2010. december 29., szerda

Meghívó„Emberek! Tanács jött el hozzátok Uratoktól, és gyógyulás arra, ami a kebletekben van, és vezetés és kegyelem a hívőknek.” (10:57)

A Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány meghívja önt és családját, barátait a Kegyes Korán magyar nyelvű fordításának bemutatójára.
Időpont: 2011. január 8. szombat, 15:00 óra
Helyszín: Danubius Hotel Astoria, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 19-21.

Hanif Islamic Cultural Foundation cordially invites you and your family/friends to attend the introduction of the new edition of the Hungarian translation of the Noble Quran. Please join us on Saturday, January 8th, 2011 from 15:00 at Danubius Hotel Astoria, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 19-21.

Hanif İslam Kültür Vakfı Macarcaya cevrilen Kuran-i Kerim’in tanıtım programında sizleride aramızda görmekten memnuniyet duyar.
2011. 08. Ocak, 15:00
Danubius Hotel Astoria, 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 19-21.

Új blog - egészséges receptek

Egészséges receptek - ráadásul könnyen és gyorsan elkészíthetők :)

2010. december 21., kedd

Muszlimok

"Ezért mondjuk azt, hogy az Iszlám a világmindenség vallása, mert az Iszlám nem más, mint az Allahnak, a Világmindenség Urának való engedelmesség és alávetettség. A nap, a hold, a föld és minden (más) égitest muszlimok, ahogy a levegő, a víz, a hő, a kövek, a fák és az állatok is, mert minden létező dolog Allahnak engedelmeskedik azzal, hogy az Ő törvényeinek veti alá magát. Még a hitetlenek és ateisták is muszlimok fizikai létezésüket tekintve, mert testüknek minden része az Allah által kijelölt utat követi, a születéstől a halálig és a lebomlásig. Ebben az értelemben bármi és bárki – akár hívő, akár hitetlen – az egekben és a földön Allah előtt borul le, vagy Neki veti alá magát, önként vagy akarata ellenére; ez kötelező, és nincs más választásuk."
Ali Ünal

2010. december 16., csütörtök

Mai hadísz

Muadh ibn Jabal (r.a.) arról számolt be, hogy azt mondta Allah Küldöttének (s.a.w.): „Allah Küldötte! Mondj nekem olyan cselekedetet, amely bejuttat a Paradicsomba, és távol tart a Pokol tüzétől!” A Próféta (s.a.w.) azt felelte rá: „Komoly dologról kérdeztél, ami mégis könnyű annak, akinek Allah könnyűvé teszi. Imádd Allahot, és mellé mást ne társíts, imádkozz, add meg a zakátot, böjtölj Ramadán havában, és zarándokolj el Allah házához, ha megengedheted magadnak. És elvezesselek-e az erény kapuihoz? A böjt, ami védelmező pajzs, és az adakozás, ami úgy oltja ki a bűnöket, ahogy a víz a tüzet, és nincs jobb, mint az ember imája az éjszaka közepén” – majd ezt mondta: „Oldaluk elhagyja az ágyukat, felkelnek éjszaka álmukból, és Urukhoz fohászkodnak félve és remélve, és adakoznak abból, amivel Mi elláttuk őket. És nem tudja egyetlen lélek sem, hogy a szem milyen öröme rejtőzik számukra fizetségként azért, amit cselekedtek. Vajon az, aki hívő, olyan lenne, mint az, aki bűnben megátalkodott? Nem egyenlők!” (32:17-18)”. Aztán hozzátette: „Beszéljek neked minden dolgok gyökeréről és minden dolgok csúcsáról?” „Természetesen, Allah Prófétája”. „Minden dolgok gyökere az Iszlám, csúcsa pedig az ima és a küzdelem Allah ügyéért. És elmondjam, mi az alapja mindennek?” „Természetesen, Allah Küldötte”. Ekkor megfogta a nyelvét egy pillanatra, és azt mondta: „Tartsd ezt féken”. Megkérdeztem: „Allah Küldötte! Tényleg meg leszünk büntetve azért, amit mondunk?” Azt felelte: „Hát nem fognak-e az emberek arccal a Pokolba zuhanni azért, amit a nyelvük mondott?”

2010. december 13., hétfő

Csütörtöki hadísz

Abu Dharr (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: Azt mondta Allah, a Magasztos és Dicsőséges: „Szolgáim, az elnyomást törvénytelenné tettem számotokra, hát ne kövessetek el elnyomást egymás ellen. Szolgáim, valamennyien hibáztok, csak az nem, akit Én vezetek a helyes útra. Szolgáim, mind éhesek vagytok, csak az nem, akit Én táplálok, hát hozzám könyörögjetek eleségért, hogy adhassak Én nektek. Szolgáim, valamennyien mezítelenek vagytok, csak az nem, akit Én ruházok, hát könyörögjetek hozzám ruháért, hogy felruházhassalak benneteket. Szolgáim, hibáztok nappal és hibáztok éjjel, de Én megbocsátom bűneiteket, hát könyörögjetek hozzám bűnbocsánatért, s bűnbocsánatot nyertek. Szolgáim, nekem ti nem árthattok, s nekem ti jót sem tehettek. Szolgáim, ha a legelsőtől a legutolsóig, az egész emberi faj, de még a dzsinnek is mind egyesülnek imádatomban, mintha csak egyetlen ember szíve lenne, azzal sem adhatnátok hozzá semmit az én hatalmamhoz. Szolgáim, ha a legelsőtől a legutolsóig, az egész emberi faj, de még a dzsinnek is mind egyesülnek gonoszságban, mintha csak egyetlen ember szíve lenne, azzal sem vehetnétek el semmit az én hatalmamból. Szolgáim, ha a legelsőtől a legutolsóig, az egész emberi faj, de még a dzsinnek is mind elém állnának, s megadnám mindegyiknek, amit kíván, az sem okozna nekem még annyi veszteséget sem, mint az óceánnak a belémártott tűn maradó víz elvesztése. Szolgáim, feljegyzem É n a cselekedeteiteket, amelyekért jutalmazlak benneteket, ezért aki közületek jóra talál, adjon hálát, aki pedig nem, az csak magát vádolhatja.”
(Muszlim)

2010. december 7., kedd

Emberi természet

"Az emberek természetüknél fogva esendők, feledékenyek, figyelmetlenek, szeretnek vitatkozni, makacsok, önzők és irigyek, sok más negatív jellemvonás mellett. Mivel az emberi lények különböznek a többi tudatos lénytől, például az angyaloktól abban, hogy van szabad akaratuk, ezek az erők, képességek és látszólag negatív tulajdonságok nem lettek korlátozva teremtésükben. Azonban azért, hogy társas lényként képesek legyenek elérni a boldogságot egyéni és közösségi életükben is, vagy meg kell fegyelmezniük ezeket a jellemvonásokat bizonyos alapelvek szerint, vagy erényekké kell alakítaniuk őket. Például a makacsság a helyesben és igazságban való kitartássá alakítható, az irigység pedig a jó dolgokban való versengéssé. Minden ember boldogsága és tökéletessége abban rejlik, hogy küzdjenek természetük negatív vonásai ellen, vagy erényekké alakítsák ezeket, és hogy jó tulajdonságaikat tökéletesítsék, és így Allah jó, elkötelezett szolgáivá és a közösség hasznos tagjaivá váljanak."
Ali Ünal

2010. december 2., csütörtök

Táplálék

Hasszán (r.a.) mondta: „Csodálkozom azokon, akik gondot fordítanak a testi táplálékukra, de nem törődnek azzal, hogy mivel táplálják a szívüket. A testüktől távol tartják a mérgező táplálékot, de arra nem ügyelnek, hogy a pusztító gondolatoktól megőrizzék a szívüket.”

2010. november 15., hétfő

Keddi előadás

2010. 11. 16-án, kedden a lányoknál az előadás elmarad a vágási munkálatok miatt.
Insallah csütörtökön várunk mindenkit a szokott időben.

Áldott ünnepet kívánunk mindenkinek! A Mindenható Allah fogadja el az istenszolgálatainkat.

2010. november 12., péntek

3:190

Ibn Marduwyah feljegyzésében olvashatjuk egy hosszabb hadísz részeként, Ata (r.a.) elbeszélésében, hogy egyszer, mikor Bilál (r.a.) Allah Küldöttéhez (s.a.w.) ment, hogy a hajnali imára hívja őt, látta, hogy sír. Megkérdezte tőle: „Ó, Allah Küldötte, miért sírsz, mikor Allah megbocsátotta neked minden múltbéli és jövendő vétkedet?” Allah Küldötte (s.a.w.) azt felelte: „Hogyan is tarthatnám magam vissza a sírástól, Bilál, mikor ma éjjel leküldetett nekem ez az ája: „Bizony, az egek és a föld teremtésében, és az éjszaka és a nappal váltakozásában jelek vannak azoknak, akik értenek.” Jaj mindazoknak, akik olvassák, de nem gondolkodnak el rajta!”

2010. november 4., csütörtök

Allah Küldötte (s.a.w.) időbeosztása

Husszein (r.a.) azt mondta: „Megkérdeztem apámat, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) hogyan töltötte és hogyan osztotta be az idejét. Azt felelte:
Allah Küldötte (s.a.w.) három részre osztotta az idejét: egy részt Allahnak, egy részt a családjának, egy részt saját maga és a muszlimok között osztott meg. Nem titkolt el egyikük elől sem semmilyen vezetést vagy jó tanácsot. A közösségének kijelölt részt azzal töltötte, hogy gondoskodott az emberek szükségleteiről a vallási állapotuknak és szükségüknek megfelelően. Azzal foglalta le az embereket, hogy olyasmit tanított nekik, ami hasznukra válik nekik és a közösségüknek, és hogy tájékoztatta őket arról, amire szükségük volt. Azt is mondta nekik: „Azok, akik jelen vannak, adják át azt, amit hallanak azoknak, akik nincsenek itt, és engem is tájékoztassatok azoknak a szükségleteiről, akik nem tudnak eljönni közénk, mert aki tájékoztatja a vezetőt valakinek a nehéz helyzetéről, azt Allah megerősíti majd a Hídon a Feltámadás Napján”.
(Bayhaqi)

2010. november 2., kedd

Végállomás

Minden spirituális utazás végállomása az, hogy teljes megértésre tegyünk szert a hit igazságait illetően.
(Imam Rabbani)

2010. október 26., kedd

Hétvégi szeminárium - 2010. 11. 13.

A következő hétvégi szeminárium insallah 2010. november 13-án, szombaton lesz. Ez a nap a zarándoklati hónap első tíz napja közé fog esni, és Allah Küldötte (s.a.w.) különösen hangsúlyozta, mennyire értékesek a jócselekedetek ezekben a napokban.
Sok szeretettel meghívunk téged is, hogy vegyél részt ezen a szemináriumon. A program insallah a következőképpen alakul:

9:30 – 10:00 – érkezés, egymás boldog üdvözlése, önfeledt csevegés, stb.
10:00 – kezdünk
10:15 – most már tényleg kezdünk!
10:30 – insallah valóban kezdünk
10:30 – 12:00 – első blokk
12:00 – 13:00 – tumultus a fürdőszobában, déli ima, nem böjtölőknek hideg ebéd, közben szomorkodás az édességek hiánya miatt
13:00 – 14:30 – megvigasztalódás, majd második blokk
14:30 – 15:00 - délutáni ima
15:00 - 16:00 - harmadik blokk
16:00 - ... naplementi ima, iftár stb.

Mivel ezekben a napokban sokan böjtölnek insallah, nem lesz közös reggeli és "hivatalos" ebéd (csak valami rágcsálnivaló, h. a nem böjtölők nehogy éhenhaljanak), lesz viszont iftár insallah.

A szemináriumon fogunk húzni az ünnepi ajándékozásra is insallah. Ha nem tudsz jönni, de szeretnél ajándékozni, akkor azt jelezd nekem kérlek.

Van még hely előadónak jelentkezni is. Vidékieknek vagy messze lakóknak szállást tudunk biztosítani.

Kérlek, mielőbb jelezd nekem (halima@hanif.hu), h. részt tudsz-e venni, hozol-e valakit (csak nőneműt, vagy kisgyereket), és h. szeretnél-e előadást tartani.

Mindenkit szeretettel várunk!

2010. október 13., szerda

Kabát

Valaki itt hagyott nálunk egy fekete női dzsekit a fogason. A lányok szerint már régebb óta itt van. Én eddig azt hittem, hogy az egyik itt lakóé. Hát nem.
Kérem, aki itt hagyta, jelentkezzen érte. Mondjuk rám pont jó, maradhat is éppen :)

2010. szeptember 20., hétfő

Ami lenyugszik

Amikor az éjszaka beborította őt, látott egy csillagot, és felkiáltott: „Ez az én Uram!” De amikor az lenyugodott, azt mondta: „Nem szeretem azokat a dolgokat, amelyek lenyugszanak!” (Korán, 6:76)

"Ez az ája, amely a világmindenség hanyatlását illusztrálja Ábrahám próféta (a.s.) szavaival, sírásra késztetett. Szívem szemei keserű könnyeket hullattak miatta. Minden könny oly keservesen szomorú volt, hogy újabbak fakadtak miatta, mintha maguk a könnyek is zokogtak volna. Ezekből a könnyekből állnak össze a következő sorok. Olyanok, mint egy magyarázat Allah bölcs Prófétájának a Kegyes Koránban található szavaihoz:
Az a szeretett, aki eltűnik, nem lehet szép, mert ami pusztulásra ítéltetett, az sohasem szép igazán. Nem lehet, és nem is szabad igazán szeretni a szívben, mert a szív az örök szeretetre teremtetett, és azt tükrözi, Akihez mindenki örökké fohászkodik. A vágyakozás olyan tárgya, amely eltűnik, nem érdemes a szív kötődésére, vagy az elme törődésére. Nem lehet a vágyakozás tárgya, és nem érdemes arra, hogy hiányozzék. Miért imádná hát a szív, és miért kötődne hozzá?
Nem keresek semmi halandót, és nem vágyok rá, hisz én magam is halandó vagyok.
Tehetetlen vagyok, nem keresem hát a tehetetleneket.
A Kegyelmesnek vetem alá lelkemet, nem vágyom hát senki másra.
Csak azt akarom, Aki örökké a barátom fog maradni.
Nem vagyok más, csak egy jelentéktelen atom, mégis az Örökkévaló Nap után vágyakozom.
Lényegében nem vagyok semmi, mégis az egész teremtésre vágyom.
Nem fohászkodom olyasmihez, ami el fog enyészni, és nem keresek menedéket nála, mert végtelenül tehetetlen és szükséget látó vagyok. Az, ami erőtlen, nem gyógyíthatja meg végtelen fájdalmamat, nem orvosolhatja végtelenül mély sebeimet. Hogy is lehetne az imádat tárgya bármi, ami ki van téve a megsemmisülésnek? Az elme, amely a külső megjelenés megszállottja, zokog, amikor elkezd elenyészni az, amit imád, és zokog a lélek is, amely az Örök szeretettet keresi, azt mondva: „Nem szeretem azokat a dolgokat, amelyek lenyugszanak!”
Nem akarom az elválást, nem vágyok rá, mert nem vagyok képes elviselni. Azok a találkozások, amelyeket rögtön elválás követ, nem érdemesek a gondolatokra vagy a vágyakozásra. Ahogy az öröm elmúlta fájdalmas, úgy fájdalmas ezt már csak elképzelni is. A szeretők írásai, az ellenkező nem iránt érzett metaforikus szeretetről szóló költészet alkotásai siralmak, amelyek abból a fájdalomból fakadnak, amit ennek az elmúlásnak az elképzelése okoz. Ha kivonnád lelkük lényegét, ez a siralom folyna valamennyiből. Az ilyen találkozások és a fájdalmas, metaforikus szeretet miatt a szívem felkiált, akárcsak Ábrahám: „Nem szeretem azokat a dolgokat, amelyek lenyugszanak!”
Ha állandóságra vágysz ebben a múlandó világban, hát az állandóság alsóbb énünk megsemmisítéséből származik. Győzd le rosszat parancsoló alsóbb énedet, hogy állandóságot nyerhess. Szabadítsd meg magad a rossz erkölcstől, az evilági csodálat alapjaitól, és valósítsd meg alsóbb éned megsemmisítését. Áldozd fel mindazt, ami a te hatalmadban áll, az Igazi Szeretett útján. Lásd az élőlények végét, ami a megsemmisülést jelzi. Az út ebből a világból az állandósághoz az alsóbb én megsemmisítésén keresztül vezet." (Bediüzzaman Said Nursi)

2010. szeptember 15., szerda

Első túránk az őszi-téli idényben

Meghívó:
http://muszlimturaklub.blogspot.com/

Építőkövek"(...) ez a világ a Túlvilág szántóföldje. Az építőkövek, amelyekből mindenki felépíti a saját Paradicsomát vagy Poklát a Túlvilágon, a hitének vagy hitetlenségének, illetve a cselekedeteinek a magvai, amelyeket ebben a világban vet el."
(Ali Ünal)

2010. szeptember 13., hétfő

Böjtölni Savval hónapjában

Abu Ajjub (r.a.) elbeszélése szerint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta:
„Aki egész Ramadánban böjtöl, és utána még Savval (a Ramadán utáni hónap) hat napján is, olyan az, mintha egész évben böjtölne.”

Ezeket a napokat lehet kettős szándékkal is böjtölni: például, ha valaki valamilyen helal okból elmulasztott egy napot Ramadánból, és be akarja pótolni, a böjt előtt fogalmazza meg a szándékát, hogy be akarja pótolni a Ramadánban mulasztott napot, és szeretne Savvalban böjtölni, követve Allah Küldötte (s.a.w.) tanácsát, és várva a Mindenható Allah jutalmát.

Ezt a hat napot nem muszáj egymás után böjtölni. Lehet például a hétfői és a csütörtöki napokon is, amikor amúgy is szunna böjtölni, mert Aisa (r.a.) elbeszélése szerint Allah Küldötte (s.a.w.) is böjtölt hétfőn és csütörtökön, Abu Huraira pedig arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A jócselekedetek hétfőn és csütörtökön kapják meg jutalmukat. És én azt akarom, hogy a böjtömnek meglegyen a jutalma.”

2010. szeptember 10., péntek

Gazdát keresek...

az alábbi növény erős gyökeres, de még nem cserepezett hajtásának.
A növény teljesen ismeretlen, "kínai sárkányfa" fantázianéven fut, de ilyen növény hivatalosan nincs is. Elég igénytelen, szereti a fényt, nem szereti a huzatot. Ha jól érzi magát, akár 2 méteres fává is fejlődhet, jó terebélyes ágakkal... rendes fás törzse van, nagyon szép növi.
Olyan ember vállalja be, akinek akkor sem fog gondot okozni, ha TÉNYLEG megnő kicsit nagyobbra (ami nem garantált, a húgoméké több éves, és kb. 50 centi).
Aki esetleg tudja, h. mi a latin neve ennek a növénynek (vagy legalább családot tud mondani), az szóljon már legyen szíves.
Ha szeretnél egy ilyen növényt, akkor e-mailben, vagy a kedd-csütörtöki előadásokon jelezd insallah.
És az "ilyen növény" így néz ki (a képen jól látható még H. itt felejtett telefonja is):

2010. szeptember 5., vasárnap

A Ramadán végén adott adomány (Zakat al-Fitr)

Ramadán végén minden muszlimnak, akinek az alapszükségleténél több tulajdona van, kötelező adományt adni a szegényeknek. A háztatás minden tagja után, akár felnőtt, akár gyerek, fejenként kell megadni ezt az adományt, az ünnepi ima idejéig.
A szadaqatul-Fitr ugyanazoknak adható, akik zakátot is kaphatnak.

Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta: "Allah Küldötte (s.a.w.) kötelezőnek nyilvánította a zakat al-Fitrt, hogy azok, akik böjtöltek, megtisztulhassanak a hiábavaló cselekedeteiktől és a nem helyénvaló beszédtől (amit Ramadán során követtek el), és hogy a szegényeket táplálhassák. Aki az (ünnepi) ima előtt odaadja, attól zakátnak számít, aki az ünnepi ima után, az szadakát adott."

2010. augusztus 31., kedd

RamadánrólA böjtnek van azonban egy másik, sokkal nagyobb átalakító erejű hatása is. A világtól való elszakadás érzését testesíti meg. A fizikai elkülönülés erőteljes szimbólumként teremti meg az elmében és a szívben azt a távolságérzetet, amely a spirituális keresők által legtöbbre értékelt állapot. Böjtöléskor a muszlim az önbizalom megújult érzésével cselekszik, jobban tudja figyelmét lelki és fizikai életére irányítani. Azáltal, hogy ideiglenesen tartózkodik az ételtől és az italtól, hatékonyabban irányítja figyelmét az Egyetlenre, Aki minden étel és ital forrása.
Ezért Ramadán idején a muszlim ember rádöbben, hogy vallási élete új tartalommal telik meg. A Koránban új titkokat és kincseket fedez fel, és minden vallási feladatot hatékonyabban tud végrehajtani ebben a hónapban. A szorgalmi imákat nagyobb állhatatossággal gyakorolja, és végül egész napja megtelik vallási jelentéssel. Ezért töltenek hosszú órákat imával a muszlimok Ramadánban. Arra vágynak, hogy minden tettükkel Allah akaratát kövessék, az Ő nevéért látogatják a betegeket és a rokonokat, tesznek szolgálatokat a szomszédaiknak, és még a szokásosnál is jobban igyekszenek elkerülni az igazságtalanságot és becstelenséget.
A Ramadán tehát hagyományosan a megbékélés, a szeretet, a megbocsátás és a spirituális felemelkedés hónapja. Megtisztítja a lelket és az egész közösséget a rossztettektől és a az elmúlt év hibáitól, energiát ad a változáshoz, átalakításhoz, ezért amikor véget ér a hónap, és elkezdődik az ünnep, a muszlim ember új eltökéltséggel és erővel tekint a jövő elé, megbánva múltbéli bűneit, rossz szokásait, és szilárdan elhatározva, hogy nem fog visszatérni hozzájuk. Így tehát a férfiak és nők, az egész közösség megtisztítja magát az alatt a hónap alatt, amely az év – és sok ember esetében egész életük – fordulópontjává válik.

(Dr. Abdul Wadoud Shalaby: Iszlám, az élet vallása)

2010. augusztus 24., kedd

Olvassuk rendszeresen a Koránt!

Abu Musa Al-Asari (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Kötelezzétek el magatokat a Kegyes Korán tanulásának. Rá esküszöm, Aki életemet a kezében tartja, könnyebben megszökik tőletek ez a tudás, mint a megbéklyózott teve”.

2010. augusztus 22., vasárnap

Hétvégi szeminárium

A következő hétvégi szeminárium nőknek insallah 2010. szeptember 4-én, szombaton lesz. Ez Ramadán áldott hónapjának utolsó 10 napjára esik, insallah használjuk ki ezt a különleges jutalmat rejtő időszakot!

Insallah a Ramadánra való tekintettel délben, 13 órakor kezdünk, DE ELŐTTE CSINÁLJUK A DÉLI IMÁT INSALLAH, és a beosztás a következőképpen alakul:

12:30-12:45 – érkezés, egymás boldog üdvözlése, önfeledt csevegés, tumultus a fürdőszobában stb.

12:45 - 13:15 - déli ima, egészséges ebéd (vagy BÁRMILYEN más ebéd) teljes hiánya miatti enyhe, nosztalgikus szomorkodás

13:15 – megvigasztalódás, majd kezdünk

13:20 – most már tényleg kezdünk!

13:30 – insallah valóban kezdünk

13:30 – 15:00 – első blokk

15:00 – 15:30 – délutáni ima

15:30 – 17:00 – második blokk

17:00 – 17:30 - délutáni ima

17:30 - 19:00 - harmadik blokk

Utána naplementi ima, majd közös iftár következik insallah.

Mivel ebéd NEM LESZ, kivételesen azt kérném, h. aki itt személyesen nem iratkozik fel valamelyik fogás elkészítésére, az CSAK INNIVALÓT hozzon, vagy nem romlandó dolgokat, mivel nem fogjuk megenni, és nem szeretném, ha bármi is kárba veszne.

Ha valaki szeretne akár a szeminárium előtti, akár az utáni napon itt aludni, az kérem, mihamarabb szóljon.

Mindenkit, muszlimokat és nem muszlimokat is szeretettel várunk!

Előadások

Kedves testvéreim, kedves barátunk,

Elhamdulillah visszaérkeztünk Törökországból, tehát az előadások rendje visszaáll a megszokott, kedd-csütörtök 18 órára. Ramadán áldott hónapjában minden előadás után közös iftárt is tartunk insallah, amelyre szintén mindenkit szeretettel várunk.

2010. július 12., hétfő

Nyári előadások

Kedves testvéreim, kedves barátunk,
Ettől a héttől, vagyis július 13-tól kezdve a lányoknál CSAK KEDDENKÉNT lesznek előadások.
A normális, kedd-csütörtöki rend insallah augusztus 19-től fog visszaállni.
A nyár során szokás szerint nem lesznek blogbejegyzések ezen a blogon, hanem helyette a nyári, törökországi blogra fogok írni insallah (amint internethez jutok).
Én holnap insallah elmegyek Törökországba, és nemigen leszek elérhető egészen augusztus 17-ig.
Mindenkinek szép nyarat és áldott Ramadánt kívánok!

2010. július 5., hétfő

Kötelékek

Omár ibn al-Khattab (r.a.) pedig azt mondta: „Az Iszlám kötelékei a la ilaha ill’Allah, az ima megtartása, a zakát megadása, és az engedelmesség azoknak, akiknek Allah hatalmat adott a muszlimok ügyeiben.”

2010. június 21., hétfő

Amit felhasználhatunk

Ali (r.a.) azt beszélte el, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) egyszer azt mondta: „Jaj az aranynak! Jaj az ezüstnek!” A társai nagyon megrémültek ettől a kijelentéstől, és azt kérdezgették egymás közt: „Akkor hát mi az a kincs, amit felhasználhatunk?” Omár (r.a.) azt mondta: „Majd én kiderítem nektek!” Elment Allah Küldöttéhez (s.a.w.), és megkérdezte: „Allah Küldötte! Amit mondtál, az megrémítette a társaid. Mi lenne hát az a kincs, amit felhasználhatnak?” Allah Küldötte (s.a.w.) azt felelte: „A megemlékező nyelv, a hálás szív, és a feleség, aki segít a férjének betartani a vallását.”

2010. június 17., csütörtök

Áldott Ragaib Éjszakát!

Anasz (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A Mindenható Allah azt mondta: Ádám fia, mindaddig megbocsátok neked, amíg Hozzám fohászkodsz, és az Én bocsánatomat kéred, bármi legyen is a bűnöd. Nem érdekel, Ádám fia, ha annyi bűnöd van is, mint a levegő az égben, ha az Én bocsánatomért könyörögsz, meg fogom adni neked. Ádám fia, ha úgy állasz is elém, hogy bűneid az egész földet beborítják, de hozzám mást nem társítasz, annyi bocsánattal fordulok feléd, hogy az egész földet betölti.”

Áldott Ragaib éjszakát kívánok mindenkinek! A Mindenható Allah fogadja el az imánkat és a fohászainkat.

2010. június 15., kedd

Megemlékezés


Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta: „Allah nem tett semmit kötelezővé úgy, hogy ne szabta volna meg az ismert kötelező mennyiségét, és ne adott volna felmentést alóla azoknak, akiknek jogos kifogásuk van – kivéve a Róla való megemlékezést. Mert ennek Allah nem szabta meg a határait vagy mennyiségét, és nem is fogad el kifogást arra, ha valaki nem emlékezik meg Allahról. Allah azt mondja: „Emlékezzetek meg Allahról állva, ülve és az oldalatokon fekve” (4:103). Éjjel és nappal, a szárazföldön és a tengeren, utazás közben és otthon, gazdagságban és szegénységben, betegségben és egészségben, titokban és nyíltan, minden helyzetben és minden körülmények között. És Allah azt mondja: „És magasztaljátok Őt reggel és este!” (33:42). És ha ezt megteszitek, Ő és az angyalai áldást fognak küldeni rátok.”

2010. június 13., vasárnap

Előadások nyáron - szavazás

Elkezdődött a nyár, és eljött az ideje, hogy eldöntsük, milyen rend szerint folyjanak tovább az előadások.
Kérlek, döntsd el, hogy neked mi lenne a legmegfelelőbb, és szavazz:

2010. június 8., kedd

Hit

Ibn Abbasz (r.a.) azt mondta: „Ahogy Ádám fia nem tud felmászni az égbe, a hit ugyanúgy nem képes belépni a szívébe, amíg Allah úgy nem dönt, hogy beengedi.”

2010. június 3., csütörtök

Istenfélők

Ibn Abu Hatim feljegyzése szerint Abu Darda (r.a.) azt mondta: „Ha bizonyossá válnék számomra, hogy Allah elfogadta akár csak egyetlen imámat is, az jobb lenne nekem, mint az egész világ, és minden, ami benne van. Mert Allah azt mondja: „Allah nem fogadja el, csak az istenfélőktől”.

2010. május 28., péntek

Evilági élet

Qatadah (r.a.) azt mondta: „Az evilági élet élvezet, de Allahra esküszöm, Akin kívül nincs más istenség, nagyon hamar elmúlik az az evilág népétől. Ezért, ha képes vagy rá, csak azt vedd el ebből az élvezetből, ami engedelmesség Allahnak. Bizony, nincs máshol hatalom, csak Allahnál.”

