2020. május 26., kedd

2020 Ramadán utáni program


Kedves testvéreim,
Az alábbiak szerint foglalnám össze röviden insallah a Ramadán utáni programjainkat, egyelőre ezek az időpontok KÍSÉRLETI JELLEGŰEK, vagyis 1-2 hét tapasztalata után lehetséges, hogy módosítani fogunk rajtuk.
1.      Hetente egy személyes találkozónk lesz, kedden 18 órától, nálunk. Mindenkit szeretettel várunk.
2.      Két online előadásunk fog megmaradni, ezek időpontja hétfő 15 és péntek 17 óra. Szokás szerint a Zoom-on hallgathatók, a szokott belépési kóddal. A pénteki előadás előtt 16:30-tól közös Korán-olvasás is lesz insallah, akinek van kedve csatlakozni akár olvasóként, akár hallgatóként, szeretettel várjuk.
3.      Minden hónap insallah összegyűjtjük a közös Korán-hatimban részt venni kívánókat. Kérlek, minden hónap utolsó hetében jelezd nekem, hogy HÁNY dzsuzt tudsz olvasni a következő hónapban, illetve ha van ilyen, akkor MELYIKET szeretnéd. Ez utóbbit sajna csak érkezési sorrendben tudjuk teljesíteni…
4.      Kb. 6 hetente tervezünk egy hétvégi szemináriumot is insallah.
Ha bármi megjegyzésed, kérésed stb. van, kérlek, keress meg a privát csatornák egyikén.
Ha van olyan ismerősöd, aki nincs a Viber-csoportban benne, és el tudod juttatni hozzá ezeket az infókat, azt nagyon köszönöm.
FIGYELEM! Ezen a héten, vagyis május 29-én még a régi, 16 órás kezdési időpont érvényes, és az előadás UTÁN fogunk insallah Koránt olvasni. Az új rendszer június 1-től, jövő hétfőtől érvényes.
Halima

2020. május 22., péntek

A Kegyes Korán hatimjának fohásza


A „Hatim” szó szerint pecsétet jelent. Amikor a Kegyes Korán hatimjáról beszélünk, akkor azt értjük alatta: az egész Koránt az elejétől végéig elolvasni, arab nyelven.
A hatimnak nincs időbeli korlátja, bár Allah Küldötte (s.a.w.) nem javasolta, hogy valaki öt napnál rövidebb idő alatt végigolvassa az egész Kegyes Koránt. A „másik irányba” nincs időkorlát: ha valakinek egy hónap kell hozzá, az is jó, ha egy év, az is jó. Van, akinek egy egész élet kell hozzá. Bármennyi idő alatt sikerül is, hatalmas jutalom rejlik benne.
Aki tud Koránt olvasni, az arra törekszik, hogy Ramadánban hatimot olvasson. Ha tudunk, csatlakozhatunk a közös hatimokhoz is – ilyenkor reméljük, hogy a Mindenható Allah minden résztvevőnek megadja azt a jutalmat, amit ez egyedül olvasott hatimért is megadna, hiszen kölcsönösen hozzásegítjük egymást egy jótett, egy istenszolgálat elvégzéséhez.
A hatim végén fohászkodni szokás. Az alábbiakban egy hatim-fohászt fordítottam le. Megismétlem, EGY hatim-fohászt és nem A hatim-fohászt. Ugyanis ebből több is van. Sehol nincs előírva, hogy csak egyetlen fohásszal lehet ilyenkor fohászkodni. Sőt, ez egy különösen jó alkalom arra, hogy az istenszolgálatot végrehajtó hívő fohászkodjon bármi jóért, a saját szavaival is. Ám a fohászkodásnak is megvan a maga illeme, adabja, és ez a fohász nagyon is megfelel ennek az illemnek. Utána természetesen ajánlott még bármi más fohásszal, saját szívünkből, saját szavainkkal fohászkodni minden jóért saját magunknak és a muszlim egész közösségének is.
Most pedig következzék maga a fohász, és kérlek, fohászkodjatok értem is.
Halima
A Kegyes Korán hatimjának fohásza

