2010. január 29., péntek

Hétvégi szeminárium meghívó

Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A legközelebbi szeminárium insallah 2010. február 13-án, szombaton, délelőtt 10 órai kezdettel lesz.

Az időbeosztás insallah a következőképpen alakul:

1. blokk: 10:00-12:30
12:30-13:30 – déli ima, ebéd
2. blokk: 13:30-15:00
15:00-15:30 – délutáni ima
3. blokk: 15:30-17:00
17:00 – naplementi ima, vacsora, beszélgetés…

A szemináriumok története során először megpróbálunk insallah ÉDESSÉGMENTES SZEMINÁRIUMOT szervezni. Kérünk benneteket, ez alkalommal NE hozzatok SEMMILYEN cukorban dúskáló dolgot, sütikét, csokikát stb., helyette inkább egészséges finomságokat insallah (magok, gyümölcsök stb.)
Vidékieknek, messziről érkezőknek szükség esetén tudunk szállást biztosítani.

Kérlek, mielőbb jelezzétek nekem insallah, hogy szeretnétek-e részt venni ti is a szemináriumon.

Halima
Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány
www.hanif.hu
www.hanifalapitvany.blogspot.com

2010. január 28., csütörtök

Szépség

„Aki mindent a legjobban teremtett”
Mindenben, még ha az az elképzelhető legcsúnyábbnak tűnik is, valamilyen szempontból ott van az igazi szépség. Igen, minden a világmindenségben, minden esemény, minden dolog vagy szép, vagyis ott van benne maga a szépség, vagy eredményeit, következményeit tekintve szép, vagyis rejtett szépség van benne. Vannak olyan események, amelyek látszólag rosszak, vagy zűrzavarosak, de a külsőség fátyla mögött a szépség és rend legszebb példái ragyognak.
Tavasszal a viharos eső és sáros föld fátyla alatt számtalan gyönyörű virág és dúsan zöldellő növény rejtőzik. Az őszi elmúlás és gyászos elválás mögött pedig a szeretetre méltó apró állatok, a néma virágok barátai megszabadulnak életük kötelességeitől, és megpihennek, hogy megmeneküljenek a tél keménységétől és csapásaitól, amelyek az Isteni Hatalom és Dicsőség megnyilvánulásai. Ez alatt a fátyol alatt már készülődik az új, csodálatos tavasz.
A katasztrófák, természeti csapások, éhínség, földrengés és betegség fátyla mögött rengeteg megfoghatatlan virág nyílik. Számtalan, másképp meg nem valósuló lehetőség csírázik ki, szökik szárba és hoz virágot a látszólag csúf, gyászos események miatt – mintha a nehézségek és változások megtermékenyítő esőként öntöznék őket.
Bediüzzaman Said Nursi

2010. január 27., szerda

Oszmán kalifa (r.a.) mondása

Négy dolognak semmi haszna: a tudásnak, gyakorlat nélkül, a vagyonnak, ha valaki nem Allah útján költi, az istenszolgálatnak, ha valaki felvágásból végzi, és a hosszú életnek, jócselekedetek nélkül.

2010. január 24., vasárnap

Gazdát keres...

Gazdát keres 1 db Aloe saponaria, 2 éves sarj, de már különültetve. A saját növényem szaporulata, ezért NAGYON szívemen viselem a sorsát. Sajnos azonban Aloe fajaim már olyan tömegben borítják el a lakást, hogy legalább egytől muszáj megválnom.

Az A. saponaria ideális új gazdája:
- nagyon szereti a növényeket, nem csak dekorációs elemnek, hanem a Mindenható Allah teremtő művészete utánozhatatlan elemének tartja őket,
- NEM felejti el meglocsolni...
- nyáron a szabadban, napos helyen (közvetlen napon a legjobb), tehát kertben, erkélyen, függőfolyosón stb., télen nem meleg, de fagymentes, világos helyiségben tudja tartani (nagyon fontos, egyáltalán nem fagytűrő), pl. veranda, üvegezett erkély, fűtetlen szoba, végső esetben két ablak között,
- nincsenek kicsi gyermekei, vagy jól el tudja tőlük különíteni a növit, mert eléggé (nagyon) szúrós, komoly sérüléseket is képes okozni (mint azt átültetés közben magam is tapasztaltam),
- nagyon is tisztában van vele, hogy egy növény is emanet (olyan ránk bízott dolog, amivel az Ítélet Napján majd el kell számolnunk), akárcsak az állatok, sőt, talán jobban is, mert egy növény még hangot sem tud adni a problémáinak.

Az Aloe saponaria kb. így néz ki:Ez NEM Aloe vera, tehát NEM az ismert gyógynövény, nem lehet letördelni a leveleit, és különböző helyekre kenegetni a levét. Elég nagyra nő.

Várom a jelentkezőket, akik szívesen nevelnék tovább ezt a kis drágát. Nem azt mondom, hogy motivációs levelet kell írni, de gondoljátok át, hogy tényleg kell-e egy ilyen szúrós izé otthonra :).
Valamint gazdát keres egy MÉG NEM cserepezett, de már gyökeres Diffenbachia sp. hajtás is, ebből a színűből:Ez egész évben szobában tartható, eléggé igénytelen növény, viszont mérgező, tehát kisgyerekeseknek csak akkor, ha a gyerek számára nem elérhető helyen tudják tartani.

Tavaszi átültetés után pedig tetemes mennyiségű Aloe mitriformis sarjnak keresek majd gazdát.

Befejeztem az offolást insallah :).

