2009. december 28., hétfő

Abdul Kadir Geilani

Amikor a Feltámadás Óráját említették Jézus, Mária fia (béke legyen vele) előtt, ő úgy zokogott, akár a gyermekétől elszakított anya, és azt mondta: „Nem való az, hogy Ádám fia nyugodt legyen, amikor az Órát említik a füle hallatára”.

Nem vagy te semmi. Nincsenek benned érzések. Sohasem szerettél, és sohasem szeretett igazán senki. Jézus azért zokogott, meg megrémítette evilági utazásának ideiglenessége, az emberi lények állhatatosságának hiánya, a más teremtményektől való függősége, és a távollét a Kegyelmestől. A szenvedélyek, az alsóbb én, a természetes késztetések és a Sátán befolyása miatti félelmében zokogott. Aki biztonságban érzi magát ebben a világban, az bizony igencsak tudatlan.

Ó, ifjú ember! Bármi történjék, nekem nincsenek kétségeim. És bármi történjék, én félek. Az életemre esküszöm, Allah magához vonz és a közelségébe enged, beszél hozzád, táplál téged, őrködik feletted, ajtókat nyit meg neked, nagylelkű kegyelme és közelléte asztalához ültet, bizalmas barátjaként kezel – és mégis elvárja tőled, hogy megtapasztald a veszteséget és a fájdalmat.

2009. december 25., péntek

Asúra napja

A Iszlám év első hónapjának, Muharram hónap tizedik napja különleges nap. Ez a nap Asúra napja, amely több alkalommal is kiemelkedő szerepet töltött be a világ történelmében.
Ezen a napon teremtetett a Föld. Ezen a esett először az eső a Földön. Ez volt az a nap, amikor a Mindenható Allah elfogadta Ádám próféta (béke legyen vele) bűnbánatát. Ez volt az a nap, amikor véget ért az Özönvíz. Ez volt az a nap, amikor Ábrahám prófétát (béke legyen vele) a hitetlenek a tűzbe dobták. Ez volt az a nap, amikor Mózes próféta (béke legyen vele) megkapta a Tórát Allahtól, és ez ez volt az a nap, amikor a Vörös-tenger megnyílt Izrail népe előtt, és ők megmenekültek a Fáraó katonáitól. Ez volt az a nap, amikor Allah megbocsátotta Mohammed próféta (béke legyen vele) minden múlt- és jövőbeli bűnét.
Mohammed próféta (béke legyen vele) azt mondta erről a napról: „Az Asúra napján való böjtről azt tudom Allahtól, hogy vezeklés jelent az előző év bűneiért.”
Tehát ezen a napon (és az előtte vagy az utána következő napon is, vagyis összesen 2 napig) nagyon ajánlatos böjtölni. Áldásokban és spiritualitásban gazdag nap ez, amikor a böjtön kívül tanácsos sokat imádkozni és fohászkodni is, elszámolásra hívni magunkat, megbánni a bűneinket, és eltökélni, hogy többet nem követjük el őket.
Ezen a napon egy különleges ételt is készítünk, aminek a neve – akárcsak a napé – asúra. A hagyomány szerint, amikor Noé próféta (béke legyen vele) bárkája az özönvíz után megfeneklett, a földön nem találtak semmi ennivalót. Ezért minden maradék élelmet, ami a bárkában még megmaradt, egy nagy kondérban együtt megfőztek. Ennek emlékére készítjük az asúrát, amely gabonafélékből (búza, árpa, köles, rizs), magvakból (csicseriborsó, lencse, bab, diók, mogyorók, fenyőmag, mandula) és szárított gyümölcsökből (füge, datolya, mazsolák, áfonya, szilva, barack, meggy), fahéjjal, szegfűszeggel, csillagánizzsal, mézzel vagy cukorral ízesítve készül. Az asúrát egész nap főzik (6-7 órán keresztül), és a böjt megtörésekor fogyasztják.
Asúra napja, ami ebben az évben insallah december 26-ra esik, minden hívő számára kiváló alkalom az önvizsgálatra, elszámolásra, a döntésre, hogy megpróbáljuk jobbá tenni önmagunkat és a cselekedeteinket. Az Igazság mindenható és dicsőséges Urához fohászkodunk, hogy adjon nekünk megbocsátást, elfogadott jó cselekedeteket, minden jót ezen a világon és a következőn is, és vezessen minket azok útján, akiket szeret, és akik szeretik Őt.

