2015. április 20., hétfő

Fohász Ramadánig


Hz. Aisa (r.a.) elbeszélése szerint, mikor elkezdődött a Redzseb hónap, Allah Küldötte (s.a.w.) így fohászkodott a Ramadán beköszöntéig (Redzseb és Sa'ban hónapokban):Allah, áldj meg minket Redzseb és Sa'ban(hónapok)ban, és közelítsd a Ramadánt.

(Allahumme bárik lená fí redzsebe ve sa'ban ve bellighná ramadán)

Böjt Redzseb hónapban


Böjt Redzseb hónapjában
Ali ibn Abu Tálib (r.a.) elbeszélése szerint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta:
„A Redzseb hónapja nemes hónap. Aki ebben a hónapban egy napot böjtöl, annak a Mindenható Allah ezer évi böjt jutalmát írja fel. Aki ebben a hónapban két napot böjtöl, annak a Mindenható Allah kétezer évi böjt jutalmát írja fel. Aki három napot böjtöl, annak a Mindenható Allah háromezer évi böjt jutalmát írja fel.
Ha valaki hét napot böjtöl, hát a Pokolnak hét kapuja van, és minden napi böjtjéért egy bezáródik előtte. Ha pedig nyolc napot böjtöl, hát a Kertnek nyolc kapuja van, és minden napi böjtjéért egy kinyittatik előtte.
Ha valaki tizenöt napot böjtöl, annak a rossztettei jótettekre cseréltetnek. Az égből egy kiáltó így kiált hozzá: „A bűneid megbocsájtattak, újítsd meg hát a jótetteidet, és tarts ki bennük az életed hátralévő részében!”
Aki Redzseb hónap során fokozza a böjtjét, annak a Mindenható Allah is fokozza a jóravalóságát.”
(Gunye, 1/176)

Böjt Redzseb első napján
Allah Küldötte (s.a.w.) azt is mondta:
„Aki Redzseb első napját böjtöli, annak Allah megbocsájtja háromévnyi (kisebb) bűneit. Aki a második napot böjtöli, annak Allah megbocsájtja kétévnyi (kisebb) bűneit. És aki a hónap harmadik napját böjtöli, annak Allah megbocsájtja egyévnyi (kisebb) bűneit. Ezután pedig minden napi böjtért egy hónapnyi (kisebb) bűne megbocsáttatik.”
(Kenzu’l-Irfan s. 27, in: Imám Suyuti, Jamiu’s-Sagir)

Omár ibn Abdulaziz (r.a.) azt írta Baszra kormányzójának, Hadzsadzs ibn Artadnak:
„Van az év során négy éjszaka, amelyekre ügyelj, és ne múljanak el istenszolgálat nélkül. Ezek: a Redzseb első éjszakája, a Saban tizenötödik éjszakája, Ramadán huszonhetedik éjszakája és a Ramadánt követő első éjszaka. A Mindenható Allah bőségesen árasztja ki kegyelmét ezeken az éjszakákon.”


(Idén Redzseb hónap első napja április 20.)

2015. április 14., kedd

A vallástudósok felelőssége


Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta:
  „Még ha a muftik fatvát adnak is, te figyelj a szívedre!” (Ahmad, Musznad IV, 194).

