2009. január 31., szombat

Imám Shafi - Minden ember halott...

„Minden ember halott, kivéve azok, akiknek tudásuk van. És azok, akiknek tudásuk van, alszanak, kivéve azok, akik a gyakorlatban is megvalósítják. És azok, akik a gyakorlatban is megvalósítják a tudásukat, tévelyegnek, kivéve, ha őszinte hittel és tiszta szándékkal teszik. De még nekik is van okuk az aggodalomra.”
(Imám Shafi)

2009. január 30., péntek

Imám Shafi - Tudás


"Nem az a tudás, amit megtanulsz, hanem az a tudás, ami a hasznodra válik."

"Micsoda veszteség az, hogy az éjszakák is beleszámítanak az életembe, pedig akkor nem gyarapodik a tudásom!"

Imám Shafi

2009. január 29., csütörtök

Imám Shafi - Intés

„Ha négyszemközt inted a testvéredet, azzal tanácsot adsz neki, és jobbá teszed. Ha nyilvánosan inted őt, azzal megalázod és megszégyeníted.”

2009. január 28., szerda

Imám Shafi - A három legnagyobb cselekedet


„A három legnagyobb cselekedet: bőkezűen adni, mikor neked magadnak is kevés van, magányosan imádni Allahot, és az igazat megmondani annak, akitől félsz és remélsz.”
Imám Shafi

2009. január 27., kedd

Imám Shafi a vitáról

„Soha nem vitázom úgy valakivel, hogy arra vágynék, hogy az ő érvelése legyen helytelen, és rámutathassak erre, és fölébe kerekedhessek. Mikor leülök a vitapartneremmel szemben, így fohászkodom: „Ó, Allah, segítsd meg őt, hogy az igazság szóljon a szívéből és a nyelvéről. Uram, segíts, hogy ha az igazság az én oldalamon van, ő kövessen engem, és ha az igazság az ő oldalán van, én kövessem őt.”
- Imam Shafi

2009. január 26., hétfő

Imám Shafi hete

Ezen a héten insallah minden nap Imám Shafitól származó idézetet olvashattok. Ezzel is szeretném kifejezni tiszteletemet és nagyrabecsülésemet az Imám, a vallástudós, a tanító, a sáfi vallásjogi iskola alapítója iránt. A Mindenható Allah legyen vele elégedett.

Amikor Imám Shafi Imám Malik társaságában ült, Imám Malikot lenyűgözte éles esze és mély, átfogó megértése. Azt mondta neki: „Látom, Allah fényt helyezett a szívedbe. Vigyázz, ki ne oltsd a bűnök sötétjével.”

2009. január 25., vasárnap

Négy hasznos dolog


„Nem ismerek semmi hasznosabbat, mint ez a négy dolog: vesd alá magad Allahnak, fohászkodj Hozzá teljes alázattal, gondold a legjobbat Róla, és folyamatosan újítsd meg a Neki ajánlott bűnbánatodat, még ha ugyanazt a bűnt hetvenszer bánod is meg egyetlen nap során.”
(Ibn Ata’illah)

2009. január 24., szombat

Az értékek viszonylagosságáról


"Egy ember eltévedt a pusztaságban. Napokig bolyongott céltalanul. Az élelme elfogyott, és már a halált várta.
És akkor meglátott egy zsákot a homokban. Kinyitotta, és úgy látta, árpával van tele. Öröme határtalan volt. Ám mikor szájához emelt egy marék magot, akkor vette észre, hogy valójában igazgyöngyök.
Zokogva omlott össze.”
(Szádi Sirázi, Gülisztán)

2009. január 23., péntek

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Ne foglalkozzatok olyan kérdésekkel vagy olyan ügyekkel, amiket én nem említek nektek, mert az előttetek való népek a túl sok kérdezősködés miatt buktak el, és azért, mert volt merszük vitatkozni a prófétáikkal. Ezért ha én megtiltok nektek valamit, azt ne tegyétek, és ha előírok nektek valamit, azt tegyétek meg legjobb képességetek szerint.”