Allah igazat szólt, és a nemes Prófétája átadta. És mi azt követjük, amit mondott Urunk, Teremtőnk, Fenntartónk, Ő a Védelmezőnk. Tanúk vagyunk rá, és ép szívvel hálát adnunk Neki.
Dicsőség és hála Allahnak, a Világok Urának. És a sikeres vég az istenfélőké. És áldás és köszöntés a Prófétánkra, Mohammedre (s.a.w.), és a családjára, és a Társaira, mindannyiukra.
Ó, Allah, Urunk, ó, Urunk, fogadd el tőlünk, bizony, Te vagy a mindent Halló, a mindent Tudó. És enyhülj meg irántunk, ó, Védelmezőnk, bizony, Te vagy a Megbocsátó, az Irgalmas. És vezess minket az igazságra, és az egyenes útra!
És enyhülj meg irántunk, ó, Kegyes! Enyhülj meg irántunk, ó, hosszú ideig Türelmes! És bocsásd meg a bűneinket, ó, Kegyelmes, ó, Irgalmas!
Ó, Allah, Urunk, fogadd el tőlünk a hatalmas Korán végigolvasását! Ó, Allah, emelj fel minket a Kegyes Korán által! És áldj meg minket az ájái és a Bölcs Emlékeztető által! És fogadd el tőlünk, bizony, Te vagy a Megbocsátó, az Irgalmas! Ó, Allah, áldd meg a vezetőnket, Mohammedet (s.a.w.), az út és a bizonyíték birtokosát.
Ó, Allah, ékesíts fel minket a Kegyes Korán ékességével! És ajándékozz meg minket a Korán ajándékával! És nemesíts meg minket a Korán nemességével! És öltöztess minket a Korán köntösébe! És engedj minket a Kertbe lépni a Korán által! Ó, Allah, ments meg minket minden evilági csapástól és túlvilági kínzástól a Korán kedvéért! És kegyelmezz Mohammed próféta (s.a.w.) egész ummájának a Korán jogán! Ó, Allah, tedd a Dicsőséges Koránt ebben a világban a barátunkká, és a sírban útitársunkká, és a Feltámadás Napján közbenjárónkká, és a Szirat hídján fénnyé, és a Tűz ellen fallá és függönnyé, és a Kertben társunkká, és a jótettekben bizonyítékká és vezetővé! A Te jóindulatod, nagylelkűséged, kegyességed, jóságod és kegyelmed által, a kegyesek közt a Legkegyesebb, az irgalmasok közt a Legirgalmasabb!
Ó, Allah, vezess minket a Korán vezetése által! És enyhülj meg irántunk a Korán kegyessége által! És óvj meg minket minden Tűztől a Korán csodája által! És engedj minket a Kertbe a Korán közbenjárása által. És emeld fel a rangunkat a Korán erénye által! Ó, kedvesség, nagylelkűség és jóság Ura, takard el a rossztetteinket a Korán olvasása által!
Allah, ó, Urunk, tisztítsd meg a szívünket! Rejtsd el a szégyellnivaló cselekedeteinket! Gyógyítsd meg a betegeinket! Könnyítsd meg az adósságainkat! Tedd fényessé az arcunkat! És irgalmazz a szüleinknek, és az őseinknek, bocsáss meg a szüleinknek! Tedd jóvá a vallásunkat és az evilági ügyeinket! És szórd szét az ellenségeinket! És őrizd meg a népünket, a vagyonunkat, a településeinket minden csapástól, betegségtől és katasztrófától! És szilárdítsd meg a lábunkat! És segíts meg minket a hitetlenek népe ellen! A Hatalmas Korán tiszteletéért.
Ó, Allah, annak jutalmát, amit olvastunk, és annak fényét, amit recitáltunk, az áldásaival juttasd el a vezetőnk, Mohammed (s.a.w.) lelkére. És a próféták és küldöttek közül minden testvére lelkére, Allah áldása és békéje legyen mindannyiukon. És a családja és a gyermekei lelkére. És a feleségei lelkére. És a társai és a követői lelkére. És a leszármazottai lelkére, Allah legyen velük elégedett. És apáink, és anyáink, és testvéreink, és gyermekeink, és rokonaink, és szeretteink, és barátaink lelkére. És a tanítóink lelkére. És az igaz vezetőink lelkére. És a jóravalók és jótetteket cselekvők lelkeire. És minden hívő férfi és minden hívő nő, és minden muszlim férfi és minden muszlim nő lelkére, az élőkére és a meghaltakéra. Ó, minden szükség betöltője, ó, minden csapás távoltartója! Ó, fohászok megválaszolója! Fogadd el a fohászunkat a Te kegyelmed által, ó, kegyelmesek közt a Legkegyelmesebb.
Magasztos Urad, a Dicsőség Ura, afelett, amit társítanak Mellé! És béke legyen a Küldöttekkel, és dicséret és hála Allahnak, a Világok Urának!
Al-Fatiha