2008. április 30., szerda

Hadísz

Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Három dolog van, ami minden bűn forrása, és amit mindenképpen kerüljetek el. Az első a büszkeség. A büszkeség okozta, hogy Iblísz nem borult le Ádám előtt. A második a mohó vágy. A mohó vágy miatt evett Ádám a tiltott gyümölcsből. A harmadik az irigység. Az irigység okozta, hogy Ádám két fia harcolt egymással, s hogy egyikük megölte a másikat.”

2008. április 29., kedd

Hétvégi kirándulás

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Vasárnap, május 4-én kirándulni megyünk insallah. Az útvonal: Moszkva tér, Zugliget (libegő), János-hegy, Normafa, Széchenyi-hegy.

Találkozó: 9:30-kor a Moszkva téren, az óránál (metrókijárattal szemben)
Költségek: a libegő 500 ft
Egyéb: szendvicsekről insallah gondoskodunk, innivalót hozzatok magatokkal, aki szükségesnek tartja, az a sütemény-édesség-csokoládé ételcsoport tagjait is hozhatja.
Önjáró méretű/korú gyermekeket hozzatok bátran insallah. A libegőn babakocsi nem szállítható.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Halima

Fatma hazamegy...


Fél év után, amelyet társaságunk életébe aktívan bekapcsolódva töltött, Fatma holnap hazautazik Törökországba. Azt hiszem valamennyiünk nevében megköszönhetem a beszélgetéseket, segítséget, mosogatásokat, együtt töltött időt.
Insallah visszavárunk, Fatma! A Mindenható Allah adjon neked minden jót, és vezessen téged minden körülmények között.

2008. április 28., hétfő

Voltunk állatkertben...

És, elhamdulillah, a szokásostól eltérően gyönyörű idő volt...


Úszókák:


Te miért is fotózol engem?


Hamzának :)


Teve

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha valaki meghal, megszűnnek a tettei, kivéve hármat: a folyamatos adomány, a tudás, amiből másoknak haszna származik, és a jóravaló gyermek, aki érte fohászkodik”.

2008. április 26., szombat

Imám Ghazali, 3. rész

Büszkeség, fennhéjázás, önimádat. Nehezen gyógyítható betegség ez. Lényege, hogy az ember önimádattal és saját fontossága tudatában tekint magára, másokra pedig megvetéssel. Olyan ez, mint amikor a megátkozott Iblísz azt mondta: „jobb vagyok én, mint ő, mert engem tűzből teremtettél, őt pedig agyagból.” (38:77). Ennek eredménye, hogy az ember saját magát magasztalja, igyekszik minden beszélgetés előterébe kerülni, és megvetésével sújtja azokat, akik ellent mondanak neki. Fennhéjázó ember az, aki durván ad tanácsot, de mások tanácsát is durván fogadja. Bárki, aki jobbnak tartja magát a Legmagasztosabb Allah többi teremtményénél, fennhéjázó. Tudnod kell, hogy az a jó ember, aki jó Allah szemében, és elnyeri az örökkévaló hajlékot. Erről pedig embernek tudomása nem lehet, mert ezt csak Allah tudja, és csak az idők végén derül ki. Tehát ha azt hiszed, hogy jobb vagy másoknál, az nem más, mint puszta tudatlanság. Inkább ne tekints úgy senkire, hogy ne arra gondolnál, hogy jobb nálad. Ezért ha egy gyermeket látsz, gondold azt: ő még semmi bűnt el nem követett Allah ellen, jobb ember tehát, mint én. Ha egy öreg embert látsz, gondold azt: ő sokkal régebben szolgálja Allahot, mint én, biztos jobb ember hát nálam. Ha tudóssal találkozol, gondold azt: neki megadatott, ami nekem nem, elérte, amit én nem értem el, tudja, amit én nem tudok – hogyan hasonlíthatnám hát magamat hozzá? Ha tudatlan emberrel találkozol, gondold azt: ez az ember tudta nélkül követett el bűnt Allah ellen, én pedig tudatosan. Allah törvénye szigorúbb velem, mint vele, nem tudhatom hát, hogy melyikünk milyen végre jut. Ha hitetlennel találkozol, mondd azt: nem tudhatom, lehet, hogy muszlim lesz, és jótettekkel fogja bevégezni életét. Amikor az Iszlámot felveszi, bűnei megbocsáttatnak, de ami engem illet, lehet, hogy Allah tévelygésbe visz, hitetlenné válok, és amikor Allah előtt állok majd, azok között leszek, akiket büntetéssel sújt.