2009. január 22., csütörtök

Meghívók

Két rendezvényre szeretnélek meghívni benneteket:

1. Emlékeztetőül, ezen a szombaton, vagyis január 24-én lesz a következő hétvégi szeminárium. Ha szeretnél velünk reggelizni, akkor 9-re gyere. ha ezt inkább kihagyod, akkor a program 10-kor kezdődik insallah, és a következőképpen alakul:

1. blokk: 10:00-12:00
Megnyitó, Korán
előadás: A hit Allahban
előadás: A Korán gyümölcsei - datolya, füge, oliva
12:00-13:00 Szünet
déli ima, kávé, tea, hideg ebéd
2. blokk: 13:00-14:30
előadás: Pletyka és rágalmazás
előadás: Ábrahám próféta (a.s.)
14:30-15:00 Szünet
délutáni ima
3. blokk: 15:00-16:00
előadás: A korai hadísz-dokumentáció
16:00-
naplementi ima, vacsora, beszélgetés stb.

Mindenkit sok szerettel várunk, muszlimokat, nem muszlimokat egyaránt.

Előadássorozat a Merlin színházban
Muszlimok Európában

Az előadások kezdete minden alkalommal 17:00.
Az előadások időpontjai és témái:
Január 26. Vallásosság egy vallástalan világban
Február 23. Utak a szívben és a világban
Március 30. Az Iszlám és a gazdasági válság
Április 27. Embernek maradni Mohammed Próféta (s.a.w.) példájával
Május 30 vagy 31. Konferencia, egész délután

Ez egy teljesen nyilvános program, mindenkit, fiúkat, lányokat, rokont, barátot, ismerőst, muszlimot, nem muszlimot egyaránt szívesen látunk.
Az előadások a Merlin színház klubjában lesznek. A Merlin színház címe:
1052 Budapest, Gerlóczy utca 4. (Deák térnél)

2009. január 19., hétfő

Uram, bocsásd meg a bűneimet...


Mohammed Próféta (s.a.w.) idején élt egy ember, Abdullah ibn Dzsundan, aki nem volt hívő, de nagyon bőkezű volt a vendégekkel, segített az adósoknak, és enni adott a szegényeknek. Allah Küldöttét (s.a.w.) megkérdezték a Társai, hogy mindez hasznára lesz-e neki az Ítélet Napján. Allah Küldötte (s.a.w.) azt felelte:
„Nem, mert életében egyszer sem mondta: „Uram, bocsásd meg a bűneimet az Ítélet Napján.”

2009. január 17., szombat

Hadísz

Ibn Omár (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Nyújtsatok menedéket annak, aki Allah nevében kéri, és adjatok annak, aki Allah nevében kér, és fogadjátok el a meghívást, és viszonozzátok a szívességet. Ha pedig nem tudjátok megtenni, akkor fohászkodjatok az illetőért addig, amíg biztosak nem vagytok benne, hogy viszonoztátok, amit tett.”h

2009. január 16., péntek

Allah Küldötte (s.a.w.) beszéde a tabuki csata előtt

„Ti hívők! Bizony, a legigazabb szó Allah Könyve. A legjobb kapaszkodó a tanúságtétel szava. A legjobb út, amit követni lehet, az Allah Küldöttének útja: a szava, a cselekedete, a megerősítése.

A legnemesebb szót az Allahról való megemlékezés. A legjobb történet a Korán. A legjobb cselekedet azok, amelyeket Allah kötelezővé tett számunkra. A legrosszabb cselekedet az, ami nincs benne a Koránban, és nincs benne a szunnában, és nincs benne az idzsmában (a tudósok közös megegyezése).

A legjobb útmutatók és példaképek a próféták. A legnemesebb halál a mártírhalál. Ők azok, akik csak Allahért harcoltak, Allahnak ajánlották az életüket, és még Allah is azt mondja róluk, hogy ők nem halottak.

Bizony, a legnagyobb vakság az, ha valaki megkapta az Iszlám vezetését, és utána visszatér a tudatlanságba.

Ti hívők! A legjobb tudás a hasznos tudás.

A legjobb vezetés az, amit követnek is.

A legrosszabb vakság a vakságok között a szív vaksága.

Jobb az a kéz, amelyik ad, mint az, amelyik elfogad.

A kevés evilági vagyon, amellyel kapcsolatban nem feledkeznek el Allahról, jobb, mint a sok, amellyel kapcsolatban elfeledkeznek.

A legveszélyesebb bűnbánat az, amely csak a halál pillanatában jön el. „És nem ér semmit azoknak a bűnbánata, akik tovább folytatják a rossztetteket, míg a halál szembenéz egyikükkel, és ő azt mondja: „Most már megbánom!”, és azoké sem, akik meghalnak, amíg még hitetlenek.” (4:18)

A legrosszabb megbánás az, amikor valaki csak az Ítélet Napján bánja meg a cselekedeteit.”

