2015. július 13., hétfő

A teszbi ima


Az Abu Davud Szunanjában olvasható feljegyzés szerint Allah Küldötte (s.a.w.) azt mondta a nagybátyjának, Hz. Abbasznak:
- Abbasz! Nagybátyám! Ne adjak-e neked egy ajándékot? Ne mutassak-e valamit, ami által a Mindenható Allah megbocsátja bűneidet, az elsőt és az utolsót, a múltbélieket és jelenlegieket, a szándékosakat és véletleneket, a kicsiket és nagyokat, a titkosakat és a nyíltakat?
És Allah Küldötte (s.a.w.) megtanította a teszbi imát. Azt tanácsolta, hogy ezt az imát végezze el minden nap egyszer, ha nem képes rá, akkor minden pénteken egyszer. Ha erre sem képes, akkor egy évben egyszer, s ha még erre sem, akkor az életében egyszer.
A teszbi ima 4 rakából áll, a mekruh időszakok kivételével bármikor lehet végezni. Minden kabában 75-ször el kell mondani az alábbi fohászt:
Szubhanalláhi vel hamdulilláhi ve lá iláhe illallahu v'Allahu akbar
A következő felosztás szerint:
15x a Fatiha szúra előtt
10x a Fatiha utáni szúra után, meghajlás előtt
10x meghajlásban
10x a meghajlás utáni állásban
10x az első leborulásban
10x a két leborulás közötti ülésben
10x a második leborulásbanNincsenek megjegyzések: