2012. december 18., kedd

Gondolkodnivaló


Ibn Omár (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha más felállt a helyéről, ne ülj le ugyanoda. De csinálj helyet másoknak, és ülj kényelmesen.” Ettől fogva ibn Omár sohasem ült le mások helyére.

Abu Szaíd al-Khudri (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A legjobb társaság az, amelyik a legtágasabb”.

Hudhaifa ibn al-Jamán (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) megátkozta azokat, akik a kör közepére ülnek le.


2012. december 11., kedd

E heti gondolkodnivaló


Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Arra esküszöm, Aki a lelkemet kezében tartja! Másképp nem juthattok be a Paradicsomba, csak ha hisztek, és nem hisztek igazán addig, amíg nem szeretitek egymást. És elmondom nektek, hogyan erősíthetitek a kölcsönös szeretetet: köszöntsétek egymást.”

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Amikor Allah megteremtette Ádámot azt mondta neki: Menj, és köszöntsd az angyalokat, akik ott ülnek, és figyeld meg, hogy ők hogyan köszöntenek, mert mostantól ez lesz a megfelelő köszöntés neked és utódaidnak. Ádám a köszöntötte az angyalokat: Béke legyen veletek! Ők pedig azt felelték: Béke legyen veled, és Allah kegyelme! Vagyis ők hozzátették a köszöntéshez a kegyelem szót is.”

Abu Juszúf Abdullah ibn Szalam (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Emberek, köszöntsétek egymást békességgel, etessétek a nélkülözőket, erősítsétek meg a rokoni kötelékeket, és imádkozzatok éjjel, amikor mások alszanak – akkor békében léphettek a Paradicsomba.”

2012. december 4., kedd

E heti gondolkodnivaló

Anasz ibn Málik (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha egy ifjú tisztel egy nála idősebbet a kora miatt, akkor jutalmul Allah majd mellé is rendel valakit öregkorában, aki tisztelni fogja.”

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Hétféle embernek fog Allah menedéket adni az Ő Árnyékában azon a napon, amikor nem lesz majd más árnyék, csak az Ő Árnyéka. Ezek: az igazságos uralkodó; az ifjú, aki Allah imádatával nőtt fel; az az ember, akinek szíve ragaszkodik a mecsetekhez; az a két ember, akik egymást szeretik, s Allah nevében találkoznak és Allah nevében válnak el; az a férfi, akit egy gyönyörű nő elcsábít, de ő azt mondja, hogy félem Allahot; az az ember, aki adakozik, de olyannyira titokban, hogy még a bal keze sem tudja, mit adott a jobb; és az az ember, aki egymagában emlékezik meg Allahról, és közben hullanak a könnyei.”


2012. november 27., kedd

Heti gondolkodnivaló


„Legyetek olyanok ezen a földön, mint az utazók! A mecseteket válasszátok otthonaitoknak! Szoktassátok hozzá a szíveteket az érzékenységhez! Gondolkodjatok el sokat, és sírjatok sokat. Ne engedjétek, hogy az alsóbb énetek vágyai megváltoztassanak benneteket!” (Abu Nuaym, Hilya, I, 358)

„Allah Küldötte (s.a.w.) állandóan a szomorúság és a gondolkodás állapotában volt. A kényelem teljesen lényegtelen volt számára. Soha nem beszélt feleslegesen. A csendjei hosszabbak voltak, mint a beszéde. Mindig úgy kezdte és fejezte be a beszédet, hogy Allah nevét említette…” (Ibn Sa’d, I, 422-423)

2012. november 22., csütörtök

Asúra napja


A Iszlám év első hónapjának, Muharram hónap tizedik napja különleges nap. Ez a nap Asúra napja, amely több alkalommal is kiemelkedő szerepet töltött be a világ történelmében.
Az idei évben asúr napja insallah november 24-re esik.
Az Asúra napi böjtöt még a Ramadán havi böjt előtt parancsolta Allah Küldötte (s.a.w.). Amíg a Ramadán havi böjt nem volt kötelező, addig ezen a napon wádzsib volt böjtölni. A zsidók is böjtöltek ekkor, és az arabok is az Iszlám előtt.
Aisa (r.a.) azt mondta: „A kurajs törzs böjtölt Asúra napján az Iszlám előtti időben, és Allah Küldötte (s.a.w.) is tartotta ezt a böjtöt.”
Muavija ibnAbu Sufian (r.a.) beszélte el, hogy hallotta, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ma Asúra napja van. A Mindenható Allah nem tette nektek kötelezővé a böjtöt, de én böjtölök. Aki böjtölni akar, az böjtöljön, aki nem akar böjtölni, az pedig ne böjtöljön.”
Abu Qatadah (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta, hogy az Asúra napi böjt megbocsátást jelent az előző év bűneiért.
Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta, hogy a ramadáni böjt után a legértékesebb a Muharram hónapban végzett böjt.
Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha megérem a jövő évet, mindenképpen böjtölni fogok Muharram kilencedik napján (a tizedik nap mellett).”
Ibn Abbasz (r.a.) elbeszélte, hogy amikor Allah Küldötte (s.a.w.) Medinába ment, látta, hogy a zsidók böjtöltek Asúra napján. Azt mondták: „Ez a nagy nap, amikor Allah megmentette Mózest és a népét, és megfullasztotta Fáraót és a népét, ezért Mózes hálából böjtölt. Ezért mi is böjtölünk!” Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Mi közelebb vagyunk Mózeshez (a.s.), mint ti”, és böjtölt Asúra napján, és nekünk (a Társainak) is megparancsolta.
Asúra napja több eseményhez is kötődik:
·       Ezen a napon teremtetett a Föld.
·       Ezen a esett először az eső a Földön.
·       A Mindenható Allah ezen a napon fogadta el Ádám próféta (a.s.) bűnbánatát;
·       A Mindenható Allah ezen a napon mentette meg Noét (a.s.) és társait a bárkán;
·       A Mindenható Allah ezen a napon beszélt Mózes prófétával (a.s.);
·       A Mindenható Allah ezen a napon megmentette Mózest és a népét, és megfullasztotta Fáraót és a népét;
·       Jób próféta (a.s.) ezen a napon gyógyult meg betegségeiből;
·       József próféta (a.s.) ezen a napon találkozott újra az apjával, Jákob prófétával (a.s.);
·       Jónás (a.s.) ezen a napon menekült meg a hal gyomrából;
·       Jézus próféta (a.s.) ezen a napon emeltetett az égbe.

 Asúra napján végezzük a lehető legtöbb istenszolgálatot!
·       Aki ezen a napon böjtöl, az olyan, mintha egész életében böjtölt volna.
·       Aki felruház egy ruhátlan embert, azt a Mindenható Allah fájdalmas büntetéstől fogja megmenteni.
·       Aki meglátogat egy beteget, az soha nem múló jutalmat kap a Mindenható Allahtól.
·       Aki egy árva fejét megsimogatja, etet egy éhezőt, vagy vizet ad egy szomjazónak, azt a Mindenható Allah vendégül látja a Paradicsom kertjében, és a Szelszebil (a Kert forrása) vizéből ad neki inni.
·       Aki ezen a napon guszlt végez, az megmenekül a következő évben a betegségektől és a nemtörődömségtől.
·       Aki bőkezűen gondoskodik a családjáról ezen a napon, arról a Mindenható Allah is bőkezűen fog gondoskodni a következő évben.2012. november 21., szerda

Hétvégi kirándulás


Kedves testvéreim, kedves barátunk!
November 25. talán az utolsó csapadék- és fagymentes hétvége ebben az évben…
Mintegy automatikusan adódik a gondolat, hogy szervezzünk erre a napra egy (talán) évzáró kirándulást (hacsak nem teszünk még egy havas sétát decemberben…).
Az útvonalban még nem vagyok 100% biztos, de VALÓSZÍNŰLEG a Pilis lesz vagy a Budai-hegység. Az útvonal kb. 14-15 km, a szintemelkedés 400m.
Mint a tapasztaltabbak láthatják, ez egy könnyű túra lesz, tehát olyanokat is szeretettel várunk, akik eddig csupán a zenélő kútnál jártak. Arra azonban készüljetek fel, h. az idő nem lesz olyan meleg, mint pl. májusban… tehát:
  1. Legyen nálad egy réteg ruha, amit fel tudsz venni, ha fázol.
  2. Legyen nálad meleg tea termoszban.
  3. Legyen nálad egy pár cserezokni, ha esetleg az alapértelmezett átázna.
  4. Kesztyű nem árt.
Kérlek, amennyiben szeretnél jönni, mielőbb jelezd nekem valamilyen módon. A részletes adatokat (indulás, találkozó stb.) hamarosan pontosítom insallah.