2010. május 26., szerda

Hétvégi szeminárium

Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A következő hétvégi szeminárium nőknek insallah 2010. június 12-én, szombaton lesz. Ez a nyár előtti utolsó szeminárium lesz, legközelebb majd csak Ramadán utolsó 10 napjában lesz szeminárium insallah.
Insallah reggel 10-kor kezdünk, és a beosztás a következőképpen alakul:

9:30 – 10:00 – érkezés, egymás boldog üdvözlése, önfeledt csevegés, stb.
10:00 – kezdünk
10:15 – most már tényleg kezdünk!
10:30 – insallah valóban kezdünk
10:30 – 12:30 – első blokk
12:30 – 13:30 – tumultus a fürdőszobában, déli ima, egészséges ebéd, közben szomorkodás az édességek hiánya miatt
13:30 – 16:00 – megvigasztalódás, majd második blokk
16:00 – délutáni ima, vacsora, beszélgetés, stb.

Az előző szeminárium kirobbanó sikerére alapozva ismét EGÉSZSÉGES szemináriumot hirdetünk. Tehát ismét kérjük a sütikék, csokikák, cukros dolgok mellőzését insallah, és inkább koncentráljunk a mag-gyümölcs-aszalt gyümölcs-egészséges dolgok vonalra.
Ha valaki szeretne akár a szeminárium előtti, akár az utáni napon itt aludni, az kérem, mihamarabb szóljon.
Mindenkit, muszlimokat és nem muszlimokat is szeretettel várunk!

2010. május 20., csütörtök

Hadísz

Hz. Aisa (r.a.) mondta: "Ha Zuleyha barátnői Raszulullah (s.a.w.) arcát látták volna, nem a kezükbe vágnak a késsel, hanem a szívükbe"
(Samai'l Tirmidhi)

2010. május 18., kedd

2010. május 10., hétfő

Elválás

„Azt mondják, hogy egy tudós ember egyszer látott valakit, aki egy sír mellett zokogott. Megkérdezte tőle, hogy miért sír, és az ember azt felelte: „Szerettem azt, aki ebben a sírban van, és mióta meghalt, nem lelek sem vigaszt, sem megnyugvást”. A tudós azt mondta erre: „Igazságtalan voltál magaddal, mikor azt szeretted, aki meghal. Ha Azt szeretnéd, Aki sosem hal meg, sosem kellene elszenvedned az elválás fájdalmát.”
(Ibn al-Dabbagh, Mahsariq anwar al-Qulúb)

2010. május 8., szombat

Csütörtöki hadísz

Abdullah ibn Busr (r.a.) arról számolt be, hogy az egyik társa azt mondta Allah Küldöttének (s.a.w.): „Allah Küldötte! Túl sok parancsolat van nekem az Iszlámban, mondj hát egyet, amibe mindig kapaszkodhatok”. Ő pedig azt felelte: „Az ajkad mindig legyen nedves Allah említésétől.”

2010. május 2., vasárnap

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha az emberek tudnák, milyen nagy áldás van az imára hívásban és az első sorban állásban, sorshúzással kellene eldönteni, ki részesülhet ebben a kitüntetésben. Ha tudnák, mennyire előnyös korán odaérni az imára, versengenének egymással, és ha tudnák, milyen érdem van az esti és a hajnali imában, akkor is eljönnének rá, ha térden kellene csúszniuk.”

2010. április 28., szerda

Hétvégi szeminárium

Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A következő hétvégi szeminárium nőknek insallah 2010. május 8-án, szombaton lesz. Insallah reggel 10-kor kezdünk, és a beosztás a következőképpen alakul:

9:30 – 10:00 – érkezés, egymás boldog üdvözlése, önfeledt csevegés, stb.
10:00 – kezdünk
10:15 – most már tényleg kezdünk!
10:30 – insallah valóban kezdünk
10:30 – 12:30 – első blokk
12:30 – 13:30 – tumultus a fürdőszobában, déli ima, egészséges ebéd, közben szomorkodás az édességek hiánya miatt
13:30 – 16:00 – megvigasztalódás, majd második blokk
16:00 – délutáni ima, vacsora, beszélgetés, stb.

Az előző szeminárium kirobbanó sikerére alapozva ismét EGÉSZSÉGES szemináriumot hirdetünk. Tehát ismét kérjük a sütikék, csokikák, cukros dolgok mellőzését insallah, és inkább koncentráljunk a mag-gyümölcs-aszalt gyümölcs-egészséges dolgok vonalra.
Kérnélek benneteket, h. aki a legutóbbi szemináriumon lelkesen jelentkezett előadónak, és még mindig komolyan gondolja, az insallah erősítse meg a jelentkezését (e-mail, telefon, személyesen).
Ha valaki szeretne akár a szeminárium előtti, akár az utáni napon itt aludni, az kérem, mihamarabb szóljon.
Mindenkit, muszlimokat és nem muszlimokat is szeretettel várunk!

2010. április 20., kedd

Hétvégi kirándulás

Részletek itt:

http://muszlimturaklub.blogspot.com/

Az idei év talán legszebb útvonala. Ne hagyjátok ki insallah.

Az éjszakai ima (tahadzsud)

A tahadzsud ima az, amelyet az ember az esti ima (isa) és a reggeli ima (fadzsr) között bármikor végez, de legjobb az éjszaka utolsó harmadában. Allah Küldötte (s.a.w.) szerint a kötelező imák után ez a legjobb ima.

Bizony, az istenfélők Kertekben lesznek, forrásoknál, megkapják azt, amit Uruk adott nekik. Bizony, ők ez előtt jót cselekvők voltak, csak keveset aludtak az éjszakából, és a hajnal előtti órákban bocsánatért könyörögtek. (Korán, 51:15.18)

Imám Ahmed azt jegyezte fel egy hosszabb hadísz részeként, Muadh ibn Dzsabal (r.a.) elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ne beszéljek neked a jóság kapuiról? A böjt, ami pajzs, az adakozás, ami eltörli a bűnöket, és az ember imája az éjszaka legsötétebb idején.”

Abdullah ibn Szalam (r.a.) beszélte el: Amikor Allah Küldötte (s.a.w.) Medinába érkezett, az emberek gyorsan köréje gyűltek, és én is köztük voltam. Amint az arcát megpillantottam, tudtam, hogy akinek ilyen arca van, az nem hazudik. Az első dolog, amit hallottam tőle, az volt: „Emberek! Etessétek az embereket, tartsátok meg a rokoni kötelékeket, terjesszétek a szalammal való köszöntést, és imádkozzatok éjszaka, mikor mások alszanak, és békében léphettek a Kertbe!”

Egy ember azt mondta Ibn Maszudnak (r.a.): "Nem tudunk felkelni az éjszakai imára". Ő azt felelte: "A bűneitek tartanak távol tőle".

Egy tanítványa azt mondta Haszan Baszrinak: "Nem tudunk felkelni éjszakai imára, mondj valami orvosságot, ami segíthetne ebben!" Haszan Baszri azt felelte: "Ne legyél engedetlen Allah iránt napközben, és Ő majd segít, hogy elébe állhass éjszaka!"

Ath-Thawri azt mondta: "Öt hónapig nem tudtam felkelni éjszakai imára egy bűn miatt, amit elkövettem."

Amikor Haszan Baszri a piacra ment, és látta a sok embert, akik hangos kiabálással és hiábavaló beszéddel voltak elfoglalva, azt mondta: "Rossz éjszakáik lehetnek..."

2010. április 15., csütörtök

2010. április 13., kedd

Hadísz

Adi ibn Hatim (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Egy sincs köztetek, akivel Ura ne beszélne akkor közvetlenül, közvetítő nélkül, és színről színre, úgy, hogy semmi sem takarja Őt. És akkor az ember majd jobbra néz, de nem lát ott semmit, csak a cselekedeteit, amelyeket ezen a világon követett el, és balra néz, de ott sem lát semmit, csak a cselekedeteit, amelyeket ezen a világon követett el, és előre néz, de ott sem lát semmit, csak a Poklot, közvetlenül az arca előtt. Védjétek hát magatokat a Pokol tüzétől, még ha csak egy fél datolyával tehetitek is.”

2010. április 7., szerda

Kedvcsináló

... a vasárnapi túrához.
Ma végigmentem az útvonalat, fotók itt:

http://halimahanif.multiply.com/photos/album/13/13

2010. április 6., kedd

Kis változás a hétvégi programban

A mai megbeszélés alapján, közkívánatra insallah VASÁRNAP megyünk szombat helyett. Minden más maradt az eddigiek szerint, csak ne szombaton, hanem VASÁRNAP 8-kor találkozunk insallah a Moszkva téren. Kora délután visszaérünk, tehát utána el tudtok menni szavazni insallah.

Következő kirándulásunk

Itt olvashatsz róla...

Kiindulópontunk, a Kegyes Korán

"Ez a Korán, Allah szava. Ha Allah szava hozzáférhető az emberiség vezetésére, akkor a szíveknek és elméknek a legteljesebb figyelemmel kell felé fordulniuk, hogy saját magunkat és társadalmunkat is megváltoztathassuk Annak az akarata szerint, Aki teremtett minket. A muszlimoknak, kiváltképpen azoknak, akik felelősséget éreznek az iránt, hogy másokat tanítsanak és vezessenek, el kell kerülniük azt, hogy félrevigyék őket a divatos elméletek és rendszerek, amelyeknek kevés közük van a hit, istenszolgálat, erkölcs, társadalmi és politikai kapcsolatok és a gazdaság Koránban lefektetett alapelveihez. Inkább azon kell fáradozniuk, hogy ezekhez az alapelvekhez visszatérjenek. Kiváltképp meg kell tartaniuk a Korán módszerét a vezetésben, a tanításban és az alapvető változások elérésében. Az olyan erőfeszítés, amelyet az Iszlám nevében tesznek, ám nem is a Kegyes Koránon alapul, és nem is engedélyezett abban, nem lehet sikeres."
(Ali Ünal)

2010. április 4., vasárnap

2010. március 29., hétfő

Hétvégi kirándulás

Az idénynyitó kirándulás:

http://muszlimturaklub.blogspot.com/

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Gyere velünk kirándulni!

Kedves testvéreim, kedves barátunk!

Április első hétvégéjétől insallah beindítjuk hétvégi túráinkat, kirándulásainkat. Ettől kezdve insallah (szinte) minden hétvégén szervezünk valamilyen szabadban töltendő programot.

A túrákon nők és gyermekek vehetnek részt, vallástól függetlenül, tehát muszlimokat és nem muszlimokat egyaránt szívesen látunk J. Férfiak azokon a rendezvényeken vehetnek részt, ahol ez külön fel van tüntetve (családi program). Ezzel kapcsolatban kérjük a megértéseteket.

A túrákról, útvonalakról, időpontokról a muszlimturaklub.blogspot.com címen tájékozódhatsz. Itt találhatod majd meg insallah a túrákról készült beszámolókat is.

Az útvonalak egy része kisgyerek-kompatibilis, vagyis babakocsival, műanyag motorral is járható, illetve a rövid táv miatt apró gyermeket is lehet hozni. Hosszabb távokra vagy nehezebb terepre kicsi gyereket csak akkor hozz, ha hajlandó vagy az út egy (nagy) részén cipelni (vagy meggyőzöd valamelyik résztvevőt, hogy cipelje ő).

A kiránduláson résztvevők minden alkalommal emléklapot kapnak, és év végén a legtöbb emléklapot összegyűjtőre értékes tárgynyeremény vár.

Sok szeretettel várunk, insallah csatlakozz hozzánk te is!

Halima
Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány
www.hanif.hu
www.hanifalapitvany.blogspot.com

2010. március 25., csütörtök

Imám Ghazali - Mukesfet al-Qulúb, 6.

Egyszer, mikor Dávid próféta (a.s.) hajlékában ült, és a Zsoltárokat olvasta, meglátott egy apró, vörös rovart a földön. Azt gondolta magában: „Vajon mi volt a Mindenható Allah célja, amikor ilyen semmi kis bogarat teremtett?” Allah pedig képessé tette ezt a bogarat a beszédre, és az azt mondta: „Allah prófétája, Uram azt azt parancsolta nekem, hogy a nap során mondjam azt ezerszer:
Magasztaltassék Allah, és hála Allahnak, és nincs más istenség, csak Allah, és Allah mindennél nagyobb!
És Uram azt parancsolta nekem, hogy az éjszaka során mondjam azt ezerszer:
Ó, Allah, küldj áldást és békességet Mohammedre, az írástudatlan prófétára, a családjára és a társaira!
És te, vajon te mit tudsz mondani nekem, amiből hasznom származhatna?”
Dávid (a.s.) megbánta, hogy haszontalannak tartotta az apró bogarat. Szíve megtelt istenfélelemmel, megbánással fordult Allahhoz, és Belé vetette bizalmát.
Amikor Ábrahám próféta (a.s.) a hibáira gondolt, ájultan zuhant a földre, és a szíve reszketését egy mérföldről is hallani lehetett. A Mindenható Allah leküldte hozzá Gábrielt (a.s.), aki azt mondta: „Mindenható Uram üdvözletét küldi, és azt mondta nekem: Gábriel, látod-e bizalmas barátomat, aki fél bizalmas barátjától?” Ábrahám (a.s.) azt felelte: „Gábriel, ha a hibáimra és következményeire gondolok, elfelejtem a barátságot.”
Ilyen a próféták, Allah barátainak, az igazaknak és az evilágot maguk mögött hagyóknak a helyzete és állapota. Gondolkodj hát el ezen!

(Ezzel vége az istenfélelemről szóló első fejezetnek.)

2010. március 23., kedd

Imám Ghazali - Mukesfet al-Qulúb, 5.

(5)Az ember kezében, ami azt jelenti, hogy nem nyújtja a kezét semmi felé, ami tilalmas. Inkább az felé nyúl, ami az Allahnak való engedelmességet segíti elő. Kab al-Ahbar azt mondta: „A Mindenható Allah teremtett egy zöld kristályból való palotát. Ebben a palotában hetvenezer ház van, és minden házban hetvenezer szoba. Nem léphet be ebbe a palotába más, csak az, akinek valami tilalmas dolgot kínáltak fel, de visszautasított azért, mert félte Allahot.”
(6)Az ember lábaiban, ami azt jelenti, hogy egy lépést sem tesz az Allah iránti engedetlenség felé. Inkább az engedelmesség és a Mindenható Allah megelégedése felé halad, és arrafelé indul, ahol a tudósok és Allah jóravaló szolgáinak társaságában lehet.
(7)Az ember engedelmességében. Az engedelmesség egyedül a Mindenható Allah megelégedéséért legyen. A hívőnek félnie kell a képmutatástól és fennhéjázástól. Ha ezt teszi, akkor azok közül való lesz, akikről Allah azt mondja: „És a Túlvilág Uradnál az istenfélőké.” (43:35). Egy másik ájában pedig azt mondja: „Bizony, az istenfélők kertekben és forrásoknál lesznek.” (15:45), és azt is: „Bizony, az istenfélők Kertekben és boldogságban lesznek” (52:17), és azt: „Bizony, az istenfélők biztonságos helyen lesznek, kertek és források között” (44:51-52). Ez olyan, mintha Allah azt mondaná, hogy a Feltámadás Napján meg fognak menekülni a Tűztől. A hívőnek az a kötelessége, hogy a félelem és a remény állapotában legyen. Ezért reménykednie kell a Mindenható Allah kegyelmében, és soha nem szabad lemondani róla. Allah azt mondja: „Ne mondjatok le Allah kegyelméről.” (39:53). Aki Allahot akarja szolgálni, az tartóztassa meg magát a rossztettektől, és könyörögjön bűnbocsánatért Allahhoz.

2010. március 19., péntek

Imám Ghazali - Mukesfet al-Qulúb, 4.

(3)Az ember szemében, ami azt jelenti, hogy nem néz arra, ami tiltott, legyen az étel, ital, ruha vagy bármi más dolog. És nem tekint vágyakozva erre a világra. Hanem ha az evilági dolgokra tekint, az mély gondolkodással teszi. És nem néz olyan dolgokra, amelyek számára tilalmasak.
Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Aki tiltott dolgokkal tölti meg a szemét, annak Allah tűzzel fogja megtölteni a szemét a Feltámadás Napján.”

(4)Az ember gyomrában, ami azt jelenti, hogy nem jut be semmi tiltott dolog a gyomrába, hiszen az súlyos bűn lenne. Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha a tiltott étel egy morzsája kerül egy ember gyomrába, akkor az egek és a föld minden angyala őt átkozza, amíg az a morzsa ki nem kerül a gyomrából.”

2010. március 16., kedd

Mukesfet al-Qulúb 3.

Az az igaz hívő, aki minden egyes testrészével féli a Mindenható Allahot. A jogtudós, Abu al-Layth azt mondta:
„Az istenfélelem (takva) hét dologban nyilvánul meg:
(1)Az ember nyelvében, és ez távol tartja őt attól, hogy hazudjon, rágalmazzon, pletykáljon, hamisan vádaskodjék és feleslegesen beszéljen. Ugyanakkor arra ösztönzi, hogy az Allahról való megemlékezéssel, a Kegyes Korán olvasásával és tudás szerzésével foglalja le magát.
(2)Az ember szívében, amelyből eltűnik az ellenségeskedés, vádaskodás, és a muszlim testvérei iránti irigység. Ez azért fontos, mert az irigység minden jó cselekedet ellensége.
Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Az irigység úgy emészti fel az összes jótettet, mint a tűz a száraz fát.”
Tudnod kell, hogy az irigység a szív legsúlyosabb betegségei közül való. És a szív betegségei nem gyógyíthatók másként, mint tudással, és azzal, ha e tudás szerint cselekszel.

2010. március 14., vasárnap

Imám Ghazali az istenfélelemről - 2. rész

A Mindenható Allah azt mondja:
„Ti, akik hisztek! Féljétek Allahot, és minden lélek azt nézze, hogy mit küldött előre holnapra,
Más szavakkal szólva, milyen cselekedetekkel készült fel az Ítélet Napjára. Azt jelenti ez, hogy szilárdan kell hinned, és az engedelmesség cselekedeteit kell végezned, hogy mindezért megkaphasd a jutalmat a Feltámadás Napján.
és féljétek Allahot! Bizony, Allah nagyon jól ismeri, amit tesztek.” (59:18)
Ez azért van, mert az angyalok, az egek, a föld, az éjszaka és a nappal mind tanúskodni fognak majd arról, amit az ember cselekedett – legyen az jó vagy rossz, engedelmes vagy engedetlen. Annyira, hogy még a saját testrészei is tanúskodni fognak ellene. A föld tanúskodni fog a hívő és mértékletes emberek mellett. Azt mondja majd: „Ez az ember imádkozott rajtam, böjtölt, elvégezte a zarándoklatot, és harcolt Allah útján!” Ezt hallva a hívő örvendezni fog.
És a föld tanúskodni fog a hitetlen és bűnös emberek ellen is. Azt mondja majd: „Társítást követett el rajtam, paráználkodott, részegítő italokat ivott és tiltott ételt evett!” Jaj, elvész majd az ilyen ember, ha az irgalmasok közt a Legirgalmasabb kikérdezi őt tetteivel kapcsolatban!

2010. március 13., szombat

Imám Ghazali - Mukesfet al-Qulúb

A következő néhány napban insallah Imám Ghazali egyik könyvéből, a Mukesfet al-Qulúbból olvashatjátok az istenfélelemről szóló fejezetet, részekre osztva. A könyv fordításán lassan, de biztosan dolgozom insallah :). Ha jók a visszajelzések, további fejezetek is felkerülhetnek.