A fennhéjázás nem hagyja el a szívedet, amíg el nem fogadod, hogy az a nagy ember, aki Allah szemében nagy. Ezt pedig nem tudhatod meg az idők végezete előtt. Féld hát az idők végezetét, és azon igyekezz, hogy a Legmagasztosabb Allah igaz szolgái közé tartozz. Az, hogy most erős hitű és elszánt vagy, nem jelenti, hogy később nem fogsz megváltozni. A szívek titkát csak Allah ismeri, és ő a helyes útra vezeti azt, akit akar, és tévelygésbe azt, akit akar.

2008. április 25., péntek

Fontos kiegészítés az állatkerthez

Hősiesség ide, hősiesség oda, ha esik az eső, nem megyünk.

Imám Ghazali, 2. rész

Képmutatás. Ez voltaképpen a hitetlenség látens formája. A lényege az, hogy megkeresed az emberek szívében azt a helyet, amellyel befolyásod alá vonhatod őket. A befolyás szeretete olyan szabadjára engedett vágy, amely sok embert vezetett már a pusztulásba. Pusztulásukat azonban csak maguknak köszönhetik. Ha az emberek valóban objektíven ítélnének, rájönnének, hogy oly sok ember szellemi törekvései, imái, és mindennapi szokásai képmutatásból erednek, és a képmutatás elpusztítja minden érdemüket. A hagyomány szerint a feltámadás napján egy mártír a pokolra kerül, és azt mondja: „Uram, a te utadon harcolva haltam mártírhalált”. A Legmagasztosabb Allah pedig azt feleli neki: „arra vágytál, hogy az emberek azt mondják, bátor vagy. Ez meg is történt, megkaptad hát a jutalmadat a jótettedért még az előző világban.”

Villám-értesítés

As-salamu alaykum,

Holnap, vagyis április 26-án, szombaton állatkertbe megyünk insallah.

Találkozó: reggel 9-kor az Állatkert főbejáratánál.
Költség: felnőtt jegy 1690, gyerek 1190.

Mindenkit szeretettel várunk.

Halima

2008. április 24., csütörtök

Imám Ghazali

"Itt is felhívom figyelmed a szív három legnagyobb bűnére, hogy őrizkedhess tőlük, mert ezek magukban is pusztítóak, és még további gonoszság is származhat belőlük. Ezek az irigység, a képmutatás és a büszkeség (vagy önimádat). Igyekezz megtisztítani a szívedet ezektől. Ha sikerül, tudni fogod, hogyan védd meg magad a többi pusztító bűntől, ha nem sikerül legyőznöd őket, a többit sem fogod legyőzni.

