsőség Allahnak, Allahot illeti a hála, nincs más Isten, csak Allah, és Allah a leghatalmasabb.”

2008. december 9., kedd

Áldott Ünnepet

Kedves testvéreim,

Mindenkinek áldott ünnepet kívánok. A Mindenható Allah fogadja el a Zarándoklatot, az imát, a böjtöt, az áldozatot és a bűnbánatot minden muszlimtól.

Ma nem lesz poszt, még a konyhában harcolunk a marhákkal :)

Halima

2008. december 8., hétfő

Hadísz


Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A Mindenható Allah azt mondta: Igaz szolgáimnak olyat készítettem elő, amit a szem még nem látott, a fül még nem hallott, és az ember elképzelni sem képes. Ha akarjátok, mondjátok: „Egy lélek sem tudja, milyen vigasz vár rá."

2008. december 7., vasárnap

Ibn Kathir a fohászkodásról


"A szolgának életének minden órájában, minden percében szüksége van a Mindenható Allahra ahhoz, hogy a vezetés egyenes útján megmaradhasson, és hogy még szilárdabban és állhatatosabban követhesse azt. A szolgának nincs ereje ahhoz, hogy bármi jót vagy rosszat tehessen magának, hacsak nem Allah engedelmével. Ezért parancsolta neki Ura, hogy állandóan fohászkodjon Hozzá, hogy Ő megadhassa neki a segítségét, az állhatatosságot és a sikert. Bizony, az a boldog ember, akit a Mindenható Allah a fohászkodásra vezet. Ezért parancsolta a Mindenható Allah hívő szolgáinak, hogy így fohászkodjanak: „Urunk! Ne hagyd, hogy a szívünk eltérjen (az igazságtól), miután már vezettél minket, és add meg nekünk a Tőled származó Kegyelmedet.” (3:8)"
Ibn Kathir

2008. december 6., szombat

Holnap Arafa napja


Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ami az Arafa napján való böjtöt illeti, úgy tudom Allahtól, hogy az vezeklés az előző év bűneiért és a következő év bűneiért. Az Asura napján való böjtről pedig azt tudom Allahtól, hogy vezeklés az előző évért.”

2008. december 5., péntek

Fohász


Ibrahim ibn Atham (Allah legyen vele kegyelmes) azt mondta: „Egy éjjel az éjszaka elejétől a végéig sírtam. Egész idő alatt folyamatosan fohászkodtam, és közben folytak a könnyeim. De amikor már majdnem eljött a hajnal, lecsukódott a szemem, és elaludtam. Álmomban a Mindenható Allah szólt hozzám: ’Ó, Ibrahim, jobb lenne neked, ha ezekkel a szavakkal fohászkodnál Hozzám: Ó, Allah, add, hogy elégedett legyek a Te rendeléseddel. Add, hogy türelmes legyek a Te próbatételeiddel szemben. Add, hogy hálás legyek a Te áldásaidért. A kegyelem teljességéért, a jóért és az állhatatos szeretetért könyörgök Hozzád.’ Aztán felébredtem, és még akkor is ezeket a szavakat ismételgettem.”

2008. december 4., csütörtök

Hadísz


Ibn Omár (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Csak két embert lehet irigyelni. Az egyik, akinek Allah megadta a Korán ismeretét, és éjjel-nappal azt olvassa, a másik, akinek Allah gazdagságot adott, és éjjel-nappal abból adakozik”.

2008. december 2., kedd

Hadísz


Ibn Maszúd (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha valaki szükséget szenved, és az emberekhez fordul, nem szűnik meg szüksége, de aki Allahhoz fohászkodik, előbb-utóbb megkönnyebbül”.

2008. december 1., hétfő

Hadísz


Ibn Abbász (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Semmilyen más napon nem kedvesebb Allah előtt a jócselekedet, mint a zarándoklati hónap első tíz napján”. Megkérdezték tőle: „Még az sem kedvesebb Neki, ha valaki harcol Allah útján?” „Az sem, hacsak nem viszi a harcba életét és vagyonát, és ott nem hagyja mindkettőt.”

Meghívó

As-salamu alaykum,

Az elmúlt néhány napban sajnos gond volt a gépemmel, és némi adatvesztés is történt, tehát aki az utóbbi héten nem kapott választ a nekem írt e-mailjeire, ill. nem jelent meg az ide írt megjegyzése, az ne sértődjék meg :). most már insallah minden rendbaen van. rögtön fel is használom az alkalmat az alábbi MEGHÍVÓ beírására.

A következő hétvégi szeminárium 2008. december 6-án, szombaton lesz. Ez alkalommal, mivel sokan böjtölnek, közös reggeli nincs. Délelőtt 10-re várunk minden résztvevőt, és a hivatalos program insallah 4-ig fog tartani, utána iftár. Sok szeretettel várunk mindenkit.

Halima