2010. január 21., csütörtök

Fohász

Abdullah ibn Amr (r.a.) azt beszélte el, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) fohászkodott Ábrahám (a.s.) fohászával: „Uram! Bizony, azok sokakat félrevezettek az emberek közül. Hát aki engem követ, az bizony hozzám tartozik, a hívők közé, és aki nem engedelmeskedik nekem, hát bizony, Te vagy a Megbocsátó, az Irgalmas”. És fohászkodott Jézus (a.s.) fohászával: „Ha megbünteted őket, hát bizony a Te szolgáid ők, és ha megbocsátasz nekik, hát bizony Te vagy a Mindenható, a Bölcs.” És hozzátette: „Uram, mentsd meg a népemet! Uram, mentsd meg a népemet! Uram, mentsd meg a népemet!”, és sírt. A Mindenható Allah pedig leküldte hozzá Gábrielt (a.s.): „Gábriel, menj Mohammedhez, és bár Urad jobban tudja, kérdezd meg, hogy miért sír!” Gábriel (a.s.) elment Allah Küldöttéhez (s.a.w.), aki megismételte neki, amit a fohászában mondott. A Mindenható Allah pedig azt mondta: „Menj el Mohammedhez, Gábriel, és mondd meg neki ezt: „Elégedetté fogunk téged tenni a népeddel, és nem fogunk úgy bánni velük, ahogy az neked nem tetszik.”

2010. január 20., szerda

Hat óra...

Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A bal oldalon lévő Kísérő hat órára felemeli a tollát azután, hogy egy muszlim szolga bűnt követett el. Ha ezalatt megbánja és Allah bocsánatát kéri érte, akkor ezt a cselekedetet eldobja. Különben egy bűnnek jegyzi fel.”

2010. január 17., vasárnap

Az őszinteségről

"A Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Minden ember el fog veszni, kivéve a tudósok, és minden tudós el fog veszni, kivéve azok, akik a tudásuk szerint cselekszenek, és ők is el fognak veszni, kivéve az őszinte, kizárólagos hittel hívők, de még ők is nagy veszélyben vannak”. Vagyis azt mondhatjuk, hogy kizárólag azok lehetnek sikeresek, akiknek hite és szándéka őszinte, komoly és tiszta. Rendkívül fontos tehát, hogy őszinték legyünk. A legkisebb jótett, amit őszinte, tiszta szándékkal hajtunk végre, többet ér, mint ezernyi olyan, amit a nélkül. És a tetteink akkor őszinték, ha a Mindenható Allah parancsainak engedelmeskedve és az Ő megelégedését keresve hajtjuk végre őket.
Mindenben van őszinteség. Egy morzsányi szeretet, ha őszinte, többet ér, mint tengernyi üres szeretet, amelyért valamilyen viszonzást várnak. Valaki így írta le az őszinte, tiszta szándékú szeretetet: „Nem akarok viszonzást, kárpótlást vagy jutalmat a szeretetért, mert az a szeretet, amely vár valamit viszonzásul, gyenge és rövid életű”. Az őszinte szeretet ott van az emberi természetben, és ott van minden édesanyában. Az édesanyák szeretete testesíti meg az őszinte, tiszta szándékú szeretetet a maga valójában. Ennek az a bizonyítéka, hogy ennek a tiszta szeretnek a misztériuma okozza azt, hogy az anyák nem várnak viszonzást vagy fizetséget azért, hogy a gyermeküket szeretik, és hogy az életüket, sőt, még örök boldogságukat is feláldoznák értük. Egy tyúknak nincs semmije, csak az étele – és mégis gondolkodás nélkül odadobja, hogy megmentse kiscsibéjét a kutya fogaitól. Hüszrev saját szemével látta, ahogy a tyúk ezt tette."

(Bediüzzaman Said Nursi: Őszinteség és testvériség)

2010. január 7., csütörtök

Haszan Baszri

Haszan Baszri (r.a.) azt mondta:
"Ez a világ álom, a Túlvilág pedig a felébredés. Közöttük ott a halál. És az ember… az ember nem más, mint egy csokorra való álom, és aki elszámolásra hívja saját magát, az győztes lesz, aki pedig megfeledkezik az elszámolásról, az veszíteni fog. Aki a dolgok végét tartja szem előtt, az nyer vele, aki pedig a szenvedélyeit követi, az eltévelyedik. Aki türelmes és fél, az biztonságban van. Aki engedelmeskedik és tanul, az látni fog, és aki lát, annak gyarapodik a tudása, és akinek gyarapodik a tudása, az megért, és aki ért, az cselekszik.
Ezért, ha eltévedsz, menj vissza a saját nyomodon. És ha bánt vagy nyugtalanít valami, fordulj el tőle, ha tudatlan vagy egy kérdésben, kérdezz, ha feltámad a haragod, fogd vissza, és tudd: a legjobb cselekedetek azok, amelyekre kényszeríteni kell magunkat."

2010. január 1., péntek

Türelem

Abdurrahman ibn Zaid ibn Aszlam (r.a.) azt mondta: „A türelemnek két része van: türelmet mutatni Allah megelégedését keresve abban, amivel Ő elégedett (ti. az istenszolgálat cselekedetei és a Neki való engedelmesség), még ha az nehéz is a szívnek és a testnek. És türelem és kitartás abban, hogy elkerüljük azt, amivel Allah nem elégedett, még ha vágynánk is rá. Akik elsajátítják ezeket a tulajdonságokat, azok a türelmesek között lesznek, akiket Allah üdvözöl majd (a Paradicsom kertjében), ha Ő is úgy akarja.”