Irigység. Ez a sóvárság egy fajtája, mert az a zsugori, aki sajnálja másoktól a pénzt, és az az irigy, aki sajnálja testvéreitől a Legmagasztosabb Allah kegyelmét, pedig az az Ő kincse, amiből annak ad, akinek akar, ezért az irigy bűne még nagyobb, mert nem a sajátját félti. Az az irigy
ember, akinek fáj, ha a Legmagasztosabb Allah egyik szolgájának tudást, vagyont, népszerűséget vagy jó szerencsét ajándékoz. Az irigy azt szeretné, ha a másik ember elveszítené ezt, még ha neki semmi haszna sem származik belőle. Ez pedig a gonoszság legmélye.
Ezért Allah Küldötte – Allah áldja meg és adjon neki békességet – azt mondta: „Az irigység úgy emészti fel az összes erényt, mint a tűz a száraz fát.” Az irigy embernek nincs része kegyelemben, csak büntetésben. Folyamatosan szenved ezen a világon, mert a világban sosincs hiány olyan emberekben, akiknek Allah tudást, vagyont, vagy hírnevet ajándékozott. És a büntetése még nagyobb lesz a következő világban. Valójában nincs annak valódi hite, aki azt nem kívánja az összes többi muszlimnak, amit saját magának kíván. Olyanok a muszlimok, mint egy épület, amelynek minden része támogatja az összes többi részt. Olyanok a muszlimok, mintha egyetlen test lennének: ha az egyik testrész megbetegszik, szenved az egész test. Ha a szíved mélyén nem így érzel, akkor fontosabb azzal törődnöd, hogy megmenekülj a pusztulástól, minthogy a tudás mélységeit fürkészd."

(Imam Ghazali: A Vezetés kezdete)

2008. április 22., kedd

"Ha az ember beleveti magát a világba, és megrészegíti az evilág szeretete, és megtéveszti a múlandó lények mosolya, és a karjaikba veti magát, akkor bizony végtelen veszteség lesz az osztályrésze. A múlandóságba zuhan, és a nem-létbe. Voltaképpen halálra ítéli saját magát. De ha a szívével hallgat a hitnek arra a leckéjére, amely a Bölcs Korán szavaival hangzik el, felemeli a fejét, és az Egyedülvalóság felé fordul, akkor az istenszolgálat segítségével a tökéletesség trónjához emelkedhet. Örökkévaló emberré válhat."

(Bediüzzaman Said NURSI: Az istenszolgálat és az ima)

2008. április 21., hétfő

Vácrátót

As-salamu alaykum,

Nagyon köszönjük mindenkinek, aki részt vett a szombati kiránduláson (az eső ellenére). A program elhamdulillah nagyon jó volt, az arborétum gyönyörű, mint a mellékelt képeken is láthatjátok.

A többi képet a www.halimahanif.multiply.com címen tekinthetitek meg. Akinek kell, szóljon, és írok az eredeti nagyfelbontású képekből CD-t insallah.

Halima

Az esőnek ellenálló hős csapat:


Az arborétum cseppes objektíven keresztül:


Dzsungel az üvegházban:

2008. április 18., péntek

Hadísz

Abu Ad-Darda (r.a.) arról számolt be, hogy hallotta, amint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha három magányos ember a sivatagban nem közösen imádkozik, akkor legyőzi őket a gonosz. Imádkozzatok hát közösen, mert a farkas felfalja a magányosan küszködő juhot.”

2008. április 17., csütörtök

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Ha az emberek tudnák, milyen jutalommal jár az, ha valaki az imára hívást mondja, vagy az első sorban imádkozik, akkor sorshúzással kellene eldönteni, hogy ki kaphatja ezt az előjogot. Ha tudnák, mi van abban, ha valaki azt mondja: „Allahu Akbar”, vissza sem lehetne tartani őket tőle. És ha tudnák, milyen érdem van a közösségben végzett esti és a hajnal előtti imában, bizony eljönnének imádkozni, még ha térden csúszva is”.

2008. április 16., szerda

Állatkert :)

As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

A jövő héten állatkerti látogatást szervezünk insallah gyerekes és gyermektelen testvéreinknek :). Ideális lenne hétköznap délelőtt menni, mert akkor nincs tömeg, de ha van valaki, akinek csak a szombat jó, de szeretne velünk jönni, és, ha a kedvéért szombatra szervezzük a programot, akkor VALÓBAN el is jön, akkor természetesen szombaton fogunk menni insallah.

Tehát, ha van kedved állatkertbe jönni velünk, akkor kérlek, szavazz.

