2009. június 30., kedd

Korán-tanulás - Hadísz

Ibn Omár(r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Csak két embert lehet irigyelni. Azt, akit Allah a Korán ismeretével ajándékoz meg, és aki egész éjjel és egész nap a Koránt olvassa. És azt, akinek Allah vagyont ad, és aki éjjel és nappal Allah ügyére költi a pénzét.”

Szeretném ismételten felajánlani a lehetőséget arra, hogy az érdeklődők szeptembertől Korán-olvasást tanuljanak. Természetesen lányoknak lányoktól, fiúknak fiúktól tanítunk. Akár egyénileg, akár kis csoportokban, egyéni időbeosztás szerint, természetesen bármilyen pénzbeli térítés nélkül. Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: "Azok a legjobban közületek, akik tanulják és tanítják a Koránt." Használjuk ki ezt a lehetőséget insallah.

Ha téged is érdekel, írj egy e-mailt insallah. Addig is egy kis inspiráció:

http://www.youtube.com/watch?v=CWMqH7QJu_w

2009. június 29., hétfő

Szolgálati közlemény

Sajnos a kb. 10 éve hősiesen működő monitorom tegnap egy hangos pukkanás kíséretében végleg átadta magát az enyészetnek... Ami azt jelenti, h. az asztali gépemet jelenleg nem tudom használni, csak a laptopot. Ezért sajna holnap, kedden NEM LESZ PALTALKOS ELŐADÁS, és a továbbiakban sem addig, amíg nem teszek szert egy új monitorra insallah.

2009. június 24., szerda

Redzseb hónap

"Bizony, a hónapok száma Allahnál tizenkét hónap Allah Könyvében, attól a naptól, amikor megteremtette az egeket és a földet. Ezekből négy tiltott. Ez a helyes vallás, amit Allah elrendelt a hívőknek, ne vétkezzetek hát önmagatok ellen ezekben (a hónapokban)." (Korán, 9:36)

A tiltott hónapok egyike Redzseb hónap, amely ma kezdődik el. A tiltott hónapok két okból tiltottak: egyrészt tilos ezekben a hónapokban harcolni, másrészt ezekben a hónapokban a bűn még rosszabb, mint más hónapokban.

Qatadah (r.a.) azt mondta: „A Mindenható Allah a teremtéséből egyeseket kiválasztott mások felett. A Küldötteket kiválasztotta az emberek és az angyalok felett. Az Ő Szavát kiválasztotta minden más szó felett. A mecseteket kiválasztotta minden más hely felett a földön. A Ramadánt és a Tiltott Hónapokat kiválasztotta a többi hónap felett, a pénteket a többi nap felett, és az Elrendelés Éjszakáját a többi éjszaka felett. Ezért tartsátok tiszteletben azt, amit Allah is megtisztelt, mert ez bizony a tudással és megértéssel rendelkezők gyakorlata.”

Tehát próbáljunk különösen ügyelni arra, hogy ennek a hónapnak a során tartózkodjunk minden tiltott dologtól, és törekedjünk minél több jócselekedetre! Próbáljunk meg böjtölni, legalább három napot a hónapban, de ha tudunk, többet is. (az egész hónapot azonban ne böjtöljük végig). Ennek a hónapnak az egyik neve "Sehrullah", azaz Allah Hónapja. Olvassuk Allah könyvét, emlékezzünk meg Róla, próbáljunk minél közelebb kerülni Urunkhoz.

Allah Küldötte (s.a.w.) így fohászkodott Redzseb és Saban hónapokban:
„Allahumme bárik lená fi Redzsebe ve Sa’ban ve bellighná Ramadán.”
Ó, Allah, áldj meg minket Redzseb és Saban (hónapokban), és közelítsd hozzánk a Ramadánt.

A Mindenható Allah segítsen meg minket, és jutalmazza törekvéseinket.

2009. június 21., vasárnap

Hadísz

Imám Ahmed jegyzete fel Dzsabir ibn Abdullah (r.a.) elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Óvakodjatok mások elnyomásától, mert az sötétség lesz a Feltámadás Napján! És óvakodjatok a kapzsiságtól, mert a kapzsiság pusztította el azokat, akik előttetek voltak. Vért ontottak miatta, és megengedettnek nyilvánították, ami megtiltatott nekik.”

2009. június 17., szerda

57:11

Ki az, aki jóravaló kölcsönt adna Allahnak, hogy Ő megsokszorozza azt neki, és kegyes jutalom járjon neki? (57:11)Ibn Abi Hatim jegyezte fel Ibn Maszúd (r.a.) elbeszélésében, hogy amikor ez az ája leküldetett, Abu Darda (r.a.) megkérdezte: „Allah Küldötte, Urunk kölcsönt kér tőlünk?”, és amikor Allah Küldötte (s.a.w.) igennel válaszolt, azt mondta: „Nyújtsd nekem a kezed, Allah Küldötte!”. És Mohammed Próféta (s.a.w.) a kezébe fogta a kezét, és Abu Darda (r.a.) azt mondta: „Bizony, a kertemet Uramnak adtam, hogy jóravaló kölcsön legyen!” És az a kert hatszáz datolyapálmát foglalt magába, és Abu Darda felesége és a gyermekei is abban éltek. Abu Darda (r.a.) a feleségéhez ment, és a kerten kívülről kiáltott neki: „Umm Darda, gyere ki a kertből, mert kölcsönként Mindenható és Magasztos Uramnak adtam azt!” A felesége pedig azt felelte: „Milyen sikeres üzletet kötöttél, Abu Darda!”, és minden holmiját és a gyermekeit is kihozta a kertből. Később Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Milyen dúsak és édesek a datolyafürtök, amik Abu Dardáéi a Paradicsom Kertjében!”

2009. június 16., kedd

Qadar

Imám Ahmed jegyezte fel, hogy Ubada ibn Walid ibn Ubada azt mondta, hogy az apja azt beszélte el neki: Elmentem Ubadához (r.a.), amikor beteg volt, és úgy gondoltam, hogy meg fog halni. Azt mondtam hát neki: „Apám, adj nekünk tanácsot, és add a lehető legjobbat!” Azt mondta: „Segíts felülnöm!”, és amikor felsegítettem, így folytatta: „Fiam, tudnod kell, hogy nem ízlelheted meg a hit örömét, és nem ismerheted meg Allahot valódi tudással, amíg nem hiszel a rendelésben, a jó és a nem annyira jó részeiben is”. „Apám, hogyan tudok hinni a rendelésben, a jó és a nem annyira jó részeiben is?” – kérdeztem tőle. Apám azt mondta: „Amikor tudod, hogy ami elkerült téged, az semmiképpen nem érhetett volna el, és ami elért téged, azt semmiképpen nem kerülhetted volna el. Fiam, bizony, én hallottam, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Az első dolog, amit Allah megteremtett, a Toll volt. Azt mondta neki: „Írj!” És az megkérdezte: „Mit írjak, Uram?” „Írd le, ami történni fog!” – parancsolta Allah, és a Toll leírt mindent, ami a Feltámadás Napjáig történni fog.” Fiam! Ha úgy halsz meg, hogy nem hiszel ebben, akkor be fogsz lépni a Tűzbe.”

2009. június 15., hétfő

A hegy (52.) szúra

Al-Hafiz Abu Bakr ibn Abi ad-Dunya jegyezte fel, hogy Dzsafar ibn Zaid azt beszélte el: „Egy éjjel Medinában Omár (r.a.) a várost járta, hogy tájékozódjék a muszlimok hogylétéről. Egy ember háza mellett haladt el, aki éppen önkéntes éjszakai imában állt. Omár (r.a.) csendben megállt, és hallgatta, ahogy a Koránt olvasta az imában. Az ember a Hegy (52.) szúrát olvasta, ez elejétől, és amikor elért ezekhez az ájákhoz: „Bizony, Urad büntetése bizonyosan be fog következni! Nincs, aki elháríthatná azt.” (52:7-8), Omár (r.a.) azt mondta: „A Kába Urára, igaz eskü ez!”, és leszállt a szamaráról, és leült a ház fala mellé egy kis időre, aztán hazament. Még azon az éjjelen megbetegedett. Egy hónapig beteg volt, és az emberek látogatták, de senki nem tudta, mi volt a betegsége oka.

2009. június 14., vasárnap

Szavak

Imám Ahmed jegyezte fel Bilál ibn Harith elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Bizony, az ember mondhat egy szót, ami Allah, a Mindenható, a Magasztos tetszésére van, és nem is veszi észre ennek a szónak a jelentőségét, mégis, miatta Allah az Ő megelégedését rendeli neki a Napig, amíg találkozik Vele. És bizony, az ember gondatlanul mondhat egy szót, ami felmérgesíti Allahot, a Mindenhatót, a Magasztost, és emiatt Allah az Ő haragját rendeli neki a Napig, amíg találkozik Vele.” Alqamah gyakran mondta: „Hány szót nem mondtam ki Bilál hadísza miatt!”