2009. január 14., szerda

Hadísz

Abdullah ibn Omar (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta:
„Ó, muhadzsirok, öt dolog fogja sújtani ezt a közösséget, a Mindenható Allah őrizzen attól, hogy ti is megéljétek.
Ha majd mindennapos lesz a paráznaság, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah ne küldött volna új betegségeket az emberekre, olyanokat, amiket az előttük valók nem is ismertek.
Ha az emberek csalni fognak az áru kimérésénél, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah ne sújtotta volna szárazsággal és éhséggel az embereket, és ne küldött volna nekik zsarnok uralkodókat.
Ha az emberek nem adják majd meg a zakátot, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah vissza ne tartotta volna az esőt az égből, és ha nem lennének az állatok, nem is esne eső soha többé.
Ha az emberek megszegik a szerződést, amit a Mindenható Allahhal és az Ő Küldöttével (s.a.w.) kötöttek, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah ellenséget ne küldött volna rájuk, akik erővel veszik el azt, ami az övék volt.
Ha a muszlimok vezetői nem Allah Könyve szerint kormányoznak, akkor jusson eszetekbe, hogy ez sosem történt meg anélkül, hogy a Legmagasztosabb Allah ne szakítaná csoportokra a muszlimokat, amelyek majd harcolni fognak egymással.”

2009. január 13., kedd

Hadísz

Umm Szalama (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Bizony, én is ember vagyok, és ha vitás ügyekben jönnek elém, akkor talán az egyikük ügyesebben beszél, mint a másik. Én úgy ítélem, hogy neki van igaza, és a javára döntök. De annak, aki az én döntésem alapján kapja meg egy másik muszlim jogát, a Tűz egy részét adtam.”

2009. január 11., vasárnap

A barátságról


Abdullah ibn Maszúd (r.a.) tanítványa, Al-Kammah (r.a.) halála közeledtével magához hívatta a fiát, és a következőket tanácsolta neki:
„Fiacskám! Ha bizalmas barátságot akarsz kötni valakivel, figyelj arra, hogy segítsen neked a szolgálatban, védelmező legyen számodra. Amikor fontos beszélgetéseket folytatsz vele, olyan legyen ő számodra, mint a beszélgetés dísze. Ha időt töltesz vele, segítség legyen számodra. Ha jó szándékkal kinyújtod felé a kezedet, jóságos legyen hozzád. Ha jót lát tőled, tudja értékelni. Ha rosszat lát benned, próbálja eltakarni, és ne akarja nyilvánosságra hozni. Ha kérsz tőle, adjon, ha van rá lehetősége. Ha hibázol, szóljon róla, és figyelmeztessen a hiba kijavítására. Ha nehézség ér, legyen támasz számodra. Ha jót mondasz, erősítsen meg téged a jóságban. Ha rábízol valami fontos feladatot, teljesítse. A vallási beszélgetésekben egészítse ki a tudásodat!”

2009. január 10., szombat

Hadísz


Abdullah ibn Abbász (r.a.) azt beszélte el, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) egyszer meglátott egy aranygyűrűt egy férfi kezén. Lehúzta az ujjáról, eldobta, és azt mondta neki: „Aki a Tűz bélyegét kívánja, az tegyen ilyet a kezére”. Miután a Próféta (s.a.w.) elhagyta őket, a többiek azt mondták a férfinak: „Vedd fel a gyűrűdet, és add el, hogy az ára a tiéd lehessen!”. A férfi azt felelte: „Nem, Allahra, nem fogom felvenni, miután Allah Küldötte (s.a.w.) eldobta!”

2009. január 9., péntek

Irgalmasság - hadísz


Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: "A Mindenható Allah száz rész irgalmasságot teremtett, és ebből egy részt leküldött az dzsinneknek, embereknek, állatoknak és férgeknek. Emiatt (az egy rész miatt) szeretetteljesek és kedvesek egymással, és még a vadállatok is szeretik a kicsinyeiket. És az irgalmasságból Allah megtartott magának kilencvenkilenc részt, és ezzel fordul majd a szolgáihoz az Ítélet Napján."

Meghívó

A legközelebbi hétvégi szeminárium insallah január 24-én, szombaton lesz.
Azokat, akik szeretnének részesedni a legendás szemináriumi reggelikből, reggel 9-re várjuk insallah.
Akik ezt inkább kihagynák, azok a 9:45 - 10:00 intervallumban érkezzenek insallah.
A hivatalos program insallah 4-ig tart, utána szokásos közös vacsorára is szeretettel várunk mindenkit.
Korlátozott számban még előadónak is lehet jelentkezni.
Kérlek, insallah mihamarabb jelezzétek nekem, h. jöttök-e, reggeliztek-e, és szeretnétek-e előadni.

