2012. május 17., csütörtök

Találkozók


A hívők mindig az istenfélelemre és jámborságra, és ezek által Allah helyeslésére és megelégedésére törekszenek. Tehát ha a hívők nyilvánosan vagy szűk körben találkoznak, csak azért teszik, hogy istenfélelemben és jámborságban beszéljék és oldják meg ügyeiket, és beszélgetéseiket is ezek az értékek alakítják, és ahogy a 4:114 ája is rámutat: Nincs semmi jó a legtöbb titkos tanácskozásukban, kivéve az, aki adakozásra hív fel, és kedves, egyenlő elbánásra, vagy az ügyek rendbe hozására az emberek között. Aki ezt teszi, Allah megelégedését keresve, annak hatalmas jutalmat fogunk adni. (Ali Ünal)

Nincsenek megjegyzések: