2010. június 21., hétfő

Amit felhasználhatunk

Ali (r.a.) azt beszélte el, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) egyszer azt mondta: „Jaj az aranynak! Jaj az ezüstnek!” A társai nagyon megrémültek ettől a kijelentéstől, és azt kérdezgették egymás közt: „Akkor hát mi az a kincs, amit felhasználhatunk?” Omár (r.a.) azt mondta: „Majd én kiderítem nektek!” Elment Allah Küldöttéhez (s.a.w.), és megkérdezte: „Allah Küldötte! Amit mondtál, az megrémítette a társaid. Mi lenne hát az a kincs, amit felhasználhatnak?” Allah Küldötte (s.a.w.) azt felelte: „A megemlékező nyelv, a hálás szív, és a feleség, aki segít a férjének betartani a vallását.”

2010. június 17., csütörtök

Áldott Ragaib Éjszakát!

Anasz (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A Mindenható Allah azt mondta: Ádám fia, mindaddig megbocsátok neked, amíg Hozzám fohászkodsz, és az Én bocsánatomat kéred, bármi legyen is a bűnöd. Nem érdekel, Ádám fia, ha annyi bűnöd van is, mint a levegő az égben, ha az Én bocsánatomért könyörögsz, meg fogom adni neked. Ádám fia, ha úgy állasz is elém, hogy bűneid az egész földet beborítják, de hozzám mást nem társítasz, annyi bocsánattal fordulok feléd, hogy az egész földet betölti.”

Áldott Ragaib éjszakát kívánok mindenkinek! A Mindenható Allah fogadja el az imánkat és a fohászainkat.

2010. június 15., kedd

Megemlékezés


Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta: „Allah nem tett semmit kötelezővé úgy, hogy ne szabta volna meg az ismert kötelező mennyiségét, és ne adott volna felmentést alóla azoknak, akiknek jogos kifogásuk van – kivéve a Róla való megemlékezést. Mert ennek Allah nem szabta meg a határait vagy mennyiségét, és nem is fogad el kifogást arra, ha valaki nem emlékezik meg Allahról. Allah azt mondja: „Emlékezzetek meg Allahról állva, ülve és az oldalatokon fekve” (4:103). Éjjel és nappal, a szárazföldön és a tengeren, utazás közben és otthon, gazdagságban és szegénységben, betegségben és egészségben, titokban és nyíltan, minden helyzetben és minden körülmények között. És Allah azt mondja: „És magasztaljátok Őt reggel és este!” (33:42). És ha ezt megteszitek, Ő és az angyalai áldást fognak küldeni rátok.”

2010. június 13., vasárnap

Előadások nyáron - szavazás

Elkezdődött a nyár, és eljött az ideje, hogy eldöntsük, milyen rend szerint folyjanak tovább az előadások.
Kérlek, döntsd el, hogy neked mi lenne a legmegfelelőbb, és szavazz:

2010. június 8., kedd

Hit

Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta: „Ahogy Ádám fia nem tud felmászni az égbe, a hit ugyanúgy nem képes belépni a szívébe, amíg Allah úgy nem dönt, hogy beengedi.”

2010. június 3., csütörtök

Istenfélők

Ibn Abu Hatim feljegyzése szerint Abu Darda (r.a.) azt mondta: „Ha bizonyossá válnék számomra, hogy Allah elfogadta akár csak egyetlen imámat is, az jobb lenne nekem, mint az egész világ, és minden, ami benne van. Mert Allah azt mondja: „Allah nem fogadja el, csak az istenfélőktől”.