Ma nézzük insallah a fejezet bevezetőjét:

A félelemről
Egy hadíszban, amely Allah Küldöttétől (s.a.w.) maradt fenn, azt olvashatjuk: „A Mindenható Allah teremtett egy angyalt, amelynek az egyik szárnya keletig ér, a másik pedig nyugatig. A feje a Trón alatt van, a lába a hetedik föld alatt. Annyi toll van a szárnyán, mint Allah összes teremtményének száma. Ha egy férfi vagy egy nő az én közösségemből áldást és köszöntést küld rám, Allah megparancsolja ennek az angyalnak, hogy vesse magát a fénytengerbe, amely a Trón alatt van. Aztán az angyal megrázza a szárnyát, és minden egyes tolláról lehullik egy csepp. A Mindenható Allah pedig minden cseppből egy angyalt teremt, amely a Feltámadás Napjáig bűnbocsánatért könyörög annak az embernek, aki az áldást küldte rám.”
Egyes bölcs emberek azt mondják, hogy a test egészségének a titka a kevesebb étel, a lélek egészségének a titka a bűntől való tartózkodás, az ember Iszlámjának az épsége pedig abban rejlik, hogy küldjön gyakorta áldást és köszöntést minden teremtmények legjobbikára, Mohammed Prófétára (s.a.w.).

2010. március 9., kedd

Hadísz


Omar ibn Al-Khattab (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha valaki megfelelően elvégzi a rituális mosdást, és utána azt mondja: Tanúsítom, hogy nincs más Isten, csak Allah, és Mohammed (s.a.w.) az Ő szolgája és Küldötte, és azt: Uram, vegyél engem azok közé, akik bűnbánók és akik megtisztultak, annak megnyílik a Paradicsom nyolc kapuja. Azon lép be a Paradicsomba, amelyiken akar”.

(arabul: Allahumme dzsealní minet-tavvabín ve dzsealní minel mutatahirín)

2010. március 6., szombat

Szomorúság


"Ó, Igazság keresői! Örüljetek a szomorúságnak. A találkozás eszköze az, amelyet a Szeretett bocsátott rátok, hiszen az ember Allahra emlékezik és Nála keres menedéket, ha eltölti a szomorúság.
A szomorúság kincs. A betegség és minden baj, amely az utadba kerül, kincs.
A szomorúság áldott szél, amely a szív tükréről a port lefújja – ne gondold hát, hogy pusztító vihar lenne.
A szeretet útján nem emlékezik más, csak aki szomorú – ezer köszönet hát érte."
Dzselaleddin Rúmi

2010. március 3., szerda

Fiókák


Ibn Maszúd (r.a.) azt beszélte el: Allah Küldöttét (s.a.w.) kísértük egy utazásán, amikor találtunk egy vörös madarat két fiókával. Megfogtuk a fiókákat, mire az anyamadár odajött, és kétségbeesetten verdesett a szárnyaival, hogy a fiókáit megvédje. Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Aki így kínozza ezt a madarat a fiókái elvételével, az azonnal adja vissza neki a kicsiket”.
Azt is észrevette, hogy felgyújtottunk egy hangyabolyt. „Ki tette ezt?” – kérdezte. – „Senkinek sincs joga tűzzel kínozni, csak a Tűz Urának.”

2010. március 2., kedd

Hétvégi szeminárium meghívó

Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A következő hétvégi szeminárium nőknek insallah 2010. március 27-én, szombaton lesz. Insallah reggel 10-kor kezdünk, és a beosztás a következőképpen alakul:

9:30 – 10:00 – érkezés, egymás boldog üdvözlése, önfeledt csevegés, stb.
10:00 – kezdünk
10:15 – most már tényleg kezdünk!
10:30 – insallah valóban kezdünk
10:30 – 12:00 – első blokk
12:00 – 13:00 – tumultus a fürdőszobában, déli ima, egészséges ebéd, közben szomorkodás az édességek hiánya miatt
13:00 – 15:00 – megvigasztalódás, majd második blokk
15:00 – 15:30 – délutáni ima
15:30 – 16:30 – harmadik blokk
16:30 – vacsora, beszélgetés, stb.

Az előző szeminárium kirobbanó sikerére alapozva ismét EGÉSZSÉGES szemináriumot hirdetünk. Tehát ismét kérjük a sütikék, csokikák, cukros dolgok mellőzését insallah, és inkább koncentráljunk a mag-gyümölcs-aszalt gyümölcs-egészséges dolgok vonalra.

Kérnélek benneteket, h. aki a legutóbbi szemináriumon lelkesen jelentkezett előadónak, és még mindig komolyan gondolja, az insallah erősítse meg a jelentkezését (e-mail, telefon, személyesen).

Ha valaki szeretne akár a szeminárium előtti, akár az utáni napon itt aludni, az kérem, mihamarabb szóljon.

Mindenkit, muszlimokat és nem muszlimokat is szeretettel várunk!

Halima

2010. február 28., vasárnap

Segítségkérés

Ha van köztetek, aki olvasta / szívesen újraolvasná A szív könnyei című könyvünket, akkor nagy segítségünkre lehetne most. Insallah újranyomjuk ezt a könyvet, mert az első kiadás példányai elfogytak. Itt az alkalom, h. az első kiadás hibáit kijavítsuk az új kiadásban. Ha rá tudsz szánni néhány napot, kérlek, segíts te is.
A következőképpen kellene csinálni:
- elkezdeni újraolvasni a könyvet
- egy külön papírra felírni, h. melyik oldalon, hányadik sorban találtál hibát
- a végén a papírt fizikálisan, vagy a begépelt változatát e-mailben eljuttatni hozzám.
Mindennek insallah az elkövetkezendő max. két hétben végbe kellene mennie.
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki segíteni tud ebben a kérdésben. A Mindenható Allah jutalmazzon a munkátokért.
Halima

János próféta (a.s.)

"Béke legyen vele a napon, amikor megszületett, és a napon, mikor meghal, és a napon, amikor fel lesz támasztva élve." (19:15)
Ibn Dzsarir azt jegyezte fel Szufian ibn Ujajnától (r.a.): „Három helyzet van, amelyben az ember a legmagányosabb. A napon, amikor megszületik, és látja, hogy ki kell jönnie onnan, ahol addig volt. A napon, amikor meghal, és látja az embereket, akiket soha többé nem fog látni. És a napon, amikor feltámad, és látja magát a nagy összegyűjtésben. A Mindenható Allah megtiszteltetésben részesítette Jánost (a.s.), Zakariás (a.s.) fiát, amikor biztonságot ígért neki ezen a három napon: Béke legyen vele a napon, amikor megszületett, és a napon, mikor meghal, és a napon, amikor fel lesz támasztva élve.”.

2010. február 25., csütörtök

Mohammed Próféta (s.a.w.) szeretete

Allah barátai és az igazi hívők a Próféta (s.a.w.) szeretetével fényesítik a szívüket, amíg a legtisztább és legfinomabb vésetek is láthatóvá válnak szívük tiszta tükrében. A fizikai tükrökben csak kézzelfogható, anyagi dolgok, formák, színek tükröződhetnek. Allah barátainak és az őszinte hívőknek azonban isteni fény ragyog szívük tükrében.
Akik szépek, szívesen látják magukat a tükörben. Szemeket és szíveket keresnek, amelyekben szépségük tükröződik. Ez a kívánság a világmindenség és az emberi lények teremtésének oka. A Mindenható Allah azt mondja egy hadísz kudsziban:
„Rejtett kincs voltam. Azt akartam, hogy megismerjenek, ezért teremtettem a teremtést.”
Mivel a teremtés az Ő Fényével kezdődött, a világon minden próféta, Ádámtól (a.s.) kezdve, az Ő Fényének szépségét és kiáradását hordozta.
Minden szépség Allahé. Minden szépséget Ő teremtett. Amiben szépség van, az az Ő szépségének visszfénye. Nincs olyan virág a földön, amely ne az Ő Fényét tükrözné. A Legmagasztosabb Allah nélkül semmi nem létezhetne. Ő létezik, és ezért létezünk mi is. Az Ő isteni Fénye soha nem halványul el.
Dzselaleddin Rúmi így írja le ezt a szépséget a Meszneviben:
„Mikor Gábriel kitárta egyik szárnyát, az átfogta a Keletet és a Nyugatot. Amikor a Próféta (s.a.w.) látta őt, csaknem elalélt Annak a Nagyságától, aki ezt a szépséget adta Gábrielnek.
Ám ha a Próféta (s.a.w.) kitárta volna lényegének elképzelhetetlen szárnyait, Gábriel alélt volna el, és nem tért volna magához soha többé.
Mert mikor a Küldött (s.a.w.) a végső határt jelző tüskefához ért, Gábrielnek meg kellett állnia, és nem kísérhette tovább.”
Allah Küldötte (s.a.w.) a legszeretettebb minden lény közül, felettük áll különleges személyiségével. A legcsodálatosabb és legkiemelkedőbb jellemű a múltban és a jövőben, a legirgalmasabb az emberek között, az egyetlen vezető és tanító. Abból a szívtelen népből, amelynek tagjai elevenen temették el saját lányaikat, olyan embereket nevelt, akik sírtak Allah szeretetétől, és megtanította nekik a Könyvet, a titkokat és a bölcsességet. Jobban kell őt szeretnünk mindennél és mindenkinél a teremtésből, hogy a tökéletes hitet elérhessük.
„Egyikőtök sem igazi hívő, amíg nem szeret engem jobban, mint a szüleit, a családját, és minden emberi lényt.”
Ez a hadísz figyelmeztet arra, hogy a tökéletes hitet a Próféta (s.a.w.) szeretetén keresztül érhetjük el. Az elégedettség és jóság kapui zárva vannak azok előtt, akik távol vannak ettől a szeretettől. Minden más szeretet magvai csak az ő szeretetének földjében csírázhatnak ki. Ő a szívek elégedettségének és jóságának forrása. Az ő szeretete számos kőszívet változtatott gyémánttá, tett aranyhoz vagy ezüsthöz hasonlóvá.
(Osman Nuri Topbas)

Áldott Mevlidet mindenkinek. A Mindenható Allah adja meg nekünk, hogy a szívünk képes legyen megtelni az Ő és a Küldötte (s.a.w.) szeretetével.