2009. június 8., hétfő

Hudajbija

Imám Bukhari jegyzete fel, hogy Szalamah ibn al-Akwa azt beszélte el: „Hűséget esküdtem Allah Küldöttének (s.a.w.) a fa alatt, Hudajbija napján. A Küldött (s.a.w.) mellett álltam, és ő megkérdezte: „Nem akarsz hűséget esküdni, Szalamah?” És én elé álltam, és hűséget esküdtem neki.” Valaki a hallgatóságból megkérdezte: „És milyen esküt tettél neki, Szalamah?” „Hogy meghalok, ha kell.”
Ezernégyszáz muszlim esküdött hűséget Allah Küldöttének (s.a.w.) a fa alatt, Hudajbijánál, és Imám Ahmed feljegyzése szerint Dzsabir (r.a.) azt mondta: Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Azok közül, akik hűséget esküdtek a fa alatt, egy sem fog belépni a Tűzbe.”

2009. június 4., csütörtök

Az egek sírnak


Ibn Dzsarir feljegyzése szerint Szaid ibn Dzsubair (r.a.) elbeszélte, hogy egy ember elment Ibn Abbaszhoz (r.a.), és azt mondta: „Abu Abbasz! Azt olvastam Urunk könyvében: „És az ég és a föld nem sírt értük, és nem kaptak haladékot sem.” (44:29). Hát sírnak-e az egek és a föld bárki után is?” Ibn Abbasz (r.a.) azt felelte: „Igen! Mindenkinek van egy kapuja az egekben, amelyen keresztül az ellátása leereszkedik, és a jótettei felemelkednek. Amikor a hívő meghal, ez a kapu bezárul, és zárva is marad. És a kapunak hiányzik a hívő, és sír érte. És azok a helyek a földön, ahol imádkozott, és megemlékezett Allahról, szintén sírnak érte. De Fáraó népe a jóravalóság egyetlen nyomát sem hagyta a földön, és nem voltak jótetteik, amelyek felemelkedtek volna Allahhoz, ezért az egek és a föld nem sírtak értük.”

2009. június 3., szerda

Korán-olvasás


Imám Ahmed jegyezte fel Abdullah ibn Amr (r.a.) elbeszélésében, hogy egyszer egy öregember jött el Allah Küldöttéhez (s.a.w.), és azt mondta: „Allah Küldötte! Taníts meg arra, hogy mit olvassak a Koránból!” Allah Küldötte (s.a.w.) azt felelte: „Olvass hármat azok közül, amik Alif Lám Mímmel kezdődnek!” „Én már megöregedtem, a szívem kemény (nehezen tudok új dolgokat megtanulni) és a nyelvem nehezen forog!” – válaszolta az öreg. „Akkor olvass hármat azok közül, amik Há Mímmel kezdődnek!” – mondta Allah Küldötte (s.a.w.), de az öreg ugyanúgy felelt. Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta neki: „Akkor olvass hármat a Muszabbihat közül!” (ezek azok a szúrák, amelyek a szabbaha vagy a juszabbihú szavakkal kezdődnek). Az öreg megint ugyanazt válaszolta, majd hozzátette: „Mondj nekem valamit, ami mindezeket magába foglalja, Allah Küldötte!” Allah Küldötte (s.a.w.) pedig azt olvasta neki: „Amikor a föld megrázkódik rengésével…” (99). Amikor befejezte a szúrát, az öregember azt mondta neki: „Rá esküszöm, Aki elküldött téged az igazsággal, hogy soha semmit nem fogok ehhez hozzáadni!” Azzal megfordult és elment, Allah Küldötte (s.a.w.) pedig azt mondta: „A kis ember sikerre jutott, a kis ember sikerre jutott!”

2009. június 2., kedd

Hétvégi szeminárium

A legközelebbi hétvégi szeminárium ezen a hétvégén, június 6-án lesz - insallah nem feledkeztetek el róla :)

Emlékeztetőül, azokat, akik velünk reggeliznek (hagyományos szemináriumi reggelit...) reggel 9-re várjuk insallah, a többieket 10-re.

A nyár folyamán nem lesz szeminárium, legközelebb Ramadán utolsó tíz napjában találkozunk, ezért insallah gyertek minél többen. Ha lehet, kérlek jelezd nekem, h. jössz-e, illetve itt leszel-e a reggelin is.

Halima