Redzseb hónap és a Ragaib éjszaka


Redzseb hónap
"Bizony, a hónapok száma Allahnál tizenkét hónap Allah Könyvében, attól a naptól, amikor megteremtette az egeket és a földet. Ezekből négy tiltott. Ez a helyes vallás, amit Allah elrendelt a hívőknek, ne vétkezzetek hát önmagatok ellen ezekben (a hónapokban)." (Korán, 9:36)
A tiltott hónapok egyike Redzseb hónap, amely idén insallah április 20-án kezdődik el. A tiltott hónapok két okból tiltottak: egyrészt tilos ezekben a hónapokban harcolni, másrészt ezekben a hónapokban a bűn még rosszabb, mint más hónapokban.
Qatadah (r.a.) azt mondta: „A Mindenható Allah a teremtéséből egyeseket kiválasztott mások felett. A Küldötteket kiválasztotta az emberek és az angyalok felett. Az Ő Szavát kiválasztotta minden más szó felett. A mecseteket kiválasztotta minden más hely felett a földön. A Ramadánt és a Tiltott Hónapokat kiválasztotta a többi hónap felett, a pénteket a többi nap felett, és az Elrendelés Éjszakáját a többi éjszaka felett. Ezért tartsátok tiszteletben azt, amit Allah is megtisztelt, mert ez bizony a tudással és megértéssel rendelkezők gyakorlata.”
Tehát próbáljunk különösen ügyelni arra, hogy ennek a hónapnak a során tartózkodjunk minden tiltott dologtól, és törekedjünk minél több jócselekedetre! Próbáljunk meg böjtölni, legalább három napot a hónapban, de ha tudunk, többet is. (az egész hónapot azonban ne böjtöljük végig). Ennek a hónapnak az egyik neve "Sehrullah", azaz Allah Hónapja. Olvassuk Allah könyvét, emlékezzünk meg Róla, próbáljunk minél közelebb kerülni Urunkhoz.
Redzseb hónap imája
Ajánlott dolog Redzseb hónapban 30 raka önkéntes imát imádkozni, a következőképpen.
Az első tíz napban bármelyik nap tíz raka imát, kettesével, a naplementi és az esti ima között bármikor. Minden rakában a Fátiha szúra után a Káfirún és az Ikhlasz szúrát, olvasva, aki bírja, az az utóbbiakat háromszor. Az ima után maradjunk ülve, és fohászkodjunk bármiért, amit szeretnénk magunknak és a testvéreinknek.
A második és a harmadik tíz napban is hasonlóképpen kell a 10 raka önkéntes imát imádkozni. Ez nem egy kötelező ima, de insallah sok jutalom rejlik benne.
Raga'ib éjszaka
 (Lejlet ul-Raga'ib)
A Redzseb az első a három áldott hónap közül, A Raga'ib éjszaka pedig a Redzseb hónap első péntekét megelőző éjszaka, amikor Mohammed Próféta (s.a.w.) megfogant. Ezen az éjszakán tanácsos a kívánságok teljesüléséért imádkozott imát (Szalat-ul Hádzset) imádkozni.
Ha tehetjük, próbáljunk az éjszakát megelőző napon (csütörtökön) böjtölni. 
Ebben az évben Redzseb első péntekje április 24-re esik insallah.
Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: "Öt éjszaka van, amelyeken a fohászok nem utasíttatnak vissza: Redzseb hónap első péntekjének éjszakája, Saban tizenötödik éjszakája, a péntek éjszakák, a böjt megtörése ünnepének éjszakája, és az áldozati ünnep éjszakája." (Jamiu’s-Sagîr, c. III, s. 454.)

(Az Iszlám szerint egy adott nap éjszakája mindig a napot megelőző éjszaka, pl. a "péntek éjszaka" a csütörtök és a péntek közötti éjszakát jelenti.)

Kezdődik a három hónap!

Az áldott három hónap időszaka
A három hónap, a Redzseb, Saban és Ramadán az áldások és a spirituális feltöltődés különleges időszaka. Ezekben a hónapokban a cselekedtek jutalma is különösen magas.
Idén a három hónapból az első, Redzseb hónap idén insallah április 20-án, hétfőn kezdődik.
Allah Küldötte (s.a.w.) Redzseb és Saban hónapokban ezzel a fohásszal fohászkodott: „Allahumme bárik lená fí Redzsebe ve Saban, ve bellighná Ramadán” (Allah, áldj meg minket Redzseb és Saban hónapokban, és közelítsd a Ramadánt!). Amikor csak tudjuk, ahányszor csak tudjuk, mondjuk ezt a fohászt ezekben az áldott hónapokban.
Redzseb a bűnbánat hónapja, Saban a szeretetteljességé és irgalomé, Ramadán pedig az Allahhoz való közelségé. A magunk számára is tegyük különlegessé ezeket a különleges napokat azzal, hogy több istenszolgálatot végzünk, gyakorta megemlékezünk Allahról, és cselekedeteinkben és lélekben is felkészülünk Ramadánra.
Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A Redzseb hónap Allahé, Saban az enyém, a Ramadán a muszlimok közösségéé”. Meg kell próbálnunk kihasználni ezt az áldott és különleges időszakot, hogy közelebb kerülhessünk Urunkhoz, és elnyerjük az Ő megelégedését és jutalmát.
Az egész év olyan, mint egy fa. Redzseb hónap a levele, Saban a gyümölcse, Ramadán pedig a szüret ideje. Készüljünk fel a szüretre már korábban, hogy a lehető legnagyobb hasznunk származzon belőle.


2015. április 10., péntek

Hétvégi szeminárium


Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A legközelebbi hétvégi szeminárium insallah április 18-án, szombaton lesz, délelőtt 10 órai kezdettel.
Az időbeosztás insallah a következőképpen alakul:

10:00 – 12:45 első blokk
12:45 – 13:15 ima, kávé, tea
13:15 – 15:30 második blokk
15:30 - … ima, késői ebéd v. korai vacsora ízlés szerint, beszélgetés, stb.

Kérlek, mielőbb jelezd nekem, h. szeretnél-e részt venni a szemináriumon, melyik blokkon, és maradsz-e az étkezésre.

Kérlek, ha csak a délutáni blokkra jönnél, akkor a szünetben érkezz.

Ha szállásra van szükséged, akkor is szólj mielőbb insallah. 

A (közösségi) média felelőssége


Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének elnöke megosztotta gondolatait a (közösségi) média felelősségéről.