2010. február 22., hétfő

58:22

"Nem találsz egyetlen népet sem, amely hinne Allahban és az Utolsó Napban, amely szeretné azokat, akik ellenszegülnek Allahnak és a Küldöttének, még ha az apáik lennének is, vagy a fiaik, vagy a testvéreik, vagy a rokonaik. Ők azok, akiknek Ő (Allah) a szívébe írta a hitet, és a Tőle való lélekkel segítette meg őket. És bebocsátja őket Kertekbe, amelyek alatt folyók folynak, abban fognak lakozni örökké. Allah elégedett velük, és ők elégedettek Vele. Ők azok, akik Allah társasága. És bizony, Allah társasága, ők lesznek a sikeresek!" (58:22.)
A két Szahíhban azt olvashatjuk, Abu Szad al-Khudri (r.a.) elbeszélésében, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Allah, a Hatalom és Dicsőség Ura azt mondja majd a Paradicsom lakóinak: ’Ó, Paradicsom lakói!’, ők pedig felelnek: ’Szolgálatodra, Urunk, minden jó a Te kezedben van’. ’Elégedettek vagytok-e’ – kérdezi majd Allah. ’Hogyne lennénk elégedettek, Urunk, amikor megadtad nekünk azt, amit rajtunk kívül egyetlen teremtményednek sem?’ ’Ne adjak-e valamit nektek, ami még ennél is jobb?’ – kérdezi Allah. ’Mi lehetne ennél jobb, Urunk?’ ’Kiárasztom rátok az Én megelégedésemet, és soha többet nem leszek elégedetlen veletek.’”

2010. február 19., péntek

Bizalmas barátság

"Amikor a Mindenható Allah Ábrahám prófétát (a.s.) bizalmas barátjául választotta, az angyalok nem értették a döntését, és azt mondták: „Urunk, hogyan lehet Ábrahám a Te bizalmas barátod, amikor lefoglalja a saját élete, a gyermekei és a vagyona?” Allah pedig azt felelte: „Én nem a szolgáim vagyonát vagy külsejét nézem, hanem csak a szívüket és a cselekedeteiket. Ábrahám csak nekem szentelte magát, senki másnak. Ha akarjátok, próbára tesszük őt.”
És elküldte Ábrahám prófétához (a.s.) Allah Gábriel angyalt emberi alakban. Akkoriban Ábrahám próféta (a.s.)a nyájait őrizte. Tizenkét kutya terelte a nyájakat, és a nyakörvük aranyból volt, az evilági vagyon megvetésének jelképeként. Gábriel üdvözölte Ábrahám prófétát (a.s.), és megkérdezte: „Kié ez a nyáj?” „Allahé, de rám bízta őket” – felelte Ábrahám (a.s.). „Eladnál nekem egyet belőlük?” – kérdezte Gábriel. „Említsd Allahot egyszer, és neked adom a nyáj egyharmadát” – válaszolt Ábrahám próféta (a.s.). És Gábriel azt mondta: „Mindenek felett áll és szent Allah, az angyalok és a Lélek Ura.”
Ábrahám próféta (a.s.) nekiadta a nyáj harmadát, és azt mondta: „Említsd Allahot még egyszer, és neked adom a nyáj második harmadát is. Említsd Őt harmadszor, és tiéd az egész nyáj és a kutyák. És ha negyedszer említed Őt, a rabszolgád leszek én magam is.”
A Mindenható Allah azt kérdezte Gábrieltől: „Milyennek találtad hát bizalmas barátomat?” Gábriel pedig azt felelte: „Milyen kitűnő szolga!”
Ekkor Ábrahám próféta (a.s.) azt mondta a pásztorainak: „Hajtsátok a juhokat ennek a barátomnak a házához!” Gábriel azonban azt mondta: „Nincs rájuk szükségem, mert én Gábriel vagyok.” „Ha te Gábriel vagy is” – mondta Ábrahám próféta (a.s.) - „hát én Allah bizalmas barátja vagyok, és nem fogom visszavenni azt, amit az Ő nevében adtam!”
A Mindenható Allah pedig azt sugalmazta Ábrahám prófétának (a.s.), hogy adja el a nyájakat, az árukból pedig vegyen földeket, amit adjon adományba."
Mahmud Sami Ramazanoglu, q.s.

2010. február 16., kedd

Barátság


"Ha a barátaim hibáit nézném, barát nélkül maradnék. Mert nincs olyan barát, aki hiba nélkül való lenne. A jó embereket mindenki szereti. Az igazi művészet az, hogy megtanuljuk a kevésbé jókat is szeretni."
(Bahauddin Naqsband)

2010. február 15., hétfő

Leborulás


Rabia ibn Kab al-Aszlami (aki Allah Küldöttének szolgája és a Pad Népének egyike volt) arról számolt be: „Éjszaka mindig Allah Küldöttével (s.a.w.) maradtam, vizet vittem neki a mosdáshoz, és kiszolgáltam őt. Egyszer azt mondta nekem: ’Kérj valamit tőlem’. ’Veled szeretnék lenni a Paradicsomban’ – mondtam én. ’És mi mást szeretnél?’ – kérdezte. ’Semmi mást’ – feleltem. Erre ő így válaszolt: ’Akkor segíts nekem és saját magadnak azzal, hogy hosszabb időt töltesz leborulásban’.

2010. február 12., péntek

Hadísz

Szufian ibn Abdullah (r.a.) azt beszélte el: Azt mondtam Allah Küldöttének (s.a.w.): „Allah Küldötte! Mondj nekem valamit, ami mellett mindig kitarthatok.” Azt felelte: „Mondd: az én Uram Allah, és légy állhatatos ebben”. Megkérdeztem: „Allah Küldötte! Mitől féltesz engem a legjobban?” Erre megfogta a nyelvét, és azt mondta: „Ettől”.

2010. február 9., kedd

Hadísz

Imám Ahmed azt jegyezte fel Abu Muszától (r.a.), hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Allah Ádámot úgy teremtette, hogy felvett egy marék agyagot a föld minden részéről, ezért lett ehhez hasonló Ádám fia: fehér, fekete, vörös, vagy ami közötte van, és jóravaló és gonosz, és ami közötte van.”

Működik a mailem

Elhamdulillah, minden rendben van a fiókommal, ismét megkapom az e-mailjeiteket insallah.

2010. február 7., vasárnap

Szolgálati közlemény

Jelenleg sajna nem megy sem a hanifos, sem a salamos e-mail címem. Már kapcsolatba léptem az ISP-mel, és insallah mielőbb intézkedni fognak. De addig is tudjátok, h. a szombat este után küldött mailokat nem kaptam meg. Insallah mihamarabb visszaáll a normális helyzet.

2010. február 4., csütörtök

Mai hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Törekedjetek a jó cselekedetekre, mielőtt legyőzne benneteket a hét dolog egyike. Vagy akkora éhségre vártok, hogy megfeledkezzetek miatta az imádkozásról, akkora gazdagságra, hogy megrontson benneteket, akkora betegségre, hogy magatehetetlenné váljatok, olyan öregségre, amely elveszi az eszeteket, vagy hirtelen halálra, vagy a Dadzsalra, aki a legrosszabb, amit el tudtok képzelni, vagy az utolsó órára – amely a legrosszabb és a legjobb is lesz?”

Múlt csütörtöki hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Az erős hívő jobb és drágább Allahnak, mint a gyenge. Minden jó közül csak arra vágyjatok, ami a legjobb nektek. Egyfolytában kérjétek Allah segítségét, és ne hagyjatok fel vele soha. Ha baj ér benneteket, ne mondjátok: ha ezt vagy azt tettem volna, más eredményre jutok, hanem csak azt mondjátok: a Mindenható Allah így döntött, és akarata szerint cselekedett. A „ha” szó a gonosz kapuit nyitja meg."

2010. február 3., szerda

Adomány

Abu Musza Al-Asari (r.a.) arról számolt be, hogy a Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Az adomány kötelező minden muszlim számára.” Ő megkérdezte a Prófétát: „És ha nem engedheti meg magának?” A Próféta (s.a.w.) így felelt: „Akkor dolgozzék a két kezével, és annak gyümölcséből adakozzék”. Ismét megkérdezte: „És ha nem képes dolgozni?” A Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Akkor segítsen azokon, akiknek szükségük van rá, és akiket igazságtalanság ért”. „És ha még ezt sem tudja megtenni?” „Akkor serkentsen másokat a jóra, s tartsa őket vissza a rossztól”. „És ha még erre sem képes?” A Próféta (s.a.w.) erre azt felelte: „Akkor saját maga rosszat ne cselekedjék, mert bizony az is adomány a részéről”.

2010. január 29., péntek

Hétvégi szeminárium meghívó

Kedves testvéreim, kedves barátunk!

A legközelebbi szeminárium insallah 2010. február 13-án, szombaton, délelőtt 10 órai kezdettel lesz.

Az időbeosztás insallah a következőképpen alakul:

1. blokk: 10:00-12:30
12:30-13:30 – déli ima, ebéd
2. blokk: 13:30-15:00
15:00-15:30 – délutáni ima
3. blokk: 15:30-17:00
17:00 – naplementi ima, vacsora, beszélgetés…

A szemináriumok története során először megpróbálunk insallah ÉDESSÉGMENTES SZEMINÁRIUMOT szervezni. Kérünk benneteket, ez alkalommal NE hozzatok SEMMILYEN cukorban dúskáló dolgot, sütikét, csokikát stb., helyette inkább egészséges finomságokat insallah (magok, gyümölcsök stb.)
Vidékieknek, messziről érkezőknek szükség esetén tudunk szállást biztosítani.