2009. december 19., szombat

Imám Ghazali

A Mindenható Allah azt mondja:
„Ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és minden lélek azt nézze, hogy mit küldött előre holnapra,
Más szavakkal szólva, milyen cselekedetekkel készült fel az Ítélet Napjára. Azt jelenti ez, hogy szilárdan kell hinned, és az engedelmesség cselekedeteit kell végezned, hogy mindezért megkaphasd a jutalmat a Feltámadás Napján.

és féljétek Allahot! Bizony, Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek.” (59:18)
Ez azért van, mert az angyalok, az egek, a föld, az éjszaka és a nappal mind tanúskodni fognak majd arról, amit az ember cselekedett – legyen az jó vagy rossz, engedelmes vagy engedetlen. Annyira, hogy még a saját testrészei is tanúskodni fognak ellene. A föld tanúskodni fog a hívő és mértékletes emberek mellett. Azt mondja majd: „Ez az ember imádkozott rajtam, böjtölt, elvégezte a zarándoklatot, és harcolt Allah útján!” Ezt hallva a hívő örvendezni fog.
És a föld tanúskodni fog a hitetlen és bűnös emberek ellen is. Azt mondja majd: „Társítást követett el rajtam, paráználkodott, részegítő italokat ivott és tiltott ételt evett!” Jaj, elvész majd az ilyen ember, ha az irgalmasok közt a Legirgalmasabb kikérdezi őt tetteivel kapcsolatban!

2009. december 17., csütörtök

Hétvégi szeminároium meghívó

Kedves testvéreim, kedves barátaink,

A következő hétvégi szeminárium lányoknak insallah január 2-án lesz. Délelőtt 10 órakor kezdünk insallah, és szokás szerint este, 6-7 óra körül lesz vége.

Korlátozott számban még előadónak is lehet jelentkezni.

Sok szeretettel várunk mindenkit. Vidékieknek vagy messze lakóknak előzetes megbeszélés alapján szállást tudunk biztosítani.

2009. december 14., hétfő

Év végi programváltozások

Kedves testvéreim, kedves barátaink,

Az év hátralévő kb. 3 hetében némi változások lesznek a lányoknál a kedd-csütörtöki találkozók rendjében.
Az elkövetkező három hétben insallah CSAK KEDDENKÉNT lesznek találkozók!

Január első hetétől insallah minden megy tovább a szokásos rend szerint, vagyis kedden és csütörtökön is lesznek találkozók.
Halima

2009. december 7., hétfő

Istenfélelem

Imám Ghazali beszéli el a Mukasfet al-Kulúb című könyvében:

Amikor Ábrahám próféta (a.s.) a hibáira gondolt, ájultan zuhant a földre, és a szíve reszketését egy mérföldről is hallani lehetett. A Mindenható Allah leküldte hozzá Gábrielt (a.s.), aki azt mondta: „Mindenható Uram üdvözletét küldi, és azt mondta nekem: Gábriel, látod-e bizalmas barátomat, aki fél bizalmas barátjától?” Ábrahám (a.s.) azt felelte: „Gábriel, ha a hibáimra és következményeire gondolok, elfelejtem a barátságot.”

2009. december 2., szerda

Megkerült...

... a hűtőmágnes elhamdulillah, tehát le lehet fújni a nagy erőkkel folytatott keresőmunkálatokat. Mindenkinek köszönjük!

Kérés

Kedves testvéreim,

Tegnap (kedden), az ajándékozás-ünneplés közepette egyik testvérünk elveszítette az ajándékba kapott hűtőmágnesét.
A Kegyes Korán egy lapja látható a mágnesen lévő képen.
Kérlek benneteket, nézzétek meg, hogy a kialakult szokásos káoszban véletlenül nem fogtátok-e hozzá a csomagolópapírokhoz, ajándékokhoz, bármihez. Ha valaki esetleg talál egy plusz hűtőmágnest, ami nem az övé, az kérem, jelezze nekem. (Én pedig megyek és széttúrom a játékokat, hátha...)
Halima