Halima

2009. január 5., hétfő

Asúra napja

A Iszlám év első hónapjának, Muharram hónap tizedik napja különleges nap. Ez a nap Asúra napja, amely több alkalommal is kiemelkedő szerepet töltött be a világ történelmében.
Ezen a napon teremtetett a Föld. Ezen a esett először az eső a Földön. Ez volt az a nap, amikor a Mindenható Allah elfogadta Ádám próféta (béke legyen vele) bűnbánatát. Ez volt az a nap, amikor véget ért az Özönvíz. Ez volt az a nap, amikor Ábrahám prófétát (béke legyen vele) a hitetlenek a tűzbe dobták. Ez volt az a nap, amikor Mózes próféta (béke legyen vele) megkapta a Tórát Allahtól, és ez ez volt az a nap, amikor a Vörös-tenger megnyílt Izrail népe előtt, és ők megmenekültek a Fáraó katonáitól. Ez volt az a nap, amikor Allah megbocsátotta Mohammed próféta (béke legyen vele) minden múlt- és jövőbeli bűnét.
Mohammed próféta (béke legyen vele) azt mondta erről a napról: „Az Asúra napján való böjtről azt tudom Allahtól, hogy vezeklés jelent az előző év bűneiért.”
Tehát ezen a napon (és az előtte vagy az utána következő napon is, vagyis összesen 2 napig) nagyon ajánlatos böjtölni. Áldásokban és spiritualitásban gazdag nap ez, amikor a böjtön kívül tanácsos sokat imádkozni és fohászkodni is, elszámolásra hívni magunkat, megbánni a bűneinket, és eltökélni, hogy többet nem követjük el őket.
Ezen a napon egy különleges ételt is készítünk, aminek a neve – akárcsak a napé – asúra. A hagyomány szerint, amikor Noé próféta (béke legyen vele) bárkája az özönvíz után megfeneklett, a földön nem találtak semmi ennivalót. Ezért minden maradék élelmet, ami a bárkában még megmaradt, egy nagy kondérban együtt megfőztek. Ennek emlékére készítjük az asúrát, amely gabonafélékből (búza, árpa, köles, rizs), magvakból (csicseriborsó, lencse, bab, diók, mogyorók, fenyőmag, mandula) és szárított gyümölcsökből (füge, datolya, mazsolák, áfonya, szilva, barack, meggy), fahéjjal, szegfűszeggel, csillagánizzsal, mézzel vagy cukorral ízesítve készül. Az asúrát egész nap főzik (6-7 órán keresztül), és a böjt megtörésekor fogyasztják.
Asúra napja, ami ebben az évben insallah január 7-re esik, minden hívő számára kiváló alkalom az önvizsgálatra, elszámolásra, a döntésre, hogy megpróbáljuk jobbá tenni önmagunkat és a cselekedeteinket. Az Igazság mindenható és dicsőséges Urához fohászkodunk, hogy adjon nekünk megbocsátást, elfogadott jó cselekedeteket, minden jót ezen a világon és a következőn is, és vezessen minket azok útján, akiket szeret, és akik szeretik Őt.