2012. október 17., szerda

Hétvégi szeminárium és elmaradó előadás


Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A legközelebbi hétvégi szeminárium nőknek insallah október 28-án, VASÁRNAP lesz. 10 órakor kezdünk insallah..
A program vacsorával zárul.

A szokásos ünnepi ajándékozást is a szemináriumon fogjuk megejteni insallah. A húzás pedig az október 18-i, csütörtöki előadáson lesz.
Ha szeretnél részt venni az ajándékozásban, de nem tudsz jönni csütörtökön, akkor insallah bízz meg valakit, h. húzzon helyetted.

Kérlek, ha szeretnél eljönni a szemináriumra, azt minél előbb jelezd nekem. Szükség esetén tudunk szállást biztosítani, korlátozott számban.

Ha szeretnél előadást tartani, azt is jelezd insallah.

Minden muszlim és nem muszlim nőt, gyermeket szeretettel várunk!

Egyben arra is felhívnám figyelmedet, h. október 23-án, kedden NEM lesz előadás.

A szeminárium alkalmával szeretnénk átadni nektek az áldozati állatból származó húscsomagot. Ezért arra kérnék mindenkit, h. hozzon magával nejlonszatyrot a hús hazaviteléhez. 

2012. szeptember 21., péntek

A szunnát követni


Igen, bizonyos, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) szunnáját követni rendkívül értékes dolog. És még értékesebb akkor követni, amikor az újítások széles körben elterjedtek. És különösen akkor, amikor a Próféta Közössége megromlott, az, ha valaki egy aprósághoz ragaszkodik a szunna gyakorlatából, erős hitet és istenfélelmet jelez. Azzal, hogy lépésről lépésre követjük a szunnát, emlékezetünkbe idézzük Allah Küldöttét (s.a.w.), és ez az emlékezés az Isteni Jelenlétre való emlékezéssé alakul. Abban a pillanatban, amikor a szunnát követjük akár a legkisebb dologban is, az evésben, ivásban vagy alvásban, az ilyen megszokott, természetes tettek is az istenszolgálat jutalmazott cselekedeteivé válnak, a saríának megfelelően. Mert még az ilyen egyszerű cselekedetek közepette is az ember arra gondol, hogy a nemes Prófétát (s.a.w.) akarja követni, és a cselekedeteit a saríának megfelelő viselkedésként nézi. Aztán felidézi magában, hogy ki a Saría Birtokosa. És ezáltal a szíve a Mindenható Allah, a valódi Törvényhozó felé fordul, és átérzi az Isteni Jelenlétet és istenszolgálatot.
És ezen a misztériumon keresztül az olyan ember, aki életének gyakorlatává teszi azt, hogy a Próféta (s.a.w.) szunnáját kövesse, minden egyes cselekedetét istenszolgálattá alakítja, és egész élete gyümölcsözővé és a jutalom forrásává válik.
(Said Nursi) 

2012. augusztus 26., vasárnap

NYÁRI SZÜNET :)

Az elkövetkező 2 hétben (egészen szeptember 11-ig) nem lesznek nálunk, a lányoknál előadások. 

Ez alatt az idő alatt külföldön leszek, valószínűleg sem e-mailen, sem telefonon nem leszek elérhető.
Nagyon fontos és sürgős dolgokban kérlek, küldjetek SMS-t.

A nyári szünet után az első előadás szeptember 11-én, kedden, 18 órakor lesz.

Mindenkinek kellemes pihenést kívánunk.

Halima

2012. augusztus 6., hétfő

Hétvégi szeminárium


Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A legközelebbi hétvégi szeminárium nőknek insallah augusztus 18-án, szombaton lesz. Ramadán lévén, a szokásostól eltérően 12 órakor kezdünk insallah.
A program az iftárral zárul.

A szokásos ramadáni ajándékozást is a szemináriumon fogjuk megejteni insallah. A húzás pedig az augusztus 7-i, keddi előadáson lesz.
Ha szeretnél részt venni az ajándékozásban, de nem tudsz jönni kedden, akkor insallah bízz meg valakit, h. húzzon helyetted.

Kérlek, ha szeretnél eljönni a szemináriumra, azt minél előbb jelezd nekem. Szükség esetén tudunk szállást biztosítani, korlátozott számban.

Ha szeretnél előadást tartani, azt is jelezd insallah.

Minden muszlim és nem muszlim nőt, gyermeket szeretettel várunk!

2012. július 24., kedd

5. forduló

Tegyük fel, hogy szeretnél indítani egy kampányt Ramadánban. A célcsoport muszlimok. Arra szeretnéd felhívni a figyelmüket, hogy bármilyen apró jó cselekedettel is, de ők maguk is járuljanak hozzá a közösség, és tágabb értelemben a világ jobbá tételéhez, hogy lehetőségeikhez mérten adakozzanak jó célok érdekében.
A kampányhoz szükséged lenne egy rövid, könnyen megjegyezhető, ám hatásos "szlogenre", amely a továbbiakban a kampány vezérmondata lenne.
Mindenképpen egy Korán-áját (vagy részletet), vagy egy hadíszt (vagy részletet) szeretnél választani.
Mi lenne ez?
(Megoldásonként 1 pont, max. 3-3 pont kapható ájákra, illetve hadíszokra.)

2012. július 11., szerda

4. forduló
Melyik szúrában említi a Kegyes Korán azt az eseményt, amikor néhány dzsinn hallotta Allah Küldötte (s.a.w.) Korán-olvasását, miközben ő hazafelé tartott Mekkába, és hívők lettek? Honnan tartott éppen Mekkába a Küldött (s.a.w.), és mi történt ez előtt az esemény előtt? Szerinted milyen példát állít, milyen üzenetet küld a Mindenható Allah azzal, hogy pont ez a két történés esett meg egymás után? (a történelmi részért 4, az elméleti háttérért szintén 4 pont szerezhető)

2012. július 3., kedd

3. Forduló1. Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, ahogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Bizony, Allah megteremtette a kegyelmet. Azon a napon, amikor megteremtette, száz részre osztotta fel. Megtartott magánál 99 részt, és egy részt leküldött az összes teremtménynek. Ha a hitetlenek ismernék mindazt a kegyelmet, ami Allahnál van, soha nem adnák fel a reményt, hogy a Paradicsomba kerülnek. Ha a hívők ismernék mindazt a büntetést, ami Allahnál van, soha nem gondolnák, hogy biztonságban vannak a Tűztől.”

Milyen ájákat ismersz, amelyek alátámasztják ennek a hadísznak a jelentését? (1 pont/ája, max. 5 pont)

2. FIGYELEM! Ez egy önálló díjazásért is megoldható feladat. Vagyis, aki egyáltalán nem küldött be egyetlen megoldást sem, és nem is fog, az is pályázhat ennek a feladatnak a különdíjára.
Írj egy történetet, amelynek az utolsó mondata az alábbi kettő közül az egyik!
  1. Mert Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A legjobb az emberek közül az, aki a leghasznosabb az embereknek.”
  2. Mert a Mindenható Allah azt mondja: „És aki egy porszemnyi jót tesz, meg fogja látni azt, és aki egy porszemnyi rosszat tesz, meg fogja látni azt.” (99:7-8)

2012. június 25., hétfő

Hétvégi szeminárium


Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A legközelebbi hétvégi szeminárium insallah június 30-án, szombaton lesz. Szokás szerint délelőtt 10-kor kezdünk, és a programok insallah vacsoráig tartanak:
10:00 – 13:00: első blokk
13:00 – 14:00: déli ima, ebéd
14:00 – 17:00: második blokk
17:00 - : délutáni ima, vacsora

Kérlek, ha szeretnél eljönni, azt minél előbb jelezd nekem. Szükség esetén tudunk szállást biztosítani, korlátozott számban.

Minden muszlim és nem muszlim nőt, gyermeket szeretettel várunk!