Törökországi képek

Az elmúlt évek törökországi képeiből láthattok egy kis válogatást ezena címen:

http://halimahanif.multiply.com/

Halima

2008. április 15., kedd

Hadísz

Abu Huraira (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Óvakodjatok a gyanakvástól, mert a gyanakvás a legnagyobb megtévesztő. Ne keressétek egymás hibáit. Ne kémkedjetek egymás után, és ne vágyjatok arra, amit mások akarnak megszerezni. Ne legyetek féltékenyek egymásra, és ne tápláljatok ellenségeskedést egymás iránt. Ó, Allah szolgái! Legyetek testvérek. Muszlim muszlimnak testvére. Nem szabad zsarnokoskodnia testvéreivel, vagy megaláznia őket. Itt van a jámborság (és itt háromszor a mellkasára mutatott). Komoly bűn, ha egy muszlim lenézi muszlim testvérét. Egy muszlimnak mindene tiltott a testvérei számára: a vére, a vagyona és a becsülete. És bizony, Allah nem a külsőtöket vagy a vagyonotokat nézi, hanem a szíveteket.”

2008. április 14., hétfő

Vácrátóti képek

As-salamu alaykum wa rahmatullah,

Az eddigi évek alatt összegyűlt vácrátóti képekből itt nézegethettek egy kisebb válogatást:

http://halimahanif.multiply.com/

Halima

A kalifák

Muszáj ma ezt egy második posztot beszúrnom... Részlet Imám Szujúti könyvéből, A kalifák történetéből:

Ali (r.a.) azt mondta: Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Allah legyen kegyelmes Abu Bakrhoz! Hozzám adta a lányát, elvitt engem a biztonságos otthonba a hidzsra idején, és felszabadította Bilált. Allah legyen kegyelmes Omárhoz! Kimondja az igazságot, még ha az keserű is. Az igazság miatt maradt barátok nélkül. Allah legyen kegyelmes Oszmánhoz! Előtte még az angyalok is szégyellik magukat. Allah legyen kegyelmes Alihoz! Ó, Uram, add, hogy az igazság vele forduljon, ő akármerre fordul is.”

Rossztetteink...

„Mindig csodálkozom, ha azt hallom, hogy az emberek azt mondják: Ó, Uram, védelmezz meg a Pokoltól! Nem a megfelelő dolgot kérik. Azt kellene mondaniuk: Ó, Uram, védelmezz meg a rossztettektől és bűnöktől, amelyek a Pokolba vezetnek! Ne a Pokoltól félj, félj a bűneidtől és rossztetteidtől.”
Sejkh Abdullah Daghestani

2008. április 12., szombat

Meghívó kirándulásra


As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Szeretettel meghívunk minden kedves látogatót és barátait közös kirándulásunkra, április 19-én, szombaton, a vácrátóti arborétumba.A főbb tudnivalók:
1. Indulás: az Újpest-Városkapu buszpályaudvarról, reggel 7:30-kor, érkezés: ugyanoda, 13:30-ra. Az út busszal kb. 40 percig tart, a megálló közvetlenül az arborétum bejárata előtt van.
2. A délelőtt során insallah pár órás sétát teszünk az arborétumban, a számtalan növényt tartalmazó, hatalmas kerten kívül megtekintjük a figyelemre méltó trópusi gyűjteményt is az üvegházakban.3. A piknik során a szendvicsekről gondoskodunk mi, innivalót mindenki hozzon magával! Valamint, ha valaki édességet, süteményt stb. szeretne hozni, az semmiképpen ne fogja vissza magát.
4. A program gyerek-kompatibilis: az arborétum valamennyi útja járható babakocsival, jelentős szintkülönbségek nemigen vannak. Nagyobb gyerekeknek könnyen teljesíthető, 5-7 kilométeres séta, kisebbeknek hozzatok babakocsit. A távolsági buszon insallah szállítható a babakocsi.5. Ha szeretnél valakit magaddal hozni, annak nagyon örülünk, akár muszlim, akár nem muszlim az illető.
6. Úgy számítsatok, h. a helyszínen NEM lehet enni-innivalót vásárolni, hozzatok magatokkal mindent.
7. Költségek: az útiköltség (távolsági busz) felnőtteknek kb. 400 Ft egy útra. Belépődíj felnőtteknek 700 Ft, 18 éves korig 330 Ft.
8. A kert honlapja: http://www.botkert.hu/