Kérlek, mielőbb jelezzétek nekem insallah, hogy szeretnétek-e részt venni ti is a szemináriumon.

Halima
Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány
www.hanif.hu
www.hanifalapitvany.blogspot.com

2010. január 28., csütörtök

Szépség

„Aki mindent a legjobban teremtett”
Mindenben, még ha az az elképzelhető legcsúnyábbnak tűnik is, valamilyen szempontból ott van az igazi szépség. Igen, minden a világmindenségben, minden esemény, minden dolog vagy szép, vagyis ott van benne maga a szépség, vagy eredményeit, következményeit tekintve szép, vagyis rejtett szépség van benne. Vannak olyan események, amelyek látszólag rosszak, vagy zűrzavarosak, de a külsőség fátyla mögött a szépség és rend legszebb példái ragyognak.
Tavasszal a viharos eső és sáros föld fátyla alatt számtalan gyönyörű virág és dúsan zöldellő növény rejtőzik. Az őszi elmúlás és gyászos elválás mögött pedig a szeretetre méltó apró állatok, a néma virágok barátai megszabadulnak életük kötelességeitől, és megpihennek, hogy megmeneküljenek a tél keménységétől és csapásaitól, amelyek az Isteni Hatalom és Dicsőség megnyilvánulásai. Ez alatt a fátyol alatt már készülődik az új, csodálatos tavasz.
A katasztrófák, természeti csapások, éhínség, földrengés és betegség fátyla mögött rengeteg megfoghatatlan virág nyílik. Számtalan, másképp meg nem valósuló lehetőség csírázik ki, szökik szárba és hoz virágot a látszólag csúf, gyászos események miatt – mintha a nehézségek és változások megtermékenyítő esőként öntöznék őket.
Bediüzzaman Said Nursi

2010. január 27., szerda

Oszmán kalifa (r.a.) mondása

Négy dolognak semmi haszna: a tudásnak, gyakorlat nélkül, a vagyonnak, ha valaki nem Allah útján költi, az istenszolgálatnak, ha valaki felvágásból végzi, és a hosszú életnek, jócselekedetek nélkül.

2010. január 24., vasárnap

Gazdát keres...

Gazdát keres 1 db Aloe saponaria, 2 éves sarj, de már különültetve. A saját növényem szaporulata, ezért NAGYON szívemen viselem a sorsát. Sajnos azonban Aloe fajaim már olyan tömegben borítják el a lakást, hogy legalább egytől muszáj megválnom.

Az A. saponaria ideális új gazdája:
- nagyon szereti a növényeket, nem csak dekorációs elemnek, hanem a Mindenható Allah teremtő művészete utánozhatatlan elemének tartja őket,
- NEM felejti el meglocsolni...
- nyáron a szabadban, napos helyen (közvetlen napon a legjobb), tehát kertben, erkélyen, függőfolyosón stb., télen nem meleg, de fagymentes, világos helyiségben tudja tartani (nagyon fontos, egyáltalán nem fagytűrő), pl. veranda, üvegezett erkély, fűtetlen szoba, végső esetben két ablak között,
- nincsenek kicsi gyermekei, vagy jól el tudja tőlük különíteni a növit, mert eléggé (nagyon) szúrós, komoly sérüléseket is képes okozni (mint azt átültetés közben magam is tapasztaltam),
- nagyon is tisztában van vele, hogy egy növény is emanet (olyan ránk bízott dolog, amivel az Ítélet Napján majd el kell számolnunk), akárcsak az állatok, sőt, talán jobban is, mert egy növény még hangot sem tud adni a problémáinak.

Az Aloe saponaria kb. így néz ki:Ez NEM Aloe vera, tehát NEM az ismert gyógynövény, nem lehet letördelni a leveleit, és különböző helyekre kenegetni a levét. Elég nagyra nő.

Várom a jelentkezőket, akik szívesen nevelnék tovább ezt a kis drágát. Nem azt mondom, hogy motivációs levelet kell írni, de gondoljátok át, hogy tényleg kell-e egy ilyen szúrós izé otthonra :).
Valamint gazdát keres egy MÉG NEM cserepezett, de már gyökeres Diffenbachia sp. hajtás is, ebből a színűből:Ez egész évben szobában tartható, eléggé igénytelen növény, viszont mérgező, tehát kisgyerekeseknek csak akkor, ha a gyerek számára nem elérhető helyen tudják tartani.

Tavaszi átültetés után pedig tetemes mennyiségű Aloe mitriformis sarjnak keresek majd gazdát.

Befejeztem az offolást insallah :).

2010. január 21., csütörtök

Fohász

Abdullah ibn Amr (r.a.) azt beszélte el, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) fohászkodott Ábrahám (a.s.) fohászával: „Uram! Bizony, azok sokakat félrevezettek az emberek közül. Hát aki engem követ, az bizony hozzám tartozik, a hívők közé, és aki nem engedelmeskedik nekem, hát bizony, Te vagy a Megbocsátó, az Irgalmas”. És fohászkodott Jézus (a.s.) fohászával: „Ha megbünteted őket, hát bizony a Te szolgáid ők, és ha megbocsátasz nekik, hát bizony Te vagy a Mindenható, a Bölcs.” És hozzátette: „Uram, mentsd meg a népemet! Uram, mentsd meg a népemet! Uram, mentsd meg a népemet!”, és sírt. A Mindenható Allah pedig leküldte hozzá Gábrielt (a.s.): „Gábriel, menj Mohammedhez, és bár Urad jobban tudja, kérdezd meg, hogy miért sír!” Gábriel (a.s.) elment Allah Küldöttéhez (s.a.w.), aki megismételte neki, amit a fohászában mondott. A Mindenható Allah pedig azt mondta: „Menj el Mohammedhez, Gábriel, és mondd meg neki ezt: „Elégedetté fogunk téged tenni a népeddel, és nem fogunk úgy bánni velük, ahogy az neked nem tetszik.”

2010. január 20., szerda

Hat óra...

Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „A bal oldalon lévő Kísérő hat órára felemeli a tollát azután, hogy egy muszlim szolga bűnt követett el. Ha ezalatt megbánja és Allah bocsánatát kéri érte, akkor ezt a cselekedetet eldobja. Különben egy bűnnek jegyzi fel.”

2010. január 17., vasárnap

Az őszinteségről

"A Próféta (s.a.w.) azt mondta: „Minden ember el fog veszni, kivéve a tudósok, és minden tudós el fog veszni, kivéve azok, akik a tudásuk szerint cselekszenek, és ők is el fognak veszni, kivéve az őszinte, kizárólagos hittel hívők, de még ők is nagy veszélyben vannak”. Vagyis azt mondhatjuk, hogy kizárólag azok lehetnek sikeresek, akiknek hite és szándéka őszinte, komoly és tiszta. Rendkívül fontos tehát, hogy őszinték legyünk. A legkisebb jótett, amit őszinte, tiszta szándékkal hajtunk végre, többet ér, mint ezernyi olyan, amit a nélkül. És a tetteink akkor őszinték, ha a Mindenható Allah parancsainak engedelmeskedve és az Ő megelégedését keresve hajtjuk végre őket.
Mindenben van őszinteség. Egy morzsányi szeretet, ha őszinte, többet ér, mint tengernyi üres szeretet, amelyért valamilyen viszonzást várnak. Valaki így írta le az őszinte, tiszta szándékú szeretetet: „Nem akarok viszonzást, kárpótlást vagy jutalmat a szeretetért, mert az a szeretet, amely vár valamit viszonzásul, gyenge és rövid életű”. Az őszinte szeretet ott van az emberi természetben, és ott van minden édesanyában. Az édesanyák szeretete testesíti meg az őszinte, tiszta szándékú szeretetet a maga valójában. Ennek az a bizonyítéka, hogy ennek a tiszta szeretnek a misztériuma okozza azt, hogy az anyák nem várnak viszonzást vagy fizetséget azért, hogy a gyermeküket szeretik, és hogy az életüket, sőt, még örök boldogságukat is feláldoznák értük. Egy tyúknak nincs semmije, csak az étele – és mégis gondolkodás nélkül odadobja, hogy megmentse kiscsibéjét a kutya fogaitól. Hüszrev saját szemével látta, ahogy a tyúk ezt tette."

(Bediüzzaman Said Nursi: Őszinteség és testvériség)

2010. január 7., csütörtök

Haszan Baszri

Haszan Baszri (r.a.) azt mondta:
"Ez a világ álom, a Túlvilág pedig a felébredés. Közöttük ott a halál. És az ember… az ember nem más, mint egy csokorra való álom, és aki elszámolásra hívja saját magát, az győztes lesz, aki pedig megfeledkezik az elszámolásról, az veszíteni fog. Aki a dolgok végét tartja szem előtt, az nyer vele, aki pedig a szenvedélyeit követi, az eltévelyedik. Aki türelmes és fél, az biztonságban van. Aki engedelmeskedik és tanul, az látni fog, és aki lát, annak gyarapodik a tudása, és akinek gyarapodik a tudása, az megért, és aki ért, az cselekszik.
Ezért, ha eltévedsz, menj vissza a saját nyomodon. És ha bánt vagy nyugtalanít valami, fordulj el tőle, ha tudatlan vagy egy kérdésben, kérdezz, ha feltámad a haragod, fogd vissza, és tudd: a legjobb cselekedetek azok, amelyekre kényszeríteni kell magunkat."

2010. január 1., péntek

Türelem

Abdurrahman ibn Zaid ibn Aszlam (r.a.) azt mondta: „A türelemnek két része van: türelmet mutatni Allah megelégedését keresve abban, amivel Ő elégedett (ti. az istenszolgálat cselekedetei és a Neki való engedelmesség), még ha az nehéz is a szívnek és a testnek. És türelem és kitartás abban, hogy elkerüljük azt, amivel Allah nem elégedett, még ha vágynánk is rá. Akik elsajátítják ezeket a tulajdonságokat, azok a türelmesek között lesznek, akiket Allah üdvözöl majd (a Paradicsom kertjében), ha Ő is úgy akarja.”