2012. június 3., vasárnap

2. forduló


  1. A Mindenható Allahnak vannak bizonyos Tulajdonságai, amelyek segítségével jobban megismerhetjük Őt:
·       Allah létezik, él, és a létezése nem függ semmitől és senkitől. Vagyis Ő az Önmagában Létező. Milyen áják támasztják alá ezt a tulajdonságát?
·       A világmindenségben rend és harmónia uralkodik, a legutolsó kis rész is a többi résszel való tökéletes összhangban működik. A Kegyes Korán mely ájái bizonyítják, hogy ezt a harmóniát a Mindenható Allah hozta létre és tartja fenn?
·       A Beszéd, Al-Kalam, a Mindenható Allah tulajdonságai közé tartozik, azonban nem hasonlítható a teremtmények beszédéhez, hanem egyedül csak Rá jellemző. Milyen áják szólnak erről?
(1 pont/ája, max. 2 pont/kérdés)
2. A következő két hadíszban Allah Küldötte (s.a.w.) a Kegyes Koránról beszél:
·       Omár ibn al-Khattab (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Allah felemel egyeseket az Ő Könyve által, másokat pedig lealacsonyít”.
·       Ibn Abbasz (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Akinek nem tud semmit a Koránból, olyan az, mint a romba dőlt ház”.
Fogalmazd meg néhány mondatban az EGYIK hadíszról, hogy szerinted mit jelent. (max. 5 pont)
Plusz pontért: vannak-e olyan áják, amelyek a hadísz üzenetét támasztják alá? (max. 3 pont)

2012. május 27., vasárnap

1. forduló


1. A Mindenható Allahnak számos neve és tulajdonsága van, amelyeket a Kegyes Koránból és Allah Küldötte (s.a.w.) hadíszaiból megismerhetünk. Ugyanakkor a világ körülöttünk lévő eseményeiből, történéseiből, sőt, a teremtményeket szemlélve vagy akár saját magunkból is felismerhetjük az Ő neveit. Szerinted az alábbi áják Allah mely neveit, tulajdonságait ismertetik meg velünk?
(Ennek a feladatnak a megoldásához érdemes áttekinteni Allah Legszebb Neveinek listáját. Természetesen egy ájáról több név is eszedbe juthat. Minden egyes arab nyelvű név + a magyar magyarázata együtt ér egy pontot, és az indoklás, hogy miért pont arra a névre következtettél, további egy pontot.)
·       36:82 Az Ő parancsa, ha akar valamit, csak az, hogy azt mondja: „Legyél!”, és az lesz.
·       3:26 Mondd: „Ó, Allah, a hatalom birtokosa! Annak adod a hatalmat, akinek akarod, és attól veszed el a hatalmat, akitől akarod. Megtiszteltetésben részesíted azt, akit akarsz, és megalázod azt, akit akarsz. A Te Kezedben van minden jó.
·       2:216 De lehet, hogy nem szerettek valamit, és az jó nektek, és lehet, hogy szerettek valamit, és az rossz nektek.
·       57:4 … és Ő veletek van, bárhol is vagytok.
·       6: 125. És akit Allah vezetni akar, annak a keblét kitárja az Iszlámnak.

2. Ha feliratozni kellene az alábbi képeket, melyik Korán-áját vagy hadíszt választanád? Miért?
(A kiválasztott ája vagy hadísz 1 pontot jelent, és az indoklás max. 2 pontot.)
1.

2.

3.

4.

5.

Vetélkedő


Kedves testvéreim, kedves barátunk,
Mint az előző bejegyzésben is említettük, insallah Redzseb és Saban hónapokban egy 2x3 fordulós vetélkedősorozatot indítunk, hogy ezzel is ösztönözzük a tanulást, olvasást, gondolkodást, spirituális elmélyülést.
Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A Redzseb hónap Allahé, Saban az enyém, a Ramadán a muszlimok közösségéé”.
Az első három forduló (Redzseb hónap során) kérdései ezért a Mindenható Allahról, a hit alapjairól, az istenszolgálat cselekedeteiről szólnak, a második három forduló (Saban hónap során) Allah Küldötte (s.a.w.) életéről, koráról, Társairól, és általában a prófétaságról fognak szólni. A megoldások pontszámai összeadódnak, és a nyereményeket insallah a böjt megtörésének ünnepén adjuk át.
A vetélkedőbe árki bekapcsolódhat. A kérdések mindig a blogon jelennek meg, hétvégente insallah. A válaszokat e-mailben küldjétek. Ha valaki nem tud blogot nézni, az jelezze nekem, és (a) elküldöm e-mailben, (b) kinyomtatva odaadom a keddi v. csütörtöki előadáson.
A megoldásokat a kézhez vételtől számítva 1 hétig lehet visszaküldeni (tehát, alapesetben a következő hétvégéig, DE ha kézbe kapod a nyomtatott példányt, akkor onnantól számítva egy hétig).
Az első forduló kérdései a fenti bejegyzésben találhatók.
Mindenkinek jó gondolkodást, fogalmazást, töprengést, és áldott három hónapot kívánunk!

2012. május 24., csütörtök

A három hónap


A három hónap, a Redzseb, Saban és Ramadán az áldások és a spirituális feltöltődés különleges időszaka. Ezekben a hónapokban a cselekedtek jutalma is különösen magas.
Allah Küldötte (s.a.w.) Redzseb és Saban hónapokban ezzel a fohásszal fohászkodott: „Allahumme bárik lená fí Redzsebe ve Saban, ve bellighná Ramadán” (Allah, áldj meg minket Redzseb és Saban hónapokban, és közelítsd a Ramadánt!). amikor csak tudjuk, ahányszor csak tudjuk, mondjuk ezt a fohászt ezekben az áldott hónapokban.
Redzseb a bűnbánat hónapja, Saban a szeretetteljességé és irgalomé, Ramadán pedig az Allahhoz való közelségé. A magunk számára is tegyük különlegessé ezeket a különleges napokat azzal, hogy több istenszolgálatot végzünk, gyakorta megemlékezünk Allahról, és cselekedeteinkben és lélekben is felkészülünk Ramadánra.
Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A Redzseb hónap Allahé, Saban az enyém, a Ramadán a muszlimok közösségéé”. Meg kell próbálnunk kihasználni ezt az áldott és különleges időszakot, hogy közelebb kerülhessünk Urunkhoz, és elnyerjük az Ő megelégedését és jutalmát.
Az egész év olyan, mint egy fa. Redzseb hónap a levele, Saban a gyümölcse, Ramadán pedig a szüret ideje. Készüljünk fel a szüretre már korábban, hogy a lehető legnagyobb hasznunk származzon belőle.
Azért, hogy elősegítsük mindenki spirituális elmélyülését ezekben az áldott hónapokban, egy vetélkedősorozatot indítunk Redzseb és Saban hónapokban. A kérdések mindig a hét végén kerülnek fel a blogra, és a következő hét végéig lehet rájuk válaszolni írásban – e-mailben, személyesen átadva a megoldás, vagy akár postai úton :). A legjobb eredményeket elérő testvérünk értékes tárgynyereményben részesül, amelyet insallah a böjt megtörésének ünnepén fogunk átadni, de a többi eredményes résztvevő is számíthat kisebb ajándékokra. A vetélkedőnek egyetlen szabálya van: BÁRMILYEN segédeszközt fel lehet használni, kivéve másik embert: vagyis senkitől nem szabad kérdezni, segítséget kérni, sem élőszóban, sem máshogy. Ezt természetesen mi semmilyen módon nem tudjuk ellenőrizni – vetélkedőnk a jellem próbája is egyben.
Sok szeretettel várjuk a válaszokat mindenkitől. A Mindenható Allah áldjon meg bennünket ezekben a különleges hónapokban.

2012. május 17., csütörtök

Találkozók


A hívők mindig az istenfélelemre és jámborságra, és ezek által Allah helyeslésére és megelégedésére törekszenek. Tehát ha a hívők nyilvánosan vagy szűk körben találkoznak, csak azért teszik, hogy istenfélelemben és jámborságban beszéljék és oldják meg ügyeiket, és beszélgetéseiket is ezek az értékek alakítják, és ahogy a 4:114 ája is rámutat: Nincs semmi jó a legtöbb titkos tanácskozásukban, kivéve az, aki adakozásra hív fel, és kedves, egyenlő elbánásra, vagy az ügyek rendbe hozására az emberek között. Aki ezt teszi, Allah megelégedését keresve, annak hatalmas jutalmat fogunk adni. (Ali Ünal)

2012. április 19., csütörtök

Hétvégi szeminárium és kirándulás


Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A legközelebbi hétvégi szeminárium insallah április 28-án, szombaton lesz. Szokás szerint délelőtt 10-kor kezdünk, és a programok insallah vacsoráig tartanak:
10:00 – 13:00: első blokk
13:00 – 14:00: déli ima, ebéd
14:00 – 17:00: második blokk
17:00 - : délutáni ima, vacsora

Kérlek, ha szeretnél eljönni, azt minél előbb jelezd nekem. Szükség esetén tudunk szállást biztosítani, korlátozott számban.

Minden muszlim és nem muszlim nőt, gyermeket szeretettel várunk!