Insallah minél többen velünk jöttök. Mi minden évben megyünk, és mindig nagyon jól éreztük magunkat (lsd. a mellékelt képek). Egyszer fogtam egy kicsi békát, egyszer egy gyíkot, és egyszer majdnem egy vízisiklót. Persze el is engedtem őket (minden hüllő és kétéltű védett), miután közelebbről megszemléltük (ez utóbbi nem kötelező).Mindenkit szeretnék kérni, h. ha jön, akkor azt valamilyen módon insallah jelezze nekem.

Halima

2008. április 11., péntek

Allah nevében"Az "Allah nevében" kincs mindazoknak, akik megemlékeznek, erő forrása az erősöknek, védelem a gyengéknek, sugárzó fény a szeretőknek, boldog öröm azoknak, akik tele vannak vágyakozással. Az "Allah nevében" lelkünk megnyugvása. Az "Allah nevében" testünk megváltása. Az "Allah nevében" a szívünket bevilágító fény. Az "Allah nevében" az ügyeinket rendező elv. Az "Allah nevében" a közel lévők koronája. Az "Allah nevében" a céljuk felé haladók lámpása. Az "Allah nevében" az izzó szívű szeretők megnyugvása. Az "Allah nevében" az Ő neve, aki megtiszteltetésben részesít egyes szolgákat, és megaláz másokat. "Allah nevében", az Ő nevében, Aki a Pokol tüzét tartogatja ellenségeinek végső lakhelyül, és a Szépséget az Ő barátainak ígért találkozásra. "Allah nevében", az Ő nevében, Aki Egyetlen anélkül, hogy száma lenne.

"Allah nevében", az Ő nevében, Aki Örökkévaló, anélkül, hogy véget érne. "Allah nevében", az Ő nevében, Aki szilárdan áll, támogatás nélkül. Az "Allah nevében" a bevezető a Kegyes Korán minden szúrájához. Ez Annak a neve, Aki felvidítja azokat, akik a magányos elvonulást gyakorolják. Ez Annak a neve, Aki a teljesség érzésével tölti el az imájukat végzőket. Ez Annak a neve, Aki arra késztet minket, hogy jobb gondolatokkal tegyük jobbá az elménket. Ez Annak a neve, Akinek a megelégedését keresve álmatlanul virrasztjuk át az éjszakát. Ez Annak a neve, Aki csak annyit mond valaminek: "Legyél!", és az lesz. Ez Annak a neve, Aki messze felette áll annak, hogy fizikai tulajdonságokkal le tudjuk írni. Ez Annak a neve, Aki teljesen független a teremtményeitől. Ez Annak a neve, Aki magasztos fenségével mindenféle hasonlat fölé emelkedik."
(Abdul Kadir Geilani)

2008. április 10., csütörtök

3 dolog

Mikáil (a.s.) azt mondta: „Három dolgot szeretek ebben a világban: a könnyet hullató szemet, az Allahról megemlékező nyelvet, és az Allah félelmétől reszkető szívet.”

2008. április 9., szerda

Hadísz

Suhaib (r.a.) arról számolt be, hogy Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta: „Amikor a Paradicsom lakói belépnek a Paradicsomba, Allah, az Áldott és Magasztos azt mondja majd nekik: ’Akarjátok-e, hogy még valamit adjak nektek?’ Így felelnek majd neki: ’Nem tetted-e fényessé az arcunkat? Nem engedtél-e be minket a Paradicsomba, és nem mentettél-e meg a Pokol tüzétől?’ És akkor Allah eltávolítja a fátylat. És azok, aki semmi drágábbat nem kaphatnak, élvezni fogják Allah arcának látványát.”

