2008. október 31., péntek

Abdul Kadir Geilani fohásza


Egy ember arra kérte a Sejkh Abdul Kadir Geilanit (Allah legyen vele elégedett): „Fohászkodj értem!” Ő pedig így fohászkodott:
"Ó, Allah, add, hogy megtaláljak mindent Benned, a teremtmények teljes kizárásával, és add, hogy ő megtalálja minden szükségletét a Rólad való megemlékezésben, anélkül, hogy kérnie kellene."

2008. október 28., kedd

Alázat


"Allahnak vannak olyan szolgái, akik annyi jótettet cselekszenek, akár egy hegy, annyit, mint az előttük voltak összesen, és mégis megalázzák magukat Allah előtt, és azt mondják: „Nem tettünk semmit, ami által a Kertbe léphetnénk. Ha mégis beléphetünk, az Urunk Kegyelmének jele lesz, ha pedig nem engedi meg nekünk, az az igazságosságáé.”
Sejkh Abdul Kadir Geilani

2008. október 27., hétfő


Ubaidullah ibn Mihszan al-Anszári al-Hitmi (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha valaki úgy kezdi a napot, hogy élete biztonságban és jó egészségben van, és elegendő élelme van, hogy arra a napra kitartson, olyan az, mintha az egész világot megkapta volna ajándékba”.

2008. október 26., vasárnap

Hadísz

Ubai ibn Kab (r.a.) azt beszélte el: „Volt egy ember az anszárok között, akinek a háza igencsak messze volt a mecsettől. Amennyire én tudom, egyetlen közösségi imát sem hagyott ki soha. Mondták neki, hogy ha vesz egy szamarat, akkor annak hátán mehet a mecsetbe az éjszaka sötétéjében és a perzselő hőségben is. Azt felelte ő erre: „Nem akarok szamarat, és nem akarok közelebb sem költözni a mecsethez. Azt akarom, hogy megkapjam jutalmamat azért, hogy a mecsetbe megyek, és hogy hazamegyek onnan”. Allah Küldötte (s.a.w.) hallotta ezt, és azt mondta: „Allah összegyűjti neked mindezért a jutalmat.”

2008. október 24., péntek

HadíszAbu Szaíd al-Hudri (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Közelít az az idő, amikor egy muszlim legbecsesebb tulajdona a kecskenyáj lesz, amellyel visszavonul a hegy tetejére, hogy hitét megőrizhesse a világ zűrzavarában.”

2008. október 21., kedd

Az imáról


"A szolga fenntartja az ima állapotát az imában és az ima után is. Így az egész életét tiszteletteljes áhítatban és erkölcsi tisztaságban tölti, őrzi a szavait és a szívét. Ilyen azoknak a viselkedése, akik a Mindenható Allahot szeretik. Az imát, ami a bűntől távol tart, naponta ötször végezzük. De azok, akik a Mindenható Allahot szeretik, mindig az ima állapotában maradnak, mert a szeretetnek az a szikrája, ami a szívüket és legbelső énüket lángba borította, nem nyugszik meg a napi öt imától. Akik a Mindenható Allahot szeretik, azoknak az ima olyan, mint a halnak a víz. Ahogy a hal nem élhet víz nélkül, úgy a szerető lelke sem találhat békét az állandó ima nélkül. Aki a Mindenható Allahot szereti, annak nem jönnek az ajkára ezek a szavak: ne látogass meg túl gyakran! Aki szeret, annak a lelke mindig szomjazik. Ha valaki szeret, annak ezer évnek tűnik az is, ha csak egy pillanatra van távol a szeretettől. És ha ezer évet tölt szeretettjével, az is csak annyi számára, mint egy pillanat. Ezért marad mindig az ima állapotában az, aki a Mindenható Allahot szereti, mert ilyen módon lehet az Ő közelségében. Ha csak egyetlen rakát elmulaszt is, úgy érzi, ezer imát hagyott ki."
Dzselaleddin Rúmi

2008. október 20., hétfő

Hétvégi szeminárium

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Kedves testvéreim,

A következő hétvégi szeminárium november 1-én, szombaton lesz. Korlátozott számban még előadónak is lehet jelentkezni. A program hivatalos része előreláthatólag 10-től 16 óráig tart. Kérlek, jelezd, hogy

1. szeretnél-e részt venni

2. részt vennél-e a reggelin is (ehhez viszont 9-re kell jönni…)

3. akarsz-e előadást tartani.

Vidékieknek szállást tudunk biztosítani. Muszlimokat és nem muszlimokat egyaránt szeretettel várunk.

Halima

Értesítés

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Kedves testvéreim,

Ezen a héten csütörtökön, vagyis október 23-án a lányoknál NEM LESZ előadás.

Halima

2008. október 16., csütörtök

A legsúlyosabb betegségEgy elbeszélés szerint Jézus próféta (a.s.) egyszer találkozott egy emberrel, akinek sötét fekélyek voltak a bőrén, és mély sebek a homlokán. Az ember így fohászkodott: „Ó, Uram, köszönet neked, hála és dicsőség, amiért megmentettél attól, ami oly sokakat sújt!” Jézus próféta (a.s.) megkérdezte a szenvedőt: „Ó, ember, mi az a szenvedés, amitől Allah megkímélt téged?”
Az ember így válaszolt: „Ó, Allah Lelke! A legnagyobb szenvedés és legsúlyosabb betegség az, ha valaki nem ismeri Teremtőjét. Allahnak legyen hála, én ismerem ezt az örömet, mert a szívemben mindig Allahhal vagyok. Ezért nem is érzem azt, hogy a testem beteg és szenved.”

2008. október 15., szerda

Világok„A világ, amelyben élünk, korlátozott és múlandó. Ami fontos, az az örökkévaló és végtelen világ. Gondolkodj olyan mélyen, hogy szívedet ne tévesszék meg a homályos képek, múlandó formák, az evilág pusztulásra ítélt jelenségei. Bár ez a világ nagyon fontos neked, gondolj csak bele: az isteni hatalomhoz képest annyi sincs, mint egyetlen porszem."
Dzselaleddin Rúmi

2008. október 14., kedd

JutalomIszhaq ibn Ammar elbeszélése szerint Imám Dzsafar Szadiq azt mondta neki: „Ó, Iszhaq, aki csak egyszer is körbejárja Allah Házát, a Mindenható Allah ezer jócselekedetet ír fel neki, ezer jutalmat ad, eltörli ezer bűnét, ezer fát ültet neki a Paradicsomban, és annyi jutalmat ad neki, mintha felszabadított volna ezer rabszolgát. Amikor a körüljárást befejezi, a Paradicsom nyolc kapuja nyílik meg előtte, és azt mondják neki: Lépj be, amelyiken csak akarsz.”
Iszhaq azt mondta erre: „És mindezt egy ember kapja, csak azért, mert körüljárta Allah Házát?”
„Igen” – felelte az imám – „És tanítsak neked még valamit, ami ennél is nagyobb jutalmat jelent?”
„Kérlek, taníts.”
Az imám azt mondta: „Aki egy hívő testvéréért tesz valamit, annak a Mindenható Allah annyi jutalmat ad, mintha tízszer végezte volna el a körüljárást.”

2008. október 13., hétfő

Imám SzadiqImám Dzsafar Szadiq mondta: "Az istenszolgálat legjobb módjai között ott van a csend és a Zarándoklat az Ő Házához."

2008. október 12., vasárnap

Szeretet és ellenségesség

"Néha az ember arrogáns büszkesége és önimádata miatt igazságtalanul ellenséges más hívőkkel szemben, anélkül, hogy ennek tudatában lenne. Feltételezi, hogy saját magának van igaza. De ez az ellenségesség és a rossz érzések azt okozzák, hogy figyelmen kívül hagyja a testvérei iránti szeretet jóval nagyobb és fontosabb okait, mint például a hit, az Iszlám, az emberség. Ostobaság jobban szeretni az ellenségeskedés apró okait a szeretet okainál, amelyek viszont olyan hatalmasak, akár egy hegy.
Mivel a szeretet és az ellenségesség ellentétesek egymással, mint a fény és a sötétség, nem is keveredhetnek. Ha valami betölti és uralja a szívet, annak az ellentéte nem igazán lehet jelen benne. Például, ha a szeretet valóban ott van a szívben, akkor az ellenségeskedés érzése szánalommá és együttérzéssé változik. Így kell viszonyulnunk a hívőkhöz. Vagy ha az ellenségesség valóban jelen van a szívben, akkor a szeretet a vitatkozás mellőzésének és felületes barátságnak a formájában jelenik csak meg. Ezekkel fordulhatunk azokhoz a tévelygőkhöz, akik nem agresszívak velünk.
A szeretet okai, mint a hit, az Iszlám, az emberiesség és a testvériség érzése valójában erős és fényes kötelékek és erődök. A hívők közötti ellenséges érzelmek részben személyes okokra vezethetők vissza, amelyek olyanok csupán, mint az apró kavicsok. Az ilyen érzelmeket táplálni nagy hiba, mintha a szeretet okaitól fordulnánk el, amelyek viszont olyan hatalmasak, mint egy hegy."
Bediuzzaman Said Nursi

2008. október 9., csütörtök

HadíszIbn Maszúd (r.a.) azt mondta: Meglátogattam a Prófétát (s.a.w.), amikor magas láza volt, és miután kezemmel megérintettem, azt mondtam neki: „Nagyon beteg vagy te, Allah Küldötte. A Próféta (s.a.w.) pedig azt válaszolta: „Igen, kétszer annyira lázas vagyok, mint te lennél.” „Azért van ez, mert kétszeres a te jutalmad” – mondtam. „Így van” – felelte ő, és hozzátette: „Egyetlen muszlimnak sem kell sérülést, betegséget vagy bármi rosszat elviselnie anélkül, hogy cserébe Allah el nem ejtené a bűneit, ahogy a fa lehullatja a leveleit.”

2008. október 5., vasárnap

Tanúságtétel"Próbálom tökéletesíteni a hitemet. Még mindig próbálom megfelelõen kimondani a tanúságtételt, mert nem könnyû azt mondani: nincs más isten, csak Allah, ha az embernek még mindig evilági bálványok laknak a szívében. Még ha ki is mondjuk a szavakat, kétséges, hogy elfogadhatók-e a Mindenható Allah szemében".
(Esed Erbili)

2008. október 3., péntek

Hadísz

Ka’b ibn Malik (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Két éhes farkas nem tehet nagyobb kárt a juhnyájban, mint az ember vagyon és hírnév iránti vágyakozása a vallásában.”