2009. január 3., szombat

Rendhagyó poszt


Ma, a vásárlásból hazafelé tartva egy autó pont előttem ütött el egy galambot. Nem volt szerencséje, nem pusztult el rögtön, hanem ott maradt, a saját vérében vergődve.
Allah bocsássa meg nekem, egy pillanatig arra gondoltam, hogy továbbmegyek, mint mindenki más, aztán meg arra, hogy remélem, a következő autó végleg elüti, és vége lesz. De nem, még két autó átment fölötte, mire odaértem hozzá, és felszedtem az útról.
A szárnya nagyon csúnyán eltört. Kilógtak belőle a kettétört csontok. Olyan kis csipogó hangokat adott ki, mint egy csirke. Sose hallottam még ilyet galambtól.
Bevittem az Állatorvosi Egyetem hétvégi ügyeletére, mást nemigen tudtam vele kezdeni, mert az látszott, hogy ez itthon nem fog meggyógyulni. Kicsit tartottam tőle, hogy elküldenek. Mert ez csak egy galamb. Van belőle ezer másik. De nem, a doktornő nagyon rendes volt. Azt mondta, hogy "pokoli fájdalmai" vannak az állatnak, és valóban, nem lehet így hagyni. Még egy csontspecialistát is felhívott, de aztán, mikor áttapogatta jobban a madarat, mondta, hogy befelé is vérzik, tele van vérrel a hasürege. Egyetlen lehetőség maradt, az altatás, amit meg is tett.
Ez a doktornő, sajnos nem tudom a teljes nevét, csak azt, hogy Ágnes, nemcsak a madárral volt megértő és kedves, hanem velem is. Nem fogadott el pénzt tőlem, semennyit. A Mindenható Allah legyen vele elégedett, vezesse és jutalmazza őt. Igazából miatta írtam ezt a bejegyzést.
Azok pedig, akik azt gondolják, hogy "hát ez csak egy koszos galamb volt", gondoljanak arra, amit Mohammed Próféta (s.a.w.) mondott: "Legyetek irgalmasak azokkal, akik a földön vannak, hogy Az, Aki az égben van, irgalmas legyen veletek".
Az Utolsó Napon minden és mindenki tanúskodni fog majd a tetteinkről: mellettünk - vagy ellenünk. Ki tudhatja, talán az a legjelentéktelenebb élőlény, akit megsegítünk valamilyen módon, szót emel majd értünk, amikor a Pokol őrei akarnak elvonszolni. Minden bogár, amit nem tapostunk el, minden virág, amit nem szakítottunk le, minden kóbor állat, aminek enni adtunk, azt mondhatja majd: "Uram, légy irgalmas hozzá, ahogy ő is irgalmas volt énhozzám."
Halima

2009. január 2., péntek

Tanácsok

Amikor Omár ibn Abdulazíz kalifa lett, magához hívatta Szalim ibn Abdullah-t, Mohammed ibn Kabot és Redzsa ibn Hayatit, és azt mondta nekik:
- Bizony, és nem saját akaratomból és nem önkéntesen vállaltam ezt a feladatot (a kalifaságot). Tudom, hogy Allah ezzel tesz engem próbára. Kérlek benneteket, hogy adjatok nekem tanácsot!
Szalim ibn Abdullah azt mondta:
- Ha el akarod kerülni Allah büntetését, akkor fogd vissza magad az evilági dolgoktól, és ezáltal a halál megszabadulás legyen számodra.
Mohammed ibn Kab azt mondta:
- Ha el akarod kerülni Allah büntetését, az idősebb hívőket tekintsd atyádnak, a középkorúakat testvérednek, a fiatalokat pedig gyermekeidnek. Tegyél jót az atyáidnak, legyél irgalmas a testvéreidhez, védelmezd és lásd el a gyermekeidet.
Redzsa ibn Hayat azt mondta:
- Ha el akarod kerülni Allah büntetését, azt kívánd a hívőknek, amit saját magadnak is kívánsz. Amit pedig nem kívánsz saját magadnak, azt ne kívánd a többi muszlimoknak sem.

2009. január 1., csütörtök

Gondoskodás az idősekről


"Igen, az egyik legemelkedettebb igazság ebben a világban a szülők szeretetteljessége gyermekeikkel szemben, és az egyik legfontosabb jog ennek viszonzása. Mert ők örömmel áldozzák fel életüket gyermekeik életéért. Ezért minden gyermek, aki nem vesztette el teljesen emberségét, és nem változott valamiféle embertelen szörnyeteggé, tiszteli a szüleit, akik hűséges, önfeláldozó barátai, szolgálni igyekszik, és megpróbálja boldoggá tenni őket. És ebben a tekintetben a nagybácsik és a nagynénik a szülőkkel egyenrangúak.
Értsd hát meg ebből, milyen alantas és lelkiismeretlen dolog megvetően viselkedni ezekkel az áldott idősekkel, vagy a halálukat kívánni. Tudnod kell, hogy gonosz és igazságtalan dolog rosszat kívánni azoknak, akik az életüket a te életedre áldozták.
Ó, testvérem, aki azért küszködsz, hogy mindennapi megélhetésed előteremtsd! A bőség és kegyelem forrása a házadban, a védelem a katasztrófáktól az az idős vagy vak ember, akit oly kevésre tartasz. Vigyázz, ne mondd azt: „De hát kevés a jövedelmem, nehezen jövök ki belőle”, mert ha nem lenne az az áldás, ami az ő jelenlétükből származik, még nehezebb körülmények között élnél."
Bediuzzaman Said Nursi