2008. április 6., vasárnap

Kvíz, 5. forduló

As-salamu alaykum wa rahmatullah.

A mindenki által annyira kedvelt feladattípus: Ki mondta (fél pont) és kinek (fél pont)?

1. Jogtalanul járt el veled, amikor a maga anyajuhai mellé a tiedet is elkérte. Bizony, azok között, akik javaikban társulnak egymással, számosan vannak, akik erőszakot tesznek a másikon, kivéve azokat, akik hisznek és jókat cselekszenek – de kevesen vannak ők!

2. Irgalom ez az én Uramtól. Amikor azonban beteljesedik Uram ígérete, porrá fogja változtatni azt. Ez Allah ígérete, és Allah ígérete igazság.

3. Rossz előjelnek tekintünk benneteket. Ha nem hagyjátok abba, bizony megkövezünk titeket és fájdalmas büntetéssel sújtunk benneteket.

Kvíz megoldások :)

Ezúttal Afra tollából , illetve billentyűzetéből :)

1. A Hold kettészakítása volt előbb, és csak utána a Mirádzs.
2. Mekka meghódítása volt előbb.Tabuk az első nagyobb csata -lehetett volna - Mekka meghódítása után - ha az ellenség is eljött volna-.
3.Ibrahim halála sokkal később, már Mekka meghódítása után volt, így az uhudi csata volt előbb, amit a mekkai hitetlenekkel vívtak.
4. Nyilvánvaló, h Hz. Fatima (ra) születése előbb volt, mint a Szomorúság Éve, mivel ő is Hz. Khadidzsa (ra) lánya. Hz Khadidzsa (ra) viszont a Szomorúság Évében halt meg (többek között ezért is Szomorúság Éve).
5. Hz. Oszmán (ra) lett előbb muszlim,Hz. Omár (ra) csak utána.
6. Abu Talib a Szomorúság Évében halt meg (619.), a badri csata pedig már a Hidzsra után (622.) történt.

2008. április 4., péntek

Khalilullah

Egy elbeszélés szerint a Mindenható Allah azt mondta Ábrahám prófétának (a.s.):
„Bizony, te az Én bizalmas barátom vagy, és Én a Barátod vagyok. Ezért hát bármikor is nézzek a szívedbe, soha ne lássak ott senkit, Rajtam kívül. Mert különben elvágom a szeretet fonalát, mert Én csak azokat választom bizalmas barátaimul, akiknek a szíve nem fordul más felé Rajtam kívül, még akkor se, ha a tűzbe vetnék őket. Ilyen embereknek a szívébe ültetem az Én szeretetemet. Megadtam nekik az Én szeretetemet – és milyen áldás érhetne fel ezzel? Milyen megtiszteltetés lehetne nagyobb ennél? Hatalmamra és Fenségemre esküszöm, hogy meggyógyítom azoknak a szívét, akik Hozzám fordulnak. Mert aki Engem szeret, bizony, Én is szeretem őt.”

Azok szerint, akik ismerik a Mindenható Allahot, a szeretet olyan mag, amelyet a szívek talajába vetnek el, és az intelligencia vizével öntözik. És ez a mag a talaj termékenységének és a víz tisztaságának megfelelően hoz gyümölcsöt. A jó föld könnyedén hoz bőséges termést, Ura engedelmével, de a rossz föld csak keveset terem, és azt is nehezen.

(Mahmud Sami Ramazanoglu: Ábrahám próféta)

2008. április 3., csütörtök

Abu Bakr (r.a.)

Amir ibn Abdullah ibn Zubair (r.a.) azt beszélte el: Abu Bakr (r.a.) gyakran szabadított fel rabszolgákat, akik az Iszlámot felvették. Öregasszonyokat és általában asszonyokat is felszabadított, ha az Iszlámot felvették. Az apja azt mondta neki: „Fiam, látom, hogy gyengéket szabadítasz fel. Miért nem szabadítasz fel inkább erős ifjakat, akik melléd állnának, megvédelmeznének, és elriasztanák a támadóidat?” Abu Bakr azt felelte: „Apám, én arra vágyom, ami Allahnál van”.