Engedjétek meg, h. felhívjam a figyelmeteket egy másik programra is. A szeminárium másnapján, vagyis 29-én, vasárnap kirándulást szervezünk. Ez kivételesen CSALÁDI program lesz, tehát bátran hozzátok a férjeiteket, illetve bármilyen ismerőst, aki szívesen sétálna egyet a tavaszi erdőben. Gyerekek részvételét 7-8 éves kor alatt nem javaslom, hacsak egy áldozatkész illető nem cipeli őket a táv nagyobbik részén. Az útvonal egyes részei NEM járhatók babakocsival/kismotorral/háromkerekű biciklivel/rollerrel/görkorcsolyával/dömperrel/más nem jut eszembe.
A helyszínről még nem tudok mit mondani, a Budai-hg., Börzsöny és a Pilis van versenyben, bár a „Börzsöny” szó hallatára többen pánikrohamot kaptak. Azt már tudom, h. a táv insallah 12-15 km lesz, nem túl sok (max. 500 m) szinttel. Kezdő kirándulók is bátran jöhetnek.

2012. március 8., csütörtök

Hétvégi szeminárium és kirándulás


Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A legközelebbi hétvégi szeminárium insallah március 17-én, szombaton lesz. Szokás szerint délelőtt 10-kor kezdünk, és a programok insallah vacsoráig tartanak.
Kérlek, ha szeretnél eljönni, azt minél előbb jelezd nekem. Szükség esetén tudunk szállást biztosítani, korlátozott számban.
Még 1 db előadói hely szabadon van, ha esetleg valaki szeretne jelentkezni.
Minden muszlim és nem muszlim nőt, gyermeket szeretettel várunk!

Engedjétek meg, h. felhívjam a figyelmeteket egy másik programra is. A szeminárium másnapján, vagyis 18-án, vasárnap kirándulást szervezünk. Ez kivételesen CSALÁDI program lesz, tehát bátran hozzátok a férjeiteket, illetve bármilyen ismerőst, aki szívesen sétálna egyet a tavaszi erdőben. Gyerekek részvételét 7-8 éves kor alatt nem javaslom, hacsak egy áldozatkész illető nem cipeli őket a táv nagyobbik részén. Az útvonal egyes részei NEM járhatók babakocsival/kismotorral/háromkerekű biciklivel/rollerrel/görkorcsolyával/dömperrel/más nem jut eszembe. A táv 15 km, a szintkülönbség 480 m. Az útvonal kellemesen dimbes-dombos, némi zsírégető lépcsővel fűszerezve. Bővebb részleteket a túrablogon találsz.

Mindenkit szeretettel várunk!

2012. február 8., szerda

Az utolsó napon...


Az utolsó napon előállítanak majd egy embert, és a Mindenható Allah megkérdezi tőle: „Mi akadályozott meg abban, hogy Engem imádj?” Ő pedig azt feleli: „Ó, Uram, oly sok megpróbáltatásnak tettél ki engem. Oly sok embert rendeltél fölém. Ezek akadályoztak abban, hogy téged imádjalak”. És akkor a Mindenható Allah majd József (a.s.) istenszolgálatát állítja elé példaként: „Vajon nagyobb nehézségeket kellett-e elviselned, mint a szolgámnak, Józsefnek? Ő egy pillanatra sem feledkezett meg az imádatomról, még akkor sem, amikor börtönben volt.” Erre az ember nem tud majd mit mondani, és beismeri bűnösségét. És akkor előhozatik majd egy gazdag ember: „Mi tartott vissza téged az Én szolgálatomtól, és attól, hogy adakozz az Én nevemért?” A gazdag ember pedig azt feleli: „Ó, Uram, teljesen lefoglalt a rengeteg vagyonom, visszatartott attól, hogy Téged imádjalak”. A Mindenható Allah pedig Salamon prófétát (a.s.) hozza majd fel neki példaként: „Talán gazdagabb voltál-e, mint az Én szolgám, Salamon? És őt a vagyona mégsem tartotta vissza az istenszolgálattól”. És előhozatik majd egy beteg ember is, aki azzal védekezik: „Ó, Uram, annyi szenvedést mértél rám, hogy visszatartott a Te imádatodtól”. A Mindenható Allah pedig Jób prófétát (a.s.) hozza majd fel neki példának: „Talán súlyosabbak voltak a téged érő megpróbáltatások és beteggek, mint amik Jóbot sújtották? Őt a betegg és a szerencsétlenségen nem tartották vissza az Én imádatomtól.”