(Imam Suyuti: A kalifák története)

2008. április 2., szerda

Abu Bakr (r.a.)

Ali (r.a.) azt mondta: „Mondjátok meg nekem, ki a legbátrabb ember!”. Akik körülötte voltak, így feleltek: te. „Ami engem illet, soha nem kerültem szembe senkivel úgy, hogy meg ne tettem volna, amit kell, de azt mondjátok meg, hogy ki a legbátrabb ember” – mondta Ali (r.a.). „Nem tudjuk. Ki az?” – kérdezték a társai. „Abu Bakr. Badr napján menedéket készítettünk Allah Küldöttének (s.a.w.) a nap elől, és megkérdeztük: Ki marad Allah Küldöttével (s.a.w.), hogy a hitetlenek váratlanul meg ne támadhassák? És Allahra, senki nem vállalkozott, csak Abu Bakr, aki a kardját Allah Küldötte (s.a.w.) feje fölé tartotta, és nem támadhatott rá úgy senki, hogy ő vissza ne verte volna. Ő hát a legbátrabb ember.”
Ali (r.a.) azt is monda: Láttam én Allah Küldöttét (s.a.w.), mikor a kurajs törzs tagjai körülvették. Egyikük megragadta, a többiek pedig a földre lökték, és azt kérdezték: „Te vagy-e az, aki az isteneinket egyetlen istenné akarja tenni?” Allahra, senki nem mert odamenni, csak Abu Bakr (r.a.), egyiket leütötte, a másikat megragadta, és rájuk kiáltott: „Jaj nektek! Megölnétek egy embert, csak azért, mert azt mondja: Az én Uram Allah?” Akkor Ali (r.a.) az arcára szorította a köntösét, és úgy zokogott, hogy könnyes lett a szakálla, és felkiáltott: „Allahra! Vajon jobb-e Fáraó népének hívője, mint Abu Bakr?” Mindenki csendben volt, de Ali (r.a.) folytatta: „Hát nem feleltek? Allahra, Abu Bakr életéből egyetlen óra jobb, mint ezer óra egy olyan ember életéből, mint Fáraó népének hívője, mert az elrejtette a hitét, de Abu Bakr nyíltan kijelentette”.

(Imam Suyuti: A kalifák története, részlet)

2008. április 1., kedd

Ápr. 1. esti kérdés

A Mindenható Allah azt mondja a Szaf szúrában:

13. És egy másik dolog, amit szerettek, segítség Allahtól, és egy közeli győzelem. És mondj jó híreket a hívőknek!

Melyik az a terület, ahol úgy gondolod, hogy különösen szükség lenne a Mindenható Allah segítségére?

A szépségről

"A külső szépség semmit sem ér a Mindenható Allah szemében. Az igazi szépség a belső szépség. Azt olvashatjuk a hagyományokban: „Allah nem a külsőtöket nézi, és nem is a vagyonotokat, hanem a szíveteket és a cselekedeteiteket”. Vagyis a Mindenható Allah azt fogadja el, akinek a szíve tiszta és a cselekedetei jók. Nem számít, hogy valakinek szép-e az arca, vagy hogy sok vagyona van-e, vagy semmije. Akinek a szíve nem tiszta, és a cselekedetei nem jók, az nem menekülhet. József próféta (a.s.) nem kevesebbért adódott el, mint te magad. Érte legalább néhány ezüstöt adtak, ami mégiscsak ér valamit. De azok az emberek, akik a saját vágyaiknak, testi késztetéseiknek rabszolgái, vajon nem ennél is alacsonyabb áron adódnak-e el? Ezért a hívőnek tisztában kell lennie saját értékével és méltóságával, és nem szabad saját testének rabszolgájává válnia."

(Mahmud Sami Ramazanoglu: